Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Feltet SkipIf sammenligner to udtryk: Hvis sammenligningen er sand, annullerer SkipIf det aktuelle flettedokument, flytter til næste datapost i datakildeog starter et nyt flettedokument. Hvis sammenligningen er falsk, fortsætter Microsoft Word det aktuelle flettedokument.

Dokumenter, der er oprettet i tidligere versioner af Word, kan bruge feltet SkipIf til at forhindre Word i at producere et flettet dokument til bestemte poster i datakilden. Du kan dog nemmere markere dataposter ved hjælp af kommandoen Filtrer i dialogboksen Brevfletning - modtagere, som vises, når du klikker på Rediger modtagerliste i gruppen Start brevfletning under fanen Forsendelser.

Bemærk!: Brug ikke feltet SkipIf med feltet Næste.

Syntaks

Når du får vist feltet SkipIf i dokumentet, ser syntaksen sådan ud:

{ SKIPIF-udtryk1-operatorudtryk2 }

Bemærk!: En feltkode angiver, hvad der skal vises i feltet. Feltresultater er det, der vises i dokumentet, når feltkoden er evalueret. Tryk på Alt+F9, hvis du vil skifte mellem feltkoden og resultaterne af feltkoden.

Instruktioner

Du kan bruge feltet SkipIf i et dokument eller som en del af en brevfletning.

Hvis du vil bruge feltet SkipIf i et dokument, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Hurtige dele under fanen Indsæt i gruppen Tekst, og klik derefter på Felt.

 2. På listen Feltnavne skal du vælge SkipIf.

 3. I feltet Feltkoder skal du skrive udtryk, operator, sand tekst og falsk tekst efter den syntaks, der er vist ovenfor.

 4. Klik på OK.

Hvis du vil bruge feltet SkipIf som en del af en brevfletning, skal du gøre følgende, mens du konfigurerer brevfletningen:

 1. På fanen Forsendelser i gruppen Indsæt & skal du klikke på Regler ogderefter klikke på Spring post over hvis.

 2. På listen Feltnavn skal du vælge navnet på et fletfelt, f.eks. By.

 3. Vælg den ønskede operator på listen Sammenligning. Hvis du f.eks. vil finde modtagere i en bestemt by, skal du vælge Lig med.

 4. Skriv den værdi, du vil bruge, i feltet Sammenlign med. Hvis du f.eks. vil finde modtagere i Tokyo, skal du skrive Tokyo.

  Bemærk!: Hvis du har valgt er tom eller ikke er tom på listen Sammenligning, skal du lade feltet Sammenlign med være tomt.

Egenskaber

Udtryk1, Udtryk2

Værdier, du vil sammenligne. Disse udtryk kan være fletfeltdata, bogmærke , tegnstrenge, tal, indlejrede felter, der returnerer en værdi, eller matematiske formler. Hvis et udtryk indeholder mellemrum, skal udtrykket omsluttes med anførselstegn.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger et fletfelt (MergeField) i et udtryk, refererer fletfeltet til data i den aktuelle datapost og ikke i den næste datapost.

 • Udtryk2 skal være omsluttet af anførselstegn, så det sammenlignes med en tegnstreng.

 • Hvis operatoren er = eller <>, kan Udtryk2 indeholde et spørgsmålstegn (?), der repræsenterer et vilkårligt enkelttegn eller en stjerne (*) til at repræsentere en vilkårlig tegnstreng.

 • Hvis du bruger en stjerne i Udtryk2, må den del af Udtryk1, der svarer til stjernen, og eventuelle resterende tegn i Udtryk2 ikke overstige 128 tegn.

Operator

Sammenligningsoperator. Indsætte et mellemrum før og efter operatoren.

Operator

Beskrivelse

=

Lig med

<>

Forskellig fra

>

Større end

<

Mindre end

>=

Større end eller lig med

<=

Mindre end eller lig med

Eksempel

Når du indsætter følgende SkipIf-felt i en primært dokument, undersøger feltet SkipIf indholdet af feltet Ordre i den aktuelle datapost. Hvis feltet Ordre indeholder et tal, der er mindre end 100, produceres der ikke noget flettet dokument for den pågældende datapost.

{ SKIPIF { MERGEFIELD-ordre } < 100 }

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder

Gå på opdagelse i kurser >

Få nye funktioner først

DELTAG I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×