Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Funktionen ENTYDIGE returnerer en liste med entydige værdier på en liste eller i et område. 

Returnerer entydige værdier fra en liste med værdier
Eksempel på at bruge =ENTYDIGE(B2:B11) til at returnere en entydig liste over tal

Returnerer entydige navne fra en liste med navne
ENTYDIGE-funktion, der bruges til at sortere en liste med navne

=ENTYDIGE(array,[by_col],[exactly_once])

Funktionen ENTYDIGE har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

matrix

Påkrævet

Det område eller den matrix, der skal returneres entydige rækker eller kolonner fra

[by_col]

Valgfrit

Argumentet by_col er en logisk værdi, der angiver, hvordan du skal sammenligne.

SAND sammenligner kolonner med hinanden og returnerer de entydige kolonner

FALSK (eller udeladt) sammenligner rækker med hinanden og returnerer de entydige rækker

[exactly_once]

Valgfrit

Argumentet exactly_once er en logisk værdi, der returnerer rækker eller kolonner, som forekommer nøjagtigt én gang i området eller matrixen. Det er betydningen af entydig i databasesammenhænge.

SAND returnerer alle entydige rækker eller kolonner, der forekommer nøjagtigt én gang, fra området eller matrixen

FALSK (eller udeladt) returnerer alle de entydige rækker eller kolonner fra området eller matrixen

Bemærkninger!: 

  • En matrix kan betragtes som en række eller kolonne med værdier eller en kombination af rækker og kolonner med værdier. I eksemplerne herover er matrixerne for vores ENTYDIGE-formler henholdsvist området D2:D11 og D2:D17.

  • Funktionen ENTYDIGE returnerer en matrix, der har overløb, hvis det er formlens endelige resultat. Dette betyder, at Excel dynamisk opretter et matrixområde med en passende størrelse, når du trykker på Enter. Hvis dine supplerende data er i en Excel-tabel, tilpasser matrixen automatisk størrelsen, når du tilføjer eller fjerner data fra dit matrixområde, hvis du bruger strukturerede henvisninger. Få mere at vide i denne artikel om funktionsmåde for overløbsmatrix.

  • I Excel er der begrænset understøttelse af dynamiske matrixer, der opererer på tværs af projektmapper, og de understøttes kun, når begge projektmapper er åbne. Hvis du lukker kildeprojektmappen, returnerer de sammenkædede dynamiske matrixformler en #REFERENCE!-fejl, når de opdateres.

Eksempler

Eksempel 1

I dette eksempel bruges SORTER og ENTYDIGE til at returnere en entydig liste over navne i stigende rækkefølge.

Brug ENTYDIGE sammen med SORTER for at returnere en liste over navne i stigende rækkefølge

Eksempel 2

I dette eksempel er argumentet exactly_once angivet til SAND, og funktionen returnerer kun de kunder, der har fået service én gang. Det kan være nyttigt, hvis du vil identificere personer, der ikke er vendt tilbage for yderligere service, så du kan kontakte dem.

Brug af ENTYDIGE sammen med argumentet occurs_once angivet til sand til at returnere en liste over navne, der kun forekommer én gang.

Eksempel 3

I dette eksempel bruges &-tegnet til at sammenkæde efternavn og fornavn i et fuldt navn. Bemærk, at formlen refererer til hele området af navne i A2:A12 og B2:B12. Det gør det muligt for Excel at returnere en matrix med alle navne.

Brug ENTYDIGE med flere områder til at sammenkæde kolonnerne Fornavn/Efternavn i kolonnen Fulde navn.

Tip!: 

  • Hvis du formaterer området med navne som en Excel-tabel, opdateres formlen automatisk, når du tilføjer eller fjerner navne.

  • Hvis du vil sortere listen over navne, kan du tilføje funktionen SORTER: =SORTER(ENTYDIGE(B2:B12&" "&A2:A12))

Eksempel 4

I dette eksempel sammenlignes to kolonner, og kun de entydige værdier mellem dem returneres.

Brug ENTYDIGE til at returnere en liste over sælgere.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Funktionen FILTRER

Funktionen SLUMPMATRIX

Funktionen SEKVENS

Funktionen SORTER

Funktionen SORTER.EFTER

Fejl med #OVERLØB! i Excel

Dynamiske matrixer og funktionsmåde for overløbsmatrix

Operator for implicit skæringspunkt: @

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×