Dikter dine dokumenter i Word

Diktering lader dig bruge tekst-til-tale til at forfatte indhold i Office med en mikrofon og en pålidelig internetforbindelse. Det er en hurtig og nem metode til at få dine tanker skrevet ned, oprette kladder eller dispositioner og optage noter. 

Hvordan man bruger Diktat

1. log på din Microsoft-konto ved hjælp af Edge, Firefox eller Chrome.

2. Gå til Hjem > Diktat. Førstegangsbrugere bliver bedt om at aktivere mikrofontilladelser.

Et billede af knappen Dikter på båndet.

3. Der vises et mikrofonikon - vent på, at det tænder for at være sikker på, at den er begyndt at lytte.

Tip!: I Windows skal du bruge alt + ` (anførselstegn) til at slå mikrofonen fra/til

4. Indsæt tegnsætning når som helst ved at sige tegnene højt.

5. ret fejlene med tastaturet eller dikterings forslag uden at slå mikrofon ikonet fra.

6. Afslut dikteringen med Luk (X) i værktøjslinjen Diktat eller ved at trykke på knappen på båndet igen. 

Hvad kan jeg sige?

Diktering er mere effektiv med tegnsætningstegn og stemmekommandoer (Preview). Prøv udtryk som "ny linje", "Slet", "fed", "Understreg sidste sætning", "startliste".

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (i.e. Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"

Redigering

Undo
Delete
Delete that
Delete last word
Delete last sentence

Formatering

Bold
Italics
Underline
Strikethrough
Superscript
Subscript
Remove [format]
Clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
Align [left, center, right]

Oprette lister

Start list
Start numbered list
Next line
Exit list

Et billede af kommentarer

Add comment [content]

Under diktering

Show help
Pause dictation
Exit dictation

Udtryk at sige (Kina)

Tegnsætningsoutput

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
减号
-
左引号
左括号
艾特符号
@
at符号
@
加号
+
井号
#
分号
短划线
-
右引号
右括号
星号
*
省略号
...
等号
=
百分号
%
左单引号
右单引号
左中括号
[
左方括号
[
右中括号
]
右方括号
]
顿号
与号
&
乘号
×
加减号
±
小于号
<
小于符号
<
大于号
>
大于符号
>
美元符号
$
英镑符号
£
撇号
'
正斜杠
/
斜杠
/
下划线
_
除号
÷
度标记
°
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»
signo menos
-
paréntesis de apertura
abrir paréntesis
(
paréntesis de cierre
cerrar paréntesis
)
arroba
@
signo más
+
hashtag
#
guion corto
-
asterisco
*
puntos suspensivos
...
signo igual
=
signo de porcentaje
%
signo más o menos
±
comilla simple de apertura
'
abrir comilla simple
'
corchete de apertura
[
abrir corchete
[
y comercial
&
signo de multiplicación
×
signo menor que
<
símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)
apóstrofo
comilla inversa
`
cerrar comilla simple
'
comilla simple de cierre
'
corchete de cierre
]
cerrar corchete
]
barra diagonal
/
guion bajo
_
signo de división
÷
signo mayor que
>
símbolo de grado
°
símbolo del euro
símbolo del yen
¥
cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»
parenthèse gauche
(
parenthèse ouvrante
(
arobase
@
signe plus
+
signe dièse
#
tiret demi-cadratin
-
tiret
-
parenthèse fermante
)
astérisque
*
points de suspension
 ...
signe égal
=
signe pourcentage
%
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
[
signe multiplication
×
signe inférieur à
<
signe dollar
$
signe livre sterling
£
apostrophe
guillemet simple fermant
'
crochet droit fermant
]
barre oblique
/
trait de soulignement
_
signe division
÷
signe supérieur à
>
symbole degré
°
signe euro
signe yen
¥
émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
«
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»
parentesi aperta
(
a commerciale
@
cancelletto
#
hashtag
#
trattino
-
parentesi chiusa
)
asterisco
*
puntini di sospensione
...
segno di uguale
=
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
[
e commerciale
&
segno di moltiplicazione
×
segno di minore
<
simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
aperta virgoletta singola
'
chiudi virgoletta singola
'
parentesi quadra chiusa
]
underscore 
_
segno di divisione
÷
segno di maggiore
>
simbolo di grado
°
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
hífen
-
sinal de subtração
-
parêntese esquerdo
(
parêntese de abertura
(
arroba
@
sinal de adição
+
tecla jogo da velha
#
parêntese direito
)
asterisco
*
reticências
...
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
aspas simples inicial
'
aspas simples de abertura
'
aspas simples iniciais
'
aspas simples de fechamento
'
aspas simples de final
'
colchete esquerdo
[
colchete abertura
[
colchete de abertura
[
abre colchete
[
e comercial
&
sinal e
&
sinal de multiplicação
×
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
<
cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
apóstrofo
aspa invertida
`
colchete direito
]
colchete de fechamento
]
fecha colchete
]
sublinhado
_
sinal de divisão
÷
sinal de maior que
>
sinal de grau
°
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥
smiley
:-)
emoji de coração
 <3

Udtryk at sige (Japan)

Tegnsætningsoutput

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
ハイフン
-
マイナス記号
-
二重かぎかっこ開く
左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ
二重かぎかっこ閉じる
左かっこ
右かっこ
かっことじ
かっこ開く
かっこ閉じる
かっこ
アット記号
@
アットマーク
@
プラス記号
+
番号記号
#
セミコロン
アスタリスク
*
三点リーダー
...
等号
=
パーセント記号
%
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ
かぎかっこ開く
左大かっこ
[
大かっこ開く
[
左角かっこ
[
角かっこ開く
[
右かぎかっこ
かぎかっこ閉じる
右大かっこ
]
大かっこ閉じる
]
右角かっこ
]
角かっこ閉じる
]
アンパサンド
&
アンド記号
&
プラスマイナス
±
小なり記号
<
ドル記号
$
ポンド記号
£
大なり記号
>
度記号
°
ユーロ記号
円記号
¥

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
minustegn
-
venstre anførselstegn
begynnende anførselstegn
venstreparentes
(
krøllalfategn
@
alfakrøll omtale
@
plusstegn
+
nummertegn
#
emneknagg
#
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
høyre anførselstegn
avsluttende anførselstegn
høyreparentes
)
likhetstegn
=
prosenttegn
%
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn
'
venstre enkelt anførselstegn
'
venstre hakeparentes
[
og-tegn
&
multiplikasjonstegn
×
pluss- eller minustegn
±
mindre enn-tegn
<
dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
apostrof
høyre enkelt anførselstegn
'
avsluttende enkelt anførselstegn
'
høyre hakeparentes
]
skråstrek
/
divisjonstegn
÷
større enn-tegn
>
gradetegn
°
eurotegn
yen-tegn
¥
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
minustecken
-
vänsterparentes
(
inledande parentes
(
at-omnämnande
@
nummertecken
#
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
högerparentes
)
avslutande parentes
)
asterisk
*
procenttecken
%
enkelt citattecken
inledande enkelt citattecken
vänster hakparentes
[
inledande hakparentes
[
et-tecken
&
och-tecken
&
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
mindre än-tecken
<
dollartecken
$
pundtecken
£
blinkande smiley
;-)
apostrof
'
grav accent
`
avslutande enkelt citattecken
’ 
höger hakparentes
]
avslutande hakparentes
]
framåtlutat snedstreck
/
snedstreck
/
slash
/
understreck
_
divisionstecken
÷
större än-tecken
>
gradtecken
°
eurotecken
yentecken
¥

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes
(
åben parentes
(
snabel-a
@
pund-tegn
#
nummertegn
#
hash-tegn
#
startende anførselstegn
begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn
lukkende anførselstegn
højre parentes
)
lukket parentes
)
stjerne
*
ellipse
...
lighedstegn
=
procenttegn
%
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn
'
åbnende enkelt anførselstegn
'
venstre kantet parentes
[
åben kantet parentes
[
kantet venstreparentes
[
åben venstreparentes
[
og-tegn
&
plus- eller minustegn
±
mindre end
<
dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)
apostrof
afsluttende enkelt anførselstegn
'
lukkende enkelt anførselstegn
'
højre kantet parentes
]
lukket kantet parentes
]
kantet højreparentes
]
kantet lukket parentes
]
skråstreg
/
divisionstegn
÷
større end
>
grad-tegn
°
euro-tegn
yen-tegn
¥
smilende ansigt
:-)
hjerte
<3

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
minteken
-
aanhalingsteken openen
beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten
eindaanhalingsteken
nummerteken
#
hashtag
#
en-streepje
linkerhaakje
(
haakje sluiten
)
beletselteken
...
gelijkteken
=
procentteken
%
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken
'
enkel aanhalingsteken openen
'
vierkante linkerhaak
[
vierkante haak openen
[
ampersand
&
en-teken
&
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
kleiner dan-teken
<
dollarteken
$
britse pond-teken
£
apostrof
enkel aanhalingsteken sluiten
'
enkel eindaanhalingsteken
'
vierkante rechterhaak
]
vierkante haak sluiten
]
slash
/
onderstrepingsteken
_
laag streepje
_
deelteken
÷
groter dan-teken
>
gradenteken
°
euroteken
yenteken
¥
hart-emoji
<3

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
miinusmerkki
-
vasen sulkumerkki
(
oikea kaarisulje
)
ät-merkki
@
ät-maininta
@
ristikkomerkki
#
puolipiste
;
viiva
tähtimerkki
*
ellipsi
...
yhtäläisyysmerkki
=
prosenttimerkki
%
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
'
vasen hakasulje
[
et-merkki
&
ja-merkki
&
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
<
dollarin merkki
$
punnan merkki
£
surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
heittomerkki
gravis
`
oikea puolilainausmerkki
'
oikea hakasulje
]
vinoviiva
/
alaviiva
_
jakomerkki
÷
suurempi kuin -merkki
>
astemerkki
°
euron merkki
jenin merkki
¥
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Der kan vise sig markeringer under ord, der let kan høres som et andet ord.

Hvis det markerede ord allerede er korrekt, kan du vælge Ignorer.

Dikteringsforslag markeret ord.

Hold markøren over mikrofonikonet eller klik på det i nogle sekunder, og klik derefter på tandhjulsikonet for at få vist de følgende indstillinger:

 • Talt sprog: Få vist og rediger sprogene i rullelisten.

 • Automatisk tegnsætning: Slå afkrydsningsfeltet til eller fra, hvis det er tilgængeligt for det valgte sprog.

Billede af værktøjslinjen Diktat med indstillinger fremhævet.

Diktering er som standard indstillet til dit dokumentsprog i Office.

Vi arbejder aktivt på at forbedre disse sprog og tilføje flere landestandarder og sprog.

Understøttede sprog

Kinesisk (Kina)

English (Canada)

English (United Kingdom)

English (United States)

Fransk (Frankrig)

Tysk (Tyskland)

Italiensk (Italien

Spansk (Spanien)

Spansk (Mexico)

Eksempler på sprog *

Dansk

Nederlandsk (Nederlandene)

Engelsk (Australien)

Engelsk (Indien)

Finsk

Fransk (Canada)

Japansk

Norsk (bokmål)

Portugisisk (Brasilien)

Svensk (Sverige)

*Eksempelsprog kan være mindre præcise eller have begrænset understøtelse af tegnsætning.

Denne tjeneste ikke gemme dine lyddata eller omkommenteret tekst.

Din udtale sendes til Microsoft og bruge kun til at give dig tekstresultaterne.

Hvis du vil have flere oplysninger om erfaringer, der analysere dit indhold, skal du se Opkoblede oplevelser i Office.

Kan ikke finde diktatknappen

Hvis du ikke kan se knappen til at starte diktering:

 • Kontrollér, at du er logget på Office i din browser med en Microsoft-konto.

 • På Windows skal du sørge for, at du har Windows 10 eller nyere.

Dikteringsknappen er nedtonet

Hvis du ser, at dikteringsknappen er nedtonet:

 • Sørg for, at dokumentet ikke er i skrivebeskyttet tilstand.

Mikrofonen har ikke adgang

Hvis du ser "kontrollér dine lydindstillinger" eller "vi har ikke adgang til din mikrofon":

 • Sørg for, at intet andet program eller webside bruger mikrofonen, og prøv igen.

 • Kontrollér din browsers indstillinger, Søg efter "mikrofon", og se, om du har nægtet tilladelser tidligere til Word, Office eller OneDrive ved at se den på listen over blokerede personer. Fjern det fra listen Bloker, Opdater, klik på dikter igen, og Aktivér tilladelser. 

  Skærmbillede af aktivering af mikrofon tilladelser.

Mikrofonen virker ikke

Hvis du ser "Der er et problem med din mikrofon" eller "Vi kan ikke registrere din mikrofon":

Diktat kan ikke høre dig

Hvis du ser "Diktat kan ikke høre dig" eller, hvis der ikke vises noget på skærmen, når du dikterer:

 • Sørg for, at din mikrofon ikke er slået fra.

 • Juster din mikrofons indgangsniveau.

 • Flyt til en placering med mindre støj.

 • Hvis du bruger en indbygget mikrofon, kan du overveje at prøve igen med et headset eller en ekstern mikrofon.

Præcisionsproblemer eller manglende ord

Hvis du ser mange mislykkede eller oversprungne ord:

 • Kontrollér, om du er i den nye Edge, Firefox eller Chrome.

 • Sørg for, at du har en hurtig og pålidelig internetforbindelse.

 • Undgå eller fjern baggrundsstøj, der kan forstyrre din stemme.

 • Prøv at tale mere forsætligt.

 • Kontrollér, om den mikrofon, du bruger, skal opgraderes.

Hvordan man bruger Diktat

Kun abonnenter har adgang til denne funktion Kan du ikke finde knappen Dikter? Funktionen Dikter er kun tilgængelig for Microsoft 365-abonnenter.

 1. Gå til Hjem > Dikter, mens du er logget på Microsoft 365 på en enhed med en mikrofon. 

  Viser Dikter-brugergrænsefladen i Word

 2. Vent, til knappen Dikter aktiveres, og begynd at lytte.

  Viser Dikter-ikonet efter markering

 3. Begynd at tale for at få vist teksten på skærmen.

 4. Indsæt tegnsætning når som helst ved at sige dem udtrykkeligt.

 5. Løs fejl med tastaturet uden at slå mikrofon ikonet fra.

Tip!: Du kan også flytte markøren til en ny kommentar for at diktere feedback for andre.

Hvad kan jeg sige?

Udtryk

Output

Tegnsætning

Period
Full Stop
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
Exclamation point
!
New line
New paragraph
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Hyphen
-
Underscore
_
Apostrophe S
's
Begin single quote
Open single quote
'
End single quote
Close single quote
'
Back quote
Back tick
`
Left parentheses
Open parentheses
"
Right parentheses
Close parentheses
"
Left bracket
Left square bracket
Open bracket
Open square bracket
[
Right bracket
Right square bracket
Close bracket
Close square bracket
]
Left brace
Left curly brace
Open brace
Open curly brace
{
Right brace
Right curly brace
Close brace
Close curly brace
}
Less than sign
Left angle bracket
Open angle bracket
<
Greater than sign
Right angle bracket
Close angle bracket
>
Asterisk
*

Symboler

Backslash
\
Forward slash
/
Vertical bar sign
Vertical bar character
Pipe character
|
Paragraph sign
Paragraph mark
Section sign
§
Ampersand
And sign
&
At sign
At mention
@
Copyright sign
Copyright mark
©
Registered sign
®
Ellipsis
Dot, dot, dot
...
Degree sign
°

Matematik

Plus sign
+
Minus Sign
-
Multiplication sign
x
Plus or minus sign
±
Division sign
÷
Equal sign
=
Percent sign
%
Pound sign
Number sign
#

Valuta

Dollar sign
$
Pound sterling sign
£
Euro sign
Yen sign
¥

Emoji/ansigter

Smiley face
:-)
Frowny face
:-(
Winky face
;-)
Heart emoji
<3

Udtryk at sige (Kina)

Tegnsætningsoutput

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
减号
-
左引号
左括号
艾特符号
@
at符号
@
加号
+
井号
#
分号
短划线
-
右引号
右括号
星号
*
省略号
...
等号
=
百分号
%
左单引号
右单引号
左中括号
[
左方括号
[
右中括号
]
右方括号
]
顿号
与号
&
乘号
×
加减号
±
小于号
<
小于符号
<
大于号
>
大于符号
>
美元符号
$
英镑符号
£
撇号
'
正斜杠
/
斜杠
/
下划线
_
除号
÷
度标记
°
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Udtryk

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»
signo menos
-
paréntesis de apertura
abrir paréntesis
(
paréntesis de cierre
cerrar paréntesis
)
arroba
@
signo más
+
hashtag
#
guion corto
-
asterisco
*
puntos suspensivos
...
signo igual
=
signo de porcentaje
%
signo más o menos
±
comilla simple de apertura
'
abrir comilla simple
'
corchete de apertura
[
abrir corchete
[
y comercial
&
signo de multiplicación
×
signo menor que
<
símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)
apóstrofo
comilla inversa
`
cerrar comilla simple
'
comilla simple de cierre
'
corchete de cierre
]
cerrar corchete
]
barra diagonal
/
guion bajo
_
signo de división
÷
signo mayor que
>
símbolo de grado
°
símbolo del euro
símbolo del yen
¥
cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3

Udtryk

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»
parenthèse gauche
(
parenthèse ouvrante
(
arobase
@
signe plus
+
signe dièse
#
tiret demi-cadratin
-
tiret
-
parenthèse fermante
)
astérisque
*
points de suspension
...
signe égal
=
signe pourcentage
%
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
[
signe multiplication
×
signe inférieur à
<
signe dollar
$
signe livre sterling
£
apostrophe
guillemet simple fermant
'
crochet droit fermant
]
barre oblique
/
trait de soulignement
_
signe division
÷
signe supérieur à
>
symbole degré
°
signe euro
signe yen
¥
émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Udtryk

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
«
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Udtryk

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»
parentesi aperta
(
a commerciale
@
cancelletto
#
hashtag
#
trattino
-
parentesi chiusa
)
asterisco
*
puntini di sospensione
...
segno di uguale
=
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
[
e commerciale
&
segno di moltiplicazione
×
segno di minore
<
simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
aperta virgoletta singola
'
chiudi virgoletta singola
'
parentesi quadra chiusa
]
underscore 
_
segno di divisione
÷
segno di maggiore
>
simbolo di grado
°
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Udtryk

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
hífen
-
sinal de subtração
-
parêntese esquerdo
(
parêntese de abertura
(
arroba
@
sinal de adição
+
tecla jogo da velha
#
parêntese direito
)
asterisco
*
reticências
...
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
aspas simples inicial
'
aspas simples de abertura
'
aspas simples iniciais
'
aspas simples de fechamento
'
aspas simples de final
'
colchete esquerdo
[
colchete abertura
[
colchete de abertura
[
abre colchete
[
e comercial
&
sinal e
&
sinal de multiplicação
×
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
<
cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
apóstrofo
aspa invertida
`
colchete direito
]
colchete de fechamento
]
fecha colchete
]
sublinhado
_
sinal de divisão
÷
sinal de maior que
>
sinal de grau
°
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥
smiley
:-)
emoji de coração
<3

Udtryk at sige (Japan)

Tegnsætningsoutput

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
ハイフン
-
マイナス記号
-
二重かぎかっこ開く
左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ
二重かぎかっこ閉じる
左かっこ
右かっこ
かっことじ
かっこ開く
かっこ閉じる
かっこ
アット記号
@
アットマーク
@
プラス記号
+
番号記号
#
セミコロン
アスタリスク
*
三点リーダー
...
等号
=
パーセント記号
%
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ
かぎかっこ開く
左大かっこ
[
大かっこ開く
[
左角かっこ
[
角かっこ開く
[
右かぎかっこ
かぎかっこ閉じる
右大かっこ
]
大かっこ閉じる
]
右角かっこ
]
角かっこ閉じる
]
アンパサンド
&
アンド記号
&
プラスマイナス
±
小なり記号
<
ドル記号
$
ポンド記号
£
大なり記号
>
度記号
°
ユーロ記号
円記号
¥

Udtryk

Output

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
minustegn
-
venstre anførselstegn
begynnende anførselstegn
venstreparentes
(
krøllalfategn
@
alfakrøll omtale
@
plusstegn
+
nummertegn
#
emneknagg
#
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
høyre anførselstegn
avsluttende anførselstegn
høyreparentes
)
likhetstegn
=
prosenttegn
%
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn
'
venstre enkelt anførselstegn
'
venstre hakeparentes
[
og-tegn
&
multiplikasjonstegn
×
pluss- eller minustegn
±
mindre enn-tegn
<
dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
apostrof
høyre enkelt anførselstegn
'
avsluttende enkelt anførselstegn
'
høyre hakeparentes
]
skråstrek
/
divisjonstegn
÷
større enn-tegn
>
gradetegn
°
eurotegn
yen-tegn
¥
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Udtryk

Output

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
minustecken
-
vänsterparentes
(
inledande parentes
(
at-omnämnande
@
nummertecken
#
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
högerparentes
)
avslutande parentes
)
asterisk
*
procenttecken
%
enkelt citattecken
inledande enkelt citattecken
vänster hakparentes
[
inledande hakparentes
[
et-tecken
&
och-tecken
&
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
mindre än-tecken
<
dollartecken
$
pundtecken
£
blinkande smiley
;-)
apostrof
'
grav accent
`
avslutande enkelt citattecken
’ 
höger hakparentes
]
avslutande hakparentes
]
framåtlutat snedstreck
/
snedstreck
/
slash
/
understreck
_
divisionstecken
÷
större än-tecken
>
gradtecken
°
eurotecken
yentecken
¥

Udtryk

Output

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes
(
åben parentes
(
snabel-a
@
pund-tegn
#
nummertegn
#
hash-tegn
#
startende anførselstegn
begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn
lukkende anførselstegn
højre parentes
)
lukket parentes
)
stjerne
*
ellipse
...
lighedstegn
=
procenttegn
%
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn
'
åbnende enkelt anførselstegn
'
venstre kantet parentes
[
åben kantet parentes
[
kantet venstreparentes
[
åben venstreparentes
[
og-tegn
&
plus- eller minustegn
±
mindre end
<
dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)
apostrof
afsluttende enkelt anførselstegn
'
lukkende enkelt anførselstegn
'
højre kantet parentes
]
lukket kantet parentes
]
kantet højreparentes
]
kantet lukket parentes
]
skråstreg
/
divisionstegn
÷
større end
>
grad-tegn
°
euro-tegn
yen-tegn
¥
smilende ansigt
:-)
hjerte
<3

Udtryk

Output

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
minteken
-
aanhalingsteken openen
beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten
eindaanhalingsteken
nummerteken
#
hashtag
#
en-streepje
linkerhaakje
(
haakje sluiten
)
beletselteken
...
gelijkteken
=
procentteken
%
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken
'
enkel aanhalingsteken openen
'
vierkante linkerhaak
[
vierkante haak openen
[
ampersand
&
en-teken
&
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
kleiner dan-teken
<
dollarteken
$
britse pond-teken
£
apostrof
enkel aanhalingsteken sluiten
'
enkel eindaanhalingsteken
'
vierkante rechterhaak
]
vierkante haak sluiten
]
slash
/
onderstrepingsteken
_
laag streepje
_
deelteken
÷
groter dan-teken
>
gradenteken
°
euroteken
yenteken
¥
hart-emoji
<3

Udtryk

Output

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
miinusmerkki
-
vasen sulkumerkki
(
oikea kaarisulje
)
ät-merkki
@
ät-maininta
@
ristikkomerkki
#
puolipiste
;
viiva
tähtimerkki
*
ellipsi
...
yhtäläisyysmerkki
=
prosenttimerkki
%
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
'
vasen hakasulje
[
et-merkki
&
ja-merkki
&
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
<
dollarin merkki
$
punnan merkki
£
surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
heittomerkki
gravis
`
oikea puolilainausmerkki
'
oikea hakasulje
]
vinoviiva
/
alaviiva
_
jakomerkki
÷
suurempi kuin -merkki
>
astemerkki
°
euron merkki
jenin merkki
¥
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Diktering er som standard indstillet til dit dokumentsprog i Office.

Vi arbejder aktivt på at forbedre disse sprog og tilføje flere landestandarder og sprog.

Understøttede sprog

Kinesisk (Kina)

English (Canada)

English (United Kingdom)

English (United States)

Fransk (Frankrig)

Tysk (Tyskland)

Italiensk (Italien

Spansk (Spanien)

Spansk (Mexico)

Eksempler på sprog *

Dansk

Nederlandsk (Nederlandene)

Engelsk (Australien)

Engelsk (Indien)

Finsk

Fransk (Canada)

Japansk

Norsk (bokmål)

Portugisisk (Brasilien)

Svensk (Sverige)

*Eksempelsprog kan være mindre præcise eller have begrænset understøtelse af tegnsætning.

Denne tjeneste ikke gemme dine lyddata eller omkommenteret tekst.

Din udtale sendes til Microsoft og bruge kun til at give dig tekstresultaterne.

Hvis du vil have flere oplysninger om erfaringer, der analysere dit indhold, skal du se Opkoblede oplevelser i Office.

Kan ikke finde diktatknappen

Hvis du ikke kan se knappen til at starte diktering:

 • Kontrollér, at du er logget på med et aktivt Microsoft 365 -abonnement.

 • Diktat er ikke tilgængelig i Office 2016 eller 2019 til Windows uden Microsoft 365.

 • Sørg for, at du har Windows 10 eller nyere.

Dikteringsknappen er nedtonet

Hvis du ser, at dikteringsknappen er nedtonet:

 • Sørg for, at dokumentet ikke er i skrivebeskyttet tilstand.

Mikrofonen har ikke adgang

Hvis du ser "Vi har ikke adgang til din mikrofon":

 • Sørg for, at intet andet program eller webside bruger mikrofonen, og prøv igen.

 • Opdater, klik på Dikter, og giv webbrowseren tilladelse til at få adgang til mikrofonen.

Mikrofonen virker ikke

Hvis du ser "Der er et problem med din mikrofon" eller "Vi kan ikke registrere din mikrofon":

Diktat kan ikke høre dig

Hvis du ser "Diktat kan ikke høre dig" eller, hvis der ikke vises noget på skærmen, når du dikterer:

 • Sørg for, at din mikrofon ikke er slået fra.

 • Juster din mikrofons indgangsniveau.

 • Flyt til en placering med mindre støj.

 • Hvis du bruger en indbygget mikrofon, kan du overveje at prøve igen med et headset eller en ekstern mikrofon.

Præcisionsproblemer eller manglende ord

Hvis du ser mange mislykkede eller oversprungne ord:

 • Sørg for, at du har en hurtig og pålidelig internetforbindelse.

 • Undgå eller fjern baggrundsstøj, der kan forstyrre din stemme.

 • Prøv at tale mere forsætligt.

 • Kontrollér, om den mikrofon, du bruger, skal opgraderes.

Hvordan man bruger Diktat

Kun abonnenter har adgang til denne funktion Kan du ikke finde knappen Dikter? Funktionen Dikter er kun tilgængelig for Microsoft 365-abonnenter.

 1. Gå til Hjem > Dikter, mens du er logget på Microsoft 365 på en enhed med en mikrofon. 

  Viser Dikter-brugergrænsefladen i Word

 2. Vent, til knappen Dikter aktiveres, og begynd at lytte.

  Viser Dikter-ikonet efter markering

 3. Begynd at tale for at få vist teksten på skærmen.

 4. Indsæt tegnsætning når som helst ved at sige dem udtrykkeligt.

 5. Løs fejl med tastaturet uden at slå mikrofon ikonet fra.

Tip!: Du kan også flytte markøren til en ny kommentar for at diktere feedback for andre.

Hvad kan jeg sige?

Udtryk

Output

Tegnsætning

Period
Full Stop
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
Exclamation point
!
New line
New paragraph
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Hyphen
-
Underscore
_
Apostrophe S
's
Begin single quote
Open single quote
'
End single quote
Close single quote
'
Back quote
Back tick
`
Left parentheses
Open parentheses
"
Right parentheses
Close parentheses
"
Left bracket
Left square bracket
Open bracket
Open square bracket
[
Right bracket
Right square bracket
Close bracket
Close square bracket
]
Left brace
Left curly brace
Open brace
Open curly brace
{
Right brace
Right curly brace
Close brace
Close curly brace
}
Less than sign
Left angle bracket
Open angle bracket
<
Greater than sign
Right angle bracket
Close angle bracket
>
Asterisk
*

Symboler

Backslash
\
Forward slash
/
Vertical bar sign
Vertical bar character
Pipe character
|
Paragraph sign
Paragraph mark
Section sign
§
Ampersand
And sign
&
At sign
At mention
@
Copyright sign
Copyright mark
©
Registered sign
®
Ellipsis
Dot, dot, dot
...
Degree sign
°

Matematik

Plus sign
+
Minus Sign
-
Multiplication sign
x
Plus or minus sign
±
Division sign
÷
Equal sign
=
Percent sign
%
Pound sign
Number sign
#

Valuta

Dollar sign
$
Pound sterling sign
£
Euro sign
Yen sign
¥

Emoji/ansigter

Smiley face
:-)
Frowny face
:-(
Winky face
;-)
Heart emoji
<3

Udtryk at sige (Kina)

Tegnsætningsoutput

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
减号
-
左引号
左括号
艾特符号
@
at符号
@
加号
+
井号
#
分号
短划线
-
右引号
右括号
星号
*
省略号
...
等号
=
百分号
%
左单引号
右单引号
左中括号
[
左方括号
[
右中括号
]
右方括号
]
顿号
与号
&
乘号
×
加减号
±
小于号
<
小于符号
<
大于号
>
大于符号
>
美元符号
$
英镑符号
£
撇号
'
正斜杠
/
斜杠
/
下划线
_
除号
÷
度标记
°
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Udtryk

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»
signo menos
-
paréntesis de apertura
abrir paréntesis
(
paréntesis de cierre
cerrar paréntesis
)
arroba
@
signo más
+
hashtag
#
guion corto
-
asterisco
*
puntos suspensivos
...
signo igual
=
signo de porcentaje
%
signo más o menos
±
comilla simple de apertura
'
abrir comilla simple
'
corchete de apertura
[
abrir corchete
[
y comercial
&
signo de multiplicación
×
signo menor que
<
símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)
apóstrofo
comilla inversa
`
cerrar comilla simple
'
comilla simple de cierre
'
corchete de cierre
]
cerrar corchete
]
barra diagonal
/
guion bajo
_
signo de división
÷
signo mayor que
>
símbolo de grado
°
símbolo del euro
símbolo del yen
¥
cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3

Udtryk

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»
parenthèse gauche
(
parenthèse ouvrante
(
arobase
@
signe plus
+
signe dièse
#
tiret demi-cadratin
-
tiret
-
parenthèse fermante
)
astérisque
*
points de suspension
...
signe égal
=
signe pourcentage
%
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
[
signe multiplication
×
signe inférieur à
<
signe dollar
$
signe livre sterling
£
apostrophe
guillemet simple fermant
'
crochet droit fermant
]
barre oblique
/
trait de soulignement
_
signe division
÷
signe supérieur à
>
symbole degré
°
signe euro
signe yen
¥
émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Udtryk

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
«
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Udtryk

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»
parentesi aperta
(
a commerciale
@
cancelletto
#
hashtag
#
trattino
-
parentesi chiusa
)
asterisco
*
puntini di sospensione
...
segno di uguale
=
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
[
e commerciale
&
segno di moltiplicazione
×
segno di minore
<
simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
aperta virgoletta singola
'
chiudi virgoletta singola
'
parentesi quadra chiusa
]
underscore 
_
segno di divisione
÷
segno di maggiore
>
simbolo di grado
°
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Udtryk

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
hífen
-
sinal de subtração
-
parêntese esquerdo
(
parêntese de abertura
(
arroba
@
sinal de adição
+
tecla jogo da velha
#
parêntese direito
)
asterisco
*
reticências
...
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
aspas simples inicial
'
aspas simples de abertura
'
aspas simples iniciais
'
aspas simples de fechamento
'
aspas simples de final
'
colchete esquerdo
[
colchete abertura
[
colchete de abertura
[
abre colchete
[
e comercial
&
sinal e
&
sinal de multiplicação
×
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
<
cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
apóstrofo
aspa invertida
`
colchete direito
]
colchete de fechamento
]
fecha colchete
]
sublinhado
_
sinal de divisão
÷
sinal de maior que
>
sinal de grau
°
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥
smiley
:-)
emoji de coração
<3

Udtryk at sige (Japan)

Tegnsætningsoutput

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
ハイフン
-
マイナス記号
-
二重かぎかっこ開く
左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ
二重かぎかっこ閉じる
左かっこ
右かっこ
かっことじ
かっこ開く
かっこ閉じる
かっこ
アット記号
@
アットマーク
@
プラス記号
+
番号記号
#
セミコロン
アスタリスク
*
三点リーダー
...
等号
=
パーセント記号
%
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ
かぎかっこ開く
左大かっこ
[
大かっこ開く
[
左角かっこ
[
角かっこ開く
[
右かぎかっこ
かぎかっこ閉じる
右大かっこ
]
大かっこ閉じる
]
右角かっこ
]
角かっこ閉じる
]
アンパサンド
&
アンド記号
&
プラスマイナス
±
小なり記号
<
ドル記号
$
ポンド記号
£
大なり記号
>
度記号
°
ユーロ記号
円記号
¥

Udtryk

Output

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
minustegn
-
venstre anførselstegn
begynnende anførselstegn
venstreparentes
(
krøllalfategn
@
alfakrøll omtale
@
plusstegn
+
nummertegn
#
emneknagg
#
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
høyre anførselstegn
avsluttende anførselstegn
høyreparentes
)
likhetstegn
=
prosenttegn
%
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn
'
venstre enkelt anførselstegn
'
venstre hakeparentes
[
og-tegn
&
multiplikasjonstegn
×
pluss- eller minustegn
±
mindre enn-tegn
<
dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
apostrof
høyre enkelt anførselstegn
'
avsluttende enkelt anførselstegn
'
høyre hakeparentes
]
skråstrek
/
divisjonstegn
÷
større enn-tegn
>
gradetegn
°
eurotegn
yen-tegn
¥
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Udtryk

Output

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
minustecken
-
vänsterparentes
(
inledande parentes
(
at-omnämnande
@
nummertecken
#
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
högerparentes
)
avslutande parentes
)
asterisk
*
procenttecken
%
enkelt citattecken
inledande enkelt citattecken
vänster hakparentes
[
inledande hakparentes
[
et-tecken
&
och-tecken
&
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
mindre än-tecken
<
dollartecken
$
pundtecken
£
blinkande smiley
;-)
apostrof
'
grav accent
`
avslutande enkelt citattecken
’ 
höger hakparentes
]
avslutande hakparentes
]
framåtlutat snedstreck
/
snedstreck
/
slash
/
understreck
_
divisionstecken
÷
större än-tecken
>
gradtecken
°
eurotecken
yentecken
¥

Udtryk

Output

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes
(
åben parentes
(
snabel-a
@
pund-tegn
#
nummertegn
#
hash-tegn
#
startende anførselstegn
begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn
lukkende anførselstegn
højre parentes
)
lukket parentes
)
stjerne
*
ellipse
...
lighedstegn
=
procenttegn
%
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn
'
åbnende enkelt anførselstegn
'
venstre kantet parentes
[
åben kantet parentes
[
kantet venstreparentes
[
åben venstreparentes
[
og-tegn
&
plus- eller minustegn
±
mindre end
<
dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)
apostrof
afsluttende enkelt anførselstegn
'
lukkende enkelt anførselstegn
'
højre kantet parentes
]
lukket kantet parentes
]
kantet højreparentes
]
kantet lukket parentes
]
skråstreg
/
divisionstegn
÷
større end
>
grad-tegn
°
euro-tegn
yen-tegn
¥
smilende ansigt
:-)
hjerte
<3

Udtryk

Output

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
minteken
-
aanhalingsteken openen
beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten
eindaanhalingsteken
nummerteken
#
hashtag
#
en-streepje
linkerhaakje
(
haakje sluiten
)
beletselteken
...
gelijkteken
=
procentteken
%
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken
'
enkel aanhalingsteken openen
'
vierkante linkerhaak
[
vierkante haak openen
[
ampersand
&
en-teken
&
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
kleiner dan-teken
<
dollarteken
$
britse pond-teken
£
apostrof
enkel aanhalingsteken sluiten
'
enkel eindaanhalingsteken
'
vierkante rechterhaak
]
vierkante haak sluiten
]
slash
/
onderstrepingsteken
_
laag streepje
_
deelteken
÷
groter dan-teken
>
gradenteken
°
euroteken
yenteken
¥
hart-emoji
<3

Udtryk

Output

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
miinusmerkki
-
vasen sulkumerkki
(
oikea kaarisulje
)
ät-merkki
@
ät-maininta
@
ristikkomerkki
#
puolipiste
;
viiva
tähtimerkki
*
ellipsi
...
yhtäläisyysmerkki
=
prosenttimerkki
%
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
'
vasen hakasulje
[
et-merkki
&
ja-merkki
&
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
<
dollarin merkki
$
punnan merkki
£
surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
heittomerkki
gravis
`
oikea puolilainausmerkki
'
oikea hakasulje
]
vinoviiva
/
alaviiva
_
jakomerkki
÷
suurempi kuin -merkki
>
astemerkki
°
euron merkki
jenin merkki
¥
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Diktering er som standard indstillet som dit dokumentsprog i Office.

Fuldt understøttede sprog

Kinesisk (Kina)

English (Canada)

English (United Kingdom)

English (United States)

Fransk (Frankrig)

Tysk (Tyskland)

Italiensk (Italien

Spansk (Spanien)

Spansk (Mexico)

Eksempelsprog*

Engelsk (Australien)

Engelsk (Indien)

Fransk (Canada)

Japansk

Norsk (bokmål)

Portugisisk (Brasilien)

*Eksempelsprog kan være mindre præcise eller have begrænset understøttelse af tegnsætning.

Vi arbejder aktivt på at forbedre disse sprog og tilføje flere landestandarder og sprog.

Denne tjeneste ikke gemme dine lyddata eller omkommenteret tekst.

Din udtale sendes til Microsoft og bruge kun til at give dig tekstresultaterne.

Hvis du vil have flere oplysninger om erfaringer, der analysere dit indhold, skal du se Opkoblede oplevelser i Office.

Kan ikke finde diktatknappen

Hvis du ikke kan se knappen til at starte diktering:

 • Kontrollér, at du er logget på med et aktivt Microsoft 365 -abonnement.

 • Diktat er ikke tilgængelig i Office 2016 eller 2019 til Mac uden Microsoft 365.

Dikteringsknappen er nedtonet

Hvis du ser, at dikteringsknappen er nedtonet:

 • Sørg for, at dokumentet ikke er i skrivebeskyttet tilstand.

Mikrofonen har ikke adgang

Hvis du ser "Vi har ikke adgang til din mikrofon":

 • Sørg for, at intet andet program eller webside bruger mikrofonen, og prøv igen.

Mikrofonen virker ikke

Hvis du ser "Der er et problem med din mikrofon" eller "Vi kan ikke registrere din mikrofon":

 • Sørg for, at mikrofonen er tilsluttet.

 • Test mikrofonen for at sikre dig, at den virker.

 • Kontrollér mikrofonen i Systemindstillinger > lyd > input.

Diktat kan ikke høre dig

Hvis du ser "Diktat kan ikke høre dig" eller, hvis der ikke vises noget på skærmen, når du dikterer:

 • Sørg for, at din mikrofon ikke er slået fra.

 • Juster din mikrofons indgangsniveau.

 • Flyt til en placering med mindre støj.

 • Hvis du bruger en indbygget mikrofon, kan du overveje at prøve igen med et headset eller en ekstern mikrofon.

Præcisionsproblemer eller manglende ord

Hvis du ser mange mislykkede eller oversprungne ord:

 • Sørg for, at du har en hurtig og pålidelig internetforbindelse.

 • Undgå eller fjern baggrundsstøj, der kan forstyrre din stemme.

 • Prøv at tale mere forsætligt.

 • Kontrollér, om den mikrofon, du bruger, skal opgraderes.

Hvordan man bruger Diktat

 1. Tryk på det lille mikrofonikon for at slå dikteringsoplevelsen til/fra.

 2. Tryk på den store mikrofon-ikon, og begynd at tale.
  Skærmbillede af Aktivering af Diktering på iPhone.

 3. Indsæt tegnsætning når som helst ved at sige dem udtrykkeligt eller bruge værktøjslinjen Tegnsætning.

 4. Du kan når som helst trykke på mikrofonen igen for at sætte diktering på pause eller trykke på tastaturknappen for at skifte tilbage til tastaturet.

 5. Ret fejl ved at bruge en berøring til at slette indholdet og tale igen eller slå tastaturet til.

Hvad kan jeg sige?

Diktering er mere effektiv med tegnsætningstegn og stemmekommandoer (Preview). Prøv udtryk som "ny linje", "Slet", "fed", "Understreg sidste sætning", "startliste".

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (i.e. Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"

Redigering

Undo
Delete
Delete that
Delete last word
Delete last sentence

Formatering

Bold
Italics
Underline
Strikethrough
Superscript
Subscript
Remove [format]
Clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
Align [left, center, right]

Oprette lister

Start list
Start numbered list
New line
Exit list

Under diktering

Pause dictation

Udtryk at sige (Kina)

Tegnsætningsoutput

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
减号
-
左引号
左括号
艾特符号
@
at符号
@
加号
+
井号
#
分号
短划线
-
右引号
右括号
星号
*
省略号
...
等号
=
百分号
%
左单引号
右单引号
左中括号
[
左方括号
[
右中括号
]
右方括号
]
顿号
与号
&
乘号
×
加减号
±
小于号
<
小于符号
<
大于号
>
大于符号
>
美元符号
$
英镑符号
£
撇号
'
正斜杠
/
斜杠
/
下划线
_
除号
÷
度标记
°
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»
signo menos
-
paréntesis de apertura
abrir paréntesis
(
paréntesis de cierre
cerrar paréntesis
)
arroba
@
signo más
+
hashtag
#
guion corto
-
asterisco
*
puntos suspensivos
...
signo igual
=
signo de porcentaje
%
signo más o menos
±
comilla simple de apertura
'
abrir comilla simple
'
corchete de apertura
[
abrir corchete
[
y comercial
&
signo de multiplicación
×
signo menor que
<
símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)
apóstrofo
comilla inversa
`
cerrar comilla simple
'
comilla simple de cierre
'
corchete de cierre
]
cerrar corchete
]
barra diagonal
/
guion bajo
_
signo de división
÷
signo mayor que
>
símbolo de grado
°
símbolo del euro
símbolo del yen
¥
cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»
parenthèse gauche
(
parenthèse ouvrante
(
arobase
@
signe plus
+
signe dièse
#
tiret demi-cadratin
-
tiret
-
parenthèse fermante
)
astérisque
*
points de suspension
...
signe égal
=
signe pourcentage
%
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
[
signe multiplication
×
signe inférieur à
<
signe dollar
$
signe livre sterling
£
apostrophe
guillemet simple fermant
'
crochet droit fermant
]
barre oblique
/
trait de soulignement
_
signe division
÷
signe supérieur à
>
symbole degré
°
signe euro
signe yen
¥
émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
«
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»
parentesi aperta
(
a commerciale
@
cancelletto
#
hashtag
#
trattino
-
parentesi chiusa
)
asterisco
*
puntini di sospensione
...
segno di uguale
=
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
[
e commerciale
&
segno di moltiplicazione
×
segno di minore
<
simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
aperta virgoletta singola
'
chiudi virgoletta singola
'
parentesi quadra chiusa
]
underscore 
_
segno di divisione
÷
segno di maggiore
>
simbolo di grado
°
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Tilføje tegnsætning

Udtryk

Output

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
hífen
-
sinal de subtração
-
parêntese esquerdo
(
parêntese de abertura
(
arroba
@
sinal de adição
+
tecla jogo da velha
#
parêntese direito
)
asterisco
*
reticências
...
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
aspas simples inicial
'
aspas simples de abertura
'
aspas simples iniciais
'
aspas simples de fechamento
'
aspas simples de final
'
colchete esquerdo
[
colchete abertura
[
colchete de abertura
[
abre colchete
[
e comercial
&
sinal e
&
sinal de multiplicação
×
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
<
cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
apóstrofo
aspa invertida
`
colchete direito
]
colchete de fechamento
]
fecha colchete
]
sublinhado
_
sinal de divisão
÷
sinal de maior que
>
sinal de grau
°
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥
smiley
:-)
emoji de coração
<3

Udtryk at sige (Japan)

Tegnsætningsoutput

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク