Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Foretager en test for uafhængighed. CHITEST returnerer værdien fra den chi-kvadrerede fordeling (χ2) for det statistiske og det relevante antal frihedsgrader. Du kan bruge χ2-test til at afgøre, om resultater, der er indeholdt i en hypotese, bekræftes af et eksperiment.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan læse mere om den nye funktion i Funktionen CHI2.TEST.

Syntaks

CHITEST(observeret_værdi;forventet_værdi)

Syntaksen for funktionen CHITEST har følgende argumenter:

 • Observeret_værdi     Påkrævet. Den vektor af data, som indeholder de observerede værdier, der skal undersøges over for de forventede værdier.

 • Forventet_værdi     Påkrævet. Den vektor af data, som indeholder produktet af rækketotalerne og kolonnetotalerne i forhold til hovedtotalen.

Bemærkninger

 • Hvis observeret_værdi og forventet_værdi har et forskelligt antal datapunkter, returnerer CHITEST fejlværdien #I/T.

 • χ2-testen beregner først en χ2-statistik vha. formlen:

  Ligning

  hvor:

  Pij = faktisk frekvens i den i. række, j. kolonne

  Eij = forventet frekvens i den i. række, j. kolonne

  r = antallet af rækker

  c = antallet af kolonner

 • En lav værdi af χ2 er et tegn på uafhængighed. Som det kan ses i formlen, er χ2 altid positiv eller 0, og den er kun 0, hvis Pij = Eij for alle i,j.

 • CHITEST returnerer sandsynligheden for, at en værdi fra χ2-statistikken, der er mindst lige så stor som den værdi, som er beregnet af ovenstående formel, kunne være opstået ved at tilfælde under forudsætning af uafhængighed. Under udregning af denne sandsynlighed bruger CHITEST χ2-fordelingen med et passende antal frihedsgrader, f. Hvis r > 1, og c > 1, er f = (r - 1)(c - 1). Hvis r = 1, og c > 1, er f = c - 1, eller hvis r > 1, og c = 1, er f = r - 1. r = c= 1 er ikke tilladt, og #I/T returneres.

 • Brugen af CHITEST er mest relevant, når Eij-værdier ikke er for små. Nogle statistikere mener, at hver Eij skal være større end eller lig med 5.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Mænd (faktisk)

Kvinder (faktisk)

Beskrivelse

58

35

Enig

11

25

Neutral

10

23

Uenig

Mænd (forventet)

Kvinder (forventet)

Beskrivelse

45,35

47,65

Enig

17,56

18,44

Neutral

16,09

16,91

Uenig

Formel

Beskrivelse

Resultat

=CHITEST(A2:B4;A6:B8)

χ2 -statistikken for dataene ovenfor er 16,16957 med 2 frihedsgrader.

0,0003082

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×