Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Denne artikel er beregnet til personer, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. Windows Oplæser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365-produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøget Microsoft Support.

Brug OneNote med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Naviger i den primære visning

Tryk på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud) for at skifte mellem hovedvisningselementerne i følgende rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som viser indholdet af den aktuelle side. Du hører sidetitlen.

 • Knappen til visning af hele siden i øverste højre hjørne af hovedindholdsområdet. Du hører "Navigationskontrolelementer" efterfulgt af den aktuelle visningstilstand. Du kan finde flere oplysninger i visningen Hele siden.

 • Rækken af faner på båndet øverst på skærmen. Det grupperer appindstillingerne efter forskellige kategorier. Du hører "Båndfaner" efterfulgt af den aktuelt markerede fane.

  • Tryk på højre eller venstre piletast for at gennemse fanerne på båndet.

  • Rækken indeholder faner som f.eks. Filer, Hjem, Indsæt, Gennemse og Vis samt feedbackknappen.

  • Det bånd, der indeholder de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt markerede fane, er placeret lige under rækken af faner på båndet. Tryk én gang på pil ned for at flytte fokus til båndet. Brug højre eller venstre piletast til at flytte rundt på båndet. Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

 • Notesbogvælgeren under båndet. Du hører navnet på den aktuelle notesbog.

 • Rækken af sektionsfaner i højre side af notesbogvælgeren. Rækken indeholder faner for alle sektioner i den aktuelle notesbog. Du hører "Sektioner" efterfulgt af navnet på den aktuelle sektion.

 • Ruden med sidefaner i højre side af hovedindholdsområdet. Den indeholder faner for alle siderne i den aktuelle sektion. Du hører "Sider" efterfulgt af titlen på den aktuelle side.

 • Søgefeltet over ruden med sidefaner. Du kan søge i den aktuelle side, sektion, sektionsgruppe eller notesbog eller alle notesbøger. Du hører: "Søg.".

Skifte mellem indholdsblokke, sider, sektioner og notesbøger

Hver OneNote notesbog er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider. Hver side indeholder sidens titel og dato samt en eller flere noteholdere, hvor du tilføjer sidens indhold. Skærmlæsere meddeler notebeholderne som "Indholdsblokke".

 • Hvis du vil flytte mellem indholdsblokkene, skal du gøre et af følgende:

  • Tryk på Alt+pil ned eller pil op.

  • Tryk på Ctrl+A tre gange for at markere alle indholdsblokke på siden, og tryk derefter på Tabulatortasten eller Skift+Tab for at flytte mellem dem.

  • Med Oplæser skal du trykke på SR-tasten+højre eller venstre piletast.

 • Hvis du hurtigt vil flytte til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på Alt+Control+G, trykke på pil op eller pil ned for at finde den ønskede side og derefter trykke på mellemrumstasten. Den valgte side åbnes i hovedindholdsområdet, og fokus flyttes til sidetitlen.

 • Hvis du hurtigt vil flytte til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på Skift+Control+G, trykke på venstre eller højre piletast, indtil du finder den ønskede sektion, og derefter trykke på mellemrumstasten. Ruden med sidefaner viser sektionens sidefaner. Hovedindholdsområdet viser den sidste side, du har besøgt i den valgte sektion, og fokus flyttes til sidetitlen.

 • Hvis du hurtigt vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på Ctrl+G, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede notesbog, og derefter trykke på mellemrumstasten. Den valgte notesbog åbnes. Hovedindholdsområdet viser den sidste side, du har besøgt i notesbogen, og fokus flyttes til siden.

Navigere mellem visninger

Ud over hovedvisningen har OneNoteandre nyttige visninger og vinduer.

Menuen Filer

I menuen Filer kan du få adgang til indstillingerne for oprettelse af en ny notesbog, åbning, deling og udskrivning af en notesbog eller adgang til dine Microsoft 365 -kontooplysninger.

 1. Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer.

 2. Hvis du vil flytte mellem menufanerne, skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede.

 3. Tryk én gang på tabulatortasten for at flytte fokus til de fanespecifikke indstillinger. Brug piletasterne til at navigere på fanen, og tryk på Enter for at vælge.

 4. Tryk på Esc for at lukke menuen Filer og vende tilbage til den primære visning.

Vinduet Indstillinger

Du kan gennemse og ændre indstillingerne for OneNote-appen, f.eks. tilpasning, indstillinger for korrekturlæsning og sprogindstillinger, i vinduet Indstillinger .

 1. Tryk på Alt+F, T for at åbne vinduet Indstillinger .

 2. Hvis du vil flytte mellem indstillingskategorierne, skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling.

 3. Tryk én gang på tabulatortasten for at flytte fokus til de kategorispecifikke indstillinger. Tryk på Tabulatortasten (fremad) eller Skift+Tab (bagud) for at flytte mellem de forskellige indstillinger i en kategori, og tryk på mellemrumstasten for at slå indstillingen i fokus til eller fra.

 4. Hvis du vil anvende ændringerne og lukke vinduet Indstillinger og vende tilbage til den primære visning, skal du trykke på Enter. Tryk på Esc for at afslutte vinduet uden at gemme ændringerne.

Brug fuldsidevisningen

Når du bruger fuldsidevisningen, skjules alle hovedvisningselementer undtagen hovedindholdsområdet og knappen til at skifte visning. Dette gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere gennem en side.

 • Hvis du vil skifte til fuldsidevisning, skal du trykke på F6, indtil du hører "Navigationskontrolelementer, normal visning", og trykke på Enter.

 • Hvis du vil vende tilbage til normal visning, skal du trykke på F6, indtil du hører "Navigationskontrolelementer, visning af hele siden", og trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug OneNote til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Naviger i den primære visning

Tryk på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud) for at skifte mellem hovedvisningselementerne i følgende rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet eller lærredet, som viser indholdet af den aktuelle side.

 • Værktøjslinjen Hurtig adgang øverst på skærmen. Den indeholder knapperne Fortryd og Annuller Fortryd samt knapperne til tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang og afsendelse af feedback tilMicrosoft.

 • Rækken af faner på båndet under værktøjslinjen Hurtig adgang. Det grupperer appindstillingerne efter forskellige kategorier. Du hører navnet på den aktuelt valgte fane.

  • Rækken indeholder faner, f.eks. Hjem, Indsæt og Vis, samt knapperne Synkronstatus, Fortæl mig det  og Del.

  • Hvis du vil navigere mellem fanerne, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast.

   • Det bånd, der indeholder de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt markerede fane, er placeret lige under rækken af faner på båndet.

   • Hvis du vil navigere fra fanerne på båndet til båndet, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum og trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Indtastning", efterfulgt af navnet på fanen og "Fanekommandoer, rulleområde".

   • Hvis du vil navigere mellem indstillingerne på båndet, skal du trykke på højre eller venstre piletast.

 • På det lodrette sidepanel til venstre på skærmen er knappen til at vise eller skjule navigationsruden. Du hører: "Notesbøger, markeret.". Sidepanelet indeholder også knapper til at søge i dine noter og vise en liste over dine seneste noter. Hvis du vil gennemse indstillingerne i sidepanelet, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast.

Få mere at vide om layoutet af navigationsruden 

Fra navigationsruden kan du navigere til og åbne en notesbog, gennemse og åbne sektioner og sider i en notesbog og tilføje nye sektioner og sider.

Udforsk navigationsruden

Navigationsruden indeholder følgende elementer:

 • Rullemenuen til notesbogvælgeren og knappen Sortér sider øverst i ruden.

 • Under notesbogvælgeren og knappen Sortér sider er ruden opdelt i to kolonner:

  • Listen over sektioner i venstre kolonne viser sektionerne i notesbogen og knappen Tilføj sektion .

  • Listen over sider i højre kolonne viser siderne i den markerede sektion og knappen Tilføj side .

Navigere i navigationsruden

 1. Hvis du vil flytte fokus til navigationsruden, skal du trykke på F6 eller Skift+F6, indtil du hører: "Notesbøger, markeret.". Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den aktuelle notesbog. Fokus er nu på notesbogvælgeren.

 2. Hvis du vil gå videre til de andre elementer i navigationsruden, skal du trykke flere gange på tabulatortasten. Knappen Tilføj side er det sidste element i ruden. Tryk på Skift+Tab for at gå tilbage i navigationsruden.

Skifte mellem indholdsblokke, sider, sektioner og notesbøger

Hver OneNote notesbog er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider. Hver side indeholder sidens titel og dato samt en eller flere noteholdere, hvor du tilføjer sidens indhold. Skærmlæsere meddeler notebeholderne som "Indholdsblokke".

 • Hvis du vil flytte mellem indholdsblokkene, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast.

 • Hvis du hurtigt vil gå til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på Command+Control+G, trykke på pil op og pil ned, indtil du finder den ønskede side, og derefter trykke på Enter. Den valgte side åbnes i hovedindholdsområdet, og fokus flyttes til sidetitlen eller en indholdsblok.

 • Hvis du hurtigt vil flytte til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på Skift+Control+G og derefter trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede sektion. Listen Sider viser siderne i den valgte sektion, og den sidste side, du har besøgt, åbnes i hovedindholdsområdet. Tryk på F6 én gang for at flytte fokus til sidetitlen.

 • Hvis du hurtigt vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på Control+G, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede notesbog, og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum. Sektionerne viser sektionerne i notesbogen, og den sektion, du sidst har besøgt, er markeret. Den sidste side, du har besøgt, åbnes, og fokus flyttes til sidetitlen.

Tip!: Hvis du vil søge i notesbøger, skal du trykke på Command+F, skrive din søgetekst og trykke på Retur.

Navigere mellem visninger

Ud over hovedvisningen har OneNote til Mac andre nyttige visninger.

Menuen Filer

I menuen Filer kan du få adgang til kommandoer som Ny, Åbn, Synkroniser, Del og Udskriv.

 1. Gør et af følgende for at åbne menuen Filer :

  • Tryk på Fn+Control+F2, F, og tryk på Control+Option+Mellemrum.

  • Tryk på Control+Option+M, tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Fil", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 2. Hvis du vil flytte mellem indstillingerne i menuen Filer , skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede, og derefter ctrl+alternativ+mellemrumstasten for at vælge.

  Tip!: Hvis du vil lukke menuen Filer uden at foretage et valg og vende tilbage til den primære visning, skal du trykke på Esc.

Dialogboksen Indstillinger

I dialogboksen OneNote Indstillinger kan du gennemse og ændre indstillinger som f.eks. stavekontrol, navigation og indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

 1. Tryk på Command+komma (,) for at åbne dialogboksen indstillinger forOneNote .

 2. Hvis du vil flytte mellem indstillingskategorierne, skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab, indtil du hører det ønskede, og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum for at vælge det.

 3. Hvis du vil gennemse indstillingerne i en kategori, skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Esc for at lukke dialogboksen og vende tilbage til den primære visning.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug OneNote til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Naviger i visningen Notesbøger

Visningen Notesbøger viser dine seneste notesbøger. Den indeholder følgende områder og elementer:

 • Værktøjslinjen øverst på skærmen med følgende elementer:

  • Knappen Kontoindstillinger i øverste venstre hjørne af skærmen. Du hører dit brugernavn efterfulgt af "Åbn dine kontoindstillinger". Knappen åbner menuen kontoindstillinger, hvor du kan få adgang til dinMicrosoft-konto og appindstillingerne og hjælp.

  • Knappen Meddelelser for at få vist dineOneNotemeddelelser.

  • Knappen Rediger i øverste højre hjørne af skærmen. Det giver dig mulighed for at organisere listen over dine notesbøger, sektioner eller sider.

 • Kolonneoverskriften under værktøjslinjen, der indeholder følgende elementer:

  • Overskriften Notesbøger.

  • Knappen Ny notesbog for at oprette en ny notesbog.

 • Knappen Seneste noter , der åbner en liste over dine seneste sider.

 • Listen over dine notesbøger.

 • Knappen Flere notesbøger , hvor du kan søge efter flere notesbøger og føje dem til listen over notesbøger.

 • Fanelinjen nederst på skærmen med knapper til at åbne fanerne Notesbøger, Søg og Sticky Notes.

Hvis du vil navigere i visningen Notesbøger , skal du stryge til højre eller venstre for at bevæge dig mellem elementerne. Tryk to gange på skærmen for at vælge.

Bemærk!: Hvis du har brugt OneNote til iOS før, åbnes den i den visning, du sidst har brugt.

Skift mellem visninger

 1. Hvis du vil flytte mellem fanerne Notesbøger, Søg og Sticky Notes, skal du trykke nederst på skærmen med fire fingre. Du hører "Fanelinje" efterfulgt af navnet på den aktuelt fokuserede fane.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører navnet på den ønskede fane, og dobbelttryk derefter på skærmen. Den valgte fanevisning vises:

  • Fanen Notesbøger viser visningen Notesbøger .

  • Fanen Søg indeholder et søgetekstfelt, som du kan bruge til at søge i dine notesbøger og Sticky notes.

  • Med fanen Sticky Notes kan du få adgang til og opretteMicrosoft#x1 direkte fra appen OneNote til iOS .

Udforsk en notesbog

Hver OneNote notesbog er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider.

Visningen Sektioner

Når du vælger og åbner en notesbog fra visningen Notesbøger , åbnes visningen Sektioner , der viser alle sektioner og sektionsgrupper i den aktuelle notesbog. Du hører: "Sektioner, overskrift.". I visningen Sektioner kan du gennemse, organisere og åbne sektioner. Du kan også oprette nye sektioner.

Udforsk visningen Sektioner

Visningen Sektioner indeholder følgende områder og elementer:

 • Værktøjslinjen øverst på skærmen med følgende elementer:

  • Knappen Tilbage i øverste venstre hjørne af skærmen for at vende tilbage til visningen Notesbøger.

  • Navnet på den aktuelle notesbog.

  • Knappen Flere handlinger for at få adgang til appindstillingerne eller muligheden for at dele den aktuelle notesbog.

  • Knappen Rediger for at slette, flytte eller kopiere, omdøbe, beskytte med adgangskode eller ændre farven på de markerede sektioner.

 • Overskriften Sektioner med knappen Ny sektion for at oprette en ny sektion.

 • Listen over sektionerne i den aktuelle notesbog.

Navigere i visningen Sektioner

 • Stryg til højre eller venstre med én finger for at navigere rundt i visningen Sektioner .

 • Hvis du vil gå tilbage til visningen Notesbøger , skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre. Du hører "Tilbage til sektionsliste for" efterfulgt af navnet på notesbogen og "Knappen Tilbage". Dobbelttryk på skærmen.

Visningen Sider

Når du vælger og åbner en side fra visningen Sektioner , åbnes visningen Sider , og der vises en liste over siderne i den valgte sektion. Du hører: "Sider, overskrift.". I visningen Sider kan du gennemse, organisere og åbne sider. Du kan også oprette nye tomme sider eller sider med lister.

Udforsk visningen Sider

Visningen Sider indeholder følgende områder og elementer:

 • Værktøjslinjen øverst på skærmen med følgende elementer:

  • Knappen Tilbage i øverste venstre hjørne af skærmen for at vende tilbage til visningen Sektioner .

  • Navnet på den aktuelle sektion.

  • Knappen Flere handlinger til at sortere sider, få adgang til appindstillingerne eller dele den aktuelle notesbog.

  • Knappen Rediger for at slette, flytte eller kopiere og omarrangere den valgte side.

 • Overskriften Sider .

 • Listen over siderne i den aktuelle sektion.

 • Knappen Ny side med liste for at oprette en ny side med en liste.

 • Knappen Ny side for at oprette en ny tom side.

Naviger i visningen Sider

 • Du kan navigere rundt i visningen Sider ved at stryge til højre eller venstre med én finger.

 • Hvis du vil gå tilbage til visningen Sektioner, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre. Du hører "Tilbage til sektionsliste for" efterfulgt af navnet på notesbogen og "Knappen Tilbage". Dobbelttryk på skærmen.

Notesiden

Når du vælger og åbner en side i visningen Sider , vises sideindholdet. På en side kan du redigere og tilføje indhold, f.eks. tekst og billeder. Du kan også omdøbe siden, tilføje digital håndskrift, flytte siden til en anden placering, slette siden og åbne Forenklet læser.

Udforsk en side

En side indeholder følgende områder og elementer:

 • Værktøjslinjen øverst på skærmen med følgende elementer:

  • Knappen Tilbage i øverste venstre hjørne for at vende tilbage til listen over sider.

  • Knappen Åbn håndskriftsværktøjskasse for at starte håndskrift.

  • Knappen Sidehandlinger for at få adgang til indstillinger, f.eks. Slet side, Flyt side, Forenklet læser, appindstillingerne og meget mere.

 • Tekstfeltet redigerbar sidetitel.

 • Tekstfeltet sidedato og klokkeslæt.

 • Sidelærredet med en eller flere indholdsblokke, der indeholder sidens faktiske indhold.

Naviger på en side

 • Hvis du vil navigere rundt på en side, skal du stryge til højre eller venstre med én finger.

 • Hvis du vil gå tilbage til visningen Sider, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre. Du hører "Tilbage til sektionsliste for" efterfulgt af navnet på notesbogen og "Knappen Tilbage". Dobbelttryk på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug OneNote til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Naviger i den primære visning

Den primære visning i appen OneNote til Android kaldes også fanen Hjem . Den indeholder følgende områder og elementer:

 • Knappen Brugerkonto i øverste venstre hjørne af skærmen. Det åbner menuen Konto , hvor du kan administrere dine konti.

 • Værktøjslinjen under knappen Brugerkonto, der indeholder følgende elementer:

  • Et tidsstempel, der dividerer de senest opdaterede sider med det tidspunkt, de sidst blev opdateret. Du hører f.eks. "Sidste uge".

  • Knappen Filtrer for at filtrere, hvad der vises på fanen Hjem .

 • Listen over dine seneste noter og Sticky notes. Hvis du vil rulle listen, skal du stryge op eller ned med to fingre.

 • Knappen Tag en ny note for at oprette en nySticky notes.

 • Fanelinjen nederst på skærmen. Den indeholder knapper til at skifte mellem fanerne Hjem, Søg og Notesbøger.

Stryg til højre eller venstre for at navigere i den primære visning. Tryk to gange på skærmen for at vælge.

Bemærk!: Hvis du har brugt OneNote til Android før, åbnes den i den visning, du senest har brugt.

Skift mellem visninger

 1. Hvis du vil flytte mellem fanerne Hjem, Søg og Notesbøger, skal du trække fingeren nær bunden af skærmen, indtil du hører navnet på den fane, du vil åbne. Dobbelttryk på skærmen for at åbne fanen. Den valgte fane vises:

  • Fanen Hjem viser listen over dine seneste sider ogSticky notes.

  • Fanen Søg indeholder et søgefelt, som du kan bruge til at søge i dine notesbøger og Sticky notes.

  • Fanen Notesbøger viser listen over dine seneste notesbøger. Den indeholder også knappen Ny notesbog til at oprette en ny notesbog og linket Flere notesbøger for at få adgang til en liste over ældre notesbøger.

Udforsk en notesbog

Hver OneNote notesbog er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider.

Visningen Sektioner

Når du åbner en notesbog fra fanen Notesbøger , åbnes visningen Sektioner . Den viser en liste over alle sektioner og sektionsgrupper i den aktuelle notesbog. I visningen Sektioner kan du gennemse, organisere og åbne sektioner. Du kan også oprette en ny sektion.

Udforsk visningen Sektioner

Visningen Sektioner indeholder følgende områder og elementer:

 • Værktøjslinjen øverst på skærmen med følgende elementer:

  • I øverste venstre hjørne af skærmen skal du trykke på knappen for at vende tilbage til fanen Notesbøger . Du hører: "Naviger op, knap".

  • Navnet på den aktuelle notesbog.

  • Knappen Ny sektion for at oprette en ny sektion.

  • Knappen Flere indstillinger til at sende feedback om appen tilMicrosoft.

 • Overskriften Sektioner med knappen Ny sektion for at oprette en ny sektion.

 • Listen over sektioner og sektionsgrupper i den aktuelle notesbog.

Navigere i visningen Sektioner

 • Stryg til højre eller venstre med én finger for at navigere rundt i visningen Sektioner .

 • Hvis du vil gå tilbage til fanen Notesbøger , skal du trække en finger i nærheden af nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører "Fanen Notesbøger", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Visningen Sider

Når du vælger og åbner en side fra visningen Sektioner eller fanen Hjem , åbnes visningen Sider , og der vises en liste over alle sider i den valgte sektion. I visningen Sider kan du gennemse, organisere og åbne sider. Du kan også oprette en ny tom side.

Udforsk visningen Sider

Visningen Sider indeholder følgende områder og elementer:

 • Værktøjslinjen øverst på skærmen med følgende elementer:

  • I øverste venstre hjørne af skærmen skal du trykke på knappen for at vende tilbage til visningen Sektioner . Du hører: "Naviger op, knap".

  • Navnet på den aktuelle sektion og notesbog.

  • Knappen Flere indstillinger til at sende feedback om appen tilMicrosoft.

  • Knappen Rediger for at slette, flytte eller kopiere og omarrangere den valgte side.

 • Overskriften Sider .

 • Listen over siderne i den aktuelle sektion.

 • Knappen Tag en ny note for at oprette en ny side.

Naviger i visningen Sider

 • Du kan navigere rundt i visningen Sider ved at stryge til højre eller venstre med én finger.

 • Hvis du vil gå tilbage til visningen Sektioner, skal du trække en finger hen i nærheden af øverste venstre hjørne af skærmen, indtil du hører "Naviger op, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Notesiden

Når du vælger og åbner en side i visningen Sider eller fanen Hjem , vises sideindholdet. På en side kan du redigere og tilføje indhold, f.eks. tekst og billeder. Du kan også omdøbe, dele eller slette siden, tilføje digital håndskrift og få adgang til appindstillingerne.

Udforsk en side

En side indeholder følgende områder og elementer:

 • Værktøjslinjen øverst på skærmen med følgende elementer:

  • I øverste venstre hjørne skal du klikke på knappen for at vende tilbage til visningen Side . Du hører: "Knappen Naviger op".

  • Knappen Håndskrift for at tilføje digital håndskrift.

  • Knappen Flere indstillinger for at få adgang til indstillinger, f.eks . Siden Del, Slet,Føj til startskærmen, appindstillingerne og meget mere.

 • Sidelærredet. Lærredet indeholder som regel en redigerbar sidetitel og dato og en eller flere indholdsblokke med sideindholdet.

Naviger i et sidelærred

 • Da TalkBack ikke meddeler sidelærredet, kan du flytte fokus til lærredet ved at gå til knappen Flere indstillinger og derefter stryge til højre én gang.

 • Træk to fingre på skærmen for at navigere rundt på lærredet. Hvis du vil placere fokus på et element på lærredet, skal du trykke på skærmen med to fingre.

 • Hvis du vil gå tilbage til visningen Sider, skal du trække en finger nær øverste venstre hjørne af skærmen, indtil du hører "Naviger op, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug OneNote til Windows 10 med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Naviger i den primære visning

Tryk på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud) for at skifte mellem hovedvisningselementerne i følgende rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som viser indholdet af den aktuelle side. Du hører titlen på siden.

 • Rækken af faner på båndet øverst på skærmen. Det grupperer indstillinger efter forskellige kategorier. Du hører "Bånd" efterfulgt af den aktuelt valgte fane. Rækken indeholder faner, f.eks . Filer, Hjem, Indsæt, Gennemse og Vis samt feedbackknappen.

  • Tryk på højre eller venstre piletast for at gennemse fanerne på båndet.

  • Det bånd, der indeholder de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt markerede fane, er placeret lige under rækken af faner på båndet. Tryk én gang på pil ned for at flytte fokus til båndet. Brug højre og venstre piletast for at gennemse indstillingerne på båndet. Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte.

 • Sidepanelet til venstre på skærmen. Den indeholder knapper til at vise eller skjule navigationsruden, søge i dine noter og vise en liste over de seneste noter. Du hører: "Navigation". Hvis du vil gennemse indstillingerne i sidepanelet, skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab.

 • Navigationsruden til højre for sidepanelet. Her kan du få adgang til dine notesbøger og lister over sektionerne og siderne i dem. Du hører: "Notesbogvælger". Du kan få mere at vide om, hvordan du navigerer i denne rude, under Naviger i navigationsruden.

Bemærk!: Hvis du ikke hører "Notesbogvælger", mens du navigerer gennem de primære visningselementer, skal du trykke på F6, indtil du hører "Navigation", og derefter trykke på Enter.

Navigere i navigationsruden

Navigationsruden indeholder rullemenuen til notesbogvælgeren og knappen Sortér sider øverst. Under menuen og knappen er området opdelt i to kolonner:

 • Listen over sektioner til venstre viser sektionerne i den valgte notesbog og knappen Tilføj sektion .

 • Listen over sider i højre side viser siderne i den valgte sektion og knappen Tilføj side .

Tryk på Tabulatortasten eller Skift+Tab for at skifte mellem notesbogvælgeren, listen over sektioner, knappen Tilføj sektion , listen over sider, knappen Tilføj side og knappen Sortér sider. 

Skifte mellem indholdsblokke, sider, sektioner og notesbøger

Hver OneNote notesbog er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider. Hver side indeholder sidens titel og dato samt en eller flere noteholdere, hvor du tilføjer sidens indhold. Skærmlæsere meddeler en noteholder som "Indholdsblok".

 • Hvis du vil flytte mellem indholdsblokkene, skal du gøre et af følgende:

  • Tryk på Alt+pil ned eller pil op.

  • Tryk på Ctrl+A tre gange for at markere alle indholdsblokke på siden, og tryk derefter på Tabulatortasten eller Skift+Tab for at skifte mellem dem.

  • Med Oplæser skal du trykke på SR-tasten+højre eller venstre piletast.

 • Hvis du hurtigt vil flytte til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på Alt+Ctrl+G, trykke på pil op eller pil ned for at finde den ønskede side og derefter trykke på mellemrumstasten. Den valgte side åbnes i hovedindholdsområdet, og fokus flyttes til sidetitlen.

 • Hvis du hurtigt vil flytte til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på Skift+Ctrl+G, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede sektion. Listen Sider viser siderne i den valgte sektion, og den sidste side, du har besøgt, åbnes i hovedindholdsområdet. Tryk på F6 for at flytte fokus til sidetitlen.

 • Hvis du hurtigt vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på Ctrl+G, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede notesbog, og derefter trykke på mellemrumstasten. Den valgte notesbog åbnes i hovedindholdsområdet, der viser den sidste side, du har besøgt, og fokus flyttes til sidetitlen.

Navigere mellem visninger

Ud over hovedvisningen har OneNote til Windows 10 andre nyttige visninger og tilstande.

Menuen Indstillinger

I menuenOneNote til Windows 10Indstillinger kan du få adgang til appindstillingerne for synkronisering og korrekturlæsning.

 1. Tryk på Alt Fokus flyttes til rækken af faner på båndet.

 2. Tryk på højre piletast, indtil du hører "Mere", og tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører "Indstillinger", og tryk på Enter. Ruden Indstillinger åbnes.

 4. Hvis du vil flytte mellem indstillingskategorierne, skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede, og trykke på Enter for at vælge den. Tryk på Tabulatortasten eller Skift+Tab for at flytte mellem de forskellige indstillinger i en kategori, og tryk derefter på mellemrumstasten for at slå den aktuelt fremhævede indstilling til eller fra.

 5. Når du er færdig, skal du trykke på Esc for at lukke menuen Indstillinger .

Fuldskærmstilstand

Når du bruger fuldskærmstilstand, skjules alle hovedvisningselementer undtagen hovedindholdsområdet og det forenklede bånd Tegn . Dette gør det nemmere for dig og din skærmlæser at navigere gennem en side.

 1. Tryk på Alt for at flytte fokus til rækken af faner på båndet, og tryk derefter på højre piletast, indtil du hører "Angiv fuldskærmstilstand". Tryk på Enter for at vælge. Du bruger nu fuldskærmstilstanden. Fokus er på hovedindholdsområdet.

 2. Hvis du vil forlade fuldskærmstilstanden, skal du trykke på Alt. Fokus flyttes til båndet. Tryk på Skift+Tab én gang. Du hører: "Afslut fuldskærmstegning". Tryk på Enter for at vende tilbage til den normale skærmtilstand.

Brug Fortæl mig det

For at finde en indstilling eller udføre en handling hurtigt skal du bruge tekstfeltet Søg. Hvis du vil vide mere om funktionen Søg, skal du gå til Find det, du skal bruge med Microsoft Søg.

Bemærk!: Afhængigt af hvilken version af Microsoft 365 du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

 1. Markér elementet, eller placer det i dokumentet, præsentationen eller regnearket dér, hvor du vil udføre en handling. I Excel-regneark skal du f.eks. markere et celleområde.

 2. For at gå til tekstfeltet Søg skal du trykke på Alt+Q.

 3. Skriv søgeordene for den handling, du vil udføre. Hvis du f.eks. vil tilføje en punktopstilling, skal du skrive punkttegn.

 4. Tryk på pil ned for at gennemse søgeresultaterne.

 5. Når du har fundet det resultat, du ønsker, skal du trykke på Enter for at vælge det og udføre handlingen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Brug OneNote på internettet med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængeligheds-standarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Når du bruger OneNote på internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da OneNote på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke OneNote på internettet.

I dette emne

Navigere i OneNote på internettetåbningsvisning

Når du åbnerOneNote på internettetfra office.com, lander du på OneNoteåbningsvisning. Tryk på Tabulatortasten eller Skift+Tab for at skifte mellem følgende hovedelementer:

 • Menulinjen øverst på skærmen. Den indeholder appstarterknappen til at åbne andreMicrosoftapps, tekstfeltet Søg og knappen Min dag for at åbne dinOutlookkalender eller dineTo Doelementer i en rude. Den indeholder også knapper til at få adgang til appindstillingerne, hjælpen og dine brugerkontooplysninger.

 • Navigationsruden til venstre for skærmen. Den indeholder genvejsknapper til at skifte mellemMicrosoft 365 apps, dit indhold påOneDrive, siden Microsoft 365 til internettet Startside og knappen Create til hurtigt at starte et nytMicrosoft 365 til internettetdokument.

 • Knappen Ny notesbog .

 • Rækken af faner, der organiserer dine notesbøger på følgende faner: Seneste, Fastgjort, Mine notesbøger, Delt med mig og Opdag.

  • Hvis du vil åbne en fane, skal du trykke på Enter, når du hører dens navn. Du hører antallet af dokumenter på fanen. Dokumenterne vises umiddelbart efter selve fanerækken. Hvis en fane ikke har noget indhold, meddeler din skærmlæser det, f.eks. "Ingen delteMicrosoft 365dokumenter".

 • Liste over de notesbøger, der er specifikke for den valgte fane.

Bemærk!: Hvis du trykker på Ctrl+F6 for at navigere mellem landemærker, fungerer det kun i notesbogvisningen, ikke i den primære visning.

Navigere i notesbogvisningen

Når du åbner en notesbog, lander du på notesbogvisningen. Tryk på Ctrl+F6 eller Skift+Ctrl+F6 for at flytte mellem landemærkerne i følgende rækkefølge:

 • KnappenMicrosoftappstarter på overskriftsbanneret øverst på skærmen. Banneret indeholder også knapperne Meddelelser, Indstillinger og Kontoadministrator.

 • Rækken af faner på båndet under overskriftsbanneret. Det grupperer indstillinger efter forskellige kategorier. Du hører navnet på den aktuelt valgte fane, f.eks. "Faneelementet Hjem". Den indeholder faner som Filer, Hjem, Indsæt og Vis samt søgefeltet Fortæl mig det, menuknapperne Del og Tilstand.

  • Brug piletasterne, Tabulatortasten eller Skift+Tab til at bevæge dig mellem fanerne på båndet.

  • Det bånd, der indeholder de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt markerede fane, er placeret lige under rækken af faner på båndet. Hvis du vil navigere fra fanerne på båndet til båndet, skal du trykke én gang på Tabulatortasten. Du hører navnet på den første indstilling på båndet. Brug piletasterne, Tabulatortasten eller Skift+Tab til at navigere mellem indstillingerne på båndet.

 • Navigationsknappen Vis/skjul til at skjule og vise navigationsruden. Knappen er placeret på en lodret menulinje til venstre på skærmen. Den lodrette menulinje indeholder også knappen Søg.

 • Navigationsruden, der indeholder notesbogvælgeren, listen over sektioner i den aktuelt åbnede notesbog og listen over sider i den aktuelt valgte sektion.

 • Hovedindholdsområdet.

Navigere i navigationsruden

Navigationsruden indeholder rullemenuen til notesbogvælgeren og knappen Sortér sider øverst. Under menuen og knappen er området opdelt i to kolonner:

 • Listen over sektioner til venstre viser sektionerne i den valgte notesbog og knappen Tilføj sektion .

 • Listen over sider i højre side viser siderne i den valgte sektion og knappen Tilføj side .

Tryk på Tabulatortasten eller Skift+Tab for at skifte mellem notesbogvælgeren, listen over sektioner, knappen Tilføj sektion , listen over sider, knappen Tilføj side og knappen Sortér sider. 

Skifte mellem indholdsblokke, sider, sektioner og notesbøger

Hver OneNote notesbog er opdelt i sektioner, som er yderligere opdelt i sider. Hver side indeholder sidens titel og dato samt en eller flere noteholdere, hvor du tilføjer sidens indhold. Skærmlæsere meddeler en noteholder som "Indholdsblok".

 • Hvis du vil flytte mellem indholdsblokkene, skal du trykke på Ctrl+A tre gange for at markere alle indholdsblokke på siden og derefter trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab for at skifte mellem dem.

 • Hvis du hurtigt vil flytte til en anden side i den aktuelle sektion, skal du trykke på Alt+Ctrl+G, trykke på pil op eller pil ned for at finde den ønskede side og derefter trykke på mellemrumstasten. Den valgte side åbnes i hovedindholdsområdet, og fokus flyttes til sidetitlen.

 • Hvis du hurtigt vil flytte til en anden sektion i den aktuelle notesbog, skal du trykke på Skift+Ctrl+G, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede sektion. Listen Sider viser siderne i den valgte sektion, og den sidste side, du har besøgt, åbnes i hovedindholdsområdet. Tryk på F6 for at flytte fokus til sidetitlen.

 • Hvis du hurtigt vil skifte til en anden notesbog, skal du trykke på Ctrl+G, trykke på pil op eller pil ned, indtil du finder den ønskede notesbog, og derefter trykke på mellemrumstasten. Den valgte notesbog åbnes i hovedindholdsområdet, der viser den sidste side, du har besøgt, og fokus flyttes til sidetitlen.

Brug Fortæl mig det

For at finde en indstilling eller udføre en handling hurtigt skal du bruge tekstfeltet Søg. Hvis du vil vide mere om funktionen Søg, skal du gå til Find det, du skal bruge med Microsoft Søg.

Bemærk!: Afhængigt af hvilken version af Microsoft 365 du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

 1. Markér elementet, eller placer det i dokumentet, præsentationen eller regnearket dér, hvor du vil udføre en handling. I Excel-regneark skal du f.eks. markere et celleområde.

 2. For at gå til tekstfeltet Søg skal du trykke på Alt+Q.

 3. Skriv søgeordene for den handling, du vil udføre. Hvis du f.eks. vil tilføje en punktopstilling, skal du skrive punkttegn.

 4. Tryk på pil ned for at gennemse søgeresultaterne.

 5. Når du har fundet det resultat, du ønsker, skal du trykke på Enter for at vælge det og udføre handlingen.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at indsætte indhold i notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×