Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til StaffHub, så medarbejderne kan få vist eller ændre vagter

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn eller kognitive vanskeligheder, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. Microsoft’oplæser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøge Microsoft Support-startsiden.

Du kan bruge Microsoft StaffHub med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at tjekke dine kommende vagter. Du kan også bruge StaffHub til at bytte vagter med kollegaer eller bede din leder om ferie.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Se kommende vagter og vagtoplysninger

 1. Du kan finde dine kommende vagter under fanen Mine vagter. For at åbne fanen Mine vagter skal du stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Fanen Mine vagter", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Mine vagter åbnes, og dine kommende vagter vises.

 2. Hvis du vil gennemse listen over kommende vagter, skal du stryge til højre eller venstre. Når du flytter, bliver dine vagter meddelt som "<dag>, <start- og sluttidspunkt for vagtens>, <tidszone>, <vagtfarve> <navn på gruppe>", og hvis der blev efterladt noter i vagten. Feriedage meddeles som "<dag>, <tidszone>, <vagtfarve>, <type fridage>, fridage."

 3. Dobbelttryk på skærmen for at se den valgte vagts oplysninger. Vinduet Vagtoplysninger åbnes.

 4. Hvis du vil gennemse vagtoplysningerne, f.eks. vagtnoterne, skal du stryge til højre. VoiceOver læser detaljerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Hvis du vil kontrollere de personer, der deltager i vagten, skal du vælge fanen Personer . For at åbne fanen Personer skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Personer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du kan gå tilbage til Mine vagter ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Byt vagter, eller bed om fridage

Du kan nemt bede dine kolleger om at bytte vagt med dig, eller du kan bede din leder om ferie.

Byt en vagt

 1. For at åbne fanen Anmodninger skal du stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Fanen Anmodninger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Anmodninger åbnes.

 2. Du opretter en ny anmodning ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Tilføj anmodning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Knappen Anmod om fridage".

 3. Du kan bytte vagt ved at stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Byt eller tilbyd vagt", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Byt eller tilbyd vagt åbnes med fanen Byt min vagt valgt.

 4. Du kan vælge dagen for den vagt, du vil bytte, ved at stryge til højre, indtil du hører: "Vælg din vagt", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den aktuelle månedskalender åbnes. Hvis du vil søge i kalenderen, skal du stryge til højre eller til venstre. VoiceOver læser dagene op, efterhånden som du bevæger dig igennem dem, og de dage, der indeholder en vagt, bliver læst op som "vagt planlagt". Du kan gå til den næste måned ved at stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Næste måned", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Når du finder den dag, der indeholder den vagt, du vil bytte, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Vagterne på den valgte dag bliver nu vist. For at vælge den vagt, du vil bytte, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Mine vagter på <valgt dag>", og derefter stryge til højre, indtil du hører oplysningerne om den vagt, du vil bytte, og dobbelttrykke på skærmen. Kalenderen lukkes.

 6. For at vælge den vagt, vil du bytte til, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vælg et teammedlems vagt", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en ugekalender, som viser vagterne på den valgte dato. Du kan finde en anden dato i kalenderen ved at stryge til højre eller til venstre. Dagene bliver læst op, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Du kan gå til den næste uge ved at stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Næste uge", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Når du finder dagen, der indeholder den vagt, du gerne vil have, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 7. Så bliver medarbejderne og deres tilsvarende vagter på den valgte dag vist. For at vælge den vagt, du gerne vil have, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Teamets vagter på <valgt dag>", og derefter stryge til højre, indtil du hører oplysningerne om den vagt, du gerne vil have, og dobbelttrykke på skærmen. Så flyttes fokus tilbage til vinduet Byt eller tilbyd vagt.

 8. Hvis du vil tilføje en årsag til, hvorfor du skal bytte vagten, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Tilføj en årsag til din anmodning om vagtbytte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen. Skriv oplysningerne, og når du er færdig, skal du stryge til højre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

 9. Du sender anmodningen ved at stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Send anmodning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Anmod om bytte åbnes, og du hører: "Knappen Tilbage". Dobbelttryk på skærmen for at gå til fanen Anmodninger.

  Bemærk!: Under fanen Anmodninger vises alle de anmodninger, der er relateret til dig. Hvis du vil gennemse denne liste, skal du stryge til højre eller til venstre. Hvis en anmodning er blevet godkendt, hører du: "Godkendt" efter anmodningens oplysninger. Hvis en anmodning er blevet afslået, hører du: "Afslået" efter anmodningens oplysninger.

Anmod om fridage

 1. For at åbne fanen Anmodninger skal du stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Fanen Anmodninger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Anmodninger åbnes.

 2. Du opretter en ny anmodning ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Tilføj anmodning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Knappen Anmod om fridage".

 3. Hvis du vil bede om fridage, skal du dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Ny anmodning om fridage åbnes.

 4. For at vælge den fridagestype, du vil anmode om, skal du stryge til højre, indtil du hører "Ferie", dobbelttrykke på skærmen og derefter stryge til højre. Der åbnes en liste, og du hører "Ferie, 6 af 6". Stryg op eller ned for at gennemse listeelementerne. Når du flytter, meddeler VoiceOver fridagestyperne, f.eks. "Ubetalt" eller "Sygefravær". Når du finder det ønskede element, skal du stryge til højre for at vælge elementet.

 5. Som standard anmoder du om fri hele dagen. Hvis du vil bede om fri i bestemte timer, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Skift slået til", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fra".

 6. For at angive start- og slutdatoen for fridagene skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vælg dato", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en månedskalender, hvor du kan vælge start- og slutdatoer. Vælg først startdatoen og derefter slutdatoen. Hvis du vil søge i kalenderen, skal du stryge til højre eller til venstre. VoiceOver læser datoerne højt, efterhånden som du bevæger dig rundt. Når du har fundet den dato, du ønsker, kan du vælge den ved at dobbelttrykke på skærmen. Du kan gå til den næste måned ved at stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Næste måned", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. For at bekræfte valget af start- og slutdatoen for fridagene skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 8. Hvis du anmoder om fri i bestemte timer, skal du gøre følgende:

  • For at vælge starttidspunktet skal du stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Jeg er væk", og derefter stryge til højre fire gange. Du hører: "Vælg tidspunkt". Dobbelttryk på skærmen. For at vælge antallet af timer skal du stryge til højre og derefter stryge op eller ned, indtil du hører den ønskede værdi. For at vælge antallet af minutter skal du stryge til højre og derefter stryge op eller ned, indtil du hører den ønskede værdi.

  • Stryg til højre tre gange for at vælge sluttidspunktet. Du hører: "Vælg tid". Vælg sluttidspunkt på samme måde, som du valgte starttidspunktet.

 9. Hvis du vil tilføje en årsag til, hvorfor du har brug for fri, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj en årsag til din anmodning om fridage", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen. Skriv oplysningerne, og når du er færdig, skal du stryge til højre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

 10. Du sender anmodningen til dine ledere ved at stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Send anmodning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Anmodning om fridage åbnes, og du hører: "Knappen Tilbage". Dobbelttryk på skærmen for at gå til fanen Anmodninger.

Se også

Brug en skærmlæser til at logge på StaffHub

Brug en skærmlæser til at svare på medarbejderes anmodninger i StaffHub

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i StaffHub

Du kan bruge Microsoft StaffHub med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at tjekke dine næste vagter. Du kan også bruge StaffHub til at bytte vagter med kollegaer eller bede din leder om ferie.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Se kommende vagter og vagtoplysninger

 1. Du kan finde dine kommende vagter under fanen Mine vagter. For at åbne fanen Mine vagter skal du stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Mine vagter", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Mine vagter åbnes, og dine kommende vagter vises.

 2. Stryg til højre eller til venstre for at gennemse listen over dine kommende vagter. Efterhånden som du bevæger dig, bliver dine vagter meddelt som: "<dag>, <vagtfarve>, <vagtens start- og sluttidspunkt>, <tidszone>". Feriedage bliver læst op som "Fri".

 3. Dobbelttryk på skærmen for at se den valgte vagts oplysninger. Vinduet Vagtoplysninger åbnes.

 4. Hvis du vil gennemse vagtoplysningerne, f.eks. vagtnoterne, skal du stryge til højre. TalkBack læser detaljerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Hvis du vil kontrollere de personer, der deltager i vagten, skal du vælge fanen Personer . For at åbne fanen Personer skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Personer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Du kan gå tilbage til Mine vagter ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Naviger op", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Byt vagter, eller bed om fridage

Du kan nemt bede dine kolleger om at bytte vagt med dig, eller du kan bede din leder om ferie.

Byt en vagt

 1. For at åbne fanen Anmodninger skal du stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Anmodninger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Anmodninger åbnes.

 2. Du opretter en ny anmodning ved at stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Opret en anmodning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Annuller Opret en anmodning".

 3. Du kan bytte en vagt ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Byt eller tilbyd vagt", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Byt eller tilbyd vagt åbnes med fanen Byt min vagt valgt.

 4. Du kan vælge dagen for den vagt, du vil bytte, ved at stryge til højre, indtil du hører: "Ikonet Vælg din vagt", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den aktuelle månedskalender åbnes. Hvis du vil søge i kalenderen, skal du stryge til højre eller til venstre. TalkBack læser dagene op, efterhånden som du bevæger dig igennemdem, og de dage, der indeholder en vagt, bliver læst op som: "Der er planlagt en vagt til dig denne dag". Du kan gå til den næste måned ved at stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Gå til", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Når du finder den dag, der indeholder den vagt, du vil bytte, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Vagterne på den valgte dag bliver nu vist. For at vælge den vagt, du vil bytte, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Mine vagter på <valgt dag>", og derefter stryge til højre, indtil du hører oplysningerne om den vagt, du vil bytte, og dobbelttrykke på skærmen. Kalenderen lukkes.

 6. For at vælge den vagt, vil du bytte til, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vælg et teammedlems vagt", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en ugekalender, som viser vagterne på den valgte dato. Du kan finde en anden dato i kalenderen ved at stryge til højre eller til venstre. Dagene bliver læst op, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Du kan gå til den næste uge ved at stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Gå til næste", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Når du finder dagen, der indeholder den vagt, du gerne vil have, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 7. Så bliver medarbejderne og deres tilsvarende vagter på den valgte dag vist. For at vælge den vagt, du gerne vil have, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Teamets vagter på <valgt dag>", og derefter stryge til højre, indtil du hører oplysningerne om den vagt, du gerne vil have, og dobbelttrykke på skærmen. Så flyttes fokus tilbage til vinduet Byt eller tilbyd vagt.

 8. Hvis du vil tilføje en årsag til, hvorfor du har brug for at bytte vagten, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tekstfeltet Tilføj en årsag til din anmodning om vagtbytte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen. Skriv detaljerne.

 9. Du sender anmodningen ved at stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Send anmodning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Anmodning om vagtbytte bliver åbnet. Du kan gå til fanen Anmodninger ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Naviger op", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Under fanen Anmodninger vises alle de anmodninger, der er relateret til dig. Hvis du vil gennemse denne liste, skal du stryge til højre eller til venstre. Hvis en anmodning er blevet godkendt, hører du: "Godkendt" før anmodningens oplysninger. Hvis en anmodning er blevet afslået, hører du: "Afslået" før anmodningens oplysninger.

Anmod om fridage

 1. For at åbne fanen Anmodninger skal du stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Anmodninger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Anmodninger åbnes.

 2. Du opretter en ny anmodning ved at stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Opret en anmodning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Annuller Opret en anmodning".

 3. Du kan anmode om fridage ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Anmod om fridage", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Fridage åbnes.

 4. Hvis du vil vælge den type fridage, du vil anmode om, skal du stryge til højre, indtil du hører "Rulleliste, ferie", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne listen. Stryg op eller ned for at gennemse listeelementerne. Når du flytter, meddeler TalkBack fridagestyperne, f.eks. "Ubetalt" eller "Sygedag". Når du finder det ønskede element, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge det.

 5. Som standard anmoder du om fri hele dagen. Hvis du vil bede om fri i bestemte timer, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Aktuelt valg, hele dagen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Hele dagen, aktuelt ikke valgt".

 6. For at angive start- og slutdatoen for fridagene skal du stryge til højre, indtil du hører: "Ikonet Vælg dato", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en månedskalender, hvor du kan vælge start- og slutdatoer. Vælg først startdatoen og derefter slutdatoen. Hvis du vil søge i kalenderen, skal du stryge til højre eller til venstre. TalkBack læser datoerne højt, efterhånden som du bevæger dig rundt. Når du har fundet den dato, du ønsker, kan du vælge den ved at dobbelttrykke på skærmen. Du kan gå til den næste måned ved at stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Gå til næste", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. For at bekræfte valget af start- og slutdatoen for fridagene skal du stryge til højre, indtil du hører: "Udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 8. Hvis du anmoder om fri i bestemte timer, skal du gøre følgende:

  • For at vælge starttidspunktet skal du stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Jeg er væk", og derefter stryge til højre tre gange. Du hører: "Ikonet Vælg tidspunkt". Dobbelttryk på skærmen. For at vælge antallet af timer skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede værdi, og derefter dobbelttrykke på skærmen. For at vælge antallet af minutter skal du efter at have valgt antallet af timer stryge til højre, indtil du hører den ønskede værdi, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Du kan vælge sluttidspunktet ved at stryge hen over skærmen, indtil du hører "Til", og derefter stryge til højre to gange. Du hører: "Ikonet Vælg tidspunkt". Dobbelttryk på skærmen. Vælg sluttidspunkt på samme måde, som du valgte starttidspunktet. Når du er færdig, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen OK", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 9. Hvis du vil tilføje en årsag til, hvorfor du har brug for fri, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tilføj en note til din leder", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet er i nederste halvdel af skærmen. Skriv detaljerne.

 10. Du sender anmodningen til dine ledere ved at stryge til højre eller til venstre, indtil du hører: "Knappen Send anmodning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Vinduet Fridage åbnes. Du kan gå til fanen Anmodninger ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Naviger op", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at logge på StaffHub

Brug en skærmlæser til at svare på medarbejderes anmodninger i StaffHub

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i StaffHub

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen

Spørg community'et >

Få support

KONTAKT OS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×