Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Funktionen SLUMPMATRIX returnerer en matrix af tilfældige tal. Du kan angive antallet af rækker og kolonner, der skal udfyldes, minimum- og maksimumværdier, og om der skal returneres hele tal eller decimalværdier.

I følgende eksempler har vi oprettet en matrix, der er fem rækker i højden og tre kolonner i bredden. Den første returnerer et tilfældigt sæt af værdier mellem 0 og 1, hvilket er standardindstillingen for SLUMPMATRIX. Det næste returnerer en serie af vilkårlige decimalværdier mellem 1 og 100. Til sidst returnerer det tredje eksempel en serie af tilfældige hele tal mellem 1 og 100.

Funktionen SLUMPMATRIX i Excel. SLUMPMATRIX(5;3) returnerer tilfældige værdier mellem 0 og 1 i en matrix, der er 5 rækker høj og 3 kolonner bred.

Funktionen SLUMPMATRIX med argumenterne Min., Maks. og Decimal

Funktionen SLUMPMATRIX med argumenterne Min., Maks. og Helt tal

Syntaks

=SLUMPMATRIX([rækker];[koloner];[min.];[maks.];[helt_tal])

Argument

Beskrivelse

[rækker]

Valgfrit

Antallet af rækker, der skal returneres

[kolonner]

Valgfrit

Antallet af kolonner, der skal returneres

[min.]

Valgfrit

Det mindste tal, du vil have returneret

[maks.]

Valgfrit

Det største tal, du vil have returneret

[helt_tal]

Valgfrit

Returner et helt tal eller en decimalværdi

  • SAND for et helt tal

  • FALSK for et decimaltal.

Bemærkninger!: 

  • Hvis du ikke angiver et række- eller kolonneargument, returnerer SLUMPMATRIX en enkel værdi mellem 0 og 1.

  • Hvis du ikke angiver en minimum-eller maksimumværdi for argumentet, indstiller SLUMPMATRIX dem som standard til henholdsvis 0 og 1.

  • Argumentet for minimumtallet skal være mindre end maksimumtallet, da SLUMPMATRIX ellers returnerer #VÆRDI! som fejl.

  • Hvis du ikke angiver argumentet helt_tal, indstilles SLUMPMATRIX som standard til FALSK eller en decimalværdi.

  • Funktionen SLUMPMATRIX returnerer en matrix, der har overløb, hvis det er formlens endelige resultat. Dette betyder, at Excel dynamisk opretter et matrixområde med en passende størrelse, når du trykker på Enter. Hvis dine supplerende data er i en Excel-tabel, tilpasser matrixen automatisk størrelsen, når du tilføjer eller fjerner data fra dit matrixområde, hvis du bruger strukturerede henvisninger. Få mere at vide i denne artikel om funktionsmåde for overløbsmatrix.

  • SLUMPMATRIX adskiller sig fra funktionen SLUMP, idet SLUMP ikke returnerer en matrix, og SLUMP derfor skal kopieres til hele området.

  • En matrix kan betragtes som en række med værdier, en kolonne med værdier eller en kombination af rækker og kolonner med værdier. I eksemplet ovenfor er området for matrixen for vores SLUMPMATRIX-formel D2:F6, eller 5 rækker gange 3 kolonner.

  • I Excel er der begrænset understøttelse af dynamiske matrixer, der opererer på tværs af projektmapper, og de understøttes kun, når begge projektmapper er åbne. Hvis du lukker kildeprojektmappen, returnerer de sammenkædede dynamiske matrixformler en #REFERENCE!-fejl, når de opdateres.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Funktionen FILTRER

Funktionen SEKVENS

Funktionen SORTER

Funktionen SORTER.EFTER

Funktionen ENTYDIGE

Fejl med #OVERLØB! i Excel

Dynamiske matrixer og funktionsmåde for overløbsmatrix

Operator for implicit skæringspunkt: @

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×