Filter a list of data

Excel til Microsoft 365 til Mac, Excel 2019 til Mac, Excel 2016 til Mac

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Når du filtrerer en liste, skjuler du midlertidigt noget af dit indhold. Filtre giver en hurtig måde til at finde og arbejde med en delmængde af data i et område eller en tabel.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. Klik på Filter under fanen Data.

  På fanen Data skal du vælge Filtrer

 3. Klik på pilen Pil, der viser, at kolonnen er filtreret i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Under Filter skal du klikke på Vælg én og angive dine filterkriterier.

  I filterfeltet skal du vælge Vælg én

Bemærkninger!: 

 • Du kan nøjes med at anvende filtre på kun ét område af celler i et ark ad gangen.

 • Når du anvender et filter på en kolonne, er de eneste tilgængelige filtre for andre kolonner de værdier, der er synlige i det aktuelt filtrerede område.

 • Kun de første 10.000 entydige poster på en liste vises i filtervinduet.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. Klik på Filter under fanen Data.

  På fanen Data skal du vælge Filtrer

 3. Klik på pilen Pil, der viser, at kolonnen er filtreret i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Under Filter skal du klikke på Vælg én og angive dine filterkriterier.

  I filterfeltet skal du vælge Vælg én

 5. Skriv det tal, du vil bruge, i feltet ud for pop op-menuen.

 6. Afhængigt af dit valg kan du blive tilbudt yderligere kriterier at vælge:

  I filterfeltet skal du vælge Og eller Eller for at tilføje flere kriterier

Bemærkninger!: 

 • Du kan nøjes med at anvende filtre på kun ét område af celler i et ark ad gangen.

 • Når du anvender et filter på en kolonne, er de eneste tilgængelige filtre for andre kolonner de værdier, der er synlige i det aktuelt filtrerede område.

 • Kun de første 10.000 entydige poster på en liste vises i filtervinduet.

 • I stedet for at filtrere kan du bruge betinget formatering til at få de øverste eller nederste tal til at skille sig ud i dine data.

Du kan hurtigt filtrere data ud fra de visuelle kriterier, f. eks skriftfarve, cellefarve eller ikonsæt. Og du kan filtrere, om du har formateret celler, anvendte celletypografier eller anvendt betinget formatering.

 1. I et celleområde eller en tabelkolonne skal du klikke på en celle, der indeholder den cellefarve, skriftfarve eller det ikon, du vil filtrere efter.

 2. Klik på Filter under fanen Data.

  På fanen Data skal du vælge Filtrer

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Vælg Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon i pop op-menuen Efter farve under Filter, og klik derefter på en farve.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den kolonne, du vil filtrere, indeholder en tom celle.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. Klik på Filter på værktøjslinjen Data.

  På fanen Data skal du vælge Filtrer

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Rul ned, og markér afkrydsningsfeltet (Tomme celler) i området (Markér alle).

  Bemærkninger!: 

  • Du kan nøjes med at anvende filtre på kun ét område af celler i et ark ad gangen.

  • Når du anvender et filter på en kolonne, er de eneste tilgængelige filtre for andre kolonner de værdier, der er synlige i det aktuelt filtrerede område.

  • Kun de første 10.000 entydige poster på en liste vises i filtervinduet.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. Klik på Filter under fanen Data.

  På fanen Data skal du vælge Filtrer

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Klik på Vælg én under Filter, og gør derefter et af følgende i pop op-menuen:

  Hvis du vil filtrere området for

  Klik på

  Rækker, der indeholder bestemt tekst

  Indeholder eller Er lig med.

  Rækker, der ikke indeholder bestemt tekst

  Indeholder ikke eller Ikke lig med.

 5. Skriv den tekst, du vil bruge, i feltet ud for pop op-menuen.

 6. Afhængigt af dit valg kan du blive tilbudt yderligere kriterier at vælge:

  I filterfeltet skal du vælge Og eller Eller for at tilføje flere kriterier

  Hvis du vil

  Klik på

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande

  Og.

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så et af eller begge kriterierne kan være sande

  Eller.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. Klik på Filter på værktøjslinjen Data.

  På fanen Data skal du vælge Filtrer

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Klik på Vælg én under Filter, og gør derefter et af følgende i pop op-menuen:

  Hvis du vil filtrere efter

  Klik på

  Det første af en tekstlinje

  Begynder med.

  Det sidste af en tekstlinje

  Slutter med.

  Celler, der indeholder tekst, men ikke begynder med bogstaver

  Begynder ikke med.

  Celler, der indeholder tekst, men ikke slutter med bogstaver

  Slutter ikke med.

 5. Skriv den tekst, du vil bruge, i feltet ud for pop op-menuen.

 6. Afhængigt af dit valg kan du blive tilbudt yderligere kriterier at vælge:

  I filterfeltet skal du vælge Og eller Eller for at tilføje flere kriterier

  Hvis du vil

  Klik på

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande

  Og.

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så et af eller begge kriterierne kan være sande

  Eller.

Jokertegn kan bruges til at opbygge kriterier.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. Klik på Filter på værktøjslinjen Data.

  På fanen Data skal du vælge Filtrer

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Klik på Vælg én under Filter, og vælg en vilkårlig indstilling.

 5. Skriv dine kriterier i tekstfeltet, og medtag et jokertegn.

  Hvis du f.eks. gerne vil have dit filter til at opfange både ordet "sødt" og "søde", skal du skrive sød?.

 6. Gør et af følgende:

  Brug

  Hvis du vil finde

  ? (spørgsmålstegn)

  Ethvert enkelttegn

  Eksempelvis finder sm?rt "smart" og "smurt"

  * (stjerne)

  Et hvilket som helst antal tegn

  Eksempelvis finder *øst "nordøst" og "sydøst"

  ~ (tilde)

  Et spørgsmålstegn eller en stjerne

  eksempelvis finder der~? "der?"

Gør et af følgende:

Hvis du vil

Skal du

Fjerne et bestemt filterkriterium for et filter

Klik på pilen AutoFilter-pil i en kolonne, der indeholder et filter, og klik derefter på Ryd filter.

Fjerne alle filtre, der er anvendt på et område eller en tabel

Markér de kolonner i området eller tabellen, hvor der er anvendt filtre, og klik derefter på Filter under fanen Data.

Fjerne filterpile fra eller genanvende filterpile på et område eller en tabel

Markér de kolonner i området eller tabellen, hvor der er anvendt filtre, og klik derefter på Filter under fanen Data.

Når du filtrerer data, vises kun de data, der opfylder dine kriterier. De data, der ikke opfylder de angivne kriterier, er skjult. Når du har filtreret data, kan du kopiere, finde, redigere, formatere, illustrere og udskrive undersættet af filtrerede data.

Tabel med de øverste 4 elementer filter anvendt

Filter for fire øverste værdier

Filtre er additive. Det betyder, at hvert ekstra filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer yderligere delmængde af data. Du kan lave komplekse filtre ved at filtrere på mere end én værdi, mere end ét format eller mere end ét kriterium. Du kan for eksempel filtrere på alle tal, der er større end 5, og som også er under gennemsnittet. Men nogle filtre (top-og bund 10, over og under gennemsnit) er baseret på det oprindelige celleområde. Når du for eksempel filtrerer de øverste 10 værdier, får du vist de 10 øverste værdier for hele listen, ikke de øverste ti værdier af det undersæt af det sidste filter.

I Excel kan du oprette tre typer filtre: efter værdier, ud fra et format eller efter kriterier. Men hver af disse filtertyper udelukker gensidigt hinanden. Du kan for eksempel filtrere efter cellefarve eller en liste over tal, men ikke begge dele. Du kan filtrere efter ikon eller efter et brugerdefineret filter, men ikke begge dele.

Filtre skjuler overflødige data. På denne måde kan du koncentrere dig om, hvad du gerne vil se. Når du sorterer data, omarrangeres dataene derimod i en rækkefølge. Du kan finde flere oplysninger om sortering i sortere en liste med data.

Når du filtrerer, skal du overveje følgende retningslinjer:

 • Kun de første 10.000 entydige poster på en liste vises i filtervinduet.

 • Du kan filtrere efter mere end én kolonne. Når du anvender et filter på en kolonne, er de eneste tilgængelige filtre for andre kolonner de værdier, der er synlige i det aktuelt filtrerede område.

 • Du kan nøjes med at anvende filtre på kun ét område af celler i et ark ad gangen.

Bemærk!: Når du bruger Søg til at søge efter filtrerede data, søges der kun i de data, der vises. der søges ikke efter data, der ikke vises. Hvis du vil søge i alle data, skal du fjerne alle filtre.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. På værktøjslinjen standard skal du klikke på filter Filterknap, standardværktøjslinje .

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Klik på Vælg én under Filter, og gør derefter et af følgende i pop op-menuen:

  Hvis du vil filtrere efter

  Klik på

  Højeste tal efter værdi

  Øverste 10.

  Nederste tal efter værdi

  Nederste 10.

  Højeste tal efter procent

  Top 10, klik på elementer, og klik derefter på procenti pop op-menuen.

  Nederste tal efter procent

  Nederste 10, klik på elementer, og klik derefter på procenti pop op-menuen.

Bemærkninger!: 

 • Du kan nøjes med at anvende filtre på kun ét område af celler i et ark ad gangen.

 • Når du anvender et filter på en kolonne, er de eneste tilgængelige filtre for andre kolonner de værdier, der er synlige i det aktuelt filtrerede område.

 • Kun de første 10.000 entydige poster på en liste vises i filtervinduet.

 • I stedet for at filtrere kan du bruge betinget formatering til at få de øverste eller nederste tal til at skille sig ud i dine data. Hvis du vil have mere at vide om betinget formatering, skal du se fremhæve datapunkter med betinget formatering.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. På værktøjslinjen standard skal du klikke på filter Filterknap, standardværktøjslinje .

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Klik på Vælg én under Filter, og gør derefter et af følgende i pop op-menuen:

  Hvis du vil filtrere efter

  Klik på

  Tal, der er større eller mindre end et bestemt tal

  Større end eller mindre end.

  Tal, der er lig med eller ikke lig med et bestemt tal

  Er lig med eller ikke lig med.

 5. Skriv det tal, du vil bruge, i feltet ud for pop op-menuen.

 6. Afhængigt af dit valg kan du blive tilbudt yderligere kriterier at vælge:

  Filterkriterier

  Hvis du vil

  Klik på

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande

  Og.

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så et af eller begge kriterierne kan være sande

  Eller.

Bemærkninger!: 

 • Du kan nøjes med at anvende filtre på kun ét område af celler i et ark ad gangen.

 • Når du anvender et filter på en kolonne, er de eneste tilgængelige filtre for andre kolonner de værdier, der er synlige i det aktuelt filtrerede område.

 • Kun de første 10.000 entydige poster på en liste vises i filtervinduet.

 • I stedet for at filtrere kan du bruge betinget formatering til at få de øverste eller nederste tal til at skille sig ud i dine data. Hvis du vil have mere at vide om betinget formatering, skal du se fremhæve datapunkter med betinget formatering.

Du kan hurtigt filtrere data ud fra de visuelle kriterier, f. eks skriftfarve, cellefarve eller ikonsæt. Og du kan filtrere, om du har formateret celler, anvendte celletypografier eller anvendt betinget formatering.

 1. I et celleområde eller en tabelkolonne skal du klikke på en celle, der indeholder den cellefarve, skriftfarve eller det ikon, du vil filtrere efter.

 2. På værktøjslinjen standard skal du klikke på filter Filterknap, standardværktøjslinje .

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Vælg Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon i pop op-menuen Efter farve under Filter, og klik derefter på en farve.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den kolonne, du vil filtrere, indeholder en tom celle.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. På værktøjslinjen standard skal du klikke på filter Filterknap, standardværktøjslinje .

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Rul ned, og markér afkrydsningsfeltet (Tomme celler) i området (Markér alle).

  Bemærkninger!: 

  • Du kan nøjes med at anvende filtre på kun ét område af celler i et ark ad gangen.

  • Når du anvender et filter på en kolonne, er de eneste tilgængelige filtre for andre kolonner de værdier, der er synlige i det aktuelt filtrerede område.

  • Kun de første 10.000 entydige poster på en liste vises i filtervinduet.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. På værktøjslinjen standard skal du klikke på filter Filterknap, standardværktøjslinje .

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Klik på Vælg én under Filter, og gør derefter et af følgende i pop op-menuen:

  Hvis du vil filtrere området for

  Klik på

  Rækker, der indeholder bestemt tekst

  Indeholder eller Er lig med.

  Rækker, der ikke indeholder bestemt tekst

  Indeholder ikke eller er ikke lig med.

 5. Skriv den tekst, du vil bruge, i feltet ud for pop op-menuen.

 6. Afhængigt af dit valg kan du blive tilbudt yderligere kriterier at vælge:

  Filterkriterier

  Hvis du vil

  Klik på

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande

  Og.

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så et af eller begge kriterierne kan være sande

  Eller.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. På værktøjslinjen standard skal du klikke på filter Filterknap, standardværktøjslinje .

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Klik på Vælg én under Filter, og gør derefter et af følgende i pop op-menuen:

  Hvis du vil filtrere f eller

  Klik på

  Det første af en tekstlinje

  Begynder med.

  Det sidste af en tekstlinje

  Slutter med.

  Celler, der indeholder tekst, men ikke begynder med bogstaver

  Begynder ikke med.

  Celler, der indeholder tekst, men ikke slutter med bogstaver

  Slutter ikke med.

 5. Skriv den tekst, du vil bruge, i feltet ud for pop op-menuen.

 6. Afhængigt af dit valg kan du blive tilbudt yderligere kriterier at vælge:

  Filterkriterier

  Hvis du vil

  Klik på

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande

  Og.

  Filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så et af eller begge kriterierne kan være sande

  Eller.

Jokertegn kan bruges til at opbygge kriterier.

 1. Klik på en celle i det område eller den tabel, du vil filtrere.

 2. På værktøjslinjen standard skal du klikke på filter Filterknap, standardværktøjslinje .

 3. Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere.

 4. Klik på Vælg én under Filter, og vælg en vilkårlig indstilling.

 5. Skriv dine kriterier i tekstfeltet, og medtag et jokertegn.

  Hvis du f.eks. gerne vil have dit filter til at opfange både ordet "sødt" og "søde", skal du skrive sød?.

 6. Gør et af følgende:

  Brug

  Hvis du vil finde

  ? (spørgsmålstegn)

  Ethvert enkelttegn

  Eksempelvis finder sm?rt "smart" og "smurt"

  * (stjerne)

  Et hvilket som helst antal tegn

  Eksempelvis finder *øst "nordøst" og "sydøst"

  ~ (tilde)

  Et spørgsmålstegn eller en stjerne

  eksempelvis finder der~? "der?"

 • Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Fjerne et filter, der er anvendt på én kolonne i et område eller en tabel

  Klik på pilen AutoFilter-pil i den kolonne, der indeholder det indhold, du vil filtrere, og klik derefter på Ryd filter.

  Fjerne alle filtre, der er anvendt på et område

  I menuen data skal du klikke på Ryd filtre.

  Fjerne alle filtre, der er anvendt på en tabel

  Markér de kolonner i tabellen, hvor der er anvendt filtre, og klik derefter på Ryd filtrei menuen data .

  Fjerne filterpile fra eller genanvende filterpile på et område eller en tabel

  På værktøjslinjen standard skal du klikke på filter Filterknap, standardværktøjslinje .

Når du filtrerer data, vises kun de data, der opfylder dine kriterier. De data, der ikke opfylder de angivne kriterier, er skjult. Når du har filtreret data, kan du kopiere, finde, redigere, formatere, illustrere og udskrive undersættet af filtrerede data.

Tabel med de øverste 4 elementer filter anvendt

Filter for fire øverste værdier

Filtre er additive. Det betyder, at hvert ekstra filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer yderligere delmængde af data. Du kan lave komplekse filtre ved at filtrere på mere end én værdi, mere end ét format eller mere end ét kriterium. Du kan for eksempel filtrere på alle tal, der er større end 5, og som også er under gennemsnittet. Men nogle filtre (top-og bund 10, over og under gennemsnit) er baseret på det oprindelige celleområde. Når du for eksempel filtrerer de øverste 10 værdier, får du vist de 10 øverste værdier for hele listen, ikke de øverste ti værdier af det undersæt af det sidste filter.

I Excel kan du oprette tre typer filtre: efter værdier, ud fra et format eller efter kriterier. Men hver af disse filtertyper udelukker gensidigt hinanden. Du kan for eksempel filtrere efter cellefarve eller en liste over tal, men ikke begge dele. Du kan filtrere efter ikon eller efter et brugerdefineret filter, men ikke begge dele.

Filtre skjuler overflødige data. På denne måde kan du koncentrere dig om, hvad du gerne vil se. Når du sorterer data, omarrangeres dataene derimod i en rækkefølge. Du kan finde flere oplysninger om sortering i sortere en liste med data.

Når du filtrerer, skal du overveje følgende retningslinjer:

 • Kun de første 10.000 entydige poster på en liste vises i filtervinduet.

 • Du kan filtrere efter mere end én kolonne. Når du anvender et filter på en kolonne, er de eneste tilgængelige filtre for andre kolonner de værdier, der er synlige i det aktuelt filtrerede område.

 • Du kan nøjes med at anvende filtre på kun ét område af celler i et ark ad gangen.

Bemærk!: Når du bruger Søg til at søge efter filtrerede data, søges der kun i de data, der vises. der søges ikke efter data, der ikke vises. Hvis du vil søge i alle data, skal du fjerne alle filtre.

Se også

Brug udsnit til at filtrere data

Sortér en liste med data

Fremhæv mønstre og tendenser med betinget formatering

Use data bars, color scales, and icon sets to highlight data

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×