Funktionen GEOMIDDELVÆRDI

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen GEOMIDDELVÆRDI i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det geometriske gennemsnit af en matrix eller et område med positive data. Du kan f.eks. bruge GEOMEAN til at beregne den gennemsnitlige vækst, der er givet rente og rentes rente med variable satser.

Syntaks

GEOMIDDELVÆRDI(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen GEOMIDDELVÆRDI har følgende argumenter:

  • Tal1;tal2; …    Tallet 1 er påkrævet, efterfølgende tal er valgfri. 1 til 255 argumenter, for hvilke gennemsnittet skal beregnes. Du kan også bruge en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter adskilt med semikolon.

Bemærkninger

  • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der angives direkte på listen med argumenter, tælles.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

  • Hvis et datapunkt ≤ 0, returnerer GEOMEAN #NUM! .

  • Ligningen for det geometriske gennemsnit er:

    Ligning

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

4

5

8

7

11

4

3

Formel

Beskrivelse

Resultat

=GEOMIDDELVÆRDI(A2:A8)

Det geometriske gennemsnit for datasættet i A2:A8

5,476987

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×