Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KUBEVÆRDI i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en sammenlagt (aggregeret) værdi fra kuben.

Syntaks

KUBEVÆRDI(forbindelse;[medlemsudtryk1];[medlemsudtryk2];…)

Syntaksen for funktionen KUBEVÆRDI har følgende argumenter:

 • Forbindelse    Påkrævet. En tekststreng med navnet på forbindelsen til kuben.

 • Medlemsudtryk    Valgfrit. En tekststreng fra et MDX-udtryk (MultiDimensional eXpression), der evalueres til et medlem eller en tupel i kuben. Alternativt kan medlemsudtryk være et sæt defineret med funktionen KUBESÆT. Brug medlemsudtryk som et udsnit til at definere den del af kuben, som den sammenlagte værdi returneres for. Hvis der ikke er angivet et mål i medlemsudtryk, bruges standardmålet for kuben.

Bemærkninger

 • Når funktionen KUBEVÆRDI evalueres, vises meddelelsen "#HENTER_DATA…" midlertidigt i cellen, indtil data er hentet.

 • Hvis en cellereference bruges til medlemsudtryk, og den cellereference indeholder en KUBE-funktion, så bruger medlemsudtryk MDX-udtrykket for elementet i den refererede celle og ikke værdien, der er vist i den refererede celle.

 • Hvis forbindelsesnavnet ikke er en gyldig projektmappeforbindelse gemt i projektmappen, returnerer KUBEVÆRDI en #NAME? fejlværdi. Hvis serveren onlineanalysebehandling (OLAP) ikke kører, ikke er tilgængelig eller returnerer en fejlmeddelelse, returnerer KUBEVÆRDI en #NAME? fejlværdi.

 • Hvis mindst ét element i tuplen er ugyldigt, returnerer KUBEVÆRDI en #VALUE! fejlværdi.

 • KUBEVÆRDI returnerer fejlværdien #I/T når:

  • Syntaksen for medlemsudtryk er forkert.

  • Medlemmet, der er angivet af medlemsudtryk, findes ikke i kuben.

  • Tuplen er ugyldig, fordi der ikke er nogle fællesmængde for de angivne værdier. (Dette kan forekomme med flere elementer fra det samme hierarki).

  • Sættet indeholder mindst et medlem med en anden dimension end de andre medlemmer.

  • KUBEVÆRDI kan returnere en #N/A-fejlværdi, hvis du refererer til et sessionsbaseret objekt, f.eks. et beregnet medlem eller navngivet sæt, i en pivottabel, når du deler en forbindelse, og pivottabellen slettes, eller du konverterer pivottabellen til formler. (På fanen Indstillinger i gruppen Værktøjer skal du klikke på OLAP-værktøjer og derefter på Konverter til formler.)

Problem: Nulværdier konverteres til strenge af længden nul

Hvis en celle ikke har nogen data i Excel, fordi du aldrig har ændret den, eller du har slettet indholdet, indeholder cellen en tom værdi. I mange databasesystemer kaldes en tom værdi en Null-værdi. En tom værdi eller Null-værdi betyder bogstaveligt talt "Ingen værdi". En formel kan dog aldrig returnere en tom streng eller Null-værdi. En formel returnerer altid en af tre værdier: en talværdi; en tekstværdi, som kan være en streng af længden nul eller en fejlværdi, f.eks. #NUM! eller #VALUE.

Hvis en formel indeholder funktionen KUBEVÆRDI, der er tilknyttet en OLAP-database (Online Analytical Processing), og en forespørgsel til denne database resulterer i en nulværdi, konverterer Excel nulværdien til en streng af længden nul, også selvom formlen ellers ville returnere en talværdi. Dette kan føre til en situation, hvor en række celler indeholder en kombination af numeriske strenge og strenge af længden nul, og denne situation kan påvirke resultatet af andre formler, der henviser til den pågældende række celler. Hvis f.eks. A1 og A3 indeholder tal, og A2 indeholder en formel med funktionen KUBEVÆRDI, der returnerer en streng af længden nul, returnerer følgende formel fejlværdien #VÆRDI!:

=A1+A2+A3

For at undgå dette kan du teste for en streng af længden nul ved at bruge funktionen ER.TEKST og ved at bruge funktionen HVIS til at erstatte strengen af længden nul med et 0 (nul), som eksemplet nedenfor viser:

=HVIS(ER.TEKST(A1),0,A1)+HVIS(ER.TEKST(A2),0,A2)+HVIS(ER.TEKST(A3),0,A3)

Du kan også indlejre funktionen KUBEVÆRDI i en HVIS-betingelse, der returnerer en nulværdi, hvis funktionen KUBEVÆRDI evalueres til en streng af længden nul, som eksemplet nedenfor viser:

=HVIS (KUBEVÆRDI("Salg","[Mængder].[Profit]","[Tid].[2004]","[Alle produkter].[Drikkevarer]")="", 0, KUBEVÆRDI("Salg","[Mængder].[Profit]","[Tid].[2004]","[Alle produkter].[Drikkevarer]"))

Bemærk, at funktionen SUM ikke kræver test af en streng af længden nul, fordi den automatisk ignorerer strenge af længden nul, når den beregner returværdi.

Eksempler

=KUBEVÆRDI("Salg","[Mængder].[Profit]","[Tid].[2004]","[Alle produkter].[Drikkevarer]")

=KUBEVÆRDI($A$1,"[Mængder].[Profit]",D$12,$A23)

=KUBEVÆRDI("Salg",$B$7,D$12,$A23)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×