Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen MIDDEL.HVISER i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier.

Syntaks

MIDDEL.HVISER(middelområde; kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2]; ...)

Syntaksen for funktionen MIDDEL.HVISER har følgende argumenter:

 • Middelområde    Påkrævet. En eller flere celler, der skal beregnes et gennemsnit af, herunder tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Kriterieområde1; kriterieområde2; …    Kriterieområde1 er påkrævet, efterfølgende kriterieområder er valgfrie. 1 til 127 områder, hvori det tilknyttede kriterium skal evalueres.

 • Kriterium1; kriterium2; ...    Kriterium1 er påkrævet, og efterfølgende kriterier er valgfrie. 1-127 kriterier i form af et tal, et udtryk, en cellereference eller tekst, der definerer, hvilke celler der skal beregnes gennemsnit for. Kriterier kan f.eks. udtrykkes som 32, "32", ">32", "æbler" eller B4.

Bemærkninger

 • Hvis average_range er en tom værdi eller en tekstværdi, returnerer MIDDEL.HVISER #DIV0! fejlværdi.

 • Hvis en celle i et kriterieområde er tom, behandler MIDDEL.HVISER den som værdien 0.

 • Celler i område, der indeholder SAND, evalueres som 1, og celler i område, der indeholder FALSK, evalueres som 0 (nul).

 • Hver celle i middelområde bruges kun i gennemsnitsberegningen, hvis alle de tilsvarende angivne kriterier er sande for cellen.

 • I modsætning til, hvad der gælder for område- og kriterieargumenterne i funktionen MIDDEL.HVIS, skal hvert kriterieområde i MIDDEL.HVISER have samme størrelse og form som sumområde.

 • Hvis celler i average_range ikke kan oversættes til tal, returnerer MIDDEL.HVISER #DIV0! fejlværdi.

 • Hvis der ikke er nogen celler, der opfylder alle kriterierne, returnerer MIDDEL.HVISER #DIV/0! som fejlværdi.

 • Du kan bruge jokertegnene spørgsmålstegn (?) og stjerne (*) i kriterier. Et spørgsmålstegn repræsenterer et vilkårligt enkelttegn, mens en stjerne repræsenterer en vilkårlig tegnsekvens. Hvis du vil søge efter et spørgsmålstegn eller en stjerne i selve teksten, skal du angive en tilde (~) foran tegnet.

Bemærk!: Funktionen MIDDEL.HVISER måler midttendensen, som er placeringen af det centrale punkt for en gruppe tal i en statistisk fordeling. De tre mest almindelige mål for midttendens er:

 • Gennemsnit   ,  som er den aritmetiske middelværdi, der beregnes ved at lægge en gruppe tal sammen og dividere dem med antallet af tal. Gennemsnittet af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 30 divideret med 6, hvilket er lig med 5.

 • Median   ,  som er det midterste tal i en gruppe af tal, dvs. værdierne i den ene halvdel af talrækken er større end medianen, mens værdierne i den anden halvdel af talrækken er mindre end medianen. Medianen af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 4.

 • Tilstand   ,  som er det hyppigst forekommende tal i en gruppe af tal. Tilstanden af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 3.

Ved en symmetrisk fordeling af en gruppe tal er disse tre måltal for midttendens alle ens. Ved en skæv fordeling af tallene i en gruppe kan de være forskellige.

Eksempler

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Elev

Første

Anden

Endeligt dokument

Quiz

Quiz

Eksamen

Karakter

Karakter

Karakter

Emil

75

85

87

Julie

94

80

88

Hans

86

93

Ufuldstændig

Frederique

Ufuldstændig

75

75

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MIDDEL.HVISER(B2:B5, B2:B5, ">70", B2:B5, "<90")

Gennemsnitlig karakter for første terminsprøve, der giver mellem 70 og 90 for alle elever (80,5). Karakteren "Ufuldstændig" medtages ikke i beregningen, da den ikke er en numerisk værdi.

75

=MIDDEL.HVISER(C2:C5, C2:C5, ">95")

Gennemsnitlig karakter for anden prøve, der er større end 95 for alle studerende. Fordi der ikke er nogen scorer større end 95, #DIV0! returneres.

#DIVISION/0!

=MIDDEL.HVISER(D2:D5, D2:D5, "<>Ikke gennemført", D2:D5, ">80")

Gennemsnitlig eksamenskarakter, der er større end 80 for alle elever (87,5). Karakteren "Ufuldstændig" medtages ikke i beregningen, da den ikke er en numerisk værdi.

87,5

Eksempel 2

Type

Pris

By

Antal værelser

Garage?

Praktisk etplanshus

230000

Næstved

3

Nej

Hyggelig bungalow

197000

Vejle

2

Ja

Dejligt fritidshus

345678

Vejle

4

Ja

Villa i forskudte plan

321900

Næstved

2

Ja

Eksklusiv herskabsvilla

450000

Vejle

5

Ja

Flot patriciervilla

395000

Vejle

4

Nej

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MIDDEL.HVISER(B2:B7, C2:C7, "Vejle", D2:D7, ">2", E2:E7, "Ja")

Gennemsnitspris på et hus i Vejle med mindst 3 værelser og garage

397839

=MIDDEL.HVISER(B2:B7, C2:C7, "Næstved", D2:D7, "<=3", E2:E7, "Nej")

Gennemsnitspris på et hus i Næstved med op til 3 værelser og ingen garage

230000

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×