Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen DMIDDEL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner gennemsnittet af værdierne i et felt (en kolonne) med poster på en liste eller i en database, der opfylder de angivne kriterier.

Syntaks

DMIDDEL(database;felt;kriterier)

Syntaksen for funktionen DMIDDEL har følgende argumenter:

 • Database     er det celleområde, der udgør listen eller databasen. En database er en liste med relaterede data, hvor rækkerne med relaterede oplysninger er poster, og kolonnerne med data er felter. Den første række på listen indeholder navne til hver enkelt kolonne.

 • Felt     angiver, hvilken kolonne der bruges i funktionen. Angiv kolonnemærkaten i dobbelte anførselstegn, som f.eks. "Alder" eller "Afkast", eller et tal (uden anførselstegn), der repræsenterer kolonnens placering på listen: 1 for den første kolonne, 2 for den anden kolonne osv.

 • Kriterier     er det celleområde, der indeholder de angivne betingelser. Du kan bruge et hvilket som helst område til kriterieargumentet, så længe det indeholder mindst ét kolonnenavn og mindst én celle under kolonnenavnet, hvor du angiver en betingelse for kolonnen.

Bemærkninger

 • Du kan bruge alle områder til kriterieargumentet, forudsat at det indeholder mindst ét kolonnenavn og mindst én celle under kolonnenavnet til at angive betingelsen.

  Hvis området G1:G2 f.eks. indeholder kolonnenavnet Indtægt i G1 og beløbet 10.000 i G2, kan du definere området som SammenlignIndtægt og bruge dette navn som kriterieargumentet i databasefunktionerne.

 • Selvom kriterieområdet kan findes hvor som helst i regnearket, skal du ikke anbringe kriterieområdet under listen. Hvis du tilføjer flere oplysninger på listen, tilføjes de nye oplysninger i den første række under listen. Hvis rækken under listen ikke er tom, tilføjes de nye oplysninger ikke.

 • Sørg for, at kriterieområdet ikke overlapper listen.

 • Hvis du vil udføre en handling på en hel kolonne i databasen, skal du indsætte en tom linje under kolonnenavnene i kriterieområdet.

Eksempler

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Træ

Højde

Alder

Afkast

Fortjeneste

Højde

=Æble

>10

<16

=Pære

Træ

Højde

Alder

Afkast

Fortjeneste

Æble

18

20

14

105

Pære

12

12

10

96

Kirsebær

13

14

9

105

Æble

14

15

10

75

Pære

9

8

8

76,8

Æble

8

9

6

45

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DMIDDEL(A4:E10; "Høst"; A1:B2)

Det gennemsnitlige høstudbytte for æbletræer med en højde over 10 fod.

12

=DMIDDEL(A4:E10; 3; A4:E10)

Den gennemsnitlige alder for samtlige træer i databasen.

13

Kriterieeksempler

 • Når du skriver et lighedstegn i en celle, angiver det, at du vil angive en formel. Hvis du vil vise tekst med et lighedstegn, skal du angive teksten og lighedstegnet i anførselstegn på følgende måde:

  "=Davolio"

  Det skal du også gøre, hvis du angiver et udtryk (en kombination af formler, operatorer og tekst), og du vil vise lighedstegnet i stedet for, at det bruges i en beregning i Excel. Eksempel:

  =''= indtastning ''

  Hvor indtastning er den tekst eller værdi, du vil finde. Eksempel:

Hvad du skriver i cellen

Hvad Excel evaluerer og viser

="=Davolio"

=Ibsen

="=3000"

=3000

Følgende afsnit indeholder eksempler på komplekse kriterier.

Flere kriterier i én kolonne

Boolesk logik:     (Sælger = "Davolio" ELLER Sælger = "Buchanan")

Du kan finde rækker, som opfylder flere kriterier for én kolonne, ved at skrive kriterierne direkte under hinanden i separate rækker i kriterieområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) viser kriterieområdet (B1:B3) de rækker, der indeholder enten "Davolio" eller "Buchanan" i kolonnen med sælgere (A8:C10).

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

=Davolio

3

=Buchanan

4

5

6

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

8

Kød

Davolio

DKK 450

9

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

10

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Flere kriterier i flere kolonner, hvor alle kriterier skal være sande

Boolesk logik:     (Type = "Landbrugsprodukter" OG Salg > 1000)

Hvis du vil finde rækker, som opfylder flere kriterier i flere kolonner, skal du skrive alle kriterierne i samme række i kriterieområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) viser kriterieområdet (A1:C2) alle rækker, som indeholder "Landbrugsprodukter", i kolonnen Type og en værdi, som er større end kr 1.000, i kolonnen Salg (A9:C10).

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

=Landbrugsprodukter

>1000

3

4

5

6

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

8

Kød

Davolio

DKK 450

9

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

10

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Flere kriterier i flere kolonner, hvor et hvilket som helst kriterium kan være sandt

Boolesk logik:     (Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Ibsen")

Du kan finde rækker, som opfylder flere kriterier i flere kolonner, hvor et hvilket som helst kriterium kan være sandt, ved at skrive kriterierne i forskellige rækker i kriterieområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) viser kriterieområdet (A1:B3) alle rækker, som indeholder "Landbrugsprodukter", i kolonnen Type eller "Ibsen" i kolonnen Sælger (A8:C10).

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

=Landbrugsprodukter

3

=Davolio

4

5

6

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

8

Kød

Davolio

DKK 450

9

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

10

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Flere sæt af kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for flere kolonner

Boolesk logik:     ( (Sælger = "Davolio" OG Salg >3.000) ELLER (Sælger = "Buchanan" OG Salg > 1.500) )

Hvis du vil finde rækker, som opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for flere kolonner, skal du skrive hvert sæt kriterier i separate rækker.

I følgende dataområde (A6:C10) viser kriterieområdet (B1:C3) de rækker, der både indeholder "Ibsen" i kolonnen Sælger og en værdi, der er større end DKK 3.000 i kolonnen Salg. Eller det viser de rækker, der både indeholder "Hamborg" i Sælger og en værdi, der er større end DKK 1.500 i kolonnen Salg (A9:C10).

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

=Davolio

>3000

3

=Buchanan

>1500

4

5

6

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

8

Kød

Davolio

DKK 450

9

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

10

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Flere sæt af kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for én kolonne

Boolesk logik:     ( (Salg > 6.000 OG Salg < 6.500 ) ELLER (Salg < 500) )

Du kan finde rækker, der opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for én kolonne, ved at medtage flere kolonner med samme kolonneoverskrift.

I følgende dataområde (A6:C10) viser kriterieområdet (C1:D3) rækker, der indeholder værdier mellem 6.000 og 6.500 og værdier på under 500, i kolonnen Salg (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Type

Sælger

Salg

Salg

2

>6.000

<6.500

3

<500

4

5

6

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

8

Kød

Davolio

DKK 450

9

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

10

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

Kriterier til søgning efter tekstværdier, som deler nogle tegn, men ikke andre

Du kan finde tekstværdier, som deler nogle tegn, men ikke andre, ved at udføre en eller flere af følgende handlinger:

 • Skriv et eller flere tegn uden et lighedstegn (=) for at søge efter rækker med en tekstværdi i en kolonne, der begynder med disse tegn. Hvis du f.eks. skriver teksten Dav som et kriterium, finder Excel "Davolio", "David" og "Davis".

 • Brug et jokertegn.

  Følgende jokertegn kan bruges som sammenligningskriterier.

Brug

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Et hvilket som helst enkelttegn
F.eks. finder sm?rt "smart" og "smurt"

* (stjerne)

Et hvilket som helst antal tegn
F.eks. finder *øst "nordøst" og "sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
, som f.eks. fy91~?, finder "fy91?"

I følgende dataområde (A6:C10) viser kriterieområdet (A1:B3) rækker med "Me" som de første tegn i kolonnen Type eller rækker med det andet tegn svarende til "u" i kolonnen Sælger (A7:C9).

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

Me

3

=?u*

4

5

6

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

8

Kød

Davolio

DKK 450

9

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

10

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

Kriterier, der er oprettet som et resultat af en formel

Du kan bruge en beregnet værdi, der er resultatet af en formel som et kriterium. Husk følgende vigtige punkter:

 • Formlen skal evalueres som SAND eller FALSK.

 • Eftersom du bruger en formel, skal du skrive formlen på normal vis. Du skal ikke skrive udtrykket på følgende måde:

  =''= indtastning ''

 • Du skal ikke bruge et kolonnenavn til kriterieetiketter, men enten undlade at skrive noget eller bruge en etiket, som ikke er et kolonnenavn i kriterieområdet (i følgende eksempler er det Beregnet gennemsnit og Nøjagtig match).

  Hvis du bruger et kolonnenavn i formlen i stedet for en relativ cellereference eller et områdenavn, vises en fejlværdi som #NAVN? eller #VÆRDI! i den celle, der indeholder kriteriet. Du kan ignorere denne fejl, fordi den ikke påvirker den måde, listen filtreres på.

 • Den formel, du bruger til kriterier, skal bruge en relativ reference til at referere til den tilsvarende celle i den første række (i eksemplet nedenfor er det C7 og A7).

 • Alle andre referencer i formlen skal være absolutte referencer.

Følgende underafsnit indeholder specifikke eksempler på kriterier, der er oprettet som et resultat af en formel.

Filtrere for værdier, der er større end gennemsnittet af alle værdier i dataområdet

I følgende dataområde (A6:D10) viser kriterieområdet (D1:D2) rækker, som har en værdi i kolonnen Salg, der er større end gennemsnittet af alle værdierne i Salg (C7:C10). I formlen henviser "C7" til den filtrerede kolonne (C) i den første række af dataområdet (7).

 

A

B

C

D

1

Type

Sælger

Salg

Beregnet gennemsnit

2

=C7>MIDDEL($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

8

Kød

Davolio

DKK 450

9

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

10

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Filtrere for tekst ved en søgning, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver

I dataområdet (A6:D10) viser kriterieområdet (D1:D2) rækker, der indeholder "Landbrugsprodukter", i kolonnen Type ved hjælp af funktionen EKSAKT med henblik på en søgning, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver (A10:C10). I formlen henviser "A7" til den filtrerede kolonne (A) i den første række af dataområdet (7).

 

A

B

C

D

1

Type

Sælger

Salg

Nøjagtig match

2

=EKSAKT(A7, "Landbrugsprodukter")

3

4

5

6

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

8

Kød

Davolio

DKK 450

9

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

10

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 6.544

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×