Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Eksportere eller sikkerhedskopiere mails, kontakter og kalender til en Outlook .pst-fil

I denne artikel gennemgår vi, hvordan du kan eksportere din Mail, Kalender og Opgaver i Outlook til en .pst-fil og derefter importere dataene til en anden mailkonto. Du kan også bruge .pst-filen som en sikkerhedskopi, hvis du mister dine Outlook-data.

Lad os f.eks. sige, at du har en Microsoft 365-postkasse og en Gmail-konto. Du kan føje dem begge til Outlook. Derefter kan du bruge Outlook til at eksportere elementer fra din Gmail-konto og importere dem til din Microsoft 365-postkasse.

Du kan få mere at vide om, hvordan du importerer elementer, når du har eksporteret dem, under Importér mail, kontakter og kalender fra en Outlook .pst-fil.

Inden du går i gang

Før du starter eksporten, er der et par ting, du skal gøre for at sikre, at eksporten forløber problemfrit.

 • Du har måske flere mailkonti i Outlook. Sørg for at vælge den korrekte mailkonto, før du starter eksporten.

 • Ryd op i en postkasse: Administrer størrelsen på min postkasse. Gem det indhold, du ønsker, og lad resten blive.

 • Som standard er Outlook indstillet til at downloade mail for det seneste år. Hvis du vil eksportere alle dine mails, skal du åbne Outlook, vælge Kontoindstillinger > Kontonavn og Synkroniseringsindstillinger og flytte skyderen til Alle.

  Flyt skyderen til Alle for at hente alle Outlook-mails, når du eksporterer mail

 • Sørg for, at du ikke eksporterer din .pst-fil til en OneDrive-placering. Hvis du har automatisk synkronisering, skal du sørge for, at den ikke synkroniseres til en OneDrive-placering. OneDrive blokerer automatisk synkronisering for Outlook .pst-filer.

Eksportér mail-, kontakt- og kalenderelementer fra Outlook til en .pst-fil

Vælg fra den følgende liste over eksportinstruktioner.

Føj din Microsoft 365-mailkonto til en Outlook-app, f.eks. Outlook til Microsoft 365, Outlook 2016 eller 2013. Derefter kan du bruge Outlook til at flytte mail, kontakter og kalenderelementer til din Microsoft 365-postkasse. 

 1. Tilføj din "kildemailkonto" i Outlook. Du kan f.eks. tilføje din Gmail-konto i Outlook 2016. Vent et øjeblik, indtil alle dine mails og kontakter bliver vist.

 2. Føj din Microsoft 365-mailkonto til Outlook. Når du har gjort dette, synkroniseres Outlook automatisk med Microsoft 365. Du får vist indholdet af din Microsoft 365-postkasse i Outlook.

 3. Vælg fra eksportinstruktionerne for at eksportere dine mails fra kildekontoen til en .pst-fil.

  Hvis du f.eks. har Outlook 2016, skal du vælge Outlook 2013 og Outlook 2016: Eksportér Outlook-elementer fra en .pst-fil.

 4. Hvis du f.eks. har Outlook 2010, skal du vælge Outlook 2010: Eksportér Outlook-elementer til en .pst-fil.

Når dine maildata er eksporteret til en .pst-fil, er de transportable! Du kan importere dem til andre mailkonti. Hvis du vil gøre dette ved hjælp af Outlook, skal du læse Importér mail, kontakter og kalender fra en Outlook .pst-fil.

 1. Vælg Filer øverst på dit Outlook-bånd.

  Hvis indstillingen Filer ikke findes på båndet i øverste venstre hjørne, skal du se Hvilken version af Outlook har jeg? for at finde ud af, hvilken version af Outlook du har, og finde de rette eksportinstruktioner.

  Sådan ser båndet ud i Outlook 2016.
 2. Vælg Åbn og eksportér > Importér/eksportér.

 3. Vælg Eksportér til en fil > Næste.

 4. Klik på Outlook-datafil (.pst)> Næste.

 5. Vælg navnet på den mailkonto, der skal eksporteres, som vist på billedet nedenfor. Du kan kun eksportere oplysninger fra én konto ad gangen.

  Sørg for, at afkrydsningsfeltet Inkluder undermapper er markeret. Dette sikrer, at alt på kontoen eksporteres: Indbakke, Kalender, Kontakter og Opgaver. Vælg Næste.

  Vælg den mailkonto, du vil eksportere.

 6. Klik på Gennemse for at vælge, hvor du vil gemme Outlook-datafil (.pst). Angiv et filnavn, og vælg OK for at fortsætte.

  Bemærk!: Hvis du har eksporteret tidligere, vises den forrige mappeplacering og det forrige filnavn. Skriv et nyt filnavn, før du vælger OK.

 7. Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (.pst), skal du angive, hvad der skal ske, når der eksporteres elementer, som allerede findes i filen. Dette gør du under Indstillinger.

 8. Vælg Udfør.

 9. Eksporten begynder med det samme i Outlook , medmindre der oprettes en ny Outlook-datafil (.pst), eller der anvendes en adgangskodebeskyttet fil.

  • Hvis du opretter en Outlook-datafil (.pst), kan du vælge at beskytte filen med en adgangskode. Når dialogboksen Opret Outlook-datafil vises, skal du angive adgangskoden i felterne Adgangskode og Bekræft adgangskode og vælge OK. I dialogboksen Adgangskode til Outlook-datafil skal du angive adgangskoden og derefter vælge OK.

  • Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (.pst), som er beskyttet med en adgangskode, skal du i dialogboksen Adgangskode til Outlook-datafil skrive adgangskoden og derefter vælge OK.

Nu hvor dine Outlook-data er i en .pst-fil, er de flytbare. Du kan gemme .pst-filen i OneDrive og derefter downloade den til den nye computer. Du kan også gemme på et bærbart drev og derefter importere dine mails, kontakter og din kalender til Outlook.

 1. Vælg fanen Filer øverst på dit Outlook-bånd.

  Hvis dit bånd ikke indeholder indstillingen Filer i øverste venstre hjørne, skal du se Hvilken version af Outlook har jeg? for at finde ud af hvilken version af Outlook, du har, og få de rigtige eksportinstruktioner.

  Klik på fanen Filer i Outlook 2010.

 2. Vælg Indstillinger.

  Vælg indstillinger.

 3. I feltet Indstillinger for Outlook skal du vælge Avanceret.

  Vælg Avanceret.

 4. I sektionen Eksportér skal du vælge Eksportér.

  På siden Avanceret vælges Eksporter

 5. Vælg Eksportér til en fil og derefter Næste.

 6. Vælg Outlook-datafil (.pst) og derefter Næste.

 7. Vælg navnet på den mailkonto, der skal eksporteres, som vist på billedet nedenfor. Du kan kun eksportere oplysninger fra én konto ad gangen.

  Sørg for, at afkrydsningsfeltet Inkluder undermapper er markeret. Dette sikrer, at alt bliver eksporteret: kalender, kontakter og indbakke. Vælg Næste.

  Vælg den mailkonto, du vil eksportere.

 8. Vælg Gennemse for at vælge det sted, hvor du vil gemme Outlook-datafilen (.pst), og angiv et filnavn. Vælg OK for at fortsætte.

  Bemærk!: Hvis du tidligere har brugt eksportfunktionen, vises den forrige mappeplacering og filnavnet. Sørg for, at du ændrer filnavnet, hvis du vil oprette en ny fil i stedet for at bruge den eksisterende fil.

 9. Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (.pst), skal du angive, hvad der skal ske, hvis et element, der eksporteres, allerede findes i filen. Dette gør du under Indstillinger.

 10. Vælg Udfør.

 11. Eksporten starter med det samme, medmindre der oprettes en ny Outlook-datafil (.pst), eller der eksporteres til en eksisterende fil, som er beskyttet med en adgangskode.

  • Hvis du opretter en ny Outlook-datafil (.pst), kan en valgfri adgangskode være med til at beskytte filen. Når dialogboksen Opret Outlook-datafil vises, skal du angive adgangskoden i felterne Adgangskode og Bekræft adgangskode og derefter vælge OK. I dialogboksen Adgangskode til Outlook-datafil skal du angive adgangskoden og derefter vælge OK.

  • Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (.pst), som er beskyttet med en adgangskode, skal du angive adgangskoden i dialogboksen Adgangskode til Outlook-datafil og derefter vælge OK.

Nu hvor dine Outlook-data er i en .pst-fil, er de flytbare. Gem .pst-filen på OneDrive, og download den derefter til den nye computer. Gem den på et bærbart drev, som du kan tage med dig overalt, og importér dine mails, kontakter og din kalender til Outlook.

Hvilke data eksporteres?

 • Når Outlook eksporterer mail, kontakter og kalenderoplysninger til en .pst-fil, laves der en kopi af oplysningerne. Intet forlader Outlook. Du kan fortsat se og få adgang til dine mail, kontakter og kalendere i Outlook.

 • Når Outlook eksporterer mails, inkluderes alle vedhæftede filer i mails.

 • Outlook eksporterer ikke metadata, f.eks. mappeegenskaber (visninger, tilladelser og indstillinger for autoarkivering), meddelelsesregler og lister over blokerede afsendere.

Vigtigt!: Hvis du bruger Cachelagret Exchange-tilstand, eksporterer Outlook kun elementerne i din nuværende cache. Som standard indeholder din cache elementer fra de seneste 12 måneder. Hvis du vil eksportere mere end de seneste 12 måneders data, skal du først slå Cachelagret Exchange-tilstand fra. Få mere at vide under Slå Cachelagret Exchange-tilstand til eller fra.

Hvornår skal jeg eksportere (backup)/importere en .pst-fil?

 • Du vil flytte mail fra din personlige Microsoft 365- eller familiekonto til en mailkonto til Microsoft 365 til virksomheder:

  Lad os f.eks. antage, at du har en personlig Microsoft- eller familiemailkonto, alliebellew83@yahoo.com, og du vil flytte din mail til en ny Microsoft 365til virksomhedsmailkonto, alliebellew@contoso.com.

  Brug Outlook på dit skrivebord til at tilføje begge konti i Outlook. Vent, indtil alle dine mails vises (hvis du har mange, kan det tage lang tid). Brug derefter Outlook til at eksportere mailen fra alliebellew83@yahoo.com til en .pst-fil. Til sidst skal du importere .pst-filen til din Microsoft 365 til virksomheder-konto.

 • Du vil flytte mails fra én mailkonto til en anden mailkonto:

  Lad os f.eks. antage, at du har en gammel Yahoo-mailkonto, jakobsol77@yahoo.com, og du gerne vil flytte dine mails til en ny Microsoft 365-mailkonto, jakobsol78@contoso.com.

  Brug Outlook på dit skrivebord til at tilføje begge konti i Outlook. Vent, indtil alle dine mails vises (hvis du har mange, kan det tage lang tid). Brug derefter Outlook til at eksportere mailen fra din Yahoo-konto til en .pst-fil. Til sidst skal du importere .pst-filen til din Office 365-konto.

 • Du flytter fra pc til pc: Du flytter dine mails fra én computer med Outlook til en anden computer med Outlook. Lad os f.eks. antage, at din gamle computer har Outlook 2007, og du lige har fået en ny computer med Outlook 2016. Eksportér dine maildata fra Outlook 2007 (beskrevet i denne artikel), og importér dem i Outlook 2016.

 • Du flytter fra pc til Mac: Overfør mails fra Outlook på en pc ved at importere til Outlook 2016 på en Mac.

 • Du ønsker periodiske sikkerhedskopier: Du kan med jævne mellemrum sikkerhedskopiere alle dine mails, kontakter og din kalender til et sikkert sted. Når du har oprettet .pst-filen, skal du kopiere den til et sikkert sted: et USB-flashdrev, en anden harddisk eller et skylager såsom OneDrive eller Dropbox.

  Der findes ingen automatiseret måde at sikkerhedskopiere alt (gammelt og nyt) jævnligt på. Med Automatisk arkivering er det kun gamle elementer, der sikkerhedskopieres, og i stedet for at lave en kopi af dem flyttes de.

 • Hvis du kun vil sikkerhedskopiere dine kontakter, skal du se Eksportér kontakter fra Outlook for at kopiere dine kontakter til en .csv-fil.

Se også

Importér og eksportér Outlook-mail, -kontakter og -kalender

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen

Spørg community'et >

Få support

KONTAKT OS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×