Hvis du vil vise tal som pengeværdier, skal du formatere tallene som valuta. Det kan du gøre ved at anvende talformatet Valuta eller Revision på de celler, du vil formatere. Indstillingerne for talformateringen findes i gruppen Tal under fanen Hjem.

Gruppen Tal under fanen Hjem

Denne artikel indeholder

Formatere tal som valuta

Du kan vise et tal med standardvalutasymbolet ved at markere en celle eller et celleområde og klikke på Regnskabstalformat Knappen Regnskabstalformat i gruppen Tal under fanen Hjem. Hvis du i stedet vil anvende formatet Valuta, skal du markere cellerne og trykke på Ctrl+Skift+$).

Hvis du vil have mere kontrol over et format, eller hvis du vil ændre andre dele af formateringen for det markerede, kan du følge disse trin.

Markér de celler, du vil formatere

Klik på dialogboksstarteren ud for Tal under fanen Hjem.

Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

Tip!: Du kan også trykke på Ctrl+1 for at åbne dialogboksen Formatér celler.

Klik på Valuta eller Revision på listen Kategori i dialogboksen Formatér celler.

Dialogboksen Formatér celler

Klik på det ønskede valutasymbol i feltet Symbol.

Bemærk!: Hvis du vil have vist en pengeværdi uden noget valutasymbol, kan du klikke på Ingen.

I feltet Antal decimaler skal du skrive det antal decimaler, der skal vises for tallet. Hvis du f.eks. vil have vist DKK 138.691 i stedet for DKK 138.690,63 i cellen, skal du skrive 0 i feltet Antal decimaler.

Når du foretager ændringer, kan du se nummeret i feltet Eksempel. Her kan du se, hvordan en ændring af decimalpladserne vil påvirke visningen af et tal.

I feltet Negative tal skal du vælge det visningsformat, der skal anvendes på negative tal. Hvis du ikke synes om de eksisterende muligheder for visning af negative tal, kan du lave dit eget talformat. Du kan finde flere oplysninger om at oprette brugerdefinerede formater under Oprette eller slette et brugerdefineret talformat.

Bemærk!: Feltet Negative tal er ikke tilgængeligt i forbindelse med talformatet Revision. Det skyldes, at det anvender standardformatet for visning af negative tal, som vises i parenteser.

Klik på OK for at lukke dialogboksen Formatér celler.

Hvis der vises ##### for en celle, efter at du har anvendt valutaformateringen på dine data, er cellen muligvis ikke bred nok til at kunne vise dataene. Du kan udvide kolonnebredden ved at højreklikke på den højre kant i kolonnen, der indeholder de celler, som indeholder fejlen #####. Dette vil automatisk tilpasse kolonnen til tallet. Du kan også trække i den højre ramme, indtil kolonnerne har den ønskede størrelse.

Kolonneramme, der bliver trukket i

Toppen af siden

Fjerne valutaformatering

Hvis du vil fjerne valutaformateringen, kan du følge disse trin for at nulstille talformatet.

 1. Markér de celler, hvor valutaformatet er anvendt.

 2. Klik på Generelt i gruppen Tal under fanen Hjem.

  De celler, der er formateret i formatet Generelt, har ikke noget bestemt talformat.

Toppen af siden

Hvad er forskellen mellem formaterne Valuta og Revision?

Begge formaterne Valuta og Revision bruges til at vise pengeværdier. Forskellen mellem de to formater forklares i følgende tabel.

Format

Beskrivelse

Eksempel

Valuta

Når du anvender formatet Valuta på et tal, vises valutasymbolet ud for det første ciffer i cellen. Du kan angive, hvor mange decimalpladser du vil benytte, om du vil bruge en tusindtalsseparator, og hvordan du vil have vist negative tal.

Tip!: Hvis du vil anvende formatet Valuta på en hurtig måde, skal du markere den celle eller det celleområde, du vil formatere, og derefter trykke på Ctrl+Skift+$.

Talformatet Valuta anvendes på celler

Format

Beskrivelse

Eksempel

Revision

På samme måde som formatet Valuta bruges formatet Revision til pengeværdier. Men dette format justerer valutasymboler og decimaltegn i tallene i en kolonne. Desuden vises nuller i formatet Revision som streger, og negative tal vises i parenteser. På samme måde som med formatet Valuta kan du angive, hvor mange decimaler du vil tilføje, og om der skal bruges tusindtalsseparator. Du kan dog ikke ændre standardvisningen for negative tal, medmindre du opretter et brugerdefineret talformat.

Tip!: Hvis du vil anvende formatet Revision på en hurtig måde, skal du markere den celle eller det celleområde, du vil formatere. Klik på Regnskabsnummerformat Knappen Regnskabstalformat i gruppen Tal under fanen Startside. Hvis du vil have vist et andet valutasymbol end det, der vises som standard, skal du klikke på pilen ud for Regnskabsnummerformat Knappen Regnskabstalformat og vælge et andet valutasymbol.

Talformatet Revision anvendes på celler

Toppen af siden

Oprette en projektmappeskabelon med bestemte indstillinger for valutaformatering

Hvis du ofte bruger valutaformatering i dine projektmapper, kan du spare tid ved at oprette en projektmappe, som omfatter bestemte indstillinger for valutaformatet og derefter gemme projektmappen som en skabelon. Derefter kan du bruge denne skabelon til at oprette andre projektmapper.

 1. Opret en projektmappe

 2. Markér det eller de regneark, du vil ændre for at ændre standardtalformatet.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Arkfaner

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  Knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

  Tip    Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på et vilkårligt ikke-markeret regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 3. Markér den eller de celler eller kolonner, du vil formatere, og anvend valutaformatering på dem.

Foretag eventuelt andre tilpasninger af projektmappen, og gør derefter følgende for at gemme den som en skabelon:

Gemme projektmappen som en skabelon

 1. Hvis du gemmer en projektmappe til en skabelon for første gang, skal du starte med at angive standardplaceringen for personlige skabeloner:

  1. Klik på Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  2. Klik på Gem, og angiv derefter placeringen af personlige skabeloner i feltet Standardplacering af personlige skabeloner under Gem projektmapper.

   Denne sti er som regel C:\Brugere\Delte dokumenter\Skabeloner.

   Indstillinger, du kan angive for lagring af projektmapper

  3. Klik på OK.

   Når denne indstilling er angivet, vises alle brugerdefinerede skabeloner, du gemmer i mappen Mine skabeloner, automatisk under Personlig på siden Ny( Filer > Ny).

 2. Klik på Filer, og klik derefter på Eksportér.

 3. Klik på Skift filtype under Eksportér.

 4. Dobbeltklik på Skabelon i feltet Projektmappefiltyper.

 5. Skriv det navn, du vil bruge til skabelonen, i feltet Filnavn.

 6. Klik på Gem, og luk skabelonen.

Oprette en projektmappe, baseret på skabelonen

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Personlig.

  Placering af personlige skabeloner

 3. Dobbeltklik på den skabelon, du lige har oprettet.

  Der oprettes en ny projektmappe i Excel, som er baseret på din skabelon.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×