Har du været i søvn og fundet den bedste måde at maksimere overskud og minimere risikoen ved dine forretningsmæssige investeringer på? Stop med at sy og dreje. Slap af, og gå med flowet.

Pengestrømmen, altså. Kast lige et blik på din pengestrøm, eller hvad der kommer ind i din virksomhed og går ud igen. En positiv pengestrøm er et mål for kontanter, der kommer ind (salg, renteindtægter, aktieudstedelser osv.), hvorimod en negativ pengestrøm er et mål for kontanter, der går ud af virksomheden (køb, løn, skatter osv.). Nettopengestrømmen er forskellen mellem din positive og din negative pengestrøm og besvarer et af de mest fundamentale forretningsmæssige spørgsmål: Hvor mange penge er der tilbage i kassen?

Hvis din virksomhed skal vokse, skal du træffe vigtige beslutninger om, hvor du på langt sigt vil investere dine penge. Microsoft Excel kan hjælpe dig med at sammenligne muligheder og træffe de rigtige valg, så du kan tage det roligt både nat og dag.

Stille spørgsmål om kapitalinvesteringsprojekter

Hvis du vil tage pengene op af kassen, gøre dem til driftskapital, og investere dem i de projekter, som udgør din virksomhed, skal du stille nogle spørgsmål om disse projekter:

  • Vil et nyt længerevarende projekt kunne indtjene penge? Hvornår?

  • Er det bedre at investere pengene i et andet projekt?

  • Skal jeg investere endnu mere i et igangværende projekt, eller er det på tide at begrænse tabet?

Se nu nærmere på hvert af disse projekter, og spørg dig selv:

  • Hvad er de negative og positive pengestrømme for dette projekt?

  • Hvilken virkning vil en større startinvestering have, og hvornår er det for meget?

Det, som du til syvende og sidst i virkeligheden har brug for, er tallene på bundlinjen, som du kan bruge til at sammenligne projektmuligheder. Men før du når så langt, skal du indarbejde tidsværdien af penge i din analyse.

My papa once told me, "Son, it's better to get your money as soon as possible and hold on it as long as possible." Senere i livet lærte jeg hvorfor. Du kan investere disse penge til en rente med rentes rente, hvilket betyder, at dine penge kan tjene flere penge – og derefter nogle. Med andre ord er det lige så vigtigt, når penge går ud eller kommer ind, som hvor mange penge, der går ud eller kommer ind.

Besvare spørgsmål ved hjælp af NUTIDSVÆRDI og IA

Der er to finansielle metoder, du kan bruge som hjælp til at få besvaret alle disse spørgsmål: nutidsværdi og internt afkast (IA). Både NUTIDSVÆRDI og IA kaldes metoder med diskonterede pengestrømme, fordi de tager højde for pengenes værdi i en tidsmæssig sammenhæng, når du skal evaluere dine kapitalinvesteringsprojekter. Både NUTIDSVÆRDI og IA er baseret på en række fremtidige betalinger (negativ pengestrøm), indtægter (positiv pengestrøm), tab (negativ pengestrøm) eller "neutrale" (pengestrøm på nul).

NUTIDSVÆRDI

NUTIDSVÆRDI returnerer nettoværdien af pengestrømmene – repræsenteret i dags kroner. På grund af tidsværdien af penge er det at modtage en krone i dag mere værd end at modtage en krone i morgen. NUTIDSVÆRDI beregner den nuværende værdi for hver af serien af pengestrømme og lægger dem sammen for at få nettonutidsværdien.

Formlen for NUTIDSVÆRDI er:

Ligning

Hvor n er antallet af pengestrømme, og i er rente- eller diskonteringssatsen.

IA

IA er baseret på NUTIDSVÆRDI. Du kan se på det som en speciel form for NUTIDSVÆRDI, hvor den afkastningsgrad, der beregnes, er rentesatsen svarende til en nettonutidsværdi på 0 (nul).

NPV(IRR(values),values) = 0

Når alle negative pengestrømme sker tidligere i rækkefølgen end alle positive pengestrømme, eller når der i rækkefølgen af pengestrømme til et projekt kun er én negativ pengestrøm, returnerer IA en entydig værdi. De fleste kapitalinvesteringsprojekter starter med en stor negative pengestrøm (forudinvesteringen) efterfulgt af en række positive pengestrømme og har derfor en entydig IA. Nogle gange kan der dog være mere end én acceptabel IA og nogle gange slet ingen.

Sammenligne projekter

NUTIDSVÆRDI bruges til at afgøre, om der i et projekt tjenes mere eller mindre end en ønsket afkastningsgrad (også kaldet minimumforrentningsgraden) og er god til at finde ud af, om et projekt vil være rentabelt. IA går et skridt videre end NUTIDSVÆRDI og bruges til at udregne en specifik afkastningsgrad for et projekt. Både NUTIDSVÆRDI og IA leverer tal, som du kan bruge til at sammenligne konkurrerende projekter og træffe det bedste valg for din virksomhed.

Vælge den relevante Excel-funktion

hich Office Excel funktioner kan du bruge til at beregne NUTIDSVÆRDI og IA? Der er fem: Funktionen NUTIDSVÆRDI,Funktionen NETTO.NUTIDSVÆRDI,Funktionen IA,Funktionen IAog funktionen MIA. Hvilken, du vælger, afhænger af den finansielle metode, du foretrækker, om der er pengestrømme med regelmæssige mellemrum, og om pengestrømmene er periodiske.

Bemærk!: Pengestrømme angives som negative, positive eller nulværdier. Når du bruger disse funktioner, skal du især være opmærksom på, hvordan du håndterer øjeblikkelige pengestrømme, der opstår i begyndelsen af den første periode, og alle de andre pengestrømme, der opstår i slutningen af perioderne.

Funktionens syntaks

Brug den, når du vil

Kommentarer

Funktionen NUTIDSVÆRDI (rente, værdi1, [værdi2], ...)

Fastlægge nettonutidsværdien ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum, f.eks. månedligt eller årligt.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder i slutningen af en periode.

Hvis der er en yderligere pengestrøm i starten af den første periode, skal den lægges til værdien, der er returneret af funktionen NUTIDSVÆRDI. Se Eksempel 2 i hjælpemnet Funktionen NUTIDSVÆRDI.

Funktionen XNPV (rente, værdier, datoer)

Fastlægge nettonutidsværdien ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder på en planlagt betalingsdato.

Funktionen IA (værdier, [gæt])

Fastlægge det interne afkast ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum, f.eks. månedligt eller årligt.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder i slutningen af en periode.

IA beregnes via en gentaget søgeprocedure, der starter med et overslag for IA – specificeret som et gæt – og varierer derefter gentagne gange denne værdi, indtil der opnås en korrekt IA. Det er valgfrit at angive et gæt-argument. Excel bruger 10 % som standardværdi.

Hvis der er mere end ét acceptabelt svar, returnerer IA-funktionen kun det første, den finder. Hvis IA ikke finder nogen svar, returneres et #NUM! . Brug en anden værdi for dit gæt, hvis du får en fejl, eller hvis resultatet ikke er som forventet.

Bemærk!    Et andet gæt kan returnere et andet resultat, hvis der er mere end ét muligt internt afkast.

Funktionen XIRR (værdier, datoer, [gæt])

Fastlægge det interne afkast ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder på en planlagt dato for betaling.

XIRR beregnes via en gentaget søgeprocedure, der starter med et overslag for IA – specificeret som et gæt – og varierer derefter gentagne gange denne værdi, indtil der opnås en korrekt IA. Det er valgfrit at angive et gæt-argument. Excel bruger 10 % som standardværdi.

Hvis der er mere end ét acceptabelt svar, returnerer FUNKTIONEN XIRR kun det første, den finder. Hvis XIRR ikke finder noget svar, returneres et #NUM! . Brug en anden værdi for dit gæt, hvis du får en fejl, eller hvis resultatet ikke er som forventet.

Bemærk!     Et andet gæt kan returnere et andet resultat, hvis der er mere end ét muligt internt afkast.

Funktionen MIA (værdier, finance_rate, reinvest_rate)

Fastlægge det ændrede interne afkast ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum, f.eks. månedligt eller årligt, og tager højde for både investeringsudgifter og den rente, der modtages, ved geninvestering.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder i slutningen af en periode undtagen den første pengestrøm, der specificerer en værdi i starten af perioden.

Den rentesats, du betaler på de penge, som er anvendt i pengestrømmene, er specificeret i finansrente. Den rentesats, du får på pengestrømmene, når du geninvesterer dem, er specificeret i investeringsrente.

Flere oplysninger

Du kan få mere at vide om brugen af NUTIDSVÆRDI og IA i kapitel 8 "Evaluating Investments with Net Present Value Criteria" og kapitel 9 "Internal Rate of Return" i Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling af Wayne L. Winston. for at få mere at vide om denne bog.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×