Felterne Budgetomkostninger

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Felterne budgetomkostninger bruges til at angive eller gennemse budgetomkostninger for budget omkostningsressourcer. Budgetressourcer tildeles kun til projektets hovedopgave. Du kan bruge felterne budgetomkostninger til at sammenligne de aktuelle budgetterede omkostninger med planlagte eller faktiske omkostninger for projektet.

Der findes flere kategorier af felterne Budgetomkostninger.

Budgetomkostninger (opgavefelt)

Datatype    Valuta

Posttype     Beregnet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource, til en projekthovedopgave og derefter angiver et budgetbeløb for omkostningsressourcen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, opløftes det totale beløb til projektets hovedopgave i Microsoft Project.

Disse oplysninger kan derefter bruges til at gennemgå de overordnede budgetomkostningsoplysninger for projektet. Hvis projektet er en del af et hovedprojekt eller et sortiment af projekter, kan de summerede budgetomkostninger sammenlignes og analyseres i forhold til andre projekter. Hovedprojektets hovedopgave indeholder værdien af sine egne budgetressourcer plus summen af de indsatte projekters budgetressourcer.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Budgetomkostninger til en opgavevisning og vis projektets hovedopgave, når du vil gennemgå det totale budget for omkostningsressourcer. Når du starter på at registrere fremdrift i en projektplan, kan du bruge feltet Budgetomkostninger til at sammenligne de budgetterede omkostninger med de faktiske omkostninger.

Eksempel    Med et budget på kr. 150.000 til rejser for et tremåneders projekt har du identificeret "Rejser" som en omkostningsressource og en budgetressource. Du har tildelt denne omkostningsressource til projektets hovedopgave og indtastet beløbet for rejser i visningen Opgaveforbrug. Efterhånden som arbejdet på projektet fortsætter, indtaster du oplysninger om projektets faktiske fremdrift i projektplanen. Du sammenligner afvigelser mellem de planlagte omkostninger og de faktiske omkostninger for at sikre, at projektet følger planen, og for at foretage eventuelle justeringer.

Bemærkninger    Du kan kun indtaste oplysninger i feltet Budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er budgetressourcer. For arbejds- og materialeressourcer, der er budgetressourcer, kan du indtaste oplysninger i felterne Budgetarbejde.

Budgetomkostninger (ressourcefelt)

Datatype    Valuta

Posttype     Beregnet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource, til en projektets hovedopgave og derefter angiver et budgetbeløb for omkostningsressourcen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, kopieres budgetbeløbet til ressourcefeltet Budgetomkostninger i Project.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Budgetomkostninger til en ressourcevisning, når du vil gennemgå budgettet for omkostningsressourcer, eller når du vil sammenligne budgetterne for omkostningsressourcer med hinanden.

Eksempel    Med et budget på kr. 150.000 til rejser for et tremåneders projekt har du identificeret "Rejser" som en omkostningsressource og en budgetressource. Du har tildelt denne omkostningsressource til projektets hovedopgave og indtastet beløbet for rejser i visningen Opgaveforbrug. Når du tilføjer feltet Budgetomkostninger til ressourcearket, kan du se, at omkostningsressourcen "Rejser" afspejler budgettet på kr. 150.000.

Bemærkninger    Du kan kun indtaste oplysninger i feltet Budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er budgetressourcer. For arbejds- og materialeressourcer, der er budgetressourcer, kan du indtaste oplysninger i felterne Budgetarbejde.

Budgetomkostninger (tildelingsfelt)

Datatype    Valuta

Posttype     Angivet

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet budgetomkostninger til visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil angive budgetbeløbet for omkostningsressourcer på opgaver, eller når du vil sammenligne budgetterne for omkostningsressourcer med hinanden.

Eksempel    Med et budget på kr. 150.000 til rejser for et tremåneders projekt har du identificeret "Rejser" som en omkostningsressource og en budgetressource. Du har tildelte denne omkostningsressource til projektets hovedopgave. Du kan nu indtaste det totale budgetbeløb for rejser i arkdelen af visningen Opgaveforbrug.

Bemærkninger    Du kan kun indtaste oplysninger i feltet Budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er budgetressourcer. For arbejds- og materialeressourcer, der er budgetressourcer, kan du indtaste oplysninger i felterne Budgetarbejde.

Budgetomkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Datatype    Valuta

Posttype     Beregnet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource til en projektets hovedopgave, og angiv derefter et budgetbeløb for omkostningsressource i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, Project, opløftes ned det samlede beløb til den tidsfaseinddelte niveau.

Anvendelsesmuligheder    Du kan vise feltet Budgetomkostninger i den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug ved at tilføje det i dialogboksen Detaljeformater. Dette viser budgetomkostningerne for opgaven og tildelingerne fordelt over tid.

Når du starter på at registrere fremdrift i en projektplan, kan du bruge feltet Budgetomkostninger til at sammenligne de budgetterede omkostninger med de faktiske omkostninger.

Eksempel    Med et budget på kr. 150.000 til rejser for et tremåneders projekt har du identificeret "Rejser" som en omkostningsressource og en budgetressource. Du har tildelt denne omkostningsressource til projektets hovedopgave og indtastet beløbet for rejser for tildelingen i visningen Opgaveforbrug. Efterhånden som arbejdet på projektet fortsætter, indtaster du oplysninger om projektets faktiske fremdrift i projektplanen. Du sammenligner afvigelser mellem de planlagte tidsfaseinddelte omkostninger og de faktiske tidsfaseinddelte omkostninger for at sikre, at projektet følger planen, og for at foretage eventuelle justeringer.

Bemærkninger    Du kan kun indtaste oplysninger i feltet Budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er budgetressourcer. For arbejds- og materialeressourcer, der er budgetressourcer, kan du indtaste oplysninger i felterne Budgetarbejde.

Budgetomkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Datatype    Valuta

Posttype     Beregnet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource til en projektets hovedopgave, og angiv derefter et budgetbeløb for omkostningsressource i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, Project, opløftes ned det samlede beløb til den tidsfaseinddelte niveau.

Anvendelsesmuligheder    Du kan vise feltet Budgetomkostninger i den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug ved at tilføje det i dialogboksen Detaljeformater. Dette viser budgetomkostningerne for ressourcen og tildelingerne fordelt over tid.

Eksempel    Med et budget på kr. 150.000 til rejser for et tremåneders projekt har du identificeret "Rejser" som en omkostningsressource og en budgetressource. Du har tildelt denne omkostningsressource til projektets hovedopgave og indtastet beløbet for rejser for tildelingen i visningen Ressourceforbrug. Efterhånden som arbejdet på projektet fortsætter, indtaster du oplysninger om projektets faktiske fremdrift i projektplanen. Du sammenligner afvigelser mellem de planlagte tidsfaseinddelte omkostninger og de faktiske tidsfaseinddelte omkostninger for at sikre, at projektet følger planen, og for at foretage eventuelle justeringer.

Bemærkninger    Du kan kun indtaste oplysninger i feltet Budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er budgetressourcer. For arbejds- og materialeressourcer, der er budgetressourcer, kan du indtaste oplysninger i felterne Budgetarbejde.

Budgetomkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Datatype    Valuta

Posttype    Angivet

Anvendelsesmuligheder    Du kan vise feltet Budgetomkostninger i den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug ved at tilføje det i dialogboksen Detaljeformater. Du kan nu angive eller gennemgå budgetomkostningerne for tildelingen fordelt over tid.

Eksempel    Med et budget kr 15.000 for rejse for et projekt, tre måneder, har du identificeret "Rejse" som en omkostningsressource og en budgetressource. Du har tildelt denne omkostningsressource projektets hovedopgave. Du kan nu angive tidsfaseinddelt eller design budgetbeløb for rejse i timeseddel del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug.

Bemærkninger    Du kan kun indtaste oplysninger i feltet Budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er budgetressourcer. For arbejds- og materialeressourcer, der er budgetressourcer, kan du indtaste oplysninger i felterne Budgetarbejde.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×