Importere kontakter til Outlook

Outlook har en guide til import/eksport, der gør det nemt at importere kontakter fra en CSV-fil.

 1. Vælg Filer øverst på dit Outlook-bånd.

  Hvis båndet ikke indeholder indstillingen Filer i øverste venstre hjørne, bruger du en ældre Outlook-version. Se Hvilken version af Outlook har jeg? for at finde importinstruktionerne til din version af Outlook.

  Sådan ser båndet ud i Outlook 2016.
 2. Vælg Åbn og eksportér > Importér/eksportér. Dette starter guiden.

  Du kan oprette din Outlook-pst-fil ved at vælge Filer, derefter vælge Åbn og Eksportér, og derefter Importér/Eksportér

 3. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og vælg derefter Næste.

  Guiden Importér og eksportér – importere fra et andet program eller en anden fil

 4. Vælg Kommaseparerede værdier, og vælg derefter Næste.

  Guiden Eksportér i Outlook – vælge en CSV-fil

 5. I feltet Importér en fil skal du gå til din fil med kontakter og derefter dobbeltklikke for at vælge den.

  Gå til kontakternes csv-fil, og vælg, hvordan du vil håndtere dubletter

 6. Vælg et af følgende punkter for at angive, hvordan Outlook skal håndtere duplikerede kontakter:

  • Erstat dubletter med de importerede elementer   Hvis en kontakt allerede findes i både Outlook og din fil med kontakter, vil Outlook ignorere de oplysninger, som det har om kontakten, og bruge oplysningerne fra din fil med kontakter. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i din fil med kontakter er mere fuldstændige eller nyere end kontaktoplysningerne i Outlook.

  • Tillad oprettelse af dubletter   Hvis en kontakt findes i Outlook og din fil med kontakter, opretter Outlook dublerede kontakter: én med de oprindelige oplysninger fra Outlook, og én med de oplysninger, der er importeret fra din fil med kontakter. Du kan kombinere oplysningerne for disse personer på et senere tidspunkt, så du slipper for dubletter. Dette er standardindstillingen.

  • Importér ikke dubletter    Hvis en kontakt findes i Outlook og i din fil med kontakter, bevarer Outlook de oplysninger, som det har om kontakten, og ignorerer oplysningerne fra din fil med kontakter. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i Outlook er mere fuldstændige eller nyere end kontaktoplysningerne i din fil med kontakter.

 7. Klik på Næste.

 8. Rul til toppen af feltet Vælg en destinationsmappe, hvis det er nødvendigt, og vælg mappen Kontakter > Næste. Hvis du har flere mailkonti, skal du vælge mappen Kontakter, som findes under den mailkonto, der skal være knyttet til kontakterne.

  Når du importerer Google Gmail-kontaktpersoner i din Office 365-postkasse, skal du vælge Kontakter som destination

 9. Vælg Finish.

  Når du importerer Gmail-kontakter til Office 365-postkassen, skal du klikke på knappen Afslut for at starte overførslen

  Outlook begynder straks at importere dine kontakter. Importen er færdig, når statusfeltet for importen lukkes.

 10. Vælg ikonet Personer nederst i Outlook for at få vist dine kontaktpersoner.

  Vælg ikonet Personer nederst på siden.

Understøttelsen af Office 2010 ophørte den 13. oktober 2020

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu
 1. Vælg fanen Filer øverst på dit Outlook-bånd.

  Hvis båndet ikke indeholder indstillingen Filer i øverste venstre hjørne, bruger du ikke Outlook 2010. Se Hvilken version af Outlook har jeg? for at finde importinstruktionerne til din version afOutlook.

  Vælg fanen Filer i Outlook 2010.

 2. Vælg Åbn > Importér. Dette starter guiden.

  Vælg Åbn, og vælg derefter Importér.

 3. Klik på Importér fra et andet program eller en anden fil i Guiden Import og eksport, og klik derefter på Næste.

  Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil.

 4. Hvis du vil importere en CSV-fil, skal du vælge Kommaseparerede værdier (Windows).

  Vælg .pst import

 5. Vælg Gennemse, vælg derefter den .csv-fil, du vil importere, og vælg Næste.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du ønsker, at de importerede oplysninger skal erstatte dubletter, som allerede findes i Outlook, skal du vælge det under Indstillinger. Ellers skal du vælge Importér ikke dubletter.

  • Søg efter den .pst-fil, du vil importere.

 6. Angiv indstillingerne for import af elementer. Vælg Filter, hvis du kun vil importere bestemte mails. Vælg fanen Flere valgmuligheder, hvis du vil kun importere mails, der er læst eller ulæst.

  Som regel skal du ikke ændre standardindstillingerne. Den øverste mappe – som regel dine personlige mapper, Outlook-datafilen eller din mailadresse – vælges automatisk.

  Vælg Filter, hvis du kun vil importere bestemte mails.

 7. Medtag undermapper vælges som standard. Alle mapper under den valgte mappe importeres.

 8. Standardindstillingen Importér emner til den samme mappe i sammenligner mapperne i den importerede fil med mapperne i Outlook. Hvis en mappe ikke findes i Outlook, oprettes den.

 9. Vælg Udfør. Outlook importerer dine data. Importen er færdig, når statusfeltet lukkes.

 10. Vælg Kontaktpersoner nederst i Outlook-navigationsmenuen for at få vist dine kontaktpersoner.

  Vælg "Kontaktpersoner" nederst i Outlook-navigationsmenuen for at få vist dine kontaktpersoner.

Brug en kommasepareret værdifil (CSV) til at importere dine kontakter til din Outlook på internettet-konto.

Tip!: Du får de bedste resultater ved at sikre, at CSV-filen har UTF-8-kodning. Denne kodning fungerer for alle sprog og alfabeter.

 1. Vælg Personer nederst på siden for at gå til siden Personer.

 2. På værktøjslinjen skal du vælge Administrer > Importér kontakter.

  Vælg Importér kontakter fra menuen Administrer
 3. Vælg Gennemse, markér din CSV-fil, og vælg derefter Åbn.

 4. Vælg Importér.

Bemærk!: Hvis filen ikke har UTF-8-kodning, kan importværktøjet muligvis ikke genkende og vise hele teksten korrekt. Importværktøjet viser dig derefter nogle eksempler på kontakter fra filen, og du kan kontrollere, at teksten er læsbar og korrekt. Hvis teksten ikke vises korrekt, skal du vælge Annuller. Du skal bruge en fil med UTF-8-kodning for at fortsætte. Konvertér CSV-filen til at bruge UTF-8-kodning, og genstart importen. For at lære mere om UTF-8-kodning, klik på Godt at vide om UTF-8-kodning

Hvorfor bør jeg interessere mig for UTF-8-kodning?

Normalt kan du importere kontakter uden at bekymre dig om de underliggende detaljer om, hvordan teksten gemmes i CSV-filen. Men hvis kontaktoplysningerne indeholder tegn, der ikke findes i det engelske alfabet, f.eks. græske, kyrilliske, arabiske eller japanske tegn, kan dette medføre problemer ved import af kontakter. Derfor skal du gemme filen med kontakter med UTF-8-kodning, hvis du har den denne indstilling under eksporten.

Hvis du ikke kan eksportere dine kontakter ved hjælp af UTF-8 direkte, kan du konvertere den eksporterede CSV-fil ved hjælp af Excel- eller tredjepartsapps. Hvordan du gør dette vil variere alt efter apps og appversioner.

Sådan konverterer du CSV-filen til UTF-8 ved hjælp af Microsoft Excel 2016:

 1. I Excel skal du oprette et nyt tomt dokument (projektmappen).

 2. Vælg Fra tekst/CSV i menuen Data. Gennemse din eksporterede CSV-fil (du skal muligvis vælge at få vist Tekstfiler (... csv) for at få vist den). Vælg Importér.

 3. I dialogboksen, der nu vises, skal du under Filoprindelse vælge den kodning, der får tegnene i teksten til at vises korrekt, f.eks. Kyrillisk Windows 1251, og derefter vælge Indlæs.

 4. Kontrollér, at tegnene vises korrekt i Excel.

 5. Vælg Filer > Gem som. Skriv et navn til filen, og vælg CSV UTF-8 (kommasepareret) (*.csv) som din filtype.

 6. Vælg Gem.

Virkede det ikke?

Se Løs problemer med at importere kontakter til Outlook.

Se også

Importér og eksportér Outlook-mail, -kontakter og -kalender

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×