Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen MIN i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det mindste tal i et talsæt.

Syntaks

MIN(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen MIN har følgende argumenter:

  • Tal1; tal2; ...    Tal1 er valgfrit, og efterfølgende tal er valgfrie. 1-255 tal, du vil søge efter den mindste værdi for.

Bemærkninger

  • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der angives direkte på listen med argumenter, tælles.

  • Hvis et argument er en matrix eller en reference, anvendes kun tal fra den pågældende matrix eller reference. Tomme celler, logiske værdier eller tekst i matrixen eller referencen ignoreres.

  • Hvis argumenterne ikke indeholder tal, returnerer MIN 0.

  • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

  • Hvis du vil medtage logiske værdier og tekstrepræsentationer af tal i en reference som en del af beregningen, skal du bruge funktionen MINV.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

10

7

9

27

2

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MIN(A2:A6)

Mindste af tallene i området A2:A6.

2

=MIN(A2:A6,0)

Mindste af tallene i området A2:A6 og 0.

0

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×