Følge pengestrømmen: Beregne nutidsværdi og internt afkast i Excel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Har du ligget vågen om natten, mens du prøvede at finde den bedste måde at maksimere rentabiliteten og minimere risikoen ved dine forretningsmæssige investeringer på? Så kan du godt slappe af nu og følge strømmen.

Pengestrømmen, altså. Kast lige et blik på din pengestrøm, eller hvad der kommer ind i din virksomhed og går ud igen. En positiv pengestrøm er et mål for kontanter, der kommer ind (salg, renteindtægter, aktieudstedelser osv.), hvorimod en negativ pengestrøm er et mål for kontanter, der går ud af virksomheden (køb, løn, skatter osv.). Nettopengestrømmen er forskellen mellem din positive og din negative pengestrøm og besvarer et af de mest fundamentale forretningsmæssige spørgsmål: Hvor mange penge er der tilbage i kassen?

Hvis din virksomhed skal vokse, skal du træffe vigtige beslutninger om, hvor du på langt sigt vil investere dine penge. Microsoft Excel kan hjælpe dig med at sammenligne de valgmuligheder, du har, og træffe de rigtige valg, så du kan tage det roligt både nat og dag.

Stille spørgsmål om kapitalinvesteringsprojekter

Hvis du vil tage pengene op af kassen, gøre dem til driftskapital, og investere dem i de projekter, som udgør din virksomhed, skal du stille nogle spørgsmål om disse projekter:

  • Vil et nyt længerevarende projekt kunne indtjene penge? Hvornår?

  • Er det bedre at investere pengene i et andet projekt?

  • Skal jeg investere endnu mere i et igangværende projekt, eller er det på tide at begrænse tabet?

Se nu nærmere på hvert af disse projekter, og spørg dig selv:

  • Hvad er de negative og positive pengestrømme for dette projekt?

  • Hvilken virkning vil en større startinvestering have, og hvornår er det for meget?

Det, som du til syvende og sidst i virkeligheden har brug for, er tallene på bundlinjen, som du kan bruge til at sammenligne projektmuligheder. Men før du når så langt, skal du indarbejde tidsværdien af penge i din analyse.

Min far sagde engang: "Sønnike, det er bedst at få penge så tidligt som muligt og holde fast på dem så længe som muligt". Senere i livet har jeg forstået hvorfor. Du kan investere disse penge med renters rente, hvilket vil sige, at dine penge kan give dig flere penge  – og så endnu flere. Med andre ord, tidspunktet for, hvornår kontanter forlader virksomheden eller kommer ind, er lige så vigtigt som, hvor mange kontanter der går ind eller ud af virksomheden.

Besvare spørgsmål ved hjælp af NUTIDSVÆRDI og IA

Der er to finansielle metoder, du kan bruge som hjælp til at få besvaret alle disse spørgsmål: nutidsværdi og internt afkast (IA). Både NUTIDSVÆRDI og IA kaldes metoder med diskonterede pengestrømme, fordi de tager højde for pengenes værdi i en tidsmæssig sammenhæng, når du skal evaluere dine kapitalinvesteringsprojekter. Både NUTIDSVÆRDI og IA er baseret på en række fremtidige betalinger (negativ pengestrøm), indtægter (positiv pengestrøm), tab (negativ pengestrøm) eller "neutrale" (pengestrøm på nul).

NUTIDSVÆRDI

NUTIDSVÆRDI returnerer nettoværdien af pengestrømmene – angivet i vore dages kroner. Pga. tidsværdien af pengene er en krone modtaget i dag mere værd end en krone modtaget i morgen. NUTIDSVÆRDI beregner den nuværende værdi for hver række med pengestrømme og lægger dem sammen for at få nettonutidsværdien.

Formlen for NUTIDSVÆRDI er:

Ligning

Hvor n er antallet af pengestrømme, og i er rente- eller diskonteringssatsen.

IA

IA er baseret på NUTIDSVÆRDI. Du kan se på det som en speciel form for NUTIDSVÆRDI, hvor den afkastningsgrad, der beregnes, er rentesatsen svarende til en nettonutidsværdi på 0 (nul).

NPV(IRR(values),values) = 0

Når alle negative pengestrømme sker tidligere i rækkefølgen end alle positive pengestrømme, eller når der i rækkefølgen af pengestrømme til et projekt kun er én negativ pengestrøm, returnerer IA en entydig værdi. De fleste kapitalinvesteringsprojekter starter med en stor negative pengestrøm (forudinvesteringen) efterfulgt af en række positive pengestrømme og har derfor en entydig IA. Nogle gange kan der dog være mere end én acceptabel IA og nogle gange slet ingen.

Sammenligne projekter

NUTIDSVÆRDI bruges til at afgøre, om der i et projekt tjenes mere eller mindre end en ønsket afkastningsgrad (også kaldet minimumforrentningsgraden) og er god til at finde ud af, om et projekt vil være rentabelt. IA går et skridt videre end NUTIDSVÆRDI og bruges til at udregne en specifik afkastningsgrad for et projekt. Både NUTIDSVÆRDI og IA leverer tal, som du kan bruge til at sammenligne konkurrerende projekter og træffe det bedste valg for din virksomhed.

Vælge den relevante Excel-funktion

hich Office Excel-funktioner kan du bruge til at beregne Nutidsværdi og IA? Der er fem: funktionen Nutidsværdi, funktionen netto.NUTIDSVÆRDI, funktionen IA, funktionen Intern.renteog funktionen mia. Hvilken af skærmene du vælger, afhænger af den finansielle metode, du foretrækker, om pengestrømme optræder med regelmæssige mellemrum, og om pengestrømme periodiske.

Bemærk!: Bemærk! Pengestrømme angives som negative eller positive værdier eller nulværdier. Når du bruger disse funktioner, skal du især være opmærksom på, hvordan du håndterer umiddelbare pengestrømme, der opstår i starten af den første periode, og alle de andre pengestrømme, der opstår i slutningen af perioderne.

Funktionens syntaks

Brug den, når du vil

Kommentarer

Funktionen Nutidsværdi (rente, værdi1; [værdi2];...)

Fastlægge nettonutidsværdien ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum, f.eks. månedligt eller årligt.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder i slutningen af en periode.

Hvis der er en ekstra pengestrøm i starten af den første periode skal lægges til den værdi, der er returneret af funktionen Nutidsværdi. Se eksempel 2 i emnet funktionen Nutidsværdi i Hjælp.

Funktionen netto.NUTIDSVÆRDI (rente, værdier, datoer)

Fastlægge nettonutidsværdien ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder på en planlagt betalingsdato.

Funktionen IA (værdier, [gæt])

Fastlægge det interne afkast ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum, f.eks. månedligt eller årligt.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder i slutningen af en periode.

IA beregnes via en gentaget søgeprocedure, der starter med et overslag for IA – specificeret som et gæt – og varierer derefter gentagne gange denne værdi, indtil der opnås en korrekt IA. Det er valgfrit, om der specificeres et gæt-argument. I Excel anvendes 10 % som standardværdi.

Hvis der er mere end ét acceptabelt svar, returnerer IA-funktionen kun det første, den finder. Hvis IA ikke finder noget svar, returneres fejlværdien #NUM! Brug en anden værdi for dit gæt, hvis du får en fejl, eller hvis resultatet ikke er som forventet.

Bemærk!    Et andet gæt kan returnere et andet resultat, hvis der er mere end ét muligt internt afkast.

Funktionen Intern.rente (værdier, datoer, [gæt])

Fastlægge det interne afkast ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder på en planlagt dato for betaling.

INTERN.RENTE beregnes via en gentaget søgeprocedure, der starter med et overslag for IA – specificeret som et gæt – og varierer derefter gentagne gange denne værdi, indtil der opnås en korrekt IA. Det er valgfrit, om der specificeres et gæt-argument. I Excel anvendes 10 % som standardværdi.

Hvis der er mere end ét acceptabelt svar, returnerer INTERN.RENTE-funktionen kun det første, den finder. Hvis INTERN.RENTE ikke finder noget svar, returneres fejlværdien #NUM! Brug en anden værdi for dit gæt, hvis du får en fejl, eller hvis resultatet ikke er som forventet.

Bemærk!     Et andet gæt kan returnere et andet resultat, hvis der er mere end ét muligt internt afkast.

Funktionen mia (værdier, finansrente, investeringsrente)

Fastlægge det ændrede interne afkast ved hjælp af pengestrømme, der optræder med regelmæssige mellemrum, f.eks. månedligt eller årligt, og tager højde for både investeringsudgifter og den rente, der modtages, ved geninvestering.

Hver pengestrøm, der er specificeret som en værdi, optræder i slutningen af en periode undtagen den første pengestrøm, der specificerer en værdi i starten af perioden.

Den rentesats, du betaler på de penge, som er anvendt i pengestrømmene, er specificeret i finansrente. Den rentesats, du får på pengestrømmene, når du geninvesterer dem, er specificeret i investeringsrente.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil have mere for at vide om brug af Nutidsværdi og IA skal du se kapitel 8, "Evaluering af investeringer med Net nuværende værdi kriterier" og kapitel 9, "Interne rente af returnere," i Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling ved Wayne L. Winston. vil vide mere om denne bog.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×