Grundlæggende om figurer: tilpasse størrelsen, formatere, flytte og føje tekst til figurer

Figurtyper

Endimensional (1-D)

En 1 D-figur fungerer som en linje.

Todimensional (2-D)

En 2 D-figur fungerer som et rektangel.

Markere en eller flere figurer

Du kan markere alle figurer på siden ved at trykke på Ctrl+A. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at vælge færre figurer på en side.

Sådan markerer du én figur

 1. Klik på en figur.

 2. Den markerede figur får markeringshåndtag.

Sådan markerer du flere figurer ved at trække et område

 1. Klik på siden, og træk.

  Der vises et markeringsområde.

 2. Træk det markerede område for at angive alle de figurer, du vil markere.

  De markerede figurer fremhæves i en midlertidig kasse med markeringshåndtag.

Sådan markerer du flere figurer ved at klikke på hver figur

 • Tryk på Ctrl, mens du klikker på hver figur, du vil markere.

  De markerede figurer fremhæves i en midlertidig kasse med markeringshåndtag.

Flytte en figur

Sådan flytter du en figur ved at trække

 • Klik på figuren, og tryk på museknappen, mens du trækker figuren til en ny placering.

Sådan flytter du en figur ved hjælp af piletasterne

 1. Klik på den figur, du vil flytte for at markere den.

 2. Tryk på en eller flere piletaster for at flytte figuren i de retninger, der er angivet af piletasterne.

  Du kan flytte en figur en enkelt pixel ad gangen ved at holde Skift nede, mens du trykker på en piletast.

Føje tekst til en figur

Sådan føjer du tekst til en figur

 1. Markér en figur.

 2. Begynd at skrive.

  Når du begynder at skrive, mens en figur er markeret, skifter Visiotil tekstredigering og zoomer ind på figuren (hvis der ikke allerede er zoomet ind på visningen).

 3. Du stopper med at tilføje tekst ved at trykke på Esc eller klikke uden for figuren.

  Visio gendanner den oprindelige visning, hvis der automatisk var zoomet ind, da du begyndte at skrive.

Redigere tekst på en figur

Sådan redigerer du tekst på en figur

 1. Dobbeltklik på den figur, du vil redigere.

  Visioskifter til tekstredigering og zoomer ind på figuren (hvis der ikke allerede er zoomet ind på visningen).

 2. Du stopper med at tilføje tekst ved at trykke på Esc eller klikke uden for figuren.

  Visio gendanner den oprindelige visning, hvis der automatisk var zoomet ind, da du begyndte at skrive.

Sådan ændrer du formateringen af tekst på en figur

 1. Dobbeltklik på figuren med den tekst, du vil formatere.

 2. Brug værktøjerne i grupperne Skrifttype og Afsnit på fanen Startside for at formatere teksten.

  Du kan også trykke på F11 for at åbne dialogboksen Tekst, hvor du kan angive mange typer tekstformatering.

Tilpasse størrelsen på en figur

Sådan ændrer du dimensionerne på en figur ved at trække

 1. Markér den figur, du vil ændre størrelsen på.

 2. Klik og træk et af de markeringshåndtag, der vises på siderne og hjørnerne.

  Træk et hjørnehåndtag, eller hold Skift nede, mens du trækker håndtaget, for at bevare figurens proportioner. Visio viser bredden og højden på den markerede figur, som vises på statuslinjen nederst i vinduet.

Sådan ændrer du dimensionerne på en figur ved at angive mål

 1. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis, og klik derefter på Størrelse og placering.

 2. Markér den figur, du vil ændre størrelsen på.

 3. Angiv værdierne for bredde og højde for figuren.

  Tryk på Enter, eller klik på en anden værdi for at gøre den nye værdi effektiv.

Formatere en figur

Sådan formaterer du en figur

 • Højreklik på en figur, og klik derefter på Formatér figur.

Rotere en figur

Sådan roterer du en figur ved at trække

 1. Markér den figur, du vil rotere.

 2. Hold markøren over rotationshåndtaget, indtil det ændres til en cirkel (Markør for rotationsværktøj)

 3. Træk håndtaget til den ønskede rotation.

Sådan roterer du en figur ved at indtaste et tal

 1. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis, og klik derefter på Størrelse og placering.

 2. Skriv den ønskede vinkel i feltet Vinkel, og tryk derefter på Enter.

Kopiere en figur

Ud over understøttende standardtastaturgenveje til at klippe og indsætte (f.eks. Ctrl + C og Ctrl + V), kan du oprette en kopi af en figur, mens du trækker den til sted ved at benytte følgende fremgangsmåde.

Sådan duplikerer du en figur i din tegning eller dit diagram ved at trække

 1. Tryk på og holde Ctrl nede, mens du trækker den figur, du vil duplikere.

  Visioopretter en kopi af den markerede figur under musemarkøren.

 2. Slip museknappen for at placere den duplikerede figur.

Finde figurspecifikke kommandoer

Sådan får du vist figurspecifikke kommandoer

 • Højreklik på den figur, du vil undersøge.

  Visioen genvejsmenu, der har figurspecifikke kommandoer, nogle der kan være entydige for den type figur, du har valgt.

Nogle figurer har særlige kontrolhåndtag, angivet med Billede af justeringshåndtag – gul rombe, som du kan bruge til at ændre figuren. Hvert kontrolhåndtag er en funktion, der er entydige for den type figur, som den vises på. Vælg figuren, og træk kontrolhåndtaget.

Sådan får du vist funktionen af et særligt kontrolhåndtag

 1. Markér den figur, du vil undersøge.

 2. Hold markøren over det særlige kontrolhåndtag (Billede af justeringshåndtag – gul rombe).

  Efter et øjeblik Visioteksten, der beskriver håndtagets funktion. Du kan også trække i håndtaget for at se, hvordan det fungerer.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder

Gå på opdagelse i kurser >

Få nye funktioner først

DELTAG I MICROSOFT INSIDERS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×