Gælder for

BoundObjectFrame-objekt

ListBox-objekt

CheckBox-objekt

OptionButton-objekt

ComboBox-objekt

OptionGroup-objekt

CustomControl-objekt

TextBox-objekt

GroupLevel-objekt

ToggleButton-objekt

Du kan bruge egenskaben Kontrolelementkilde til at angive, hvilke data der vises i et kontrolelement. Du kan få vist og redigere data, der er bundet til et felt i en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. Du kan også få vist resultatet af et udtryk. Læs/skriv Streng.

udtry k.Kontrolelementkilde

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Indstilling

Egenskaben Kontrolelementkilde anvender følgende indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

Et feltnavn

Kontrolelementet er bundet til et felt i en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. Dataene fra feltet vises i kontrolelementet. Ændringer af dataene i kontrolelementet ændrer de tilsvarende data i feltet. (For at skrivebeskytte kontrolelementet skal du sætte indstillingen Låst til Ja.) Hvis du klikker på et kontrolelement, der er bundet til et felt med en datatypen Hyperlink, så springer du til destinationen, der er angivet i linkadressen.

Et udtryk

Kontrolelementet viser data, der er genereret af et udtryk. Dataene kan ændres af brugeren, men gemmes ikke i databasen.


Du kan indstille egenskaben Kontrolelementkilde for et kontrolelement ved hjælp af kontrolelementets egenskabsark, en makro eller VBA-kode (Visual Basic for Applications).

Du kan også angive egenskaben Kontrolelementkilde for en tekstfelt ved at indtaste et feltnavn eller udtryk direkte i tekstfeltet i formularens Designvisning eller rapportens Designvisning.

Du kan angive denne egenskab for en rapport ved at vælge et felt eller skrive et udtryk i pop op-vinduet Felt/udtryk i ruden Gruppering, sortering og total.

I VBA skal du bruge et strengudtryk til at angive værdien for denne egenskab.

Bemærkninger

For et rapportgrupperingsniveau bestemmer egenskaben Kontrolelementkilde, hvilket felt eller udtryk der skal grupperes på.

Bemærk!: Egenskaben Kontrolelementkilde gælder ikke for afkrydsningsfelt, alternativknap eller til/fra-knap-kontrolelementer i en Indstilling for gruppe. Den gælder kun for selve gruppeboksen.

For rapporter gælder egenskaben Kontrolelementkilde kun for rapportgrupperingsniveauer.

Formularer og rapporter fungerer som "vinduer" i databasen. Du kan angive den primære datakilde for en formular eller rapport ved at angive egenskaben Postkilde til en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. Du kan derefter angive egenskaben Kontrolelementkilde til et felt i datakilden eller til et udtryk. Hvis egenskabsindstillingen Kontrolelementkilde er et udtryk, er den viste værdi skrivebeskyttet og gemmes ikke i databasen. Du kan f.eks. bruge følgende indstillinger.

Eksem pel på indstilling

Beskrivelse

Efternavn

For et kontrolelement vises dataene fra feltet Efternavn i kontrolelementet. For et rapportgrupperingsniveau grupperer Microsoft Office Access 2007 data efter efternavn.

=Date( ) + 7

For et kontrolelement viser dette udtryk en dato syv dage fra i dag i kontrolelementet.

=DatePart("q",ShippedDate)

For et kontrolelement viser dette udtryk kvartalet for forsendelsesdatoen. For et rapportgrupperingsniveau grupperer Acces dataene på kvartalet for forsendelsesdatoen.

Eksempel

Det følgende eksempel angiver egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt med navnet AddressPart til et felt med navnet By:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Næste eksempel angiver egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt med navnet Forventet til udtrykket =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×