Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Brug disse indstillinger i Publisher til at styre en lang række udskrivningsværktøjer, f.eks. for at konfigurere din printer med en guide, så du nemt kan udskrive konvolutter og tosidede publikationer, udskrive farveplader separat og medtage printermærker.

Fanen Separationer

Sektionen Output

Vælg de indstillinger, der afgør, om du udskriver et sammensat element eller separationer, hvilke plader der skal udskrives, og i hvilken opløsning der udskrives.

Udskriv farver som     Vælg en af disse indstillinger for at angive farvemodellen:

 • Ikke-farvesepareret RGB     Vælg denne indstilling for at udskrive en sammensætning, hvor farverne er defineret af RGB-farvemodellen. Dette er den anbefalede løsning til udskrivning på printere.

 • Ikke-farvesepareret gråskala     Vælg denne indstilling for at udskrive en sammensætning, hvor farverne er defineret som toner af grå.

 • CMYK, som ikke er farvesepareret     Vælg denne indstilling for at udskrive en sammensætning, hvor farverne er defineret af CMYK-farvemodellen (cyan, magenta, gul, sort).

  • For at kunne aktivere CMYK-indstillingen skal du have en PostScript Niveau 2-farveprinter eller en nyere printer tilsluttet til computeren.

  • Hvis du ikke har valgt en farveprinter i dialogboksen Udskriv, og du vælger denne indstilling, vises der en meddelelse, som minder dig om, at du skal vælge en farveprinter.

 • Separationer     Vælg denne indstilling for at udskrive en separat plade for hver trykfarve, der bruges i publikationen.

  Bemærk!: Hvis du vælger Separationer, aktiveres indstillingerne Udskriv ikke tomme plader og Halvtoneraster.

  Disse plader     Vælg en af disse indstillinger for at definere de trykfarver, der skal bruges i udskrivningsprocessen. Indstillingerne for Halvtoneraster varierer afhængigt af den indstilling, du har valgt på denne liste.

  Bemærk!: Denne indstilling aktiveres kun, hvis Separationer er valgt.

  • Alle definerede trykfarver     Vælg denne indstilling for at udskrive en separat plade for hver trykfarve, du har defineret for publikationen, uanset om den bruges eller ej.

  • Kun anvendte trykfarver     Vælg denne indstilling for kun at udskrive separate plader for de trykfarver, der bruges i publikationen.

  • Konvertér staffage til proces     Vælg denne indstilling for at konvertere staffagefarver, der bruges i publikationen, til deres tilsvarende CMYK-værdier og udskrive disse objekter som en del af procesfarveseparationen.

   Udskriv ikke tomme plader     Markér dette afkrydsningsfelt for at forhindre udskrivning af plader i en trykfarve, der bruges i publikationen, men ikke på en faktisk side. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, udskriver Publisher kun en plade med sort trykfarve for en side, der kun indeholder sort tekst. For sider, der indeholder farvefotografier, udskriver Publisher farveplader i cyan, magenta, gul og sort.

Opløsning     De viste indstillinger varierer afhængigt af din printer. Eksempelvis kan andre opløsninger, foruden (standard)indstillingen, omfatte 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 eller 1800 x 1800. Typisk er opløsningerne på listen i punkter pr. tomme (dpi). De kan være i punkter pr. centimeter (dpc) afhængigt af printeren eller fotosætteren. De tilgængelige opløsninger afhænger af den printerdriver, du bruger. Printere har forudindstillede opløsninger, som ikke kan tilpasses. Nogle printere tillader kun udskrivning i én opløsning.

Sektionen Halvtoneraster

Vælg de indstillinger, der bestemmer linjer pr. tomme (lpi). Indstillingerne varierer, afhængigt af hvilken indstilling du valgte på listen Disse plader.

Bemærk!: Disse indstillinger aktiveres kun, hvis Separationer er valgt.

Benyt brugerdefinerede indstillinger nedenfor     Markér dette afkrydsningsfelt for at angive brugerdefineret skærmvinkel og tæthed for procesfarve- og staffagefarveplader. Afhængigt af om du valgte Alle definerede trykfarver, Kun anvendte trykfarver eller Konvertér staffage til proces vil indstillingerne for Trykplade, Frekvens (tæthed) og Vinkel variere. Spørg på trykkeriet, om du skal ændre standardindstillingerne.

Trykplade     Markér afkrydsningsfelterne for de farveplader, du vil udskrive.

Frekvens     Angiv en brugerdefineret tæthed for linjer på skærmen for alle skærme og halvtoner på en hvilken som helst plade.

Vinkel     Angiv en brugerdefineret vinkel for linjer på skærmen for alle skærme og halvtoner på en hvilken som helst plade.

Standardtætheden i Publisher er 133 linjer pr. tomme (lpi). Standardvinklerne i Publisher er følgende:

 • Sort (K): 45 grader.

 • Cyan (C): 105 grader.

 • Magenta (M): 75 grader.

 • Gul (Y): 90 grader.

 • Staffagefarver: varierer, afhængigt af hvor mange der bruges. Publisher udskriver den første staffagefarve ved 45 grader. Andre staffagefarver udskrives ved 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 og 0.

Nulstil denne fane

Hvis du klikker på denne knap, nulstilles alle indstillingerne på denne fane til standardindstillingerne.

Fanen Sideindstillinger

Angiv, hvilke printermærker der skal bruges. Disse mærker udskrives uden for siden og udskrives kun, hvis papirstørrelsen er større end sidestørrelsen i publikationen.

Sektionen Udskriv publikation

Vælg retning og afbildning for din udskrift. Du kan se effekten af dine valg af indstillinger under Eksempel.

Bemærk!: Følgende indstillinger er kun tilgængelige med PostScript-printere:

 • Spejlvend lodret     Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive et lodret spejlbillede af din publikation. Denne indstilling bruges oftest ved udskrivning af film på en fotosætter, så billedet vises korrekt, når emulsionssiden af filmen vender nedad (som ved brænding af en trykplade).

 • Spejlvend vandret     Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive et vandret spejlbillede af din publikation. Denne indstilling bruges oftest ved udskrivning af film på en fotosætter, så billedet vises korrekt, når emulsionssiden af filmen vender nedad (som ved brænding af en trykplade).

 • Negativt billede     Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive et negativbillede af din publikation. Denne indstilling bruges oftest til udskrivning af film på en fotosætter, så billedet læses positivt, når det brændes på en trykplade.

Eksempelområde

Dette felt viser et eksempel på, hvordan de indstillinger, du vælger, påvirker billeder og tekst. Hvis du f.eks. vælger Spejlvend vandret og negativt billede,viser eksempelbilledet et hvidt dyr, der løber mod venstre over tekst, der er højrejusteret. Baggrundspapiret bliver sort.

Sektionen Printermærker

Vælg en række forskellige printermærker. Disse mærker udskrives uden for siden og kan kun udskrives, hvis papirstørrelsen er større end sidestørrelsen i din publikation.

Bemærk!: Indstillingerne Oplysninger om job, Pasmærker og Tæthedskontrolstriber er kun tilgængelige, hvis du har valgt Ikke-farvesepareret gråskala, Separationer eller CMYK, som ikke er farvesepareret under Output på fanen Separationer. De er ikke tilgængelige, hvis du vælger Ikke-farvesepareret RGB.

 • Skæremærker     Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive mærker, der viser, hvor en side beskæres til publikationens ønskede størrelse.

 • Oplysninger om job     Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive oplysninger på hver plade om udskriftsjobbet. Oplysninger om job omfatter filnavnet på publikationen, datoen, hvor den blev udskrevet samt sidetal. Hvis du udskriver separationer, omfatter oplysningerne om jobbet også, hvilken trykfarve pladen er til (cyan, magenta, gul, sort eller en staffagefarve).

 • Pasmærker     Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive pasmærker, der bruges til at justere (registrere) udskrivningen af to eller flere trykplader på en enkelt side.

 • Tæthedskontrolstriber     Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive en tæthedskontrolstribe, der er inddelt fra 10 procent af skærmen til 100 procent udfyldning. Trykkerier bruger disse kontrolstriber til at finde frem til den korrekte eksponeringstid for pladebrænding og til at teste punktbredningen på trykte sider.

 • Farvelinjer (kun CMYK og separation)     Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive en farvelinje, der bruges af trykkeriet, for at kontrollere, hvordan et ubrudt farvestykke udskrives på siden. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis indstillingen Separationer eller CMYK, som ikke er farvesepareret er valgt på fanen Separationer.

Mærketypografi     Klik på et ikon for at vælge mærketypografien.

Sektionen Tryk ud over renskåret kant

Vælg, om du vil tillade tryk ud over renskåret kant og vise mængden af beskæring med mærker til tryk ud over renskåret kant.

Bemærk!: Følgende indstillinger er kun tilgængelige med PostScript-printere:

 • Tillad tryk ud over renskåret kant     Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at objekter, der går ud over sidens kant, udskrives op til 1/8 tomme uden for sidestørrelsen. Afkrydsningsfeltet er markeret som standard.

 • Mærker til tryk ud over renskåret kant     Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis Tillad tryk ud over renskåret kant er valgt. Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive mærker til tryk ud over renskåret kant, der viser omfanget af et tryk ud over renskåret kant. Mærker til tryk ud over renskåret kant udskrives 1/8 tomme uden for skæremærkerne.

Fanen Grafik og Skrifttyper

Vælg, hvordan skrifttyper, billedopløsning og billedbeskæring og reduktion af pixelantallet håndteres under udskrivning.

Sektionen Skrifttyper

Brug kun publikationskrifttyper     Klik på denne indstilling for at begrænse printeren til kun at bruge den skrifttypeversion, der bruges i publikationen.

Bemærk!: Der er forskellige versioner af den samme skrifttype. Så selvom du bruger en almindelig Times New Roman-skrifttype, er det muligvis ikke nøjagtigt den samme skrifttype, der er indbygget i printeren. Hvis du bruger de skrifttypeversioner, der leveres af Publisher, udskrives publikationen mere forudsigeligt og ofte i en højere kvalitet, end hvis du tillader skrifttypeerstatning.

Tillad printer at erstatte skrifttyper     Klik på denne indstilling for at bruge din printers egne skrifttyper – uanset om de findes i den skrivebeskyttede hukommelse (ROM), RAM-hukommelsen eller på en harddisk – der har samme navn som de skrifttyper, der bruges i din publikation. Hvis du vælger denne indstilling, udskrives din fil muligvis hurtigere, fordi filen bliver mindre, men publikationen kommer muligvis til at se anderledes ud.

Sektionen Billeder

Udskriv alle billeder med høj opløsning     Klik på denne indstilling for at udskrive de sammenkædede billeder som grafik med høj opløsning.

Udskriv sammenkædede billeder med lav opløsning     Klik på denne indstilling for at udskrive hvert sammenkædede billede ved hjælp af den pladsholdergrafik i lav opløsning, der er gemt i publikationen.

Udskriv ikke billeder     Klik på denne indstilling for at udskrive et felt i stedet for hvert billede. Denne indstilling kan være nyttig, når du vil udskrive en hurtig prøve på layoutet, der kun viser billedernes placering.

Bemærk!: Denne indstilling erstatter alle indsatte billeder, uanset om de er sammenkædede eller integrerede, samt clipart. Autofigurer og kantgrafik udskrives altid. Billeder, der bruges som udfyldning i Autofigurer, tekstfelter og WordArt, udskrives også, og det samme gør billeder, der anvendes som sidebaggrunde.

Sektionen Beskæring og reduktion af pixelantallet i billeder

Disse indstillinger er ikke tilgængelige for kommerciel Ikke-farvesepareret RGB.

Bemærk!: For at vælge CMYK, som ikke er farvesepareret, skal du have valgt en PostScript Niveau 2-farveprinter eller nyere i dialogboksen Udskriv.

Farve- og gråtonebilleder     Markér dette afkrydsningsfelt for udskrivningskvalitet, og angiv derefter området for punkter pr. tomme (dpi) for billeder i farver og gråtoner. Standard for minimum og maksimum varierer for hver udskrivningsmetode. Eksempelvis er standardminimum for udskrivning i høj kvalitet 300 dpi, og standardmaksimum er 450 dpi.

Streggrafik (1 bit)     Markér dette afkrydsningsfelt for udskrivning i højere kvalitet, og angiv derefter området for punkter pr. tomme (dpi) for streggrafikken. Standardminimum er 1200 dpi og standardmaksimum er 1500 dpi.

Nulstil denne fane     Klik på denne knap for at nulstille alle indstillingerne på denne fane til standardindstillingerne.

Fanen med guiden Printeropsætning

Vælg indstillingerne på denne fane for at konfigurere din printer til manuel udskrivning af konvolutter eller tosidede publikationer. Du kan vælge indstillingerne under Manuel fødning – duplex for at justere de indstillinger, som guiden indsamler.

Bemærkninger!: 

 • Første gang du udskriver en konvolut eller en tosidet publikation uden at bruge guiden Printeropsætning, vises der en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil bruge guiden til at indsamle printerens indstillinger for fødning. Hvis du klikker på Ja, konfigurerer guiden din printer.

 • Hvis du har flere printere, kan du køre guiden for at indsamle hver printers udskriftsindstillinger, før du bruger printeren.

Guiden Opsætning af tosidet udskrivning

Klik på Guiden Opsætning af tosidet udskrivning for at starte en guide med seks trin, der hjælper dig med at udskrive tosidede publikationer korrekt. Trinnene omfatter, hvordan du kan se, at printeren accepterer papir og kan køre en test for at sikre, at publikationen udskrives på den måde, som du forventer. Når du kører guiden, bruger den automatisk printerens indstillinger for alle dine tosidede udskrivningsopgaver (duplex).

Bemærkninger!: 

 • Du skal køre guiden for hver ny printer, der installeres, før du udskriver en tosidet publikation.

 • Hvis du har en printer, der ikke har duplexfunktionalitet, skal du køre guiden Opsætning af tosidet udskrivning og derefter manuelt udskrive din tosidede publikation.

Manuel fødning – duplex

Når du har kørt guiden Opsætning af tosidet udskrivning, kan du justere de printerindstillinger, der blev indsamlet af guiden, så du manuelt kan udskrive en tosidet publikation.

Vigtigt!: Du bør ikke ændre disse indstillinger, medmindre du er en erfaren bruger. Ændring af indstillinger kan medføre, at udskriftsjobbet mislykkes.

Fødning fra     

Vælg en indstilling for at angive, om printeren føder papir fra en bakke nederst eller øverst i printeren.

Fødning af papir med     

 • Lang kant     Vælg denne indstilling, hvis din printer føder papir langs den lange kant (liggende).

 • Kort kant     Vælg denne indstilling, hvis din printer føder papir langs den korte kant (stående).

Rotation af papirark     

 • 0 grader     Vælg denne indstilling, hvis du kan lægge papiret ind igen i samme retning som den første side af den tosidede side.

 • 180 grader     Vælg denne indstilling, hvis du vil rotere papiret vandret 180 grader, før du kan lægger det i igen til tosidet udskrivning.

Fødning af forside     

 • Forsiden opad    Vælg denne indstilling, hvis din printer udskriver siden med forsiden opad.

 • Forsiden nedad     Vælg denne indstilling, hvis din printer udskriver siden med forsiden nedad.

Fødning af bagside     

 • Forsiden nedad     Vælg denne indstilling, hvis din printer udskriver siden med forsiden nedad.

 • Forsiden opad     Vælg denne indstilling, hvis din printer udskriver siden med forsiden opad.

Udskrivningsrækkefølge for bagside     

 • Omvendt     Vælg denne indstilling for at udskrive din publikation i omvendt rækkefølge (spejling).

 • Normal     Vælg denne indstilling for at udskrive publikationen normalt.

Dialogboksen Opsætning af konvolut

Klik på dialogboksen Opsætning af konvolut for at få vist dialogboksen Opsætning af konvolut, som du kan bruge til at udskrive konvolutter. Bemærk, at dialogboksen kun er tilgængelig i Publisher 2007.

Nulstil denne fane

Denne knap nulstiller kun indstillingerne i dialogboksen Manuel fødning – duplex og Opsætning af konvolut. Den nulstiller ikke indstillingerne for guiden Opsætning af tosidet udskrivning.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×