Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Når du redigerer en fil i OpenDocument Text-formatet (.odt) ved hjælp af Word til internettetog derefter åbner den igen i Word 2010, bemærker du muligvis nogle formateringsforskelle mellem den oprindelige version og den redigerede version. På samme måde kan du muligvis også se formateringsforskelle, når du åbner en OpenDocument Text-fil iWord til internettet. Dette skyldes de forskellige funktioner, som filformaterne understøtter.

Bemærk!: De forskelle, du oplever, når du arbejder med de to filformater, er generelt begrænset til formateringsforskelle. Data og indhold er ens, men den måde, du formaterer og arbejder med dataene og indholdet på, kan være forskellig fra format til format.

Hvad sker der, når jeg redigerer et dokument i OpenDocument Text-formatet?

Følgende tabel viser, hvilke Word til internettet funktionsområder der understøttes eller delvist understøttes i OpenDocument-formatet (.odt).

  • Understøttet    Både Word til internettet og OpenDocument-tekstformatet understøtter denne funktion. Indhold, formatering og brugbarhed går ikke tabt.

  • Delvist understøttet    Både Word til internettet og OpenDocument-tekstformatet understøtter denne funktion, men formatering og brugbarhed kan blive påvirket. Der går ingen tekst eller data tabt, men formateringen og den måde, du arbejder med tekst og grafik på, kan være anderledes.

Oplysninger om de grafikfunktioner, der understøttes fuldt, delvist eller slet ikke i OpenDocument-formatet, finder du i tabellen med grafikfunktioner senere i denne artikel.

Område

Underområde

Understøttelsesniveau

Kommentarer

Samarbejde

Brevfletning

Understøttet

Forbindelsen til datakilden skal oprettes igen, hvis dokumentet redigeres i et andet ODF-program.

Indhold

Krydsreferencer

Understøttet

Indhold

Equation Editor

Understøttet

Indhold

Ligninger

Understøttet

Indhold

Fodnoter-slutnoter

Understøttet

Brugerdefinerede separatorer understøttes ikke.

Indhold

Sidehoved-sidefod

Understøttet

Indhold

Indeks

Understøttet

Flere kolonneindekser understøttes ikke.

Indhold

Indsæt skift

Delvist understøttet

Nogle af egenskaberne for fortløbende sektionsskift kan gå tabt, f.eks. top- eller bundmargen, sidehoveder/sidefødder, rammer og linjenummerering.

Indhold

Office Art

Understøttet

Du kan finde flere oplysninger i tabellen med grafikfunktioner.

Indhold

Sidenummerering

Understøttet

Indhold

Billeder

Understøttet

Billeder fra et dokument, der er oprettet i OpenOffice, vises ikke.

Indhold

Tabeller

Delvist understøttet

Tabeller med mere end 64 kolonner understøttes ikke.

Indhold

Tekstbokse

Delvist understøttet

Tekstbokse kan ikke indlejres.

Indhold

Indholdsfortegnelse

Delvist understøttet

Indholdsfortegnelsen mister elementer, der er angivet med et SEQ-felt.

Redigering

Autokorrektur

Understøttet

Redigering

Klip-kopiér-sæt ind

Understøttet

Redigering

Træk og slip

Understøttet

Redigering

Konvolutter og etiketter

Understøttet

Redigering

Markering

Understøttet

Redigering

Fortryd-Annuller Fortryd-Gentag

Understøttet

Filhandlinger

WSS-integration

Understøttet

Formatering

Kanter og skygger

Understøttet

Mønstre på skygger understøttes ikke.

Billedkanttypografier understøttes ikke. De konverteres til en ubrudt streg.

Formatering

Punkttegn og nummerering

Understøttet

Mellemrum mellem tal/punkttegn og tekst kan variere en smule.

Afstanden mellem listeelementer er øget, så den passer til linjeafstanden i dokumentet.

Standardpunkttegn i OpenOffice ændrer udseende, når .odt fil åbnes i Word til internettet.

Formatering

Uncialer

Understøttet

Ankre til visse områder i margenen understøttes ikke.

Formatering

Overstregningstusch

Understøttet

Overstregninger konverteres til tegnenes baggrundsfarve, når du gemmer et dokument.

Formatering

Vandrette streger

Understøttet

Formatering

Afsnit

Understøttet

Formatering

Vis formatering

Understøttet

Formatering

Typografier

Understøttet

Der er et større antal typografier, efter at du har gemt dokumentet i .odt-format, og al formatering i ODF er typografibaseret.

Formatering

Faner

Understøttet

Positionsfaner understøttes ikke.

Formatering

Tekstkolonner

Understøttet

Visse egenskaber, der er knyttet til afsnittet, kan gå tabt, f.eks. top- og bundmargener, sidehoveder/sidefødder, kanter eller linjenummerering.

Formatering

Tekstretning

Delvist understøttet

Følgende tekstretningsformater understøttes:

rltb: højre mod venstre, top til bund

lrtb: venstre mod højre, top til bund

tbrl: top til bund; højre mod venstre

Følgende tekstretningsformater understøttes i tabeller:

vhtb: venstre mod højre, top til bund

tbrl: top til bund, højre mod venstre

tbrlv: top til bund, højre mod venstre, roter skrifttype

btlr: bund til top, venstre mod højre

tblrv: top til bund, venstre mod højre, roter skrifttype

Formatering

Placering

Delvist understøttet

Placeringen af visse tekstbokse, rammer og figurer kan blive ændret afhængigt af den anvendte ankertype.

Infrastruktur

Bogmærker

Understøttet

Infrastruktur

Felter

Delvist understøttet

Felter, som ikke understøttes, bliver konverteret til almindelig tekst.

Felter, der understøttes, bevares fortsat som felter.

SEQ-felter understøttes ikke og påvirker den måde, som indholdsfortegnelser og billedtekster vises på.

Infrastruktur

Links

Understøttet

Dokumenter fra OpenOffice har ikke hyperlinktypografien aktiveret, men de fungerer stadig.

Infrastruktur

OLE

Delvist understøttet

Objekter, der er indlejret i dokumenter, som er oprettet i OpenOffice, vises ikke. Billedtypen er ikke understøttet, og kæden er relativ.

International

IME

Understøttet

international

To streger i en

Understøttet

Udskrivning

Understøttet

Korrektur

Automatisk genkendelse af sprog

Understøttet

Korrektur

Egenskaber for sprog

Understøttet

Korrektur

Stavekontrol

Understøttet

Tekstområder, der er markeret "Kontrollér stavning eller grammatik", mister denne egenskab. Der kontrolleres nu stavning og grammatik i denne tekst.

Grafikfunktioner

I tabellen nedenfor vises, hvilke grafikfunktioner der understøttes fuldt ud eller delvist i OpenDocument-formatet (.odt).

  • Understøttet     Både Word til internettet og OpenDocument-formatet understøtter denne funktion. Grafik, der bruger denne funktion, vises og opfører sig generelt på samme måde i begge formater.

  • Delvist understøttet     Både Word til internettet og OpenDocument-formatet understøtter denne funktion, men grafikken vises muligvis på forskellige måder mellem formaterne. Der går ingen data tabt mellem formaterne, men formateringen og den måde, du arbejder med grafikken på, kan være anderledes.

Standardfigurer

Understøttelsesniveau

Kommentarer

Figurer

Understøttet

Tekstbokse

Understøttet

Understøttet, med undtagelse af objekter i tekstfelter, der understøttes delvist i Word 2010. SmartArt-grafik, figurer eller tekstfelter inden i et tekstfelt understøttes ikke, og de går tabt, når du åbner filen.

WordArt

Understøttet

Indstillinger for 3D-figurer

Understøttet

Billeder

Understøttet

Understøttet med undtagelse af indstillingen Indsæt og sammenkæd, der ikke understøttes af ODF.

Objekter i diagrammer

Understøttet

Konverteres til en gruppe med diagrammet og objekterne. Word 2010 kan ikke understøtte en gruppe, der indeholder et diagram, så objekterne opdeles, når du åbner filen i Word 2010.

Håndskrevet anmærkning

Understøttet

Den håndskrevne anmærkning konverteres til et udvidet metafilbillede (EMF).

Gruppe af objekter

Delvist understøttet

Nogle objekter kan ikke grupperes i Word 2010, så objekterne opdeles, når du åbner OpenDocument-filen. Dette omfatter alt, der er grupperet med et diagram, og et billede, der er grupperet med en figur, et tekstfelt eller et OLE-objekt.

Objekters synlighed

Delvist understøttet

Usynlige objekter bliver synlige, efter at filen er blevet gemt og igen åbnes i Word 2010.

Objektkanter

Understøttet

Ikke alle kanttypografier understøttes. Kanttypografier, som ikke understøttes, gemmes som standardkanttypografien (sort, ubrudt streg).

Objektfyld

Understøttet

Understøttet med undtagelse af, at gradueringsfyld med mere end to stop mister alle stop efter de første to.

Stregformatering

Understøttet

Ikke alle streg- og stregafslutningstypografier understøttes i ODF. Typografier, der ikke understøttes, gemmes som standardtypen, dvs. henholdsvis en sort, ubrudt streg og en åben piltype.

Omfarvning af billeder

Delvist understøttet

Nogle omfarvninger af billeder har tilsvarende farve i ODF, f.eks. sort og hvid. Andre omfarvninger af billeder har ikke en tilsvarende farve og er flade. Billedet vises på samme måde, men omfarvningen kan ikke længere ændres eller fjernes.

Billedtypografier

Delvist understøttet

Kanter er delvist understøttet, men de ser muligvis ikke ens ud.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×