Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Du kan bruge et rullepanel eller en skalaknap til hurtigt at angive eller ændre et værdiinterval.

Rullepanel    Ruller gennem en række værdier, når du klikker på rullepilene, eller når du trækker i rulleboksen. Du kan bevæge dig gennem en side (et foruddefineret interval) med værdier ved at klikke på området mellem rulleboksen og en af rullepilene. Typisk kan en bruger også skrive en tekstværdi direkte i den tilknyttede celle eller det tilknyttede tekstfelt. Brug et rullepanel til at indstille eller justere et stort værdiområde eller til tilfælde, hvor præcision ikke er vigtig. Brug f.eks. et rullepanel til et interval af procentdele, der er estimater, eller til at justere farvevalg på en gradueret måde.

Rullepanel (formularkontrolelement)

Eksempel på et kontrolelement af typen rullepanel på en formularværktøjslinje

Rullepanel (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen rullepanel

Skalaknap    Gør det nemmere at øge eller mindske en værdi, f.eks. et talinterval, et klokkeslæt eller en dato. Hvis du vil øge værdien, skal du klikke på pil op. Hvis du vil mindske værdien, skal du klikke på pil ned. En bruger kan også skrive en tekstværdi direkte i den tilknyttede celle eller det tilknyttede tekstfelt. Brug f.eks. en skalaknap til at gøre det nemmere at angive et tal for måned, dag, år eller for at øge et lydstyrkeniveau.

Skalaknap (kontrolelement i formular)

Eksempel på et kontrolelement af typen skalaknap på en formularværktøjslinje

Skalaknap (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen skalaknap

Bemærk!: Før du føjer kontrolelementer til dit regneark, skal du aktivere fanen Udvikler . Du kan få mere at vide under Vis fanen Udvikler.

Tilføje et rullepanel (kontrolelement i formular)

 1. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Rullepanel Knapfladeunder Kontrolelementer til formular.

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor du vil have vist det øverste venstre hjørne af rullepanelet.

  Bemærk!: Rullepanelet tilføjes i retning oppefra og ned.

 3. Hvis du vil flytte rullepanelet fra venstre mod højre, skal du trække i et af størrelseshåndtagene i diagonal retning.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Knapflade.

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

  Bemærk!: Før du klikker på Egenskaber, skal du kontrollere, at det objekt, du vil undersøge eller ændre egenskaber for, allerede er markeret.

  Hvis du vil angive egenskaberne for kontrolelementet, skal du gøre følgende:

  1. I feltet Aktuel værdi skal du angive den startværdi i området med tilladte værdier nedenfor, der svarer til placeringen af rullefeltet i rullepanelet. Denne værdi må ikke være:

   • Mindre end minimumværdien. Ellers bruges værdien Minimum .

   • Større end maksimumværdien. Ellers bruges værdien Maksimum .

  2. I feltet Minimumværdi skal du angive den laveste værdi, som en bruger kan angive, ved at placere rulleboksen tættest på toppen af et lodret rullepanel eller venstre side af et vandret rullepanel.

  3. I feltet Maksimumværdi skal du angive den største værdi, som en bruger kan angive, ved at placere rullefeltet længst fra toppen af et lodret rullepanel eller højre side af et vandret rullepanel.

  4. I feltet Trinvis ændring skal du angive, hvor meget værdien øges eller mindskes, og hvor meget rullefeltet flyttes til, når der klikkes på pilen i en af enderne af rullepanelet.

  5. I feltet Sideændring skal du angive, hvor meget værdien øges eller mindskes, og hvor meget rullefeltet flyttes til, når du klikker på området mellem rulleboksen og en af rullepilene. Hvis du f.eks. i et rullefelt med en minimumværdi på 0 og en maksimumværdi på 10 indstiller egenskaben Sideændring til 2, øges eller mindskes værdien med 2 (i dette tilfælde 20 % af værdiområdet i rulleboksen), når du klikker på området mellem rulleboksen og en af rullepilene.

  6. I feltet Cellekæde skal du angive en cellereference, der indeholder rulleboksens aktuelle placering.

   Den sammenkædede celle returnerer den aktuelle værdi, der svarer til placeringen af rulleboksen.

   Brug denne værdi i en formel til at svare på værdien af den celle, der er angivet i feltet Cellekæde , der svarer til den aktuelle placering af rulleboksen. Hvis du f.eks. opretter et rullepanel med risikofaktor med følgende egenskaber:

Egenskab

Værdi

Aktuel værdi

100

Minimumværdi

0

Maksimumværdi

100

Trinvis ændring

1

Sideændring

5

Cellekæde

C1

Med disse indstillinger kan brugeren bruge rullepanelet til at angive et præcist tal eller klikke på området mellem rullepanelet og pilen for at ændre værdien i intervaller på 5.

Følgende formel i celle D1 returnerer den nøjagtige værdi, der er baseret på den aktuelle værdi i den sammenkædede celle:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Følgende matrixformel i celle D1 tildeler risikofaktoren en karakter baseret på den aktuelle værdi i den sammenkædede celle.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Bemærk!: Når du klikker på venstre eller øverste rullepil, når minimumværdien er nået, eller når du klikker på højre eller nederste pil, efter at maksimumværdien er nået, har det ingen indflydelse på den returnerede værdi. Rullepanelet forbliver enten som minimum- eller maksimumværdi og bladrer ikke gennem området af tilladte værdier.

Tilføje et rullepanel (ActiveX-objekt)

 1. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Rullepanel Knapfladeunder ActiveX-objekter.

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor du vil have vist det øverste venstre hjørne af rullepanelet.

 3. Hvis du vil redigere kontrolelementet, skal du kontrollere, at du er i designtilstand. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Knapflade.

 4. Hvis du vil angive egenskaberne for kontrolelementet, skal du klikke på Egenskaber Knapfladei gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber åbnes. Hvis du vil have detaljerede oplysninger om hver egenskab, skal du markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et Hjælp til Visual Basic emne. Du kan også skrive egenskabsnavnet i feltet Visual Basic Hjælp Søg. Følgende afsnit opsummerer de egenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionskategorier

Hvis du vil angive

Brug denne egenskab

Generelle:

Om kontrolelementet indlæses, når projektmappen åbnes. (Ignoreres for ActiveX-objekter).

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på brugergenererede hændelser.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Den måde, kontrolelementet er knyttet til cellerne under det (frit flydende, flyt, men gør ikke størrelse, eller flyt og størrelse).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

PrintObject (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Data og binding:

Det område, der er sammenkædet med kontrolelementets værdi.

LinkedCell (Excel)

Kontrolelementets indhold eller tilstand.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (form)

Afstanden mellem kontrolelementet og den venstre eller øverste kant af regnearket.

Venstre, Øverst (formular)

Om retningen er lodret eller vandret.

Retning (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Tastatur og mus:

Et brugerdefineret museikon.

MouseIcon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren placerer musen over et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller I-bjælke).

MousePointer (formular)

Specifikt for rullepanel:

Forsinkelsen i millisekunder, når du klikker på rullepanelet én gang.

Forsinkelse (formular)

Den mængde bevægelse, der sker, når brugeren klikker på området mellem rulleboksen og en af rullepilene.

LargeChange (Form)

De tilladte maksimum- og minimumværdier.

Maks. min . (form)

Om størrelsen på rulleboksen er proportionel eller fast i forhold til rulleområdet.

ProportionalThumb (form)

Den mængde bevægelse, der sker, når brugeren klikker på en rullepil i kontrolelementet.

SmallChange (Form)

Tilføj en skalaknap (kontrolelement i formular)

 1. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Skalaknap under Kontrolelementer til formular Knapflade.

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor du vil have vist det øverste venstre hjørne af skalaknappen.

 3. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Knapflade.

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

  Hvis du vil angive egenskaberne for kontrolelementet, skal du gøre følgende:

  1. I feltet Aktuel værdi skal du angive den oprindelige værdi af skalaknappen inden for området af tilladte værdier nedenfor. Denne værdi må ikke være:

   • Mindre end minimumværdien, ellers bruges værdien Minimum .

   • Større end maksimumværdien, ellers bruges værdien Maksimum .

  2. I feltet Minimumværdi skal du angive den laveste værdi, som en bruger kan angive, ved at klikke på den nederste pil i skalaknappen.

  3. I feltet Maksimal værdi skal du angive den højeste værdi, som en bruger kan angive, ved at klikke på den øverste pil i skalaknappen.

  4. I feltet Trinvis ændring skal du angive, hvor meget værdien øges eller mindskes, når der klikkes på pilene.

  5. I feltet Cellekæde skal du angive en cellereference, der indeholder skalaknappens aktuelle placering.

   Den sammenkædede celle returnerer skalaknappens aktuelle placering.

   Brug denne værdi i en formel til at svare på værdien af den celle, der er angivet i feltet Cellekæde , der svarer til skalaknappens aktuelle placering. Du kan f.eks. oprette en skalaknap til at angive den aktuelle alder for en medarbejder med følgende egenskaber:

Egenskab

Værdi

Aktuel værdi

35

Minimumværdi

21

Maksimumværdi

70

Trinvis ændring

1

Cellekæde

C1

Med disse indstillinger kan brugeren klikke på skalaknappen for at angive en alder, der falder inden for et minimum og maksimalt aldersinterval. Medarbejdernes gennemsnitsalder er 35, og derfor er 35 et godt valg at angive som startværdi.

Følgende formel i celle D1 bestemmer længden af ansættelsen, der er baseret på den aktuelle aldersværdi i den celle, der er knyttet til skalaknappen, og medarbejderens alder på ansættelsesdatoen – værdien i B1 (hentet fra en anden datakilde). Formlen beregner derefter en feriebonusprocent, der er baseret på års tjeneste:

=(C1 - B1)* .01

Bemærk!: Når du klikker på den øverste pil, når minimumværdien er nået, eller når du klikker på den nederste pil, efter at maksimumværdien er nået, har det ingen indflydelse på den returnerede værdi. Skalaknappen forbliver enten på minimum- eller maksimumværdien og bladrer ikke gennem området af tilladte værdier.

Tilføj en skalaknap (ActiveX-objekt)

 1. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Skalaknap under ActiveX-objekter Knapflade.

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor du vil have vist det øverste venstre hjørne af skalaknappen.

 3. Hvis du vil redigere kontrolelementet, skal du kontrollere, at du er i designtilstand. Aktivér Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Knapflade.

 4. Hvis du vil angive egenskaberne for kontrolelementet, skal du klikke på Egenskaber Knapfladei gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber åbnes. Hvis du vil have detaljerede oplysninger om hver egenskab, skal du markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et Hjælp til Visual Basic emne. Du kan også skrive egenskabsnavnet i feltet Visual Basic Hjælp Søg. Følgende afsnit opsummerer de egenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionskategorier

Hvis du vil angive

Brug denne egenskab

Generelle:

Om kontrolelementet indlæses, når projektmappen åbnes. (Ignoreres for ActiveX-objekter).

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på brugergenererede hændelser.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Den måde, kontrolelementet er knyttet til cellerne under det (frit flydende, flyt, men gør ikke størrelse, eller flyt og størrelse).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

PrintObject (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Data og binding:

Det område, der er sammenkædet med kontrolelementets værdi.

LinkedCell (Excel)

Kontrolelementets indhold eller tilstand.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (form)

Afstanden mellem kontrolelementet og den venstre eller øverste kant af regnearket.

Venstre, Øverst (formular)

Om retningen er lodret eller vandret.

Retning (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Tastatur og mus:

Et brugerdefineret museikon.

MouseIcon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren placerer musen over et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller I-bjælke).

MousePointer (formular)

Specifik for skalaknap:

Forsinkelsen i millisekunder, når du klikker på skalaknappen én gang.

Forsinkelse (formular)

De tilladte maksimum- og minimumværdier.

Maks. min . (form)

Den mængde bevægelse, der sker, når brugeren klikker på en skalapil i kontrolelementet.

SmallChange (Form)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×