Dekorativt ikon. Skærmlæserindhold

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, som bruger et skærmlæserprogram sammen med Office-produkterne, og den er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du besøge Office Support-startsiden.

Mange brugere synes at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje i OneNote. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

Denne artikel viser tastaturgenvejene for OneNote til Windows desktop.

Bemærk!: Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Opret en Hurtig note.

Ctrl+Skift+M

Windows-tast + Alt + N

Fastgør OneNote-vinduet.

Ctrl+Alt+D

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Fortryde den seneste handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Ctrl+A

For at udvide markeringen skal du trykke på Ctrl+A igen.

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit.

Skift+Enter

Foretage stavekontrol.

F7

Åbne stavekontrollen for det aktuelt markerede ord

Skift+F7

Vis genvejsmenuen for det aktuelt fokuserede objekt.

Skift+F10

Udfør den handling, der foreslås i Oplysningspanelet,når hvis den vises øverst på siden.

Ctrl+Skift+W

Afspil den markerede lydoptagelse.

Ctrl+Alt+P

Stop afspilning af lydoptagelse.

Ctrl+Alt+S

Spring 10 sekunder tilbage i den aktuelle lydoptagelse.

Ctrl+Alt+Y

Spring 10 sekunder frem i den aktuelle lydoptagelse.

Ctrl+Alt+U

Øverst på siden

Formatere noter

Hvis du vil

Tryk på

Fremhæv den markerede tekst.

Ctrl+Alt+H

Indsætte et hyperlink

Ctrl+I

Kopiér formateringen på den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+C

Indsæt formateringen på den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+V

Åbn et link.

Enter, når du er på hyperlinkteksten

Anvend eller fjern formatering med fed skrift.

Ctrl+F

Anvend eller fjern formatering med kursiv skrift.

Ctrl+K

Anvend eller fjern formatering med understregning.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget.

Ctrl+bindestreg (-)

Anvend eller fjern formatering med hævet skrift.

Ctrl+Skift+Lighedstegn (=)

Anvend eller fjern formatering med sænket skrift.

Ctrl+lighedstegn (=)

Anvend eller fjern formatering med punktopstilling.

Ctrl+punktum (.)

Anvend eller fjern formatering med opstilling med tal/bogstaver.

Ctrl+skråstreg (/)

Anvend en Overskrift 1-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+1

Anvend en Overskrift 2-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+2

Anvend en Overskrift 3-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+3

Anvend en Overskrift 4-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+4

Anvend en Overskrift 5-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+5

Anvend en Overskrift 6-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+6

Rydde al formatering, der er anvendt til markeret tekst. (Anvend Normal-typografien).

Ctrl+Shift+N

Øge afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Tabulatortast, ved begyndelsen af en linje

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Skift+Tabulatortast, ved begyndelsen af en linje

Justere afsnittet til venstre.

Ctrl+L

Justere afsnittet til højre.

Ctrl+R

Forøge skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+venstre krokodillenæb (<)

Formindske skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+Alt+venstre krokodillenæb (<)

Vis eller skjul lineallinjer på den aktuelle side.

Ctrl+Skift+R

Øverst på siden

Indsæt et element på en side

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et dokument eller en fil på den aktuelle side.

Alt+N, F

Indsætte et dokument eller en fil som udskrift på den aktuelle side.

Alt+N, O

Vis eller skjul dokumentudskrifter på den aktuelle side (når OneNote køres i tilstanden Stor kontrast)

Alt+Skift+P

Indsætte et billede fra en fil.

Alt+N, P

Indsætte et billede fra en scanner eller et kamera.

Alt+N, S

indsætte et skærmklip.

Bemærk!: Ikonet for OneNote skal være aktiv på Windows-proceslinjens meddelelsesområde.

Windows-tasten+Skift+S

I OneNote 2007 og 2010, Windows-tast+S

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Starte en matematisk ligning eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning.

Alt+Lighedstegn (=)

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Oprette en tabel

Tabulatortast, når du har skrevet en ny tekstlinje

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tabulatortasten

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

Enter

Bemærk!: Tryk på Enter igen for at afslutte tabellen.

Indsæt en række under den aktuelle række.

Ctrl+Enter, når du er i en tabelcelle

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel.

Alt+Enter

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

Ctrl+Alt+R

Opret en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne i en tabel.

I OneNote 2010, Ctrl+Alt+E

Opret en række over den aktuelle række i en tabel.

Angiv, når markøren er i starten af en række, bortset fra første række

Opret en ny celle.

Tabulatortasten, når du befinder dig i den sidste celle i tabellen

Slette den aktuelle tomme række i en tabel.

Slet, slet derefter igen, når markøren er i starten af rækken

Toppen af siden

Markere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Ctrl+A

For at udvide markeringen skal du trykke på Ctrl+A igen.

Markere til slutningen af linjen.

Skift+End

Vælg hele linjen.

Shift+Pil ned, når markøren er i starten af linjen

Hoppe til sidens titel og vælge den.

Ctrl+Skift+T

Annuller markering af dispositionen eller siden.

Esc

Flyt de markerede afsnit opad.

Alt+Skift+Pil op

Flyt de markerede afsnit nedad.

Alt+Skift+Pil ned

Øge afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

Ctrl+Skift+bindestreg (-)

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

Delete

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Toppen af siden

Notemærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Anvend, markér eller ryd To Do-mærket.

Ctrl+1

Anvend eller ryd Vigtigt-mærket.

Ctrl+2

Anvend eller ryd Spørgsmål-mærket.

Ctrl+3

Anvend eller ryd Husk til senere-mærket.

Ctrl+4

Anvend eller ryd Definition-mærket.

Ctrl+5

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+6

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+7

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+8

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Øverst på siden

Brug dispositioner

Hvis du vil

Tryk på

Vise hele Niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvid til Niveau 2.

Alt+Skift+2

Udvid til Niveau 3.

Alt+Skift+3

Udvid til Niveau 4.

Alt+Skift+4

Udvid til Niveau 5.

Alt+Skift+5

Udvid til Niveau 6.

Alt+Skift+6

Udvid til Niveau 7.

Alt+Skift+7

Udvid til Niveau 8.

Alt+Skift+8

Udvid til Niveau 9.

Alt+Skift+9

Udvide alle niveauer.

Alt+Skift+0

Udvid den markerede overskrift.

Alt+Skift+Lighedstegn (=)

Skjul den markerede overskrift.

Alt+Skift+Bindestreg (-)

Øg indrykningen ét niveau.

Tabulatortasten

Reducer indrykningen ét niveau.

Skift+Tab

Udvide en skjult disposition.

Alt+Skift+plustegn (+)

Skjule en udvidet disposition.

Alt+Skift+minustegn (-)

Toppen af siden

Angiv sprogindstillinger

Bemærk!: Hvis du vil ændre skriveretningen for noterne, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office Sprogindstillinger.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indstille skriveretningen til venstre mod højre.

Ctrl+venstre skift

Indstille skriveretningen til højre mod venstre.

Ctrl+højre skift

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Tabulatortasten

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Skift+Tab

Toppen af siden

Arbejde med sider

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivér eller deaktiver visning af hele siden.

F11

Åbn et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Opret en Hurtig note.

Ctrl+Skift+M

Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe.

Ctrl+Skift+Asterisk (*)

Udskrive den aktuelle side.

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Øge bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+kantet venstreparentes ([)

Formindske bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+kantet højreparentes (])

Oprette en nye side under den aktuelle sidefane på det samme niveau.

Ctrl+Alt+N

Formindske indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+kantet venstreparentes ([)

Øge indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+kantet højreparentes (])

Oprette en ny underside under den aktuelle side.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markere alle emner.

Ctrl+A

For at udvide markeringen skal du trykke på Ctrl+A igen.

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Skift+A

Hvis den markerede side er en del af en gruppe, skal du trykke på Ctrl+A for at markere alle siderne i gruppen.

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Skift+Pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

Alt+Skift+Pil ned

Flyt til sidetitlen.

Ctrl+Skift+T

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Down

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

Ctrl+Pil ned-tast

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+Pil op-tast

Flyt markøren op på den aktuelle side eller udvid siden opad.

Ctrl+Alt+pil op

Flyt markøren ned på den aktuelle side eller udvid siden nedad.

Ctrl+Alt+pil ned

Flyt markøren til venstre på den aktuelle side eller udvid siden til venstre.

Ctrl+Alt+venstre pil

Flyt markøren til højre på den aktuelle side eller udvid siden mod højre.

Ctrl+Alt+højre pil

Gå til næste notebeholder.

Alt+pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

Home

Gå til slutningen af linjen.

End

Gå til den forrige besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå til den næste besøgte side, hvis det er muligt.

Alt+Højre pil

Zoom ind.

Alt+Ctrl+plustegn (på det numeriske tastatur)

Alt+Ctrl+Shift+plustegn (+)

Zoom ud.

Alt+Ctrl+minustegn (på det numeriske tastatur)

Alt+Ctrl+Shift+bindestreg (-)

Synkroniser notesbogen.

Bemærk!: Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, uanset hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Toppen af siden

Arbejd med notesbøger og sektioner

Hvis du vil

Tryk på

Åbn OneNote.

Windows-tast+Skift+N

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Åbne en sektion.

Ctrl+Alt+Skift+O

Send til OneNote værktøj.

Windows-tast+N

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

Ctrl+Skift+Tab

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+PgDn

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+PgUp

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Down

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+M

Sætte fokus på den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+G

Markere den aktuelle sidefane.

Ctrl+Skift+A

Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane.

Ctrl+Skift+G

Flytte den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G og derefter Skift+F10, M

Skifte til en anden notesbog på navigationslinjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned- eller Pil op-tasten for at markere en notesbog, og tryk derefter på Enter

Toppen af siden

Søg i noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til boksen Søg for at søge i alle notesbøger.

Ctrl+E

Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger.

Pil ned

Gå til det valgte resultat og afvis søgningen, mens der søges i alle notesbøger.

Enter

Ændre søgeområde.

Ctrl+E, tabulatortast, mellemrumstast

Åbne ruden Søgeresultater.

Alt+O efter søgning

Søg på den aktuelle side.

Ctrl+F

Flytte til det næste resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Enter

F3

Flytte til det forrige resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Skift+F3

Afvis søgningen og gå tilbage til siden.

Esc

Toppen af siden

Del noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Opret en I dagOutlook-opgave fra den markerede note.

Ctrl+Skift+1

Opret en I morgenOutlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+2

Opret en Denne ugeOutlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+3

Opret en Næste ugeOutlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+4

Opret en Ingen datoOutlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+5

Åbne den valgte Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+K

Angiv den markerede Outlook-opgave som fuldført.

Ctrl+Skift+9

Slet den markerede Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+0

Synkroniser ændringer i den aktuelle delte notesbog.

Skift+F9

Synkroniser ændringer i alle delte notesbøger.

F9

Marker den aktuelle side som Ulæst.

Ctrl+Q

Øverst på siden

Beskyt noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

Ctrl+Alt+L

Toppen af siden

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Denne artikel opstiller tastaturgenvejene i OneNote til Windows 10.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du kender tastaturgenvejene på din Windows-computer, fungerer de samme tastekombinationer også med OneNote til Windows 10. De genveje, der er angivet i denne artikel, gælder specifikt for OneNote til Windows 10 -appen.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje i OneNote til Windows 10.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte fokus på den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G

Åbn genvejsmenuen.

Skift+F10

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Skifte til en anden notesbog på Navigationslinjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned- eller Pil op-tasten for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Oprette en ny side under den aktuelle sidefane på det samme niveau.

Ctrl+Alt+N

Opret en ny underside under den aktuelle side.

Ctrl+Alt+Shift+N

Aktivér eller deaktiver visning af hele siden.

F11

Sæt fokus på den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+G

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+M

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Skift+A

Spring til og markér sidens titel.

Ctrl+Skift+T

Åbn et søgefelt for at søge i alle aktuelt åbne notesbøger.

Ctrl+E

Toppen af siden

Naviger i OneNote til Windows 10 udelukkende ved hjælp af tastaturet

Tabellen nedenfor viser de genveje, du kan bruge til at navigere med i OneNote til Windows 10.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem fanelinjen, navigationsruden og sidelærredet.

F6

Gå til båndet fra en fane.

Pil ned

Flyt mellem faner på båndet eller mellem indstillingerne på et bånd.

Venstre pil eller højre pil

Udfør den aktuelt valgte kommando på båndet.

Enter

Flyt mellem elementerne på hovedmenulinjen.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Åbn båndet.

Alt

Åbn fanen Start på båndet.

Alt+H

Åbne fanen Indsæt på båndet.

Alt+N

Åbne fanen Tegning på båndet.

Alt+D

Åbn fanen Vis på båndet.

Alt+W

Øverst på siden

Skriv og rediger noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Ctrl+A

For at udvide markeringen skal du trykke på Ctrl+A igen.

Klip den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholderen.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit.

Skift+Enter

Åbn genvejsmenuen for objektet, der er i fokus.

Skift+F10

Menutast

Udfør den handling, der foreslås i Informationspanelet, hvis det vises øverst på siden.

Ctrl+Skift+W

Indsæt forfatternavnet og senest ændret-tidsstempel.

Ctrl+Skift+M

Toppen af siden

Formatere noter

Hvis du vil

Tryk på

Fremhæv den markerede tekst.

Ctrl+Skift+H

Ctrl+Alt+H

Indsætte et hyperlink

Ctrl+I

Kopiér formateringen på den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+C

Indsæt formateringen på den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+V

Åbn et link.

Enter, når du er på hyperlinkteksten

Anvend eller fjern formatering med fed skrift.

Ctrl+F

Anvend eller fjern formatering med kursiv skrift.

Ctrl+K

Anvend eller fjern formatering med understregning.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget.

Ctrl+bindestreg (-)

Anvend eller fjern formatering med hævet skrift.

Ctrl+Skift+Lighedstegn (=)

Anvend eller fjern formatering med sænket skrift.

Ctrl+lighedstegn (=)

Anvend eller fjern formatering med punktopstilling.

Ctrl+punktum (.)

Anvend eller fjern formatering med opstilling med tal/bogstaver.

Ctrl+skråstreg (/)

Anvend en Overskrift 1-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+1

Anvend en Overskrift 2-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+2

Anvend en Overskrift 3-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+3

Anvend en Overskrift 4-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+4

Anvend en Overskrift 5-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+5

Anvend en Overskrift 6-typografi for den aktuelle note.

Ctrl+Alt+6

Rydde al formatering, der er anvendt til markeret tekst. (Anvend Normal-typografien).

Ctrl+Shift+N

Øge afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Tabulatortast, ved begyndelsen af en linje

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Skift+Tabulatortast, ved begyndelsen af en linje

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Forøge skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+venstre krokodillenæb (<)

Formindske skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+Alt+venstre krokodillenæb (<)

Vis eller skjul lineallinjer på den aktuelle side.

Ctrl+Skift+R

Øverst på siden

Føje elementer til en side

Hvis du vil

Tryk på

Kopiér et skærmklip til Udklipsholderen (kræver Windows 10 Creators Update)

Windows-tasten+Skift+S

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Start en matematisk ligning eller konverter den markerede tekst til en matematisk ligning.

Alt+Lighedstegn (=)

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Oprette en tabel

Tabulatortast, når du har skrevet en ny tekstlinje

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tabulatortasten

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

Enter

Bemærk!: Tryk på Enter igen for at afslutte tabellen.

Indsæt en række under den aktuelle række.

Ctrl+Enter, når du er i en tabelcelle

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel.

Alt+Enter

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

Ctrl+Alt+R

Opret en række over den aktuelle række i en tabel.

Angiv, når markøren er i starten af en række, bortset fra første række

Opret en ny celle.

Tabulatortasten, når du befinder dig i den sidste celle i tabellen

Slette den aktuelle tomme række i en tabel.

Slet, slet derefter igen, når markøren er i starten af rækken

Toppen af siden

Marker noter og objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Ctrl+A

For at udvide markeringen skal du trykke på Ctrl+A igen.

Markere til slutningen af linjen.

Skift+End

Spring til og markér sidens titel.

Ctrl+Skift+T

Annuller markerede disposition eller side.

Esc

Flyt det aktuelle eller markerede afsnit op.

Alt+Skift+Pil op

Flyt det aktuelle afsnit eller markerede afsnit ned.

Alt+Skift+Pil ned

Øge afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

Ctrl+Skift+bindestreg (-)

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

Delete

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flyt til den forrige besøgt side.

Alt+Venstre pil

Flyt til den næste besøgte side, hvis det er muligt.

Alt+Højre pil

Start en ny lydoptagelse.

Ctrl+Alt+A

Afspil den markerede lydoptagelse.

Ctrl+Alt+P

Stop afspilning af lydoptagelse.

Ctrl+Alt+S

Spring 10 sekunder tilbage i den aktuelle lydoptagelse.

Ctrl+Alt+Y

Spring 5 minutter tilbage i den aktuelle lydoptagelse.

Ctrl+Alt+T

Spring 10 sekunder frem i den aktuelle lydoptagelse.

Ctrl+Alt+U

Spring 5 minutter frem i den aktuelle lydoptagelse.

Ctrl+Alt+I

Toppen af siden

Notemærker

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Anvend, markér eller ryd To Do-mærket.

Ctrl+1

Anvend eller ryd Vigtigt-mærket.

Ctrl+2

Anvend eller ryd Spørgsmål-mærket.

Ctrl+3

Anvend eller ryd Husk til senere-mærket.

Ctrl+4

Anvend eller ryd Definition-mærket.

Ctrl+5

Anvend eller ryd mærket Fremhæv.

Ctrl+6

Anvend ryd fjerne mærket Kontakt.

Ctrl+7

Anvend eller ryd mærket Adresse.

Ctrl+8

Anvend eller ryd mærket Telefonnummer.

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Øverst på siden

Brug dispositioner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise hele Niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvid til Niveau 2.

Alt+Skift+2

Udvid til Niveau 3.

Alt+Skift+3

Udvid til Niveau 4.

Alt+Skift+4

Udvid til Niveau 5.

Alt+Skift+5

Udvid til Niveau 6.

Alt+Skift+6

Udvid til Niveau 7.

Alt+Skift+7

Udvid til Niveau 8.

Alt+Skift+8

Udvid til Niveau 9.

Alt+Skift+9

Udvide alle niveauer.

Alt+Skift+0

Øg indrykningen ét niveau.

Tabulatortasten

Reducer indrykningen ét niveau.

Skift+Tab

Udvide en skjult disposition.

Alt+Skift+plustegn (+)

Skjule en udvidet disposition.

Alt+Skift+minustegn (–)

Toppen af siden

Angiv sprogindstillinger

Bemærk!: Hvis du vil ændre skriveretningen i noterne, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office Sprogindstillinger.

Hvis du vil

Tryk på

Indstille skriveretningen til venstre til højre.

Ctrl+venstre skift

Indstil skriveretningen til højre til venstre.

Ctrl+højre skift

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Tabulatortasten

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Skift+Tab

Toppen af siden

Arbejde med sider

Hvis du vil

Tryk på

Aktivér eller deaktiver visning af hele siden.

F11

Åbn et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe.

Ctrl+Skift+Asterisk (*)

Slå Tilgængelighedskontrol-visningen til/fra..

Ctrl+Skift+F

Udskrive den aktuelle side.

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Øge bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+kantet venstreparentes ([)

Formindske bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+kantet højreparentes (])

Opret en nye side under de samme niveau, under den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+N

Opret en ny underside under den aktuelle side.

Ctrl+Alt+Shift+N

Markere alle emner.

Ctrl+A

For at udvide markeringen skal du trykke på Ctrl+A igen.

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+G

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Skift+Pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

Alt+Skift+Pil ned

Flyt markøren til sidetitlen.

Ctrl+Skift+T

Rul op på den aktuelle side.

PgUp

Rul ned på den aktuelle side.

Page Down

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

Ctrl+Pil ned-tast

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+Pil op-tast

Gå til næste notebeholder.

Alt+pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

Home

Gå til slutningen af linjen.

End

Gå tilbage til den sidst besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå frem til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Zoom ind.

Ctrl+Alt+plustegn (+ på numerisk tastatur)

Ctrl+Alt+Skift+Plustegn (+)

Zoom ud.

Ctrl+Alt+minustegn (- på det numeriske tastatur)

Ctrl+Alt+Skift+bindestreg (-)

Synkroniser notesbogen.

Bemærk!: Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Toppen af siden

Arbejd med notesbøger og sektioner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

Ctrl+Skift+Tab

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+PgDn

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+PgUp

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+M

Sætte fokus på den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+G

Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane.

Ctrl+Skift+G

Skifte til en anden notesbog på Navigationslinjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned- eller Pil op-tasten for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Åbn genvejsmenuen for den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G, Skift+F10

Toppen af siden

Søge i noterne

Hvis du vil

Tryk på

Åbn et søgefelt for at søge i alle aktuelt åbne notesbøger.

Ctrl+E eller Ctrl+F

Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger.

Pil ned

Gå til det markerede resultat, mens der søges i alle notesbøger.

Enter

Ændre søgeområde.

Ctrl+E, tabulatortast, tabulatortast, pil ned

Afvis søgningen og gå tilbage til siden.

Esc

Toppen af siden

Del noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn ruden Del.

Ctrl+Shift+E

Dele den aktuelle notesbog.

Ctrl+S

Skift+F9

Synkroniser alle notesbøger.

F9

Markér den aktuelle side som læst eller ulæst.

Ctrl+Q

Øverst på siden

Beskyt noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

Ctrl+Alt+L

Toppen af siden

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Denne artikel opstiller tastaturgenvejene i OneNote til Mac.

Bemærkninger!: 

 • Indstillingerne i nogle versioner af MacOS og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og handlinger for funktionstaster i Office til Mac. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen for en tastaturgenvej i Mac Hjælp til din version af macOS, dit hjælpeprogram eller ved at gå til Genvejskonflikter.

 • Hvis du ikke kan finde en tastaturgenvej her, der opfylder dine behov, kan du oprette en brugerdefineret tastaturgenvej. Du kan få vejledning herom ved at gå til Opret en brugerdefineret tastaturgenvej til Office til Mac.

 • Mange af genvejene, der bruger Ctrl-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også med Ctrl-tasten i OneNote til Mac. Men det gælder ikke dem alle.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Kommando+F, og skriv derefter dine søgeord.

Du får den bedste oplevelse med at bruge tastaturet med båndet ved at aktivere tastaturet for at få adgang til alle kontrolelementer.

 1. Hvis du vil åbne Systemindstillinger skal du trykke på KOMMANDO+mellemrumstasten, skrive systemindstillinger og trykke på Enter.

 2. Hvis du vil gå til Tastaturindstillinger skal du skrive keyboard og trykke på Enter.

 3. På fanen Genveje skal du trykke på Control+F7 for at ændre Fuld tastaturadgang indstilling fra Tekstfelter og lister til Alle kontrolelementer.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje i OneNote til Mac.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Opret en ny side.

KOMMANDO+N

Fortryde den seneste handling.

KOMMANDO+Z

Fortryde den seneste handling, hvis det er muligt.

KOMMANDO+Y

Klippe det markerede indhold ud til udklipsholderen.

KOMMANDO+X

Kopiere det markerede indhold til udklipsholderen.

KOMMANDO+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

KOMMANDO+V

Åbne en notesbog.

KOMMANDO+O

Åbn fuldskærmstilstand.

KOMMANDO+Ctrl+F

Luk den aktuelle notesbog.

KOMMANDO+Skift+W

Synkroniser denne notesbog.

KOMMANDO+S

Synkroniser alle notesbøger.

KOMMANDO+Skift+S

Markere alle elementer på den aktuelle side.

KOMMANDO+A

For at udvide markeringen skal du trykke på KOMMANDO+A igen.

Markere sidens titel.

KOMMANDO+Skift+T

Øg afsnitsindrykningen.

Tabulatortast, ved slutningen af en linje

KOMMANDO+Kantet højreparentes (])

Formindsk afsnitsindrykningen.

Skift+Tabulatortast, ved slutningen af en linje

KOMMANDO+Kantet venstreparentes ([)

Zoom ind.

KOMMANDO+plustegn (+)

Zoom ud.

KOMMANDO+minustegn (-)

Nulstil zoomforstørrelsen.

KOMMANDO+0

Skjule en udvidet disposition.

Ctrl+Skift+Plustegn (+)

Udvide en skjult disposition.

Ctrl+Skift+Minustegn (-)

Åbn det valgte link.

Skift+Retur

Kopiere den markerede formatering.

KOMMANDO+Alternativ+C

Sætte den kopierede formatering ind.

KOMMANDO+Alternativ+V

Find tekst på siden.

KOMMANDO+F

Find tekst i alle åbne notesbøger.

KOMMANDO+Alternativ+F

Start diktering.

Fn, Fn

Øverst på siden

Naviger indenfor sider

Hvis du vil

Tryk på

Flytte ét ord til venstre.

Alternativ+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Alternativ+Højre pil

Flytte til begyndelsen af linjen.

KOMMANDO+venstre piletast

Flytte til slutningen af linjen.

KOMMANDO+højre piletast

Flytte et afsnit op

KOMMANDO+pil op

Alternativ+Pil op

Flytte et afsnit ned

KOMMANDO+pil ned

Alternativ+Pil ned

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Gå til toppen af den aktuelle side.

Kommando+Pil op-tast

Gå til bunden af den aktuelle side.

Kommando+Pil ned-tast

Flyt markøren op på den aktuelle side eller udvid siden opad.

KOMMANDO+Alternativ+pil op

Flyt markøren ned på den aktuelle side eller udvid siden nedad.

KOMMANDO+Alternativ+pil ned

Flyt markøren til venstre på den aktuelle side eller udvid siden til venstre.

KOMMANDO+Alternativ+venstre piletast

Flyt markøren til højre på den aktuelle side eller udvid siden mod højre.

KOMMANDO+Alternativ+højre piletast

Øverst på siden

Rediger tekst og grafik

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe det markerede indhold ud til udklipsholderen.

KOMMANDO+X

Kopiere det markerede indhold til udklipsholderen.

KOMMANDO+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

KOMMANDO+V

Kopiere den markerede formatering.

KOMMANDO+Alternativ+C

Sætte den kopierede formatering ind.

KOMMANDO+Alternativ+V

Påbegynd oprettelse af opstilling med punkttegn.

Stjerne (*), mellemrum

Bemærk!: Hvis du vil indsætte et enkelt punkttegn i teksten, skal du trykke på Alternativ+8

Påbegynd oprettelse af opstilling med tal/bogstaver.

Skriv 1., og tryk på mellemrumstasten.

KOMMANDO+Skråstreg (/)

Hæv (indryk) det markerede listeelement.

KOMMANDO+Kantet højreparentes (])

Sænk (udryk) det markerede listeelement.

KOMMANDO+Kantet venstreparentes ([)

Anvende formateringen hævet skrift.

KOMMANDO+Skift+Alternativ+Lighedstegn (=)

Anvende formateringen sænket skrift.

KOMMANDO+Alternativ+Lighedstegn (=)

Indsætte et linjeskift.

Skift+Retur

Indsætte dags dato.

KOMMANDO+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

KOMMANDO+Skift+D

Indsæt ligninger (eller konverter den markerede tekst til en matematisk ligning).

Control+Lighedstegn (=)

Søg efter den markerede tekst ved hjælp af opgaveruden Smart opslag.

KOMMANDO+Ctrl+Alternativ+L

Indsæt emoji.

KOMMANDO+Control+mellemrum

Slet tegnet til venstre for markøren.

Slet

Slet tegnet til højre for markøren.

Fn+Delete

Slet ordet til venstre for markøren.

Alternativ+Delete

Slet ordet til højre for markøren.

Fn+Alternativ+Delete

Alternativ+Del

Flyt de markerede afsnit op.

KOMMANDO+Skift+Pil op

Flyt de markerede afsnit ned.

KOMMANDO+Shift+Pil ned

Formindsk afsnitsindrykningen.

KOMMANDO+Skift+venstre pil

Flyt det markerede billede eller objekt op.

KOMMANDO+Alternativ+pil op

Flyt den markerede note eller det markerede objekt ned.

KOMMANDO+Alternativ+pil ned

Øverst på siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Oprette en tabel

Tabulatortast, når du har skrevet en ny tekstlinje

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tabulatortasten

Opret en anden tabelrække.

Gå tilbage, når ved en tabels afsluttende celle.

Bemærk!: Tryk på Retur én gang til for at afslutte tabellen.

Opret en tabelkolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

KOMMANDO+Alternativ+R

Opret en tabelkolonne til venstre for den aktuelle kolonne i en tabel.

KOMMANDO+Alternativ+E

Opret en række under den aktuelle række.

KOMMANDO+Retur

Opret et andet afsnit i den samme celle.

Alternativ+Retur

Øverst på siden

Arbejd med notesbøger og sektioner

Hvis du vil

Tryk på

Skifte mellem sektioner i en notesbog.

KOMMANDO+Skift+venstre klammeparentes ({) eller højre klammeparentes (})

Skift mellem sider i en sektion.

 1. Start med markøren på en side.

 2. Tryk på KOMMANDO+Ctrl+G for at flytte fokus til sidelisten.

 3. Tryk på pil op- eller pil ned-tasten for at vælge den forrige eller næste side i afsnittet eller KOMMANDO+Page Up eller Page Down.

Åbn andre notesbøger, eller opret nye.

KOMMANDO+O

Få vist listen over dine åbne notesbøger.

Ctrl+G

Oprette en ny side i en notesbog.

KOMMANDO+N

Åbn OneNote-appindstillinger.

KOMMANDO+Komma (,)

Flyt siden til en anden placering.

KOMMANDO+Skift+M

Kopiér siden til en anden placering.

KOMMANDO+Skift+C

Flyt, eller kopier siden igen til sidst valgte sektion.

KOMMANDO+Alternativ+T

Åbn fuldskærmsvisning.

KOMMANDO+Ctrl+F

Synkroniser denne notesbog.

KOMMANDO+S

Synkroniser alle notesbøger.

KOMMANDO+Skift+S

Flyt tastaturfokus til sidelisten.

KOMMANDO+Control+G

Flyt tastaturfokus til sektionslisten.

Control+Shift+G

Øverst på siden

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Denne artikel opstiller tastaturgenvejene i OneNote på internettet.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

 • Når du bruger OneNote på internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da OneNote på internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke OneNote på internettet.

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

I dette emne

Naviger i båndet og ruderne i læsevisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Spring fra navigation i notesbogen til browseren felter.

Skift+F6

Flyt mellem kommandoer på båndet.

Tabulatortasten

Udfør den aktuelt valgte kommando på båndet.

Enter

Rulle op eller ned på en side.

PgUp eller PgDn

Side frem i notesbogen (i Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Side tilbage i notesbogen (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Gå til første side i en sektion.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i en sektion.

Alt+Page Down

Udvid den markerede sektion.

Enter, når du er i sektionen

Toppen af siden

Naviger i båndet og ruderne i redigeringsvisning

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbn en bestemt side.

Ctrl+F6, indtil du når til sidelisten, og tryk derefter på tabulatortasten for at flytte fokus til forskellige sider. Tryk på Enter for at vælge en side.

Aktivér en anden båndfane.

Ctrl+F6, indtil du når til båndet, tryk derefter på tabulatortasten for at flytte mellem fanerne på båndet, og tryk på Enter for at vælge.

Flyt mellem kommandoer på båndet.

Tabulatortasten, når du er på et bånd

Aktivér den markerede kommando på båndet.

Enter

Side frem i notesbogen, i Internet Explorer.

Ctrl+PgDn

Side tilbage i notesbogen, Internet Explorer.

Ctrl+PgUp

Gå til første side i en sektion.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i en sektion.

Alt+Page Down

Flyt den aktuelle side op eller ned.

Alt + Skift + Op

Pil ned

Toppen af siden

Naviger indenfor sider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flyt markøren fra titelområdet til sidens brødtekst.

Tabulatortasten

Enter

Flytte markøren ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte markøren ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte markøren ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte markøren ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned-tast

Flyt markøren til begyndelsen af linjen.

Home

Flyt markøren til slutningen af linjen.

End

Flyt markøren til begyndelsen af sidens brødtekst.

Ctrl+Home

Flyt markøren til slutningen af siden.

Ctrl+End

Flyt markøren til titelområdet.

Page Up eller Ctrl+A, Ctrl+A, Tabulatortasten indtil titlen vises

Toppen af siden

Markere tekst og grafik

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere tekst.

Skift+piletaster

Markere ordet til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere ordet til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markér fra den aktuelle position og til begyndelsen af afsnittet.

Skift+Home

Markér fra den aktuelle placering til slutningen af afsnittet.

Skift+End

Markér fra den aktuelle position og til begyndelsen af dispositionen.

Skift+Ctrl+Home

Markér fra nuværende position til slutningen af dispositionen.

Skift+Ctrl+End

Udvide det markerede område.

Ctrl+A for at udvide markeringen til hele afsnittet, dispositionen og siden.

Toppen af siden

Redigere indhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe det markerede indhold ud til udklipsholderen.

Ctrl+X

Kopiere det markerede indhold til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Indsætte et hyperlink

Ctrl+I

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Fortryde den seneste handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Y

Flyt til det næste ord med stavefejl.

Alt+F7

Opret en ny disposition.

Ctrl+Skift+F

Flyt fra en disposition til en anden.

Ctrl+A, Ctrl+A, Tabulatortast

Synkroniser notesbogen.

Bemærk!: Når OneNote på internettet kører, bliver dine noter automatisk gemt, uanset hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Opret en ny celle.

Tabulatortasten, når du befinder dig i den sidste celle i tabellen

Indsæt en række under den aktuelle række.

Ctrl+Enter, når du er i en tabelcelle

Bemærk!: Når en celle, en kolonne eller en række er markeret, gælder justering for indholdet i de markerede celler. Når en tabel er markeret, gælder justering for tabellen, men påvirker ikke justering i celler.

Toppen af siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende formateringen kursiv.

Ctrl+K

Anvende understreget formatering.

Ctrl+U

Oprette en opstilling med punkttegn.

Ctrl+punktum (.)

Oprette en opstilling med tal/bogstaver.

Ctrl+skråstreg (/)

Ctrl+Skift+O

Justere afsnittet til venstre.

Ctrl+L

Justere afsnittet til højre.

Ctrl+R

Centrere afsnittet.

Ctrl+E

Øge afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Toppen af siden

Notemærker

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Anvend, markér eller ryd To Do-mærket.

Ctrl+1

Anvend eller ryd Vigtigt-mærket.

Ctrl+2

Anvend eller ryd Spørgsmål-mærket.

Ctrl+3

Anvend eller ryd Husk til senere-mærket.

Ctrl+4

Anvend eller ryd Definition-mærket.

Ctrl+5

Anvend eller ryd mærket Fremhæv.

Ctrl+6

Anvend ryd fjerne mærket Kontakt.

Ctrl+7

Anvend eller ryd mærket Adresse.

Ctrl+8

Anvend eller ryd mærket Telefonnummer.

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Øverst på siden

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Teknisk support til personer med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×