OpenDocument-filer (.odt) er kompatible med Word og Open Source-programmer som OpenOffice og LibreOffice, men der kan være formateringsforskelle, og visse Word-funktioner er ikke tilgængelige i .odt-filer. Word-dokumenter (.docx) er kompatible med de fleste programmer.

Skifte standardfilformatet

 1. Klik på Filer > Indstillinger.

 2. Klik på Gem.

 3. Klik på det format, du vil bruge som standard, på listen Gem filer i dette format under Gem dokumenter.

Hvad er understøttet, når jeg gemmer et Word-dokument i OpenDocument-tekstformatet?

Tabellen nedenfor viser, hvilke Word-funktioner der er fuldt, delvist eller ikke understøttet i OpenDocument-formatet (.odt).

 • Understøttet     Både Word-formatet og OpenDocument-tekstformatet understøtter denne funktion. Indhold, formatering og brugbarhed går ikke tabt.

 • Delvist understøttet     Både Word- og OpenDocument-tekstformatet understøtter denne funktion, men formatering og brugbarhed kan blive påvirket. Der går ingen tekst eller data tabt, men formateringen og den måde, du arbejder med tekst og grafik på, kan være anderledes.

 • Ikke understøttet     Denne funktion understøttes ikke i OpenDocument-tekstformatet. Hvis du vil gemme Word-dokumentet i OpenDocument-tekstformatet, skal du ikke bruge denne funktion, da du i så fald risikerer at miste indhold, formatering og brugbarhed i den del af dokumentet, som funktionen påvirker.

Du kan finde oplysninger om grafikfunktioner i grafikelementtabellen i slutningen af denne artikel.

Område

Underområde

Understøttelsesniveau

Samarbejde

Adressekartotek

Understøttet

Samarbejde

Blog

Understøttet

Samarbejde

Kommentarer

Delvist understøttet

Når du gemmer dokumentet i .odt-format og åbner det igen i Word 2007, bliver kommentarer om en gruppe ord konverteret til et enkelt punkt. Det enkelte punkt er normalt angivet i slutningen af ordgruppen.

Tabeller understøttes ikke i kommentarer. Indholdet af tabellen vedligeholdes i kommentaren, men strukturen går tabt.

I Microsoft 365 og Office 2021, gemmes brugerens initialer også sammen med kommentaren.

Samarbejde

Sammenlign-flet dokumenter

Understøttet

Samarbejde

Dokumentbeskyttelse

Ikke understøttet

Når du gemmer Word 2007-filen i .odt-format, fjernes funktionen, og .odt-filer med denne funktion kan ikke åbnes.

Samarbejde

IRM (Information Rights Management)

Ikke understøttet

Når du gemmer Word 2007-dokumentet i .odt-format, fjernes funktionen, og .odt-filer med denne funktion kan ikke åbnes.

Samarbejde

Brevfletning

Understøttet

Felterne ADDRESSBLOCK og RECIPIENT konverteres til almindelig tekst.

Forbindelsen til datakilden skal oprettes igen, hvis dokumentet redigeres i et andet ODF-program.

Samarbejde

Korrekturrude

Understøttet

Samarbejde

funktionen registrer ændringer

Ikke understøttet

Når du gemmer Word 2007-dokumentet i .odt-format, accepteres alle ændringerne.

Indhold

Bibliografi

Ikke understøttet

Bibliografiafsnittet konverteres til almindelig tekst.

Indhold

Billedtekster

Ikke understøttet

SEQ-felter konverteres til almindelig tekst.

Når du tilføjer nye billedtekster, stiger billedtekstnummeret ikke automatisk.

Indhold

Indholdskontrolelementer

Delvist understøttet

Microsoft 365 og Office 2021gemme Drop-Down indholdskontrolelementer på en liste.

Alle andre kontrolelementer understøttes ikke

Indhold

Krydsreferencer

Understøttet

Indhold

Dokumentbyggeklodser

Ikke understøttet

Indhold

Equation Editor

Understøttet

Indhold

Ligninger

Understøttet

Indhold

Fodnoter-slutnoter

Understøttet

Brugerdefinerede separatorer understøttes ikke.

Indhold

Rammer

Delvist understøttet

Når du gemmer et Word 2007-dokument i .odt-format:

 • Rammer konverteres til tekstbokse.

 • Ankre til visse områder i margenen understøttes ikke.

Indhold, der ikke understøttes, medfører, at rammerne går tabt, men indholdet bevares. Indholdet, der ikke understøttes, omfatter: tabeller, autofigurer, tekstfelter, rammer og SmartArt-grafik.

Indhold

Rammesæt

Ikke understøttet

Indhold

Sidehoved-sidefod

Understøttet

Indhold

Indeks

Understøttet

Flere kolonneindekser understøttes ikke på nuværende tidspunkt.

Indhold

Indsæt skift

Delvist understøttet

Når du gemmer et Word 2007-dokument i .odt-format, kan fortløbende sektionsskift betyde, at nogle af egenskaberne går tabt, f.eks. top- og bundmargener, sidehoveder/sidefødder, rammer og linjenummerering.

Indhold

Office Art

Understøttet

Du kan få mere at vide i grafikelementtabellen.

Indhold

Sidenummerering

Understøttet

Indhold

Billeder

Understøttet

Billeder fra et dokument, der er oprettet i OpenOffice, vises ikke.

Indhold

Tabeller

Delvist understøttet

Tabeller med mere end 64 kolonner understøttes ikke.

Temaformatering konverteres til formatering på celleniveau.

Indhold

Skabeloner og guider

Understøttet

Indhold

Tekstbokse

Delvist understøttet

Tekstbokse kan ikke indlejres.

Indhold

Indholdsfortegnelse

Delvist understøttet

Indholdsfortegnelsen mister elementer, der er angivet med et SEQ-felt.

Indhold

Autoritetstabel

Ikke understøttet

Indhold

Figurtabel

Ikke understøttet

Indhold

E2O

Understøttet

Du kan få mere at vide i grafikelementtabellen.

Redigering

Autofuldførelse

Understøttet

Redigering

Autokorrektur

Understøttet

Redigering

Autoresume

Ikke understøttet

Redigering

Autotekst

Understøttet

Autotekstindtastninger gemmes i Word-skabeloner (.dotx). Hvis du gemmer en Word-skabelon med autotekstindtastninger i .odt-formatet, gemmes autotekstindtastningerne ikke i .odt-versionen.

Redigering

Skift mellem store og små bogstaver

Understøttet

Redigering

Klik og skriv

Understøttet

Redigering

Klip-kopiér-sæt ind

Understøttet

Redigering

Træk og slip

Understøttet

Redigering

Konvolutter og etiketter

Understøttet

Redigering

Markering

Understøttet

Redigering

Sortering

Understøttet

Redigering

Fortryd-Annuller Fortryd-Gentag

Understøttet

Redigering

Ordoptælling

Understøttet

Filhandlinger

Binært filformat

Understøttet

Kan gemme som filtyperne binær .doc og .dot.

Filhandlinger

Bulletproofer

Understøttet

Filhandlinger

Kryptering

Ikke understøttet

Filhandlinger

Filformatet Fixed

Understøttet

Kan gemme som filtyperne .pdf og .xps.

Filhandlinger

HTML-filformat

Understøttet

Kan gemme som filtypen .html.

Filhandlinger

Masterdokumenter

Ikke understøttet

Filhandlinger

Filformatet Open XML

Understøttet

Kan gemme som filtyperne .docx og .dotm.

Filhandlinger

Assistent

Understøttet

Filhandlinger

Filformatet RTF

Understøttet

Kan gemme som filtypen .rtf.

Filhandlinger

Tekstkonvertering

Understøttet

Filhandlinger

Tekstkodning

Understøttet

Filhandlinger

Sikkerhedscenter

Understøttet

Filhandlinger

Word-konvertering

Understøttet

Filhandlinger

Filformatet WordML

Understøttet

Kan gemme som filtypen WordML.

Filhandlinger

WSS-integration

Understøttet

Formatering

Baggrund

Ikke understøttet

Formatering

Kanter og skygger

Understøttet

Mønstre på skygger understøttes ikke.

Billedkanttypografier understøttes ikke. De konverteres til en ubrudt streg.

Formatering

Punkttegn og nummerering

Understøttet

Mellemrum mellem tal/punkttegn og tekst kan variere en smule.

Mellemrum mellem listeelementer øges, så de passer med linjeafstanden i dokumentet.

Standardpunkttegn i OpenOffice ændrer udseende, når .odt-filen åbnes i Word 2007.

Formatering

Uncialer

Understøttet

Ankre til visse områder i margenen understøttes ikke.

Formatering

Formatkonsekvenskontrol

Understøttet

Formatering

formatpensel

Understøttet

Formatering

Overstregningstusch

Understøttet

Overstregninger konverteres til tegnenes baggrundsfarve, når du gemmer et dokument i .odt-format.

Formatering

Vandrette streger

Understøttet

Formatering

Afsnit

Understøttet

Formatering

Vis formatering

Understøttet

Formatering

Typografier

Understøttet

Der er et større antal typografier, efter at du har gemt dokumentet i .odt-format, og al formatering i ODF er typografibaseret.

Formatering

Faner

Understøttet

Positionsfaner understøttes ikke.

Formatering

Tekstkolonner

Understøttet

Visse egenskaber, der er knyttet til afsnittet, kan gå tabt, f.eks. top- og bundmargener, sidehoveder/sidefødder, kanter eller linjenummerering.

Formatering

Tekstretning

Delvist understøttet

Følgende tekstretningsformater understøttes:

 • hvtb: højre mod venstre, top til bund

 • vhtb: venstre mod højre, top til bund

 • tbhv: top til bund, højre mod venstre

 • Tekstretningen i tabelceller understøttes ikke.

Formatering

Temaer

Ikke understøttet

Formatering

Vandmærke

Ikke understøttet

Formatering

Live-visning

Understøttet

Formatering

Placering

Delvist understøttet

Placeringen af visse tekstbokse, rammer og figurer kan blive ændret afhængigt af den anvendte ankertype.

Infrastruktur

Acetate

Understøttet

Når du gemmer i .odt-formatet, bliver indhold med indholdskontrolelementer konverteret til almindelig tekst.

Infrastruktur

Bogmærker

Understøttet

Infrastruktur

Opstart-Afslut

Understøttet

Infrastruktur

Cicero - håndskrift - tale

Understøttet

Infrastruktur

Databinding

Ikke understøttet

Infrastruktur

DDE

Ikke understøttet

Feltets indhold konverteres til almindelig tekst.

Kæden til datakilden går tabt.

Infrastruktur

Felter

Delvist understøttet

Felter, som ikke understøttes, bliver konverteret til almindelig tekst.

Felter, der understøttes, vil fortsat blive bevaret som felter.

SEQ-felter understøttes ikke og påvirker den måde, som indholdsfortegnelser og billedtekster vises på.

Infrastruktur

ActiveX/formularer

Ikke understøttet

Infrastruktur

Freeze Dry

Understøttet

Infrastruktur

Hjælp

Understøttet

Infrastruktur

Links

Understøttet

Dokumenter fra OpenOffice har ikke hyperlinktypografien aktiveret, men de fungerer stadig.

Infrastruktur

Håndskrevne kommentarer

Ikke understøttet

Infrastruktur

Tilpasning af tastatur

Ikke understøttet

Infrastruktur

OCX

Ikke understøttet

Infrastruktur

OLE

Delvist understøttet

Objekter, der er indlejret i dokumenter, som er oprettet i OpenOffice, vises ikke. Billedtypen er ikke understøttet, og kæden er relativ.

International

IME

Understøttet

International

Indsæt symbol

Understøttet

International

Tilslutningsbar brugergrænseflade

Understøttet

International

To streger i en

Understøttet

MODI

OCR

Understøttet

Navigation

Dokumentoversigt

Understøttet

Navigation

Søg-Erstat

Understøttet

Navigation

Gå til-Gå tilbage

Understøttet

Udskrivning

Understøttet

Udskrivning

Sideopsætning

Understøttet

Udskrivning

Vis udskrift

Understøttet

Programmering

Tilføjelsesprogrammer

Delvist understøttet

Programmering

C-API

Delvist understøttet

Programmering

COM-tilføjelsesprogrammer

Delvist understøttet

Programmering

Hændelser

Delvist understøttet

Programmering

Makroer

Ikke understøttet

Programmering

Objektmodel

Understøttet

Programmering

Intelligente dokumenter

Ikke understøttet

Programmering

i-mærker

Funktionen er ikke tilgængelig

Programmering

VBA-registrering

Understøttet

Programmering

VBE-integration

Understøttet

Programmering

WordBasic

Understøttet

Korrektur

Brugerdefinerede ordbøger

Understøttet

Korrektur

Grammatik

Understøttet

Tekstområder, der er markeret "Kontrollér ikke stavning eller grammatik", mister denne egenskab. Der kontrolleres nu stavning og grammatik i denne tekst.

Korrektur

Orddeling

Understøttet

Korrektur

Intelligent autokorrektur

Understøttet

Korrektur

Automatisk genkendelse af sprog

Understøttet

Korrektur

Egenskaber for sprog

Understøttet

Korrektur

Stavekontrol

Understøttet

Tekstområder, der er markeret "Kontrollér ikke stavning eller grammatik", mister denne egenskab. Der kontrolleres nu stavning og grammatik i denne tekst.

Korrektur

Synonymordbog

Understøttet

Korrektur

Oversættelse

Understøttet

Beskyttelse

Følsomhedsmærkater

Ikke understøttet

Opslag

Rude til opslag

Understøttet

Vis

Kladde

Understøttet

Vis

Disposition

Understøttet

Vis

Udskriftslayout

Understøttet

Vis

Læsning

Understøttet

Vis

Lineal

Understøttet

Vis

Rulning

Understøttet

Vis

Statuslinje

Understøttet

Vis

Miniaturebilleder

Understøttet

Vis

Weblayout

Understøttet

Vis

Vinduer

Understøttet

Vis

Zoom

Ikke understøttet

WordMail

Autosignaturer

Understøttet

WordMail

Fax

Understøttet

WordMail

HTML

Understøttet

WordMail

Indstillinger

Ikke understøttet

WordMail

Almindelig tekst

Understøttet

WordMail

RFM

Understøttet

WordMail

RTF

Understøttet

XML

Tilknyt skema

Ikke understøttet

XML

Attributter

Ikke understøttet

XML

Ekstern kilde

Ikke understøttet

XML

Medtag tekst

Ikke understøttet

XML

XML-fletning

Ikke understøttet

XML

OOUI

Ikke understøttet

XML

Markeringshandlinger

Ikke understøttet

XML

Trævisning

Ikke understøttet

XML

Validering

Ikke understøttet

XML

XSLT

Ikke understøttet

Grafikelementer

Tabellen nedenfor viser, hvilke Word-grafikfunktioner der er fuldt, delvist eller ikke understøttet i OpenDocument-formaterne (.odt).

 • Understøttet     Word-formatet og OpenDocument-formatet understøtter denne funktion. Grafik, der bruger denne funktion, vises og opfører sig generelt på samme måde i begge formater.

 • Delvist understøttet     Word-formatet og OpenDocument-formatet understøtter denne funktion, men grafikken vises muligvis på forskellige måder i de to formater. Der går ingen data tabt mellem formaterne, men formateringen og den måde, du arbejder med grafikken på, kan være anderledes.

 • Ikke understøttet     På grund af de unikke forskelle mellem funktionerne i Word-formatet og OpenDocument-formatet og implementeringen understøttes denne funktion ikke i OpenDocument-formatet. Hvis du har planer om at gemme dokumentet i et OpenDocument-format, skal du undlade at bruge disse funktioner.

Standardfigurer

Understøttelsesniveau

Figurer

Understøttet

Tekstbokse

Understøttet

Understøttet, med undtagelse af objekter i tekstfelter, der understøttes delvist. SmartArt-grafik, figurer eller tekstfelter inde i et tekstfelt understøttes ikke, og de går tabt, når du åbner filen.

WordArt

Understøttet

Indstillinger for 3D-figurer

Understøttet

Billeder

Understøttet

Understøttet med undtagelse af indstillingen Indsæt og sammenkæd, der ikke understøttes af ODF.

SmartArt-diagrammer

Understøttet

Konverteres til en gruppe figurer.

ActiveX-kontrolelementer

Ikke understøttet

Objekter i diagrammer

Understøttet

Konverteres til en gruppe med diagrammet og objekterne. Word understøtter ikke en gruppe, der indeholder et diagram, så objekterne opdeles, når du åbner filen i Word.

Signaturlinjeobjekt

Ikke understøttet

Håndskrevet annotation

Understøttet

Den håndskrevne annotation konverteres til en udvidet metafil (EMF). (I Word 2007 konverteres den til en kombinationstegning.)

Gruppe af objekter

Delvist understøttet

Nogle objekter kan ikke grupperes i Word, så objekterne opdeles, når du åbner OpenDocument-filen. Dette omfatter alt, der er grupperet med et diagram, og et billede, der er grupperet med en figur, et tekstfelt eller et OLE-objekt.

Objekters synlighed

Delvist understøttet

Usynlige objekter bliver synlige, når du gemmer filen i .odt-format og åbner den igen i Word.

Objektkanter

Understøttet

Ikke alle kanttypografier understøttes. Kanttypografier, som ikke understøttes, gemmes som standardkanttypografien (sort, ubrudt streg).

Objektfyld

Understøttet

Understøttet med undtagelse af, at gradueringsfyld med mere end to stop mister alle stop efter de første to.

Stregformatering

Understøttet

Ikke alle streg- og stregafslutningstypografier understøttes i ODF. Typografier, der ikke understøttes, gemmes som standardtypen, dvs. henholdsvis en sort, ubrudt streg og en åben piltype.

Billedbeskæring

Understøttet

Almindelig beskæring af et billede er understøttet. Men beskæring af et billede med en figur understøttes ikke.

Omfarvning af billeder

Delvist understøttet

Nogle omfarvninger af billeder har tilsvarende farve i ODF, f.eks. sort og hvid. Andre omfarvninger af billeder har ikke en tilsvarende farve og er flade. Billedet vises på samme måde, men omfarvningen kan ikke længere ændres eller fjernes.

Indstillinger for 3D-billeder

Ikke understøttet

Billedtypografier

Delvist understøttet

Kanter er delvist understøttet, men de ser muligvis ikke ens ud.

Temaer

Ikke understøttet

Hyperlink på figur

Ikke understøttet

Toppen af siden

Senest opdateret: 17-8-2015

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×