Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen HYPGEO.FORDELING i Microsoft Excel.

Returnerer den hypergeometriske fordeling. HYPGEO.FORDELING returnerer sandsynligheden for et givet antal vellykkede udfald i en stikprøve med en given stikprøvestørrelse, givne vellykkede udfald i populationen samt populationens størrelse. Brug HYPGEO.FORDELING til opgaver med en endelig population, hvor hver observation er enten vellykket eller mislykket, og hvor hver delmængde af en given størrelse vælges med ens sandsynlighed.

Syntaks

HYPGEO.FORDELING(udfald_s;størrelse;population_s;populationsstørrelse;kumulativ)

Syntaksen for funktionen HYPGEO.FORDELING har følgende argumenter:

 • Udfald_s  Påkrævet. Antallet af gunstige udfald i stikprøven.

 • Størrelse     Påkrævet. Stikprøvestørrelsen.

 • Population_s  Påkrævet. Antallet af gunstige udfald i populationen.

 • Populationsstørrelse  Påkrævet. Populationens størrelse.

 • Kumulativ  Påkrævet. En logisk værdi, som bestemmer funktionens form. Hvis kumulativ er SAND, returnerer HYPGEO.FORDELING den kumulative fordelingsfunktion, og hvis FALSK, returneres tæthedsfunktionen.

Bemærkninger

 • Alle argumenter afkortes til heltal.

 • Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer HYPGEO.FORDELING #VÆRDI! som fejlværdi.

 • Hvis udfald_s < 0, eller udfald_s er større end den mindste af værdierne størrelse og population_s, returnerer HYPGEO.FORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Hvis udfald_s er mindre end den største af værdierne 0 og (størrelse - populationsstørrelse + population_s), returnerer HYPGEO.FORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Hvis størrelse ≤ 0, eller størrelse > populationsstørrelse, returnerer HYPGEO.FORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Hvis population_s ≤ 0, eller population_s > populationsstørrelse, returnerer HYPGEO.FORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Hvis populationsstørrelse ≤ 0, returnerer HYPGEO.FORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Ligningen for den hypergeometriske fordeling er:

  Ligning

  hvor:

  x = udfald_s

  n = størrelse

  M = population_s

  N = populationsstørrelse

  HYPGEO.FORDELING benyttes i stikprøver, hvor der ikke udskiftes fra en endelig population.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

Resultat

1

Antallet af gunstige udfald i stikprøven

4

Stikprøvestørrelse

8

Antallet af gunstige udfald i populationen

20

Populationsstørrelse

Formel

Beskrivelse (resultat)

=HYPGEO.FORDELING(A2;A3;A4;A5;SAND)

Kumulativ hypergeometrisk fordelingsfunktion for stikprøven og populationen i cellerne A2 til og med A5

0,4654

=HYPGEO.FORDELING(A2;A3;A4;A5;FALSK)

Sandsynlighedsfunktionen for den hypergeometriske fordeling for stikprøven og populationen i cellerne A2 til og med A5

0,3633

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×