I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen TOPSTEJL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer kurtosisværdien for et datasæt. Kurtosisværdien karakteriserer den relative "spidshed" eller "fladhed" for en fordeling sammenlignet med normalfordelingen. En positiv kurtosisværdi angiver en relativ spidsfordeling. En negativ kurtosisværdi angiver en relativ flad fordeling.

Syntaks

TOPSTEJL(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen TOPSTEJL har følgende argumenter:

 • Tal1;tal2; …    Tal1 er påkrævet, og efterfølgende tal er valgfrie. 1-255 argumenter, du vil beregne kurtosis for. Du kan også bruge en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter adskilt med semikoloner.

Bemærkninger

 • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der angives direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis der er færre end fire datamærker, eller hvis stikprøvens standardafvigelse er lig med nul, returnerer TOPSTEJL fejlværdien #DIVISION/0! .

 • Kurtosis defineres som:

  Ligning

  hvor s er stikprøvens standardafvigelse.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivelse

Resultat

=TOPSTEJL(A2:A11)

Kurtosis af datasættet ovenfor

-0,151799637

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×