Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen DISKONTO i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer et værdipapirs diskonto.

Syntaks

DISKONTO(afregningsdato;udløbsdato;kurs;indløsningskurs;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2018;5;23) for d. 23. maj 2018. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen DISKONTO har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Kurs Påkrævet. Kursen pr. kr. 100 pålydende værdi.

 • Indløsningskurs Påkrævet. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2018 har serienummer 43101, fordi datoen falder 43.101 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2018 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2018, afregningsdatoen være 1. juli 2018 og udløbsdatoen være 1. januar 2048, 30 år efter udstedelsesdatoen 1. januar 2018.

 • Afregningsdato, udløbsdato og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er et gyldigt serielt datotal, returnerer DISK#VALUE! .

 • Hvis den ≤ 0, eller hvis indløsnings ≤ 0, returnerer DISK#NUM! .

 • Hvis basis < 0, eller hvis > 4, returnerer DISK.#NUM! .

 • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer DISK.#NUM! .

 • DISKONTO beregnes således:

  Ligning

  hvor:

  • DÅ = antallet af dage i året, alt efter hvilket basisår der anvendes.

  • DTU = antallet af dage mellem afregningsdato og udløbsdato.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

07/01/2018

Afregningsdato

01/01/2048

Udløbsdato

97,975

Pris

100

Indløsningskurs

1

Faktisk/faktisk datotype (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DISKONTO(A2;A3;A4;A5;A6)

Obligationens diskontosats med det ovenfor gældende

0.001038

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×