You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Returnerer en lodret matrix med de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et datainterval. Brug TRANSPONER(HYPPIGST.FLERE(tal1,tal2,...)) til en vandret matrix.

Derved returneres der mere end et resultat, hvis der er flere tilstande. Denne funktion skal angives som en matrixformel, fordi den returnerer en matrix, der indeholder værdier.

Syntaks

HYPPIGST.FLERE ((tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen HYPPIGST.FLERE har følgende argumenter:

  • Tal1     Påkrævet. Det første talargument, du vil søge beregne hyppigheden for.

  • Tal2, ...     Valgfrit. Talargumenterne 2-254, du vil beregne hyppigheden for. Du kan også bruge en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter adskilt med semikolon.

Bemærkninger

  • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

  • Hvis datasættet ikke indeholder nogen dobbelte datapunkter, returnerer HYPPIGST.FLERE fejlværdien #I/T.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Formel

Beskrivelse

Resultat

=HYPPIGST.FLERE(A2:A13)

Formlen =HYPPIGST.FLERE(A1:A12) skal angives som en matrixfomel. Når den angives som en matrixformel, returnerer HYPPIGST.FLERE 1, 2 og 3 som tilstandene, fordi de hver især forekommer tre gange. Hvis formlen ikke angives som en matrixformel, er det enkelte resultat 1. Det ville være det samme resultat for at bruge funktionen HYPPIGST.ENKELT. Ved oprettelsen af matrixformlen blev der inkluderet flere ekstra celler for at sikre, at alle tilstande returneres. Matrixformlen blev defineret for området C15:C22. Hvor der ikke findes nogen yderligere tilstande, findes #I/T-fejlværdier.

1

2

3

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×