We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling. HYPGEOFORDELING returnerer sandsynligheden for et givet antal gunstige udfald i en stikprøve med en given stikprøvestørrelse, givne gunstige udfald i populationen samt populationens størrelse. Brug HYPGEOFORDELING til opgaver med en endelig population, hvor hver observation er enten gunstig eller en fiasko, og hvor hvert subsæt af en given størrelse vælges med ens sandsynlighed.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan læse mere om den nye funktion i Funktionen HYPGEO.FORDELING.

Syntaks

HYPGEOFORDELING(udfald_s;størrelse;population_s;populationsstørrelse)

Syntaksen for funktionen HYPGEOFORDELING har følgende argumenter:

 • Udfald_s  Påkrævet. Antallet af gunstige udfald i stikprøven.

 • Størrelse     Påkrævet. Stikprøvestørrelsen.

 • Population_s  Påkrævet. Antallet af gunstige udfald i populationen.

 • Populationsstørrelse  Påkrævet. Populationens størrelse.

Bemærkninger

 • Alle argumenter afkortes til heltal.

 • Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer HYPGEOFORDELING #VÆRDI! som fejlværdi.

 • Hvis udfald_s < 0, eller udfald_s er større end den mindste af værdierne størrelse og population_s, returnerer HYPGEOFORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Hvis udfald_s er mindre end den største af værdierne 0 og (størrelse - populationsstørrelse + population_s), returnerer HYPGEOFORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Hvis størrelse ≤ 0, eller størrelse > populationsstørrelse, returnerer HYPGEOFORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Hvis population_s ≤ 0, eller population_s > populationsstørrelse, returnerer HYPGEOFORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Hvis populationsstørrelse ≤ 0, returnerer HYPGEOFORDELING #NUM! som fejlværdi.

 • Ligningen for den hypergeometriske fordeling er:

  Hypgeomdist

  hvor:

  x = udfald_s

  n = størrelse

  M = population_s

  N = populationsstørrelse

  HYPGEOFORDELING benyttes i stikprøver, hvor der ikke udskiftes fra en endelig population.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

1

Antallet af gunstige udfald i stikprøven

4

Stikprøvestørrelse

8

Antallet af gunstige udfald i populationen

20

Populationsstørrelse

Formel

Beskrivelse

Resultat

=HYPGEOFORDELING(A2;A3;A4;A5)

Hypergeometrisk fordeling for stikprøven og populationen i cellerne A2, A3, A4 og A5.

0,3633

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×