Funktionen MEDIAN

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen MEDIAN i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer medianen for de givne tal. Medianen er tallet i midten af et talsæt.

Syntaks

MEDIAN(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen MEDIAN har følgende argumenter:

  • Tal1;tal2; …    Tal1 er påkrævet, og efterfølgende tal er valgfrie. 1-255 tal, du vil finde medianen for.

Bemærkninger

  • Hvis der er et lige antal tal i talrækken, beregner MEDIAN gennemsnittet af de to tal i midten. Se den anden formel i eksemplet.

  • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der angives direkte på listen med argumenter, tælles.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

Bemærk!: Funktionen MEDIAN måler midttendensen, som er placeringen af det centrale punkt for en gruppe tal i en statistisk fordeling. De tre mest almindelige mål for midttendens er:

  • Gennemsnit   ,  som er den aritmetiske middelværdi, der beregnes ved at lægge en gruppe tal sammen og dividere dem med antallet af tal. Gennemsnittet af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 30 divideret med 6, hvilket er lig med 5.

  • Median   ,  som er det midterste tal i en gruppe af tal, dvs. værdierne i den ene halvdel af talrækken er større end medianen, mens værdierne i den anden halvdel af talrækken er mindre end medianen. Medianen af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 4.

  • Tilstand   ,  som er det hyppigst forekommende tal i en gruppe af tal. Tilstanden af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 3.

Ved en symmetrisk fordeling af en gruppe tal er disse tre måltal for midttendens alle ens. Ved en skæv fordeling af tallene i en gruppe kan de være forskellige.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

1

2

3

4

5

6

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MEDIAN(A2:A6)

Medianen for de 5 tal i området A2:A6. Fordi der er fem værdier, er den tredje medianen.

3

=MEDIAN(A2:A7)

Medianen for de 6 tal i området A2:A7. Fordi der er seks tal, er medianen halvvejspunktet mellem tredje og fjerde tal.

3,5

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×