Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Du kan anvende tekstformatering på feltresultater på samme måde, som du formaterer tekst i dokumentet (f.eks. fed, understreget osv.): Markér feltkoden eller feltresultatet, og anvend formatering.

Bemærk!: Hvis du opdaterer et felt, kan tekstformateringerne, som du har anvendt på feltresultaterne, gå tabt. Hvis du vil bevare formateringen, skal du medtage parameteret \* MERGEFORMAT i feltkoden. Når du indsætter felter ved hjælp af dialogboksen Felt, medtages parameteret \* MERGEFORMAT som standard.

Ud over tekstformatering kan du styre formatet for feltresultaterne på feltniveau med generelle parametre, der bestemmer, hvordan data i feltet vises. Afhængigt af feltkoden er der tre typer generelle parametre:

 • Formatparameter

 • Numerisk formatparameter

 • Dato og klokkeslæt som formatparameter

Formatfeltets parameter (\*) definerer, hvordan feltresultater vises. Formatinstruktionerne bestemmer følgende:

 • Brug af store og små bogstaver

 • Talformater – f.eks. om 9 vises som ix (romertal) eller niende (ordenstal som tekst)

 • Tegnformater

Formatparametre bevarer også feltresultatets formatering, når feltet opdateres.

Følgende er en liste over parametre og de elementer, de giver store bogstaver:

 • \* Caps    Med dette parameter skrives det første bogstav i hvert ord med stort. F.eks. vil { FILLIN "Skriv dit navn:" \* Caps } vise Luis Alverca, selvom navnet er skrevet med små bogstaver.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Alle ord med stort begyndelsesbogstav.

 • \* FirstCap    Med dette parameter skrives det første bogstav i det første ord med stort. F.eks. vil { COMMENTS \* FirstCap } vise ugentlig rapport om salg.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Første med stort.

 • \* Store.bogstaver    Dette parameter skriver alle bogstaver med stort. F.eks. vil { QUOTE "ord" \* Store.bogstaver } vise ORD.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Store bogstaver.

 • \* Små.bogstaver    Dette parameter viser ikke noget af resultatet med store bogstaver. Alle bogstaver er små. F.eks. vil { FILENAME \* Små.bogstaver } vise ugentlig salgsrapport.doc.

  Denne parameter har ingen virkning, hvis hele feltet, der indeholder parameteren, er formateret som kapitæler.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Små bogstaver.

Følgende er en liste over talparametre og deres resultater:

 • \*alfabetisk    Dette parameter viser resultaterne som alfabetiske tegn. Resultatet har samme store og små bogstaver som ordet "alfabetisk" i feltkoden. F.eks. vil { SEQ-appendiks \* ALFABETISK } vise B (i stedet for 2), og { SEQ-appendiks \* alfabetisk } vil vise b.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på a, b, c,.

 • \*Arabisk    Dette parameter viser resultaterne som arabertal. F.eks. vil { PAGE \* Arabisk } vise 31.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis indstillingen Talformat i dialogboksen Sidetalsformat ikke er arabisk, vil denne parameter tilsidesætte indstillingen Talformat.

  • Der er også et ArabicDash-format, som kun kan bruges til sidetal og som viser resultaterne som arabertal omgivet af bindestreger. F.eks. vil { PAGE \* ArabicDash } vise - 31 -.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på 1, 2, ,3, ....

 • \*CardText    Dette parameter viser resultaterne som kardinaltekst. Resultatet er formateret med små bogstaver, medmindre du tilføjer en formatparameter for at angive en anden brug af store og små bogstaver. F.eks. vil { = SUM(A1:B2) \* CardText } vise syv hundrede og halvfems, og{ = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } vil vise Syv hundrede og halvfems .

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på En, To, Tre.

 • \*DollarText    Dette parameter viser resultaterne som kardinaltekst. Word indsætter og ved decimaltegnet og viser de første to decimaler (afrundet) på arabertal over 100. Resultatet er formateret med små bogstaver, medmindre du tilføjer en formatparameter for at angive en anden brug af store og små bogstaver. F.eks. vil {= 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Store.bogstaver} vise FJORTEN OG 55/100.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Valutatekst.

 • \*Hex    Dette parameter viser resultater som hexadecimale tal. F.eks. vil { QUOTE "458" \* Hex } vise 1CA.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på hex ....

 • \*OrdText    Dette parameter viser resultaterne som ordenstekst. Resultatet er formateret med små bogstaver, medmindre du tilføjer en formatparameter for at angive en anden brug af store og små bogstaver. F.eks. vil { DATE \@ "d" \* OrdText } vise enogtyvende og { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } vil vise Enogtyvende.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Første, Anden, Tredje.

 • \*Ordenstal    Dette parameter viser resultater som for arabertal i orden. F.eks. vil { DATE \@ "d" \* Ordinal } vise 30..

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på 1., 2., 3.

 • \*romertal    Dette parameter viser resultaterne som romertal. Resultatet har samme store og små bogstaver som ordet "romer" i feltkoden. F.eks. vil { SEQ CHAPTER \* romertal } vise xi og { SEQ CHAPTER \* ROMAN } vil vise XI.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på I, II, III,.

Følgende er tegnformateringsparametre og deres resultater:

 • \*Charformat    Denne parameter anvender formateringen af det første bogstav i feltnavnet på hele resultatet. Resultatet af følgende eksempel har fed formatering, da R i REF er fed.

  { REF chapter2_title \* Charformat } viser Hvaler i Stillehavet i fed tekst.

  For at tilføje denne parameter skal du skrive den i feltkoden eller i feltet Feltkoder i dialogboksen Felt.

 • \*MERGEFORMAT    Dette parameter anvender formateringen af det forrige resultat på det nye resultat. Hvis du f.eks. vælger navnet, der vises i feltet { AUTHOR \* MERGEFORMAT } og anvender fed formatering, bevarer Word-formateringen med fed, når feltet opdateres, så der vises et nyt forfatternavn.

  Når du indsætter felter ved hjælp af dialogboksen Felt, medtages parameteren \*MERGEFORMAT som standard. Du kan deaktivere denne indstilling ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bevar formatering ved opdateringer i dialogboksen Felt.

Den numeriske formatparameter (\#) angiver visningen af et numerisk resultat.

Parameteren \# $,0.00 in { = SUM(OVENSTÅENDE) \# $,0.00 } viser f.eks. et resultat, f.eks. "$4.455,70". Hvis resultatet af et felt ikke er et tal, har dette parameter ingen effekt.

Bemærk!: Anførselstegn er ikke påkrævet omkring simple numeriske formater, der ikke indeholder mellemrum – f.eks { MarchSales \# $,0.00 }. Hvis du vil have mere komplekse numeriske formater og dem, der indeholder tekst eller mellemrum, skal du omslutte det numeriske format med anførselstegn som vist i følgende eksempler. Word føjer anførselstegn til parametre i numerisk format, hvis du indsætter et felt ved hjælp af dialogboksen Felt eller kommandoen Formel i gruppen Data under fanen Layout (Tabelværktøjer kontekstafhængig fane).

Du kan kombinere følgende formatelementer for at oprette en talformatparameter:

 • 0 (nul)    Dette formatelement angiver de nødvendige numeriske steder, der skal vises i resultatet. Hvis resultatet ikke indeholder et ciffer på det pågældende sted, viser Word et 0 (nul). F.eks. vil { = 4 + 5 \# 00.00 } vise 09.00.

 • #    Dette formatelement angiver de nødvendige numeriske steder, der skal vises i resultatet. Hvis resultatet ikke indeholder et ciffer på det pågældende sted, viser Word et mellemrum. F.eks. vil { = 9 + 6 \# $### } vise $ 15.

 • x    Dette formatelement slipper cifre til venstre for pladsholderen "x". Hvis pladsholderen er til højre for decimaltegnet, afrunder Word resultatet til den pågældende placering. F.eks. vil
  { = 111053 + 111439 \# x## } vise 492.
  { = 1/8 \# 0.00x } vil vise 0,125.
  { = 3/4 \# .x } vil vise ,8.

 • , (decimaltegn)    Dette formatelement bestemmer decimaltegnets placering. F.eks. vil { = SUM(OVENSTÅENDE) \# $###.00 } vise $495,47.

  Du skal anvende det decimaltegn, der er angivet i de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • . (skilletegn)    Dette formatelement adskiller en serie på tre cifre. F.eks. vil { = NetProfit \# $#,###,### } vise $2.456.800.

  Du skal anvende det ciffergrupperingstegn, der er angivet i de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • - (minustegn)    Dette format føjer et minustegn til et negativt resultat eller tilføjer et mellemrum, hvis resultatet er positivt eller 0 (nul). F.eks. vil { = 10 - 90 \# -## } vise -80.

 • + (plustegn)    Dette formatelement føjer et plustegn til et positivt resultat, et minustegn til et negativt resultat eller et mellemrum, hvis resultatet er 0 (nul). F.eks. vil { = 100 - 90 \# +## } vise +10 og { = 90 - 100 \# +## } vil vise -10.

 • %, $, * osv.    Dette formatelement indeholder det angivne tegn i resultatet. F.eks. vil { = netprofit \# "##%" } vise 33 %.

 • "eksempelformatering for positiv; negativ"    Dette formatelement angiver forskellige talformater for positive og negative resultater adskilt af et semikolon. Hvis f.eks. bogmærke Sales95 er en positiv værdi, viser feltet { Sales95 \# "$#,##0.00;-$#,##0.00" } værdien med almindelig formatering – f.eks. "$1.245,65". En negativ værdi vises med fed formatering og et minustegn – f.eks -$ 345,56.

 • "eksempelformatering for positiv; negative; nul"    Dette formatelement angiver forskellige talformater for et positivt resultat, et negativt resultat og et 0 (nul) resultat adskilt af semikolon. F.eks. afhængigt af værdien af bogmærket Sales95 vil { Sales95 \# "$#,##0.00;($#,##0.00);$0" } vise positive, negative og 0 (nul) værdier som følger: $1.245,65, ($ 345,56), $0.

 • 'tekst'    Dette formatelement føjer tekst til resultatet. Sæt teksten i enkelte anførselstegn. F.eks. vil { = { Pris } *8.1% \# "$##0.00 'er moms' " } vise $347.44 er moms.

 • 'nummereretpunkt'    Dette formatelement viser nummeret på det foregående element, som du nummererede ved hjælp af kommandoen Billedtekst (fanen Referencer, gruppen Billedtekster) eller ved at indsætte et SEQ-felt. Omslut element-id'et, f.eks. "tabel" eller "figur", med accent grave ('). Det sekventielle nummer vises i arabertal. F.eks vil { = SUM(A1:D4) \# "##0.00 'er totalen for tabellen `tabel`" } vise 456,34 er totalen for Tabel 2.

Dato-/klokkeslætsformatparameteren (\@) angiver, hvordan datoen eller klokkeslættet skal vises.

Parameteren \@ "dddd, MMMM d, åååå" i feltet { DATE \@ "dddd, MMMM d, åååå" } viser f.eks. "Fredag den 23. november 2019". Kombiner følgende dato- og klokkeslætsinstruktioner – dag (d), måned (M) og år (å); timer (t) og minutter (m) – til at opbygge et dato-klokkeslætsformat. Du kan også medtage tekst, tegnsætning og mellemrum.

Måned (M)

Bogstavet M skal skrives med stort for at skelne måneder fra minutter.

 • M    Dette formatelement viser måneden som et tal uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede måneder. Juli er f.eks. 7.

 • MM    Dette formatelement viser måneden som et tal med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede måneder. Juli er f.eks. 07.

 • MMM    Dette formatelement viser måneden som en forkortelse på tre bogstaver. Juli er f.eks. Jul.

 • MMM    Dette formatelement viser månedens fulde navn.

Dag (d)

Bogstavet d viser dagen i måneden eller dagen i ugen. Bogstavet d kan være enten stort eller lille.

 • d    Dette formatelement viser ugedagen eller måneden som et tal uden foranstillet 0 (nul) for étcifrede dage. Den sjette dag i måneden vises f.eks. som 6.

 • dd    Dette formatelement viser ugedagen eller måneden som et tal med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede dage. Den sjette dag i måneden vises f.eks. som 06.

 • ddd    Dette formatelement viser ugedagen eller måneden som en forkortelse på tre bogstaver. Tirsdag vises f.eks. som Tir.

 • dddd    Dette formatelement viser ugedagens fulde navn.

År (å)

Bogstavet å viser året som to eller fire cifre. Bogstavet å kan være enten stort eller lille.

 • åå    Dette formatelement viser året som to cifre med et foranstillet 0 (nul) for årene 01 til 09. 1999 vises f.eks. som 99, og 2006 vises som 06.

 • åååå    Dette formatelement viser året som fire cifre.

Timer (t)

Et lille t baserer tiden på 12-timers uret. Et stort T baserer tiden på et 24-timers ur eller et militærur. Klokken 5 vises f.eks. som 17.

 • t eller T    Dette formatelement viser timen uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede timer. Timen for 9 vises f.eks. som 9.

 • tt eller TT    Dette formatelement viser timen med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede timer. Timen 9 vises f.eks. som 09.

Minutter (m)

Bogstavet m skal skrives med småt for at skelne måneder fra minutter.

 • m    Dette formatelement viser minutter uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede minutter. F.eks. vil { TIME \@ "m" } vise 2.

 • mm    Dette formatelement viser minutter med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede minutter. F.eks. vil { TIME \@ "mm" } vise 02.

Sekunder (s)

 • s    Dette formatelement viser sekunder uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede sekunder. F.eks. viser { TIME \@ “s” 5.

 • ss    Dette formatelement viser sekunder med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede sekundtal. F.eks. vil { TIME \@ “ss” vise 05

A.M. og P.M. AM/PM

Dette viser A.M. og P.M. Hvis du vil ændre symbolerne A.M. og P.M. i Microsoft Windows, skal du ændre de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • am/pm eller AM/PM    Dette formatelement viser A.M. og P.M. som store bogstaver. F.eks. vil { TIME \@ "t AM/PM" } og { TIME \@ "t am/pm" } vise 9 AM eller 5 PM.

 • 'tekst'    Dette formatelement viser en angivet tekst i en dato eller et klokkeslæt. Sæt teksten i enkelte anførselstegn. F.eks. vil { TIME \@ "TT:mm 'Greenwich Mean Time' " } vise 12:45 Greenwich Mean Time.

 • tegn    Dette formatelement indeholder det angivne tegn i en dato eller et klokkeslæt, f.eks. et : (kolon), - (bindestreg), * (stjerne) eller mellemrum. F.eks vil { DATE \@ "TT:mm MMM-d, 'åå" } vise 11:15 Nov-6, '99.

 • 'nummereretpunkt'    Dette formatelement indeholder i en dato eller et klokkeslæt nummeret på det foregående element, som du nummererede ved hjælp af kommandoen Billedtekst i gruppen Billedtekster (fanen Referencer ) eller ved at indsætte et SEQ-felt. Sæt element-id'et, f.eks . tabel eller figur, ind i en accent grave ('). Word viser det sekventielle tal i arabertal. For eksempel vil { PRINTDATE \@ "'Tabel' `tabel` 'blev udskrevet den' M/d/yy" } vise Tabel 2 blev udskrevet den 25/09/02 .

Bemærk!: Anførselstegn er ikke påkrævet omkring simple dato-/klokkeslætsformater, der ikke indeholder mellemrum eller tekst – f.eks { DATE \@ MM/åå }. Hvis du vil have mere komplekse dato-/klokkeslætsformater og dem, der indeholder mellemrum eller tekst, skal du sætte hele dato-klokkeslætsformatet i anførselstegn, f.eks { DATE \ @ "dddd MMMM d, åååå', at' h:mm" }. Word føjer anførselstegn til skift af dato-/klokkeslætsformat, hvis du indsætter et felt ved hjælp af kommandoen Dato og klokkeslæt i gruppen Tekst under fanen Indsæt eller dialogboksen Felt.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×