Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen VARIANSPV i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner variansen baseret på hele populationen.

Syntaks

VARIANSPV(værdi1;[værdi2]; ...)

Syntaksen for funktionen VARIANSPV har følgende argumenter:

 • Værdi1; værdi2;...    Værdi1 er påkrævet, og efterfølgende værdier er valgfrie. 1-255 værdiargumenter, der svarer til en population.

Bemærkninger

 • VARIANSPV antager, at argumenterne er hele populationen. Hvis dataene repræsenterer et udsnit af populationen, skal du beregne variansen med VARIANSV.

 • En reference kan indeholde følgende argumenter: Tal. Navne, matrixer eller referencer, som indeholder tal. Tekstgengivelser af tal. Eller logiske værdier som f.eks. SAND og FALSK.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der indtastes direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Argumenter, der indeholder SAND, evalueres som 1. Argumenter, der indeholder tekst eller FALSK, evalueres som 0 (nul).

 • Hvis et argument er en matrix eller en reference, bruges kun værdierne i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler og tekstværdier i matrixen eller i referencen ignoreres.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis du ikke vil medtage logiske værdier og tekstgengivelser af tal i en reference som et led i beregningen, skal du bruge funktionen VARIANSP.

 • Ligningen for VARIANSPV er:

  Ligning

  hvor x er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(værdi1,værdi2,…), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIANSPV(A2:A11)

Variansen af alle værktøjernes brudstyrke, hvor det antages, at der kun fremstilles 10 stk. værktøjer (hele populationen)

678,84

=VARIANS(A2:A11)

I dette eksempel bruges funktionen VARIANS, der antager, at der anvendes et udsnit af populationen, og returnerer et andet resultat.

754,27

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×