Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Vælg en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje tilMicrosoft Visio . For brugere med mobilitets- eller synshæmning kan tastaturgenveje være nemmere end at bruge berøringsskærmen og er et vigtigt alternativ til at bruge en mus.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene iMicrosoft Visiopå Windows.

Bemærk!: Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje i Visio.

Hvis du vil

Tryk på

Flytte fokus gennem venstre ramme, tegningen, figurer på den tegning, der indeholder figurdata, links og adresselinjen.

Tabulatortasten (fremad) eller Skift+Tab (bagud)

Åbn fuldskærmsvisningen.

F5

Afslut fuldskærmsvisning.

Esc

Åbne fanen Hjem på båndet.

Alt+H

Åbne dialogboksen Tekst.

F11

Åbn opgaveruden Formatér figur.

F3

Gruppere de markerede figurer.

Ctrl+G eller Ctrl+Skift+G

Placere den markerede figur forrest.

Ctrl+Skift+F

Vælg Pegeværktøj.

Ctrl+1

Vælg tekstværktøjet.

Ctrl+2

Vælg værktøjet tekstblok.

Ctrl+Skift+4

Flytte mellem masterfigurer i en stencil.

Piletaster

Toppen af siden 

Naviger iVisio

Flytte i fuldskærmsvisning

Brug disse tastaturgenveje til at flytte mellemVisioog en anden app eller side, når du bruger fuldskærmsvisningen.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn fuldskærmsvisningen.

F5

Afslut fuldskærmsvisning.

Esc

Åbne den næste side i tegningen.

PgDn

Vende tilbage til den forrige side i tegningen.

PgUp

Toppen af siden 

Flytte i en websidetegning

Hvis du vil

Tryk på

Flytte fokus gennem venstre ramme, tegningen, figurer på den tegning, der indeholder figurdata, links og adresselinjen.

Tabulatortasten (fremad) eller Skift+Tab (bagud)

Aktivere linket for figuren eller linket på den tegning, der er i fokus.

Enter

Toppen af siden 

Flytte ind i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Toppen af siden 

Naviger på båndet

 1. Tryk på Alt

  Tastetip vises som bogstaver over hver indstilling, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

  Vigtige tip vist på båndet til Visio i Windows.

 2. Tryk på den tast, der svarer til det bogstav, der vises i tastetippen over den indstilling, du vil bruge, på tastaturet. Afhængigt af det bogstav, du trykker på, får du muligvis vist flere tastetip.

 3. Tryk på de taster, der svarer til bogstaverne, indtil du når til og aktiverer den ønskede indstilling eller det ønskede kontrolelement.

  I nogle tilfælde skal du først vælge bogstavet for den gruppe, der indeholder indstillingen. Tryk f.eks. på Alt+H, F, S for at åbne listen Størrelse i gruppen Skrifttype .

  Bemærk!: Hvis du vil annullere en handling og skjule tastetippene, skal du trykke på Alt.

Toppen af siden 

Rediger og formatér tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne fanen Hjem på båndet.

Alt+H

Åbne dialogboksen Tekst.

F11

Åbn opgaveruden Formatér figur.

F3

Slå fed formatering til eller fra.

Ctrl+F

Slå kursiv formatering til eller fra.

Ctrl+K

Slå understreget formatering til eller fra.

Ctrl+U

Slå dobbelt understregning til eller fra.

Ctrl+Skift+D

Slå caps-tilstanden til eller fra.

Ctrl+Skift+A

Slå kapitæler til eller fra.

Ctrl+Skift+K

Slå formatering med sænket skrift til eller fra.

Ctrl+lighedstegn ( = )

Slå hævet skrift til eller fra.

Ctrl+Skift+lighedstegn ( = )

Forøge skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+venstre krokodillenæb (<)

Formindske skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+Alt+venstre krokodillenæb (<)

Flytte til det næste tegn.

Højre pil

Flytte til det forrige tegn.

Venstre pil

Flytte til den næste linje med tekst.

Pil ned

Flytte til den forrige tekstlinje.

Pil op

Flytte til det næste ord.

Ctrl+Højre pil

Flytte til det forrige ord.

Ctrl+Venstre pil

Flytte til det næste afsnit.

Ctrl+pil ned eller pil op

Flytte til det forrige afsnit.

Ctrl+Pil op-tast

Markere al tekst i en tekstblok.

Ctrl+A

Markere det næste tegn.

Skift+højre pil

Markere det forrige tegn.

Skift+venstre pil

Markere det næste ord.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere det forrige ord.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere den næste linje.

Shift+Pil ned

Markere den forrige linje.

Skift+pil op

Markere det næste afsnit.

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Markere det forrige afsnit.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Slette det forrige ord.

Ctrl+Tilbage

Erstatte den markerede tekst med felthøjden. Hvis der ikke er markeret nogen tekst, erstattes hele teksten med felthøjden for den markerede figur.

Ctrl+Skift+H

Toppen af siden 

Justere tekst

Hvis du vil

Tryk på

Venstrejustere tekst.

Ctrl+Skift+L

Centrere tekst vandret.

Ctrl+Skift+C

Højrejustere tekst.

Ctrl+Skift+R

Justere tekst vandret.

Ctrl+Skift+J

Justere tekst øverst lodret.

Ctrl+Skift+T

Centrere tekst lodret.

Ctrl+Skift+M

Justere tekst nederst lodret.

Ctrl+Skift+V

Toppen af siden 

Brug fastgør & fastgørelsesfunktionerne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Fastgør og klæb.

Alt+F9

Toppen af siden 

Gruppere, rotere og spejlvende figurer

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Gruppere de markerede figurer.

Ctrl+G eller Ctrl+Skift+G

Fjerne grupperingen af figurer i den markerede gruppe.

Ctrl+Skift+U

Placere den markerede figur forrest.

Ctrl+Skift+F

Placere den markerede figur bagest.

Ctrl+Skift+B

Rotere den markerede figur mod venstre

Ctrl+L

Rotere den markerede figur mod højre

Ctrl+R

Spejlvende den markerede figur vandret.

Ctrl+H

Spejlvende den markerede figur lodret.

Ctrl+J

Åbne dialogboksen Juster figurer for den markerede figur.

F8

Toppen af siden 

Vis tegningsvinduer

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Få vist de åbne tegningsvinduer side om side lodret.

Skift+F7

Få vist de åbne tegningsvinduer side om side vandret.

Ctrl+Skift+F7

Vis de åbne tegningsvinduer, så titlen på hvert vindue er synlig.

Alt+F7 eller Ctrl+Alt+F7

Toppen af siden 

Vælge værktøjer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå værktøjet Formatpensel til eller fra.

Ctrl+Skift+P

Vælg Pegeværktøj.

Ctrl+1

Vælg værktøjet Forbindelse .

Ctrl+3

Vælg forbindelsespunktværktøjet.

Ctrl+Skift+1

Vælg tekstværktøjet.

Ctrl+2

Vælg værktøjet tekstblok.

Ctrl+Skift+4

Toppen af siden 

Vælg tegneværktøjer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælg rektangelværktøjet.

Ctrl+8

Vælg ellipseværktøjet.

Ctrl+9

Vælg stregværktøjet.

Ctrl+6

Vælg bueværktøjet.

Ctrl+7

Vælg kombinationstegningsværktøjet.

Ctrl+5

Vælg værktøjet Blyant.

Ctrl+4

Toppen af siden 

Beskær et billede

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælg beskæringsværktøjet.

Ctrl+Skift+2

Toppen af siden 

Arbejde med Visiofigurer og stencils

Flytte fra figur til figur i en tegningsside

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte fra figur til figur på tegningssiden. Et stiplet rektangel angiver den figur, der har fokus.

Bemærk!: Du kan ikke flytte til figurer, der er beskyttet mod markering eller på et låst lag.

Tabulatortasten (fremad) eller Skift+Tab (bagud)

Markere en figur, der har fokus.

Enter

Markér flere figurer.

Tryk på tabulatortasten for at flytte fokus til den første figur, og tryk derefter på Enter. Hvis du vil flytte fokus til en anden figur, skal du trykke på Og holde Skift nede, trykke på tabulatortasten, indtil der er fokus på figuren, og derefter trykke på Enter for at føje figuren til markeringen. Gentag for hver figur, du vil markere.

Fjerne markeringen af eller fokus på en figur.

Esc

Skifte mellem tekstredigeringstilstand og figurmarkeringstilstand på den markerede figur.

F2

Skubbe den markerede figur.

Piletaster

Skubbe den markerede figur én pixel ad gangen.

Bemærk!: Scroll Lock skal være slået fra.

Skift+piletaster

Toppen af siden 

Arbejde med masterfigurer i en stencil

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte mellem masterfigurer i en stencil.

Piletaster

Flytte til den første masterfigur i en række i en stencil.

Hjem

Flytte til den sidste masterfigur i en række i en stencil.

End

Flytte til den første masterfigur i en kolonne i en stencil.

PgUp

Flytte til den sidste masterfigur i en kolonne i en stencil.

PgDn

Kopiér de markerede masterfigurer til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsæt indholdet af Udklipsholder i en ny stencil.

Bemærk!: Den nye stencil skal først være åben til redigering.

Ctrl+V

Markere alle masterfigurerne i en stencil.

Ctrl+A

Markér flere masterfigurer (i stedet for alle).

Piletaster for at flytte fokus til den første masterfigur. Hvis du derefter vil flytte fokus til en anden masterfigur, skal du trykke og holde Skift nede, trykke på piletasterne, indtil figuren er markeret, og trykke på Enter for at føje figuren til markeringen. Gentag for hver figur, du vil markere.

Markere eller annullere markeringen af en masterfigur, der er i fokus.

Skift+Enter

Fjerne markeringen af masterfigurer i en stencil.

Esc

Indsætte de markerede masterfigurer på tegningen.

Ctrl+Enter

Toppen af siden 

Arbejde med stencils i redigeringstilstand

Hvis du vil

Tryk på

Slette den markerede masterfigur.

Slet

Klippe den markerede masterfigur ud af den brugerdefinerede stencil og placere den i Udklipsholder.

Ctrl+X

Omdøbe den markerede masterfigur.

F2

Øverst på siden 

Arbejd med vinduer, opgaveruder og dialogbokse

Arbejd med vinduer

Hvis du vil

Tryk på

Skifte til det næste vindue

Alt+Tab

Lukke det aktive vindue.

Alt+F4

Gå til en opgaverude fra en anden rude i appvinduet.

Bemærk!: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på Alt for at flytte fokus til båndet.

F6 (Du skal muligvis trykke på F6 mere end én gang).

Maksimere et markeret vindue.

Ctrl+F10

Gendan størrelsen på Visio -appvinduet, når du har maksimeret det.

Ctrl+F5

Kopiér et billede af skærmen til Udklipsholder.

Print screen

Kopiér et billede af det valgte vindue til Udklipsholder.

Alt+Print screen

Vise genvejsmenuen for et vindue for de vinduer, der har et ikon i titellinjen (f.eks. et figurvindue).

Alt+Mellemrum

Åbne dialogboksen Side.

Skift+F4

Åbne dialogboksen Omroker sider.

Ctrl+Alt+P

Skifte fokus gennem åbne tegninger.

Ctrl+Tab eller Ctrl+F6

Skifte fokus gennem åbne tegninger i omvendt rækkefølge.

Ctrl+Skift+Tab eller Ctrl+Skift+F6

Flytte fokus gennem sider på en tegning, herunder synlige markeringsoverlejringer.

Ctrl+PgDn

Flytte fokus gennem sider på en tegning i modsat rækkefølge.

Ctrl+PgUp

Vælge den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiveret

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Toppen af siden 

Brug ruden Hjælp

Ruden Hjælp viser emner og andet supportindhold.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn ruden Hjælp .

F1

Markere det næste element i ruden Hjælp .

Tabulatortasten

Markere det forrige element i ruden Hjælp .

Skift+Tab

Gå tilbage til startsiden i Hjælp .

Alt+Venstre pil

Rulle lidt op eller ned i det aktuelt viste emne i Hjælp.

Pil op eller pil ned

Rulle større mængder op eller ned i det aktuelt viste emne i Hjælp.

PgUp eller PgDn

Toppen af siden 

Arbejde med opgaveruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til en opgaverude fra en anden rude i appvinduet.

Bemærk!: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på Alt for at flytte fokus til båndet og derefter trykke på F6 for at gå til opgaveruden.

F6 (Du skal muligvis trykke på F6 mere end én gang).

Vælge den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiveret

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Flytte mellem valgmuligheder i en markeret undermenu eller flytte mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

Piletasterne ned eller op

Åbne den valgte menu eller udføre den handling, der er tildelt den aktiverede knap

Mellemrum eller Enter

Åbn en genvejsmenu.

Skift+F10 eller Windows Menu

Når en menu eller undermenu er synlig, skal du vælge den første i menuen eller undermenuen.

Hjem

Når en menu eller undermenu er synlig, skal du vælge den sidste kommando i menuen eller undermenuen.

End

Toppen af siden 

Flyd eller fastgør opgaveruder

 1. Tryk på F6 flere gange for at markere den ønskede opgaverude.

 2. Tryk på Alt+mellemrumstasten for at åbne menuen for den pågældende opgaverude.

 3. Tryk på pil ned for at vælge indstillingen Flydende vindue , og tryk derefter på Enter.

Toppen af siden 

Arbejde med dialogbokse

Hvis du vil

Tryk på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tabulatortasten

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tildelt den valgte knap. markere eller fjerne markeringen i det markerede afkrydsningsfelt.

Mellemrumstast

Åbn en liste, hvis den er lukket, og gå til en bestemt indstilling på listen.

Det første bogstav i en indstilling på en rulleliste

Vælg en indstilling, eller markér eller fjern markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i en indstilling eller et afkrydsningsfelt

Åbn den valgte rulleliste.

Alt+pil ned

Luk den valgte rulleliste, eller annuller en kommando, og luk en dialogboks.

Esc

Udføre den handling, der er tildelt standardknappen i en dialogboks.

Enter

Toppen af siden 

Brug af redigeringsfelter i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte en post, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Toppen af siden 

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Tryk på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tabulatortasten

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Piletaster

Udføre handlingen knyttet til den markerede knap.

Enter eller mellemrumstasten

Gå til listen Filtype i dialogboksen Gem som .

Alt+T

Gå til feltet Filnavn .

Alt+N

Gå til listen filtype i dialogboksen Åbn .

Alt+T

Åbn en markeret fil i dialogboksen Åbn .

Alt+O

Gem den aktuelle fil i dialogboksen Gem .

Alt+S

Åbn den valgte rulleliste.

Alt+pil ned

Luk den valgte rulleliste, eller annuller en kommando, og luk en dialogboks.

Esc

Opdater fillisten.

F5

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10 eller Windows Menu

Toppen af siden 

Zoome

Hvis du vil

Tryk på

Zoome ind.

Alt+F6

Zoom ud.

Alt+Skift+F6

Tilpas visningen til vinduet.

Ctrl+Skift+W

Øverst på siden 

Se også

Visio hjælper med at & læring

Understøttelse af skærmlæser til Visio

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Visio

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene iVisio til internettet.

Bemærk!: Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere alt.

Ctrl+A

Udskriv.

Ctrl+P

Klippe en markering.

Ctrl+X

Kopiere en markering.

Ctrl+C

Indsætte en markering.

Ctrl+V

Fortryde en nylig handling.

Ctrl+Z

Annullere fortryd for en nylig handling.

Ctrl+Y

Toppen af siden 

Sidenavigation

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til det næste objekt.

Tabulatortasten

Gå til det forrige objekt.

Skift+Tab

Panorer diagrammet.

Piletaster

Zoom ind.

Ctrl+plustegn (+)

Zoom ud.

Ctrl+minustegn (-)

Gå til næste afsnit på siden.

Ctrl+F6

Gå til forrige afsnit på siden.

Ctrl+Skift+F6

Når fokus er på sidefanen, skal du åbne genvejsmenuen for sidefanen.

Skift+F10 eller Windows Menu

Gå til statuslinjen.

Tab eller Skift+Tab

Aktivere en knap eller kommando på statuslinjen.

Enter

Toppen af siden 

Navigation på båndet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til næste eller forrige båndfane.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Flyt fokus til kommandoerne på båndet.

Enter

Aktivere en markeret kommando.

Mellemrum eller Enter

Åbne undermenuen for en markeret kommando.

Mellemrum, Enter eller Alt+pil ned

Toppen af siden 

Arbejde med figurer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte en figur

Piletaster

Flytte en figur én pixel.

Skift+piletaster

Markér alle figurer på siden.

Ctrl+A

Rediger tekst i en figur.

Enter eller mellemrumstasten

Stoppe redigering af tekst i en figur.

Esc

Roter figuren 90 grader i urets retning.

Ctrl+R

Roter figuren 90 grader mod uret.

Ctrl+L

Gruppér markerede objekter.

Ctrl+G

Opdele en gruppe.

Ctrl+Skift+U

Slette en markeret figur.

Slette

Dupliker en figur.

Ctrl+D

Når fokus er på en figur i galleriet Figurer , skal du indsætte figuren på lærredet.

Enter

Vis forslag til automatisk forbindelse med Hurtige figurer.

Ctrl+piletaster

Toppen af siden 

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Anvende fed formatering af markeret tekst

Ctrl+F

Anvende formatering med kursiv af markeret tekst

Ctrl+K

Understreg den markerede tekst.

Ctrl+U

Toppen af siden 

Flytte indsætningspunktet i tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte tegnet til højre.

Højre pil

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét afsnit op

Ctrl+Pil op-tast

Flytte ét afsnit ned

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte til begyndelsen af siden.

Ctrl+Home

Flytte til slutningen af siden.

Ctrl+End

Toppen af Siden 

Vælg indhold, eller udvid valgmullighederne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere eller udvide markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller udvide markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller udvide markeringen ét ord til højre.

Skift+Ctrl+højre pil

Markere eller udvide markeringen ét ord til venstre.

Skift+Ctrl+venstre pil

Markere eller udvide markeringen én linje op.

Skift+pil op

Markere eller udvide markeringen én linje ned.

Shift+Pil ned

Markere eller udvide markeringen ét afsnit op.

Skift+Ctrl+pil op

Markere eller udvide markeringen ét afsnit ned.

Skift+Ctrl+pil ned

Markere eller udvide markeringen til begyndelsen af linjen.

Skift+Home

Markere eller udvide markeringen til slutningen af linjen.

Skift+End

Markere eller udvide markeringen til begyndelsen af siden.

Skift+Ctrl+Home

Markere eller udvide markeringen til slutningen af siden.

Skift+Ctrl+End

Toppen af siden 

Se også

Visio hjælper med at & læring

Understøttelse af skærmlæser til Visio

Onlinehjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til hele indholdet i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet Hjælp-indhold.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbne vinduet Hjælp

F1

Lukke Hjælp-vinduet.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og den aktive app.

Alt + tab

Gå tilbage til Visio 2010 Startside.

Alt+Home

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

Tab

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element.

Enter

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alt eller Skjul alt i toppen af et emne

Tab

Markere den forrige skjulte tekst eller hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle- eller Skjul alle-hyperlink eller for skjult tekst eller et hyperlink.

Enter

Gå tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage)

Alt+venstre pil

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad)

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

Pil op eller pil ned

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PgUp eller PgDn

Vise en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Dette kræver, at vinduet Hjælp har aktivt fokus (klik på et element i vinduet Hjælp).

Skift+F10

Stoppe den seneste handling (knappen Stop)

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, adresselinjen og listen Søg.

F6

Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning

Pil op eller pil ned

Vise henholdsvis skjule det valgte element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

Venstre eller højre pil

Grundlæggende om Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Tryk på

Skifte til det næste vindue

Alt + tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+skift+tabulator

Lukke det aktive vindue.

Alt+F4

Gå til en opgaverude fra en anden rude i appvinduet (urets retning). Du skal muligvis trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk!: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på Alt for at flytte fokus til båndet.

F6

Maksimere et markeret vindue.

Ctrl+F10

Gendan størrelsen på Visio-appvinduet, når du har maksimeret det.

Ctrl+F5

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

PrintScrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+PrintScrn

Vise genvejsmenuen for et vindue for de vinduer, der har et ikon i titellinjen (f.eks. et figurvindue).

Alt + Mellemrumstast

Åbne dialogboksen Side.

Skift+F4

Åbne dialogboksen Omroker sider.

Ctrl+Alt+P

Skifte fokus gennem åbne tegninger.

Ctrl+Tab eller Ctrl+F6

Skifte fokus gennem åbne tegninger i omvendt rækkefølge.

Ctrl+Skift+Tab eller Ctrl+Skift+F6

Flytte fokus gennem sider på en tegning, herunder synlige markeringsoverlejringer.

Ctrl+PgDn

Flytte fokus gennem sider på en tegning i modsat rækkefølge.

Ctrl+PgUp

Vælge den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiveret

Tab eller Skift+Tab

Ændre skrifttype eller skriftstørrelse

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+<

Bevæge dig rundt i tekst eller celler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til begyndelsen af en linje

Home

Flytte et afsnit op

Ctrl+Pil op

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af et tekstfelt.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks

Ctrl+Home

Åbne og bruge opgaveruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til en opgaverude fra en anden rude i appvinduet. (Du skal måske trykke på F6 flere gange).

Bemærk!: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på Alt for at markere båndet og derefter trykke på F6 for at flytte til opgaveruden.

F6

Vælge den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiveret

Tab eller Skift+Tab

Flytte mellem valgmuligheder i en valgt undermenu. Flytte mellem visse indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks

Pil ned eller pil op

Åbne den valgte menu eller udføre den handling, der er tildelt den aktiverede knap

Mellemrum eller Enter

Åbne en genvejsmenu.

Skift+F10

Markere den første eller sidste kommando i en synlig menu eller undermenu.

Home eller End

Flyd eller fastgør opgaveruder

 1. Tryk på F6 flere gange for at markere den ønskede opgaverude.

 2. Tryk på Alt+mellemrum for at åbne opgaverudens menu.

 3. Tryk på pil ned for at markere kommandoen Flydende vindue, og tryk derefter på Enter.

Brug af dialogbokse

Hvis du vil

Tryk på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tildelt den valgte knap. markere eller fjerne markeringen i det markerede afkrydsningsfelt.

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til det ønskede punkt på listen

Første bogstav i en indstilling på en rulleliste

Vælg en indstilling. markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i en indstilling

Åbn en valgt rulleliste.

Alt+pil ned

Lukke en valgt rulleliste. annullere en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Udføre den handling, der er knyttet til en standardknap i en dialogboks.

Enter

Brug af redigeringsfelter i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte en post, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre eller højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er knyttet til den markerede knap.

Enter, mellemrum

Flytte til listen Filtype i dialogboksen Gem som.

Alt+T

Flytte til feltet Filnavn.

Alt+N

Flytte til listen Filtype i dialogboksen Åbn.

Alt+T

Åbne en markeret fil i dialogboksen Åbn.

Alt+O

Gemme den aktuelle fil i dialogboksen Gem.

Alt+S

Åbn en valgt rulleliste.

Alt+pil ned

Lukke en valgt rulleliste. annullere en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Opdatere fillisten.

F5

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Tekst

Redigere tekst

Hvis du vil

Tryk på

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige tegn i en linje tekst.

Højre pil eller venstre pil

Flytte til henholdsvis den næste eller forrige linje tekst.

Pil ned eller pil op

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige ord i en linje tekst.

Ctrl+højre pil eller Ctrl+venstre pil

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige afsnit.

Ctrl+Pil ned eller Pil op

Markere al teksten i en tekstblok.

Ctrl+A

Markere henholdsvis det næste eller forrige tegn.

Skift+højre pil eller Skift+venstre pil

Markere henholdsvis det næste eller forrige ord.

Ctrl+Skift+højre pil eller Ctrl+Skift+venstre pil

Markere henholdsvis den næste eller forrige linje.

Skift+Pil ned eller Pil op

Markere henholdsvis det næste eller forrige afsnit.

Ctrl+Skift+pil ned eller pil op

Slette det forrige ord.

Ctrl+Tilbage

Erstatte den markerede tekst med felthøjden. Hvis der ikke er markeret nogen tekst, erstattes hele teksten med felthøjden for den markerede figur.

Ctrl+Skift+H

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå fed (Knapflade) til eller fra.

Ctrl+B

Slå kursiv (Knapflade) til eller fra.

Ctrl+I

Slå understregning (Knapflade) til eller fra.

Ctrl+U

Aktivere eller deaktivere dobbelt understregning.

Ctrl+Skift+D

Aktivere eller deaktivere store bogstaver (versaler).

Ctrl+Skift+A

Aktivere eller deaktivere store bogstaver i mindre størrelse (kapitæler).

Ctrl+Skift+K

Slå sænket skrift (Knapflade) til eller fra.

Ctrl+=

Slå hævet skrift (Knapflade) til eller fra.

Ctrl+Skift+=

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+<

Justere tekst

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Venstrejustere tekst.

Ctrl+Skift+L

Centrere tekst vandret.

Ctrl+Skift+C

Højrejustere tekst.

Ctrl+Skift+R

Justere tekst vandret.

Ctrl+Skift+J

Justere tekst øverst lodret.

Ctrl+Skift+T

Centrere tekst lodret.

Ctrl+Skift+M

Justere tekst nederst lodret.

Ctrl+Skift+V

Zoome og navigere

Navigere på båndet

 1. Tryk på Alt.

  Tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

  Visio 2010-båndet med tastetip vist.

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastaturtippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Afhængigt af hvilket bogstav du trykker på, får du muligvis vist flere tastetip. Hvis f.eks. fanen Start er aktiv, og du trykker på N, så vises fanen Indsæt sammen med tastetippene for grupperne under den fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller indstilling, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den ønskede kommando. Hvis f.eks. fanen Hjem er aktiv, skal du trykke på Alt+H, F, S for at gå til listen Størrelse i gruppen Skrifttype .

  Bemærk!: Du kan annullere handlingen og skjule tastetip ved at trykke på Alt.

Zoome

Hvis du vil

Tryk på

Zoome ind.

Alt+F6

Zoome ud.

Alt+Skift+F6

Tilpasse til vindue.

Ctrl+Skift+W

Flytte rundt i fuldskærmsvisning

Brug disse tastaturgenveje til at flytte mellem Visio og en anden app eller side, når du er i fuldskærmsvisning.

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Starte fuld skærmvisning.

F5

Afslutte fuld skærmvisning.

Esc

Åbne den næste side i tegningen.

PgDn

Vende tilbage til den forrige side i tegningen.

PgUp

Flytte rundt på en websidetegning

Hvis du vil

Tryk på

Flytte fokus gennem venstre ramme, tegningen, figurer på den tegning, der indeholder figurdata, links og adresselinjen.

Tab

Aktivere linket for figuren eller linket for den tegning, der har fokus.

Enter

Visio-specifikke opgaver

Formatere tekst

Hvis du vil

Tryk på

Åbne fanen Startside på båndet.

Alt+H

Åbn fanen Skrifttype i dialogboksen Tekst.

F11

Åbn fanen Afsnit i dialogboksen Tekst.

Skift+F11

Åbn fanen Faner i dialogboksen Tekst.

Ctrl+F11

Åbne dialogboksen Fyld for den markerede figur.

F3

Åbne dialogboksen Linje.

Skift+F3

Brug funktionerne Fastgør og klæb

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne fanen Generelt i dialogboksen Fastgør og klæb.

Alt+F9

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Fastgør under fanen Generelt i dialogboksen Fastgør & fastklæb . fastgør figurer til elementer, der er valgt i sektionen Fastgør til i dialogboksen.

L

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Fastklæb under fanen Generelt i dialogboksen Fastgør & fastklæb . Fastklæber figurer til elementer, der er markeret i sektionen Fastklæb til i dialogboksen (menuen Funktioner , Fastgør & Fastklæb).

G

Gruppere, rotere og spejlvende figurer

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Gruppere de markerede figurer.

Ctrl+G eller Ctrl+Skift+G

Fjerne grupperingen af figurer i den markerede gruppe.

Ctrl+Skift+U

Placere den markerede figur forrest.

Ctrl+Skift+F

Placere den markerede figur bagest.

Ctrl+Skift+B

Rotere den markerede figur mod venstre.

Ctrl+L

Rotere den markerede figur mod højre.

Ctrl+R

Spejlvende den markerede figur vandret.

Ctrl+H

Spejlvende den markerede figur lodret.

Ctrl+J

Åbne dialogboksen Juster figurer for den markerede figur.

F8

Få vist tegningsvinduer

Hvis du vil

Tryk på

Få vist de åbne tegningsvinduer side om side lodret.

Skift+F7

Få vist de åbne tegningsvinduer side om side vandret.

Ctrl+Skift+F7

Få vist de åbne tegningsvinduer, så du kan se titlen på hvert vindue.

Alt+F7 eller Ctrl+Alt+F7

Visio-specifikke værktøjslinjer

Vælge værktøjer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå værktøjet Formatpensel til eller fra (Knapflade).

Ctrl+Skift+P

Vælg Pegeværktøj ( Knappen Markør).

Ctrl+1

Vælg værktøjet Forbindelse (Knapflade).

Ctrl+3

Vælge værktøjet Forbindelsespunkter.

Ctrl+Skift+1

Vælg værktøjet Tekst(Knappen Tekstværktøj).

Ctrl+2

Vælg værktøjet Tekstboks (Knapflade).

Ctrl+Skift+4

Vælg tegnefunktioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælg værktøjet Rektangel (Knapflade).

Ctrl+8

Vælg Ellipseværktøjet (Knapflade).

Ctrl+9

Vælg Værktøjet Streg (Knapflade).

Ctrl+6

Vælg værktøjet Bue (Knapflade).

Ctrl+7

Vælg Værktøjet Kombinationstegning (Knapflade).

Ctrl+5

Vælg værktøjet Blyant (Knapflade).

Ctrl+4

Beskære et billede

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælg beskæringsværktøjet (Knapflade).

Ctrl+Skift+2

Visio-figurer og stencils

Flytte fra figur til figur i en tegningsside

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte fra figur til figur på tegningssiden. Et stiplet rektangel angiver den figur, der har fokus.

Bemærk!: Du kan ikke flytte til de figurer, der er beskyttet mod markering, eller som findes i et låst lag.

Tab

Flytte fra figur til figur på tegningssiden i modsat rækkefølge.

Skift+Tab

Markere en figur, der har fokus.

Bemærk!: Hvis du vil markere flere figurer, kan du bruge piletasterne til at anbringe fokus på den første figur, du vil markere, og derefter trykke på Enter. Hold Skift nede, mens du trykker på Tab for at anbringe fokus på en anden figur. Når fokusrektanglet er over den ønskede figur, skal du trykke på Enter for at føje denne figur til markeringen. Gentag for hver figur, du vil markere.

Enter

Fjerne markeringen af eller fokus på en figur.

Esc

Skifte mellem tekstredigering og figurmarkering på en markeret figur.

F2

Skubbe en markeret figur.

Piletaster

Skubbe en markeret figur én pixel ad gangen.

Bemærk!: Scroll Lock skal være deaktiveret.

Skift+piletaster

Arbejde med masterfigurer i en stencil

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte mellem masterfigurer i en stencil.

Piletaster

Flytte til den første masterfigur i en række i en stencil.

Home

Flytte til den sidste masterfigur i en række i en stencil.

End

Flytte til den første masterfigur i en kolonne i en stencil.

PgUp

Flytte til den sidste masterfigur i en kolonne i en stencil.

PgDn

Kopiere de markerede masterfigurer til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af Udklipsholder i en ny stencil.

Bemærk!: Den nye stencil skal først være åben til redigering.

Ctrl+V

Markere alle masterfigurerne i en stencil.

Bemærk!: Hvis du vil markere flere masterfigurer, kan du trykke på piletasterne for at anbringe fokus på den første masterfigur, du ønsker. Hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at anbringe fokus på en anden master. Når fokusrektanglet er over den ønskede master, skal du trykke på Enter for at føje denne master til markeringen. Gentag for hver master, du vil markere.

Ctrl+A

Aktivere og deaktivere markeringen af en masterfigur, der har fokus.

Skift+Enter

Fjerne markeringen af masterfigurer i en stencil.

Esc

Indsætte de markerede masterfigurer på tegningen.

Ctrl+Enter

Arbejde med stencils i redigeringstilstand

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Slette den markerede masterfigur.

Delete

Fjerne den markerede masterfigur fra den brugerdefinerede stencil og placere den i Udklipsholder.

Ctrl+X

Omdøbe den markerede masterfigur.

F2

Se også

Hjælp til Visio

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Visio

Hjælp til Visio til internettet

Gør et Visio til internettet-diagram tilgængeligt

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×