Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Få mere at vide om SUM-funktionen

Hvis du hurtigt vil finde summen af et celleområde, skal du markere området og kigge nederst til højre i Excel-vinduet.

Skærmbillede af markering af et celleområde og derefter et kig på statuslinjen


Dette er statuslinjen, og den viser oplysninger om det, du har markeret, uanset om det er en enkelt celle eller flere celler. Hvis du højreklikker på statuslinjen, vises en dialogboks med alle de indstillinger, du kan vælge. Bemærk, at der også vises værdier for det markerede område, hvis du har markeret disse attributter. 

Den nemmeste måde at tilføje en SUM-formel i dit regneark er ved at bruge guiden Autosum. Vælg en tom celle direkte over eller under det område, du vil lægge sammen, og tryk på Autosum > Sum på fanen Hjem eller Formler på båndet. Guiden Autosum registrerer automatisk det område, der skal lægges sammen og bygger formlen for dig. Den fungerer også vandret, hvis du vælger en celle til venstre eller højre for det område, der skal lægges sammen. Bemærk, at den ikke fungerer i ikke-sammenhængende områder, men det vil vi gennemgå i næste afsnit.

Du kan bruge guiden Autosum til automatisk at oprette en Sum-formel. Markér et område over/under eller venstre/højre for det område, der skal lægges sammen, og gå til fanen Formel på båndet, og vælg derefter Autosum & SUM.


I dialogboksen Autosum kan du også vælge andre almindelige funktioner som f.eks.:

Autosum lodret

Celle B6 viser Autosum Sum-formlen: =SUM(B2:B5)

Guiden Autosum har automatisk registreret cellerne B2:B5 som det område, der skal lægges sammen. Du skal blot trykke på Enter for at bekræfte det. Hvis du har brug for at tilføje/udelukke flere celler, kan du holde Skift-tasten >-piletast nede, indtil dit ønskede område er valgt, og trykke på Enter, når du er færdig.

IntelliSense-funktionsvejledning: Den flydende SUM-kode (tal1; [tal2];...) under funktionen er dens Intellisense-vejledning. Hvis du klikker på SUM eller funktionsnavnet, bliver det til et blåt link, som fører dig til det relevante Hjælp-emne for funktionen. Hvis du klikker på de enkelte funktionselementer, fremhæves det relevante stykke i formlen. I dette tilfælde ville kun B2: B5 blive markeret, fordi formlen kun indeholder én talreference. Intellisense-koden vises for alle funktioner.

Autosum vandret

Celle D2 viser Autosum Sum-formlen: =SUM(B2:C2)

Brug af SUM med ikke-sammenhængende områder. Formlen for celle C8 er =SUM(C2:C3,C5:C6). Du kan også bruge navngivne områder, og så ville formlen være =SUM(Uge1,Uge2).

Guiden Autosum virker generelt kun for sammenhængende områder, så hvis du har tomme rækker eller kolonner i sumområdet, stopper Excel ved det første mellemrum. I dette tilfælde skal du SUMMERE efter markering, hvor du tilføjer de individuelle områder ét ad gangen. Hvis du havde data i celle B4 i dette eksempel, ville Excel generere =SUM(C2:C6), da det ville genkende et sammenhængende område.

Du kan hurtigt markere flere ikke-sammenhængende områder med Ctrl+venstreklik. Angiv først "= SUM (", og vælg derefter dine forskellige områder, hvorefter Excel automatisk tilføjer kommaseparatoren mellem områder for dig. Tryk på Enter, når du er færdig.

Tip! Du kan bruge ALT+ = til hurtigt at føje SUM-funktionen til en celle. Derefter skal du blot vælge dine områder.

Bemærk! Du bemærker måske, hvordan Excel har fremhævet de forskellige funktionsintervaller efter farve, og de matcher i selve formlen, så C2:C3 er én farve, og C5:C6 er en anden. Excel gør dette for alle funktioner, medmindre det refererede område findes i et andet regneark eller i en anden projektmappe. For at få forbedret hjælp til handicappede med teknologiske hjælpemidler kan du bruge navngivne områder,f.eks. "Uge1", "Uge2" osv. og derefter henvise til dem i din formel:

=SUM(Uge1,Uge2)

 1. Du kan sagtens bruge SUM med andre funktioner. Her er et eksempel, som opretter en månedlig gennemsnitsberegning:

  Brug af SUM med andre funktioner. Formlen i celleM2 er =SUM(A2:L2)/TÆLA(A2:L2) . Bemærk! kolonner May-November er skjult for at gøre det mere overskueligt.
  • =SUM(A2:L2)/TÆLV(A2:L2)

 2. Som tager SUMMEN af A2:L2 divideret med antallet af ikke-tomme celler i A2:L2 (maj til og med december er tomme).

 1. Af og til kan det være nødvendigt at summere en bestemt celle i flere regneark. Det kan være nærliggende at klikke på hvert enkelt ark og celle og kun bruge "+" til at tilføje celleværdier, men der er tidskrævende, og der kan opstå fejl.

  • =Ark1!A1+Ark2!A1+Ark3!A1

  Du kan gøre det meget nemmere med en 3D- eller 3-Dimensionel SUM:

  3D Sum – Formlen i celle D2 er =SUM(Ark1:Ark3!A2)
  • =SUM(Ark1:Ark3!A1)

  Dette summerer celle A1 i alle regneark fra ark 1 til ark 3.

  Dette er især nyttigt i situationer, hvor du har ét ark for hver måned (januar-december), og du vil summere dem i et resuméark.

  3d SUM på tværs af navngivne ark. Formlen i D2 er =SUM(Januar:December!A2)
  • =SUM(Januar:December!A2)

  Her summeres celle A2 i hvert ark fra januar til og med december.

  Bemærkninger!: Hvis dine regneark indeholder mellemrum i deres navne, f.eks. "Januar salg", skal du bruge en apostrof, når du refererer til arknavnene i en formel. Bemærk apostrofEN FØR det første regnearksnavn og igen EFTER det sidste.

  • =SUM(‘Januar salg:December salg’!A2)

  3D-metoden fungerer også sammen med andre funktioner som f.eks. GENNEMSNIT, MIN, MAKS osv.:

  • =GENNEMSNIT(Ark1:Ark3! A1)

  • =MIN(Ark1:Ark3! A1)

  • =MAKS(Ark1:Ark3! A1)

Du kan nemt udføre matematiske operationer med Excel på egen hånd og sammen med Excel funktioner som SUM. I følgende tabel vises de operatorer, du kan bruge, samt nogle relaterede funktioner. Du kan angive operatorerne fra enten talrækken på tastaturet eller tastaturets 10 taster, hvis du har et. Skift+8 angiver f.eks. stjernen (*) for multiplikation.

Operator

Handling

Eksempler

+

Addition

=1+1

=A1+B1

=SUM(A1:A10)+10

=SUM(A1:A10)+B1

-

Subtraktion

=1-1

=A1-B1

=SUM(A1:A10)-10

=SUM(A1:A10)-B1

*

Multiplikation

=1*1

=A1*B1

=SUM(A1:A10)*10

=SUM(A1:A10)*B1

=PRODUKT(1,1) - PRODUKT funktion

/

Division

=1/1

=A1/B1

=SUM(A1:A10)/10

=SUM(A1:A10)/B1

=KVOTIENT(1,1) - KVOTIENT funktion

^

Eksponentiel værdi

=1^1

=A1^B1

=SUM(A1:A10)^10

=SUM(A1:A10)^B1

=POWER(1,1) - POWER-funktion

Få mere at vide under Brug Excel som lommeregner.

Andre eksempler

 1. Antag, at du vil anvende en procentvis rabat på et celleområde, du har summeret.

  Brug af operatorer med SUM. Formlen i celle B16 er =SUM(A2:A14)*-25%. Formlen ville være opbygget korrekt, hvis -25% var en cellereference i stedet for, på denne måde =SUM(A2:A14)*E2
  • =SUM(A2:A14)*-25%

  Ville give dig 25 % af det summerede område, men 25 % fastsættes i formlen, og det kan være svært at finde senere, hvis du vil ændre det. Det er meget bedre at indsætte 25 % i en celle og referere til den i stedet for, hvor det er nemt at finde og ændre, f.eks.:

  • =SUM(A2:A14)*E2

  For at dividere i stedet for at gange skal du blot erstatte "*" med "/": =SUM(A2:A14)/E2

 2. Adder eller subtraher fra en SUM

  i. Du kan nemt addere eller subtrahere fra en sum ved hjælp af + eller -, f.eks.:

  • =SUM(A1:A10)+E2

  • =SUM(A1:A10)-E2

Funktionen SUM

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×