Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Du kan dele en hvilken som helst af dine kontaktmapper fra din Exchange Server-konto med en anden person, som også bruger en Exchange Server-konto i din organisation. Hvis det understøttes af organisationens politikker for deling, kan du også dele en kontaktmappe med personer uden for organisationen.

Du kan f.eks. dele din kontaktmappe med personer. Eller du kan oprette en ny kontaktmappe til et bestemt projekt og dele den med andre. Du kan også give dem tilladelse til at ændre kontakterne.

Bemærkninger!: 

 • Denne funktion kræver en Microsoft Exchange Server-konto.

 • Deling eller visning af en mappe med delte kontakter understøttes ikke i Outlook på internettet.

Del med bestemte personer i organisationen

Standardmappen Kontakter i Outlook oprettes i hver Outlook profil. Denne mappe kan ikke omdøbes eller slettes. Du har muligvis flere kontaktmapper. Du kan dele en af disse mapper ved at gøre følgende:

 1. Klik på den mappe med kontakter, du vil dele med en person i organisationen, i mapperude i Personer.

 2. Klik på Hjem. Klik derefter på Del kontakter i gruppen Del.

  Knappen Delte kontakter

 3. Markér feltet Til. Når du bliver bedt om det via vinduet Adressekartotek, skal du vælge Global adresseliste og derefter søge efter navnet på modtageren efter din meddelelse om delingsinvitation. Du kan også ændre Emne

  Kladde til invitation til at dele kontakter i din organisation

 4. Hvis du vil, kan du anmode om tilladelse til at se modtagerens standardmappe med Personer. I så fald skal du markere afkrydsningsfeltet Anmod om tilladelse til at få vist modtagerens kontaktmappe.

  Bemærk!: Hvis du vil anmode om adgang til en anden mappe end modtagernes standardmappe med Personer, skal du sende en mail, hvor du beder om adgang til den bestemte mappe. Dette giver kun adgang til modtagerens standardmappe med Personer.

 5. I meddelelsesteksten kan du skrive eventuelle oplysninger, du vil medsende, og derefter klikke på Send. Gennemse bekræftelsesdialogboksen, og klik på OK, hvis oplysningerne er korrekte.

 6. Personen i din organisation modtager invitationen om deling via mail og klikker på Åbn denne kontaktmappe.

  Modtaget invitation til at dele kontakter i din organisation

Del med bestemte personer uden for organisationen

Standardmappen Kontakter i Outlook oprettes i hver Outlook profil. Denne mappe kan ikke omdøbes eller slettes. Du har muligvis flere kontaktmapper. Du kan dele en af disse mapper ved at gøre følgende:

 1. Klik på den mappe med kontakter, du vil dele med en person uden for organisationen, i mapperude i Personer.

 2. Klik på Hjem. Klik derefter på Del kontakter i gruppen Del.

  Knappen Delte kontakter

 3. Angiv den modtager, der skal have en mail med en invitation til deling, i feltet Til. Hvis du vil, kan du ændre Emne.

  Udkast til invitation til deling af kontakter uden for organisationen

 4. Hvis du vil, kan du anmode om tilladelse til at se modtagerens standardmappe med Personer. I så fald skal du markere afkrydsningsfeltet Anmod om tilladelse til at få vist modtagerens kontaktmappe.

  Bemærk!: Hvis du vil anmode om adgang til en anden mappe end modtagernes standardmappe med Personer, skal du sende en mail, hvor du beder om adgang til den bestemte mappe. Dette giver kun adgang til modtagerens standardmappe med Personer.

 5. I meddelelsesteksten kan du skrive eventuelle oplysninger, du vil medsende, og derefter klikke på Send. Gennemse bekræftelsesdialogboksen, og klik på OK, hvis oplysningerne er korrekte.

  Hvis følgende fejl vises, når du forsøger at sende invitationen til deling, understøttes deling af kontakter med personer uden for organisationen ikke af organisationens politik for deling. Kun en administrator i din organisation kan ændre politikken for deling i din organisation. Du kan finde flere oplysninger i slutningen af dette afsnit.

  Fejlmeddelelse, når du forsøger at dele kontakter uden for organisationen

 6. Personen uden for din organisation modtager invitationen om deling via mail og klikker på Åbn denne kontaktmappe.

  Modtaget invitation til at dele kontakter uden for din organisation

Hvis du får en fejl, når du forsøger at dele dine kontakter med nogen uden for organisationen, skal du kontakte den person, der administrerer din mailkonto.

Dele en kontaktmappe med alle

 1. Klik på Kontakter under Personer i mapperude.

 2. Klik på Mappe. Derefter skal du i gruppen Egenskaber klikke på Mappetilladelser.

 3. Klik på Standard i feltet Navn.

 4. Klik på Udgivende redaktør eller en af de andre indstillinger på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser.

Ophæve eller ændre adgangen for andre personer

Hvis du vil ændre eller ophæve adgangstilladelserne for en person til din kontaktmappe, skal du gøre følgende:

 1. Klik på den kontaktmappe, du vil ændre adgangstilladelser for, i Mapperude under Personer.

 2. Klik på Mappe. Derefter skal du i gruppen Egenskaber klikke på Mappetilladelser.

 3. Gør et af følgende på fanen Tilladelser:

  • Tilbagekald eller lav ændringer i adgangstilladelser for alle      I feltet Navn skal du klikke på Standard. Klik på Ingen på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser, hvis du vil ophæve tilladelser eller ophæve en af de andre indstillinger for ændringer af tilladelser.

  • Tilbagekald eller rediger adgangstilladelser for én person       Klik på navnet på den person, du vil ændre adgangstilladelser for, i feltet Navn. Klik på Ingen på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser, hvis du vil ophæve tilladelser eller ophæve en af de andre indstillinger for ændringer af tilladelser.

   Fanen tilladelser under kontaktmappeegenskaber

 4. Klik på OK.

Tilladelser for mappedeling

Med dette tilladelsesniveau (eller denne rolle)

Kan du

Ejer

Oprette, læse, ændre eller slette alle elementer og filer og oprette undermapper. Som mappeejer kan du ændre de tilladelsesniveauer, som andre har til mappen. (Gælder ikke for stedfortrædere).

Udgivende redaktør

Oprette, læse, ændre og slette alle elementer og filer og oprette undermapper. (Gælder ikke for stedfortrædere).

Redaktør

Oprette, læse, ændre og slette alle elementer og filer.

Udgivende forfatter

Oprette og læse emner og filer, oprette undermapper samt ændre og slette elementer og filer, du opretter. (Gælder ikke for stedfortrædere).

Forfatter

Oprette og læse elementer og filer samt ændre og slette elementer og filer, du opretter.

Ikke-redigerende forfatter

Oprette og læse elementer og filer samt slette elementer og filer, du opretter.

Korrekturlæser

Kun læse elementer og filer.

Bidragyder

Kun oprette emner og filer. Indholdet i mappen vises ikke. (Gælder ikke for stedfortrædere).

Ingen

Du har ingen tilladelse. Du kan ikke åbne mappen.

Du kan oprette brugerdefinerede tilladelser ved at markere de relevante afkrydsningsfelter og indstillinger under Tilladelser.

Hvad er deling af kontakter?

Når du bruger Microsoft Outlook med en Microsoft Exchange Server-konto, kan kontakter deles mellem personer. Kontaktdeling er ikke begrænset til standardmappen Kontakter , der oprettes i alle Outlook-profiler. Du kan oprette flere mapper med kontakter og vælge, hvilke af disse mapper du vil dele. Du kan f.eks. oprette en mappe med kontakter til et bestemt projekt og dele den med dine kollegaer. Du kan også give dem tilladelse til at ændre kontakterne.

Tip!: Enhver meddelelse, kontakt eller opgave i Outlook kan markeres som privat, så andre ikke kan se elementet i en delt mappe.

Kontaktdeling fungerer via mail med invitationer til deling og delingsanmodninger. Delingsinvitationer giver modtageren adgang til din mappe med kontakter. Når du sender en invitation til deling af din standardmappe med kontakter , kan du anmode om adgang til modtagerens standardmappe med kontakter .

Bemærk!: Hvis du vil anmode om adgang til en ekstra mappe med kontakter, som modtageren har oprettet – ikke standardmappen kontakter – skal du sende en mail, der beder om tilladelse til at få adgang til den pågældende mappe. Modtageren kan derefter sende dig en invitation til deling for den specifikke mappe med kontakter.

Dele en kontaktmappe med bestemte personer

Standardmappen Kontakter i Outlook oprettes i hver Outlook-profil. Denne mappe kan ikke omdøbes eller slettes. Du har muligvis flere kontaktmapper, som du har oprettet eller automatisk er oprettet af Outlook Social Connector for hvert af de konfigurerede sociale netværk. Du kan dele en af disse mapper ved at gøre følgende:

 1. Klik på den kontaktmappe, du vil dele, i navigationsruden under Mine kontakter i Kontakter.

 2. Klik på Del kontakter i gruppen Del under fanen Hjem.

 3. Angiv den modtager, der skal have en mail med en invitation til deling, i feltet Til.

 4. Hvis du vil, kan du ændre Emne.

 5. Hvis du vil, kan du anmode om tilladelse til at få vist modtagerens standardmappe med kontakter . I så fald skal du markere afkrydsningsfeltet Anmod om tilladelse til at få vist modtagerens kontaktmappe.

  Bemærk!: Hvis du vil anmode om adgang til en anden mappe med kontakter end standardmappen kontakter , skal du sende en mail, der beder om tilladelser til den pågældende mappe. Denne indstilling anmoder kun om adgang til modtagerens standardmappe med kontakter .

 6. I meddelelsesteksten kan du skrive eventuelle oplysninger, du vil medsende.

 7. Klik på Send.

 8. Gennemse bekræftelsesdialogboksen, og klik på OK, hvis oplysningerne er korrekte.

Dele en kontaktmappe med alle

 1. Klik på Kontakter i navigationsruden under Mine kontakter.

 2. Klik på Mappetilladelser i gruppen Egenskaber under fanen Mappe.

 3. Klik på Standard i feltet Navn.

 4. Klik på Udgivende redaktør eller en af de andre indstillinger på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser.

  Få vist beskrivelser af tilladelsesniveauer

  Med dette tilladelsesniveau (eller denne rolle)

  Kan du

  Ejer

  Opret, læs, rediger eller slet alle elementer og filer og opret undermapper. Som mappeejer kan du ændre de tilladelsesniveauer, som andre har til mappen. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Udgivende redaktør

  Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer og opret undermapper. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Redaktør

  Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer.

  Udgivende forfatter

  Opret og læs elementer og filer, opret undermapper samt rediger og slet elementer og filer, du opretter. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Forfatter

  Opret og læs elementer og filer samt rediger og slet elementer og filer, du opretter.

  Bidragyder

  Opret kun emner og filer. Indholdet i mappen vises ikke. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Korrekturlæser

  Kun læse elementer og filer.

  Brugerdefineret

  Udfør handlinger, der er defineret af mappeejeren. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Ingen

  Du har ingen tilladelse. Du kan ikke åbne mappen.

  Du kan oprette brugerdefinerede tilladelser ved at markere de relevante afkrydsningsfelter og indstillinger under Tilladelser.

Tilbagekald eller rediger andre brugeres adgang til dine kontaktmapper

Du kan når som helst ændre eller tilbagekalde en persons adgangstilladelser til dine mapper med kontakter.

 1. Klik på den mappe med kontakter, du vil ændre tilladelser for, i NavigationsrudeKontakter.

 2. Klik på Mappetilladelser i gruppen Egenskaber under fanen Mappe.

 3. Gør et af følgende:

  • Tilbagekald eller lav ændringer i adgangstilladelser for alle    

   1. Klik på Standard i feltet Navn.

   2. Klik på Ingen på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser, hvis du vil ophæve tilladelser eller ophæve en af de andre indstillinger for ændringer af tilladelser.

    Få vist beskrivelser af tilladelsesniveauer

    Med dette tilladelsesniveau (eller denne rolle)

    Kan du

    Ejer

    Opret, læs, rediger eller slet alle elementer og filer og opret undermapper. Som mappeejer kan du ændre de tilladelsesniveauer, som andre har til mappen. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Udgivende redaktør

    Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer og opret undermapper. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Redaktør

    Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer.

    Udgivende forfatter

    Opret og læs elementer og filer, opret undermapper samt rediger og slet elementer og filer, du opretter. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Forfatter

    Opret og læs elementer og filer samt rediger og slet elementer og filer, du opretter.

    Bidragyder

    Opret kun emner og filer. Indholdet i mappen vises ikke. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Korrekturlæser

    Kun læse elementer og filer.

    Brugerdefineret

    Udfør handlinger, der er defineret af mappeejeren. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Ingen

    Du har ingen tilladelse. Du kan ikke åbne mappen.

    Du kan oprette brugerdefinerede tilladelser ved at markere de relevante afkrydsningsfelter og indstillinger under Tilladelser.

  • Tilbagekald eller rediger adgangstilladelser for én person   

   1. Klik på navnet på den person, du vil ændre adgangstilladelser for, i feltet Navn.

   2. Klik på Ingen på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser, hvis du vil ophæve tilladelser eller ophæve en af de andre indstillinger for ændringer af tilladelser.

    Få vist beskrivelser af tilladelsesniveauer

    Med dette tilladelsesniveau (eller denne rolle)

    Kan du

    Ejer

    Opret, læs, rediger eller slet alle elementer og filer og opret undermapper. Som mappeejer kan du ændre de tilladelsesniveauer, som andre har til mappen. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Udgivende redaktør

    Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer og opret undermapper. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Redaktør

    Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer.

    Udgivende forfatter

    Opret og læs elementer og filer, opret undermapper samt rediger og slet elementer og filer, du opretter. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Forfatter

    Opret og læs elementer og filer samt rediger og slet elementer og filer, du opretter.

    Bidragyder

    Opret kun emner og filer. Indholdet i mappen vises ikke. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Korrekturlæser

    Kun læse elementer og filer.

    Brugerdefineret

    Udfør handlinger, der er defineret af mappeejeren. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Ingen

    Du har ingen tilladelse. Du kan ikke åbne mappen.

    Du kan oprette brugerdefinerede tilladelser ved at markere de relevante afkrydsningsfelter og indstillinger under Tilladelser.

   3. Gentag trin 2 for hver person, du vil ændre adgangstilladelser for.

Hvad er kontaktdeling?

Når du bruger Microsoft Office Outlook 2007 med en Microsoft Exchange-konto, kan kontakter deles mellem personer. Kontaktdeling er ikke begrænset til standardmappen Kontakter , der oprettes i alle Outlook-profiler. Du kan oprette flere mapper med kontakter og vælge, hvilke af disse mapper du vil dele. Du kan f.eks. oprette en mappe med kontakter til et bestemt projekt og dele den med dine kollegaer. Du kan også give dem tilladelse til at ændre kontakterne.

Tip!: Enhver meddelelse, kontakt eller opgave i Outlook kan markeres som privat, så andre ikke kan se elementet i en delt mappe.

Kontaktdeling fungerer via mail med invitationer til deling og delingsanmodninger. Delingsinvitationer giver modtageren adgang til din mappe med kontakter. Når du sender en invitation til deling af din standardmappe med kontakter , kan du anmode om adgang til modtagerens standardmappe med kontakter .

Bemærk!: Hvis du vil anmode om adgang til en ekstra mappe med kontakter, som modtageren har oprettet – ikke standardmappen kontakter – skal du sende en mail, der beder om tilladelse til at få adgang til den pågældende mappe. Modtageren kan derefter sende dig en invitation til deling for den specifikke mappe med kontakter.

Dele din standardmappe med kontakter med bestemte personer

Standardmappen Kontakter i Outlook oprettes i hver Outlook-profil. Denne mappe kan ikke omdøbes eller slettes.

 1. Klik på Del mappen Mine kontakter i Navigationsrudeunder Kontakter.

  Bemærk!: Hvis du bruger navigationsruden i visningen Minimeret, skal du i Kontakter Minimere navigationsrudenklikke på Navigationsrude og derefter klikke på Del mappen Mine kontakter.

 2. Angiv den modtager, der skal have en mail med en invitation til deling, i feltet Til.

 3. Hvis du vil, kan du ændre Emne.

 4. Hvis du vil, kan du anmode om tilladelse til at få vist modtagerens standardmappe med kontakter . I så fald skal du markere afkrydsningsfeltet Anmod om tilladelse til at få vist modtagerens kontaktmappe.

  Bemærk!: Hvis du vil anmode om adgang til en anden mappe med kontakter end standardmappen kontakter , skal du sende en mail, der beder om tilladelser til den pågældende mappe. Denne indstilling anmoder kun om adgang til modtagerens standardmappe med kontakter .

 5. I meddelelsesteksten kan du skrive eventuelle oplysninger, du vil medsende.

 6. Klik på Send.

 7. Gennemse bekræftelsesdialogboksen, og klik på OK, hvis oplysningerne er korrekte.

Del din standardmappe med kontakter med alle

Standardmappen Kontakter i Outlook oprettes i hver Outlook-profil. Denne mappe kan ikke omdøbes eller slettes.

 1. Højreklik på standardmappen Kontakter i Navigationsrudeunder Kontakter .

  Dette er normalt under Mine kontakter og vises som Kontakter.

 2. Hvis du bruger navigationsruden i visningen Minimeret, skal du i Kontakter Minimere navigationsrudenklikke på Navigationsrude og derefter højreklikke på standardmappen Kontakter .

  Dette er normalt under Mine kontakter og vises som Kontakter.

 3. Klik på Rediger tilladelser for deling.

 4. Klik på Standard i feltet Navn under fanen Tilladelser.

 5. Klik på Udgivende redaktør eller en af de andre indstillinger på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser.

  Få vist beskrivelser af tilladelsesniveauer

  Med dette tilladelsesniveau (eller denne rolle)

  Kan du

  Ejer

  Opret, læs, rediger eller slet alle elementer og filer og opret undermapper. Som mappeejer kan du ændre de tilladelsesniveauer, som andre har til mappen. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Udgivende redaktør

  Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer og opret undermapper. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Redaktør

  Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer.

  Udgivende forfatter

  Opret og læs elementer og filer, opret undermapper samt rediger og slet elementer og filer, du opretter. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Forfatter

  Opret og læs elementer og filer samt rediger og slet elementer og filer, du opretter.

  Bidragyder

  Opret kun emner og filer. Indholdet i mappen vises ikke. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Korrekturlæser

  Kun læse elementer og filer.

  Brugerdefineret

  Udfør handlinger, der er defineret af mappeejeren. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Ingen

  Du har ingen tilladelse. Du kan ikke åbne mappen.

  Du kan oprette brugerdefinerede tilladelser ved at markere de relevante afkrydsningsfelter og indstillinger under Tilladelser.

Dele en brugerdefineret mappe med kontakter med bestemte personer

Standardmappen Kontakter i Outlook oprettes i hver Outlook-profil. Denne mappe kan ikke omdøbes eller slettes. Du kan oprette flere mapper med kontakter, og disse mapper kan omdøbes eller slettes. Dette afsnit indeholder instruktioner til at dele de mapper med kontakter, du opretter.

 1. Højreklik på den mappe med kontakter, du vil dele, i Navigationsrudekontakter.

  Bemærk!: Hvis du bruger navigationsruden i visningen Minimeret, skal du i Kontakter Minimere navigationsrudenklikke på Navigationsrude og derefter højreklikke på den mappe med kontakter, du vil dele.

 2. Klik på Del mappenavn.

 3. Angiv navnet på modtageren i feltet Til i invitationen til deling.

 4. Hvis du vil, kan du ændre Emne.

 5. Hvis du vil, kan du give modtageren tilladelse til at ændre dine kontaktelementer ved at markere afkrydsningsfeltet Modtageren kan tilføje, redigere og slette elementer i denne mappe med kontakter .

 6. I meddelelsesteksten kan du skrive eventuelle oplysninger, du vil medsende.

 7. Klik på Send.

 8. Gennemse bekræftelsesdialogboksen, og klik på OK, hvis oplysningerne er korrekte.

Dele en brugerdefineret mappe med kontakter med alle

Standardmappen Kontakter i Outlook oprettes i hver Outlook-profil. Denne mappe kan ikke omdøbes eller slettes. Du kan oprette flere mapper med kontakter, og disse mapper kan omdøbes eller slettes. Dette afsnit indeholder instruktioner til at dele de mapper med kontakter, du opretter.

 1. Højreklik på den mappe med kontakter, du vil dele, i Navigationsrudekontakter.

  Bemærk!: Hvis du bruger navigationsruden i visningen Minimeret, skal du i Kontakter Minimere navigationsrudenklikke på Navigationsrude og derefter højreklikke på den mappe med kontakter, du vil dele.

 2. Klik på Rediger tilladelser for deling.

 3. Klik på Standard i feltet Navn under fanen Tilladelser.

 4. Klik på Udgivende redaktør eller en af de andre indstillinger på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser.

  Få vist beskrivelser af tilladelsesniveauer

  Med dette tilladelsesniveau (eller denne rolle)

  Kan du

  Ejer

  Opret, læs, rediger eller slet alle elementer og filer og opret undermapper. Som mappeejer kan du ændre de tilladelsesniveauer, som andre har til mappen. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Udgivende redaktør

  Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer og opret undermapper. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Redaktør

  Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer.

  Udgivende forfatter

  Opret og læs elementer og filer, opret undermapper samt rediger og slet elementer og filer, du opretter. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Forfatter

  Opret og læs elementer og filer samt rediger og slet elementer og filer, du opretter.

  Bidragyder

  Opret kun emner og filer. Indholdet i mappen vises ikke. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Korrekturlæser

  Kun læse elementer og filer.

  Brugerdefineret

  Udfør handlinger, der er defineret af mappeejeren. (Gælder ikke for stedfortrædere).

  Ingen

  Du har ingen tilladelse. Du kan ikke åbne mappen.

  Du kan oprette brugerdefinerede tilladelser ved at markere de relevante afkrydsningsfelter og indstillinger under Tilladelser.

Tilbagekald eller rediger andre brugeres adgang til dine kontaktmapper

Du kan når som helst ændre eller tilbagekalde en persons adgangstilladelser til dine mapper med kontakter.

 1. Højreklik på den mappe med kontakter, du vil ændre tilladelser for, i Navigationsrudeunder Kontakter.

  Bemærk!: Hvis du bruger navigationsruden i visningen Minimeret, skal du i Kontakter Minimere navigationsrudenklikke på Navigationsrude og derefter højreklikke på den mappe med kontakter, du vil ændre adgangstilladelser for.

 2. Klik på Rediger tilladelser for deling.

 3. Gør et af følgende:

  • Tilbagekald eller lav ændringer i adgangstilladelser for alle    

   1. Klik på Standard i feltet Navn under fanen Tilladelser.

   2. Klik på Ingen på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser, hvis du vil ophæve tilladelser eller ophæve en af de andre indstillinger for ændringer af tilladelser.

    Få vist beskrivelser af tilladelsesniveauer

    Med dette tilladelsesniveau (eller denne rolle)

    Kan du

    Ejer

    Opret, læs, rediger eller slet alle elementer og filer og opret undermapper. Som mappeejer kan du ændre de tilladelsesniveauer, som andre har til mappen. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Udgivende redaktør

    Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer og opret undermapper. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Redaktør

    Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer.

    Udgivende forfatter

    Opret og læs elementer og filer, opret undermapper samt rediger og slet elementer og filer, du opretter. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Forfatter

    Opret og læs elementer og filer samt rediger og slet elementer og filer, du opretter.

    Bidragyder

    Opret kun emner og filer. Indholdet i mappen vises ikke. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Korrekturlæser

    Kun læse elementer og filer.

    Brugerdefineret

    Udfør handlinger, der er defineret af mappeejeren. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Ingen

    Du har ingen tilladelse. Du kan ikke åbne mappen.

    Du kan oprette brugerdefinerede tilladelser ved at markere de relevante afkrydsningsfelter og indstillinger under Tilladelser.

  • Tilbagekald eller rediger adgangstilladelser for én person    

   1. Klik på navnet på den person, hvis adgangstilladelser du vil ændre, i feltet Navn under fanen Tilladelser.

   2. Klik på Ingen på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser, hvis du vil ophæve tilladelser eller ophæve en af de andre indstillinger for ændringer af tilladelser.

    Få vist beskrivelser af tilladelsesniveauer

    Med dette tilladelsesniveau (eller denne rolle)

    Kan du

    Ejer

    Opret, læs, rediger eller slet alle elementer og filer og opret undermapper. Som mappeejer kan du ændre de tilladelsesniveauer, som andre har til mappen. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Udgivende redaktør

    Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer og opret undermapper. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Redaktør

    Opret, læs, rediger og slet alle elementer og filer.

    Udgivende forfatter

    Opret og læs elementer og filer, opret undermapper samt rediger og slet elementer og filer, du opretter. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Forfatter

    Opret og læs elementer og filer samt rediger og slet elementer og filer, du opretter.

    Bidragyder

    Opret kun emner og filer. Indholdet i mappen vises ikke. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Korrekturlæser

    Kun læse elementer og filer.

    Brugerdefineret

    Udfør handlinger, der er defineret af mappeejeren. (Gælder ikke for stedfortrædere).

    Ingen

    Du har ingen tilladelse. Du kan ikke åbne mappen.

    Du kan oprette brugerdefinerede tilladelser ved at markere de relevante afkrydsningsfelter og indstillinger under Tilladelser.

   3. Gentag trin 2 for hver person, du vil ændre adgangstilladelser for.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×