Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Denne artikel fører dig gennem konfigurationen og brugen af tilføjelsesprogrammet Funktionsoversætter i Excel. Funktionsoversætter er henvendt til personer, der bruger Excel på forskellige sprog og har brug for hjælp til at finde den rigtige funktion på det korrekte sprog, eller personer, som oversætter hele formler fra ét sprog til et andet.

Funktionsoversætter:

 • Gør det muligt for brugere, der kender Excels engelske funktioner, at være produktive i lokaliserede versioner af Excel.

 • Gør det muligt for brugere let at oversætte hele formler til deres eget sprog.

 • Understøtter alle oversatte sprog og funktioner i Excel med 80 sprog og 800 funktioner.

 • Leverer en effektiv måde til at søge efter en vilkårlig del af et funktionsnavn i begge de valgte sprog.

 • Viser en kategoriseret liste, du kan rulle dig igennem, med engelske funktioner og deres tilsvarende oversatte funktioner.

 • Lader dig give feedback til Microsoft om funktionens oversættelseskvalitet. Du kan give feedback om en bestemt funktion på et bestemt sprog.

 • Er oversat til engelsk, dansk, tysk, spansk, fransk, italiensk, japansk, koreansk, hollandsk, portugisisk (brasiliansk), russisk, svensk, tyrkisk, kinesisk (traditionelt) og kinesisk (komplekse skrifttegn).

Installation af tilføjelsesprogrammet Funktionsoversætter

Funktionsoversætter er gratis i Microsoft Store og kan installeres ved hjælp af følgende trin:

 1. Start Microsoft Excel.

 2. Gå til fanen Indsæt.

 3. Klik på knappen Store på båndet.

 4. Dette åbner dialogboksen Tilføjelsesprogrammer til Office. Sørg for, at Store er markeret øverst i boksen, og klik derefter på Produktivitet i venstre side.

 5. Søg efter "Funktionsoversætter" i søgefeltet øverst til venstre.

 6. Når du har fundet den, skal du klikke på grønne knap Tilføj til højre, hvorefter oversætteren installeres

Konfiguration af Funktionsoversætter

Når Funktionsoversætter er installeret, oprettes der to knapper på fanen Startside yderst til højre.

alternativ tekst

Knapperne fører dig til henholdsvis ruden Reference og Oversætter i dialogboksen Funktionsoversætter. Undtagelsen til dette er første gang, du kører Funktionsoversætter, hvor du føres til ruden Velkomst:

Velkomstrude til Funktionsoversætter i Excel

Ruden åbnes i højre side af Excel, hvor den er fastgjort for alle handlinger.

Du kan gå direkte til oversættelser ved at klikke på linket Spring over > øverst i højre side af ruden, men vi anbefaler, at du vælger Introduktion, som fører dig til dialogboksen Sprogindstillinger. Dette giver dig mulighed for at vælge dine standardsprog Fra og Til, selvom du kan ændre dem når som helst.

Rude med sprogindstillinger til Funktionsoversætter

Her kan du konfigurere dine angivne sprog. Selvom Funktionsoversætter understøtter alle sprog, som Microsoft har oversat til Excel-funktioner til, kan du kun anvende et par ad gangen. Alle sprogkombinationer er mulige, og dit valg huskes i Excel. To sprogpar kan ændres når som helst via ruden Indstillinger, der er tilgængelig fra hovedruden i alle tilføjelsesprogrammer. 

Som standard udfyldes sprogene Fra og Til med engelsk som Fra-sprog og installationssproget for Excel som Til-sprog. Hvis installationssproget er et af de sprog, vi har oversat til Funktionsoversætter, vises brugergrænsefladen på det oversatte sprog. Klik på Start arbejdet, når du har valgt dit sprogpar.

Vi bruger konceptet Til og Fra i oversætteren. Til er det sprog, du kender, Fra er det sprog, du vil finde. Så hvis du undersøger opslagsfunktioner på engelsk, men har brug for de franske funktionsnavne, skal du angive Fra-sproget som engelsk og Til-sproget som fransk.

Den grønne knap Pil op/pil ned mellem Til/fra gør dig i stand til nemt at bytte rundt på sprogene Fra og Til.

Indstillinger

Du kan aktivere ruden Indstillinger ved at klikke på indstillingshjulet nederst i en af de tre hovedruder.

alternativ tekst

Ud over at give dig forskellige links, der kan være af interesse, kan du herfra også ændre dine sprogTil og Fra når som helst. Når du klikker på Venstre pil øverst i ruden, føres du tilbage til hovedruden.

Rude med indstillinger til Funktionsoversætter

Ruden Reference

Ruden Reference har en rulleliste for Funktionskategori, som viser alle funktioner i hver gruppe, der er markeret med Fra-sproget til venstre og Til-sproget til højre. Hvis du ikke er sikker på, hvilken kategori en funktion tilhører, kan du vælge indstillingen Alle.

Som standard sorteres funktionerne alfabetisk efter kolonnen Fra, i dette tilfælde engelsk, og vises her med en lille pil ned ud for ordet på engelsk. Du kan sortere alfabetisk eller i omvendt alfabetisk rækkefølge, og du kan vælge at sortere sproget Fra eller Til. Bare Klik på det sprog, du vil sortere efter, og klik på navnet igen for at fortryde Sortér. Pilen angiver sorteringsrækkefølgen.
 

Referencerude til Funktionsoversætter

Når du klikker på et funktionsnavn i en kolonne føres du til ruden Ordbog, der viser funktionen med en kort beskrivelse.

Ruden Ordbog

I ruden Ordbog kan du søge efter en vilkårlig del af et funktionsnavn, da du får vist alle de funktioner, der indeholder de indtastede bogstaver. For at sikre ydeevnen udfyldes der ikke nogen resultater under søgningen, før du har angivet mindst to bogstaver. Søgningen foretages i det valgte sprogpar og returnerer resultater for begge sprog.
 

Ordbogsrude til Funktionsoversætter

Når søgningen har returneret funktionsnavnet, du ønsker, kan du klikke på det, hvorefter sprogparret og funktionsbeskrivelsen vises. Hvis du klikker på et funktionsnavn i ruden Reference, føres du også til Ordbog, og du får vist sprogparret og funktionsbeskrivelsen.

Bemærkninger!: 

 • Ikke alle funktioner har beskrivelser, men det er kun få, der mangler.

 • Funktionsbeskrivelser er kun tilgængelige på engelsk.

 • Hvis du vil have vist en oversat beskrivelse, kan du gå til fanen Formler, klikke på den relevante Funktionskategori og holde markøren over den pågældende funktion. I Excel vises en beskrivelse af funktionen på dit installationssprog.

Klikker du på ikonet Elpære i ruden Ordbog, føres du til ruden Feedback på oversættelse, hvor du kan give os feedback om en bestemt oversættelse.

Feedbackrude til Funktionsoversætter

Ruden Oversætter

Ruden Oversætter kan oversætte en hel formel fra ét sprog til et andet. Her er et eksempel fra ruden Oversætter, hvor en formel er oversat fra engelsk til fransk:

Oversætterruden Funktionsoversætter med en funktion, der er konverteret fra engelsk til fransk

Det øverste felt er til Fra-sproget, og det nederste er til Til-sproget. De to grønne pileknapper i midten oversætter i den angivne retning. I dette tilfælde indsatte vi en formel i dialogboksen Fra og klikkede på pil ned for at oversætte til fransk.

Angiv separatorer manuelt

Excel-funktioner er afhængige af separatorer til at adskille områder og argumenter fra hinanden. Forskellige sprog bruger forskellige separatorer, så mens Funktionsoversætter forsøger at træffe de rigtige valg, kan det sommetider være nødvendigt at angive nogle af disse manuelt.

Billede af listen over knapper under til- og fra-felterne

Under hvert Fra/til-felt finder du en gruppe knapper som vist nedenfor. Med den første knap overføres alt, der er i tekstfeltet ovenfor, og indsættes i den aktuelt aktive celle i Excel. Du kan bruge det til at indsætte en oversat formel i en ønsket celle.

De andre knapper er grupperet efter deres respektive funktioner: decimalseparator, matrixseparator og listeseparator.

 • Decimalseparator

  • Decimalseparatoren kan enten være et punktum eller et komma.

 • Matrixseparator

  • Denne separator bruges specifikt til matrixformler.

 • Listeseparator

  • På engelsk er decimalseparatoren normalt et punktum, og listeseparatoren er et komma. For nogle europæiske sprog er decimalseparatoren et komma, og listeseparatoren må derfor være noget andet, nemlig et semikolon.

Oversæt øjeblikkeligt den markerede celle

Med indstillingen Oversæt øjeblikkeligt den markerede celle på fanen Oversætter vil formlen i en vilkårlig celle, du vælger, blive forsøgt oversat. Formlen indtastes fra den markerede celle i bunden af sprogfeltet Til, og der indsættes øjeblikkeligt en oversættelse i sprogfeltet Fra.

Bemærkninger!: 

 • Funktionen Oversæt øjeblikkeligt den markerede celle understøttes ikke i Microsoft Excel 2013 eller tidligere.

 • Funktionen Oversæt øjeblikkeligt den markerede celle fungerer ikke, hvis du er i redigeringstilstand i en celle. Når du afslutter redigeringstilstand, fungerer øjeblikkelig oversættelse igen.

Feedback

Vi håber, Funktionsoversætterhjælper dig med at blive mere produktiv ved hjælp af lokaliserede versioner af Excel, og vi sætter stor pris på feedback. Du er også velkommen til at give os din feedback, både på funktioner, hvor oversættelsen muligvis ikke er den bedste, men også på selve tilføjelsesprogrammet.

Hvis du har en mening om, hvordan vi oversætter funktioner generelt, og hvordan du gerne så tilføjelsesprogrammet fungere, vil vi meget gerne høre fra dig!

Martin og Vadym, teamet bag Funktionsoversætter

fxlator@Microsoft.com

Bemærk!: Vi gennemgår personligt al feedback, men vi kan ikke love dig et svar. Du skal ikke nævne eller medføre filer med private oplysninger.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×