We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen FTEST i Microsoft Excel.

Returnerer resultatet af en F-test. En F-test returnerer den tosidede sandsynlighed for, at varianserne i matrix1 og matrix2 ikke er signifikant forskellige. Benyt denne funktion til at bestemme, om to stikprøver har forskellig varians. Du kan f.eks. undersøge, om kommunale og private skoler ligger på forskellige niveauer med givne prøveresultater.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan læse mere om den nye funktion i Funktionen F.TEST.

Syntaks

FTEST(matrix1;matrix2)

Syntaksen for funktionen FTEST har følgende argumenter:

  • Matrix1     Påkrævet. Den første matrix eller det første dataområde.

  • Matrix2     Påkrævet. Den anden matrix eller det andet dataområde.

Bemærkninger

  • Argumenterne skal være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Hvis antallet af datapunkter i matrix1 eller matrix2 er mindre end 2, eller hvis variansen af matrix1 eller matrix2 er nul, returnerer FTEST fejlværdien #DIVISION/0! .

  • Den F-testværdi, der returneres af funktionen LINREGR, er forskellig fra den F-testværdi, der returneres af FTEST-funktionen. LINREGR returnerer det statiske F, hvorimod FTEST returnerer sandsynligheden.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data1

Data2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Formel

Beskrivelse

Resultat

=FTEST(A2:A6;B2:B6)

F-test for datasættene ovenfor

0,64831785

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×