Indsæt et Excel-diagram i et Word-dokument

Den nemmeste måde at indsætte et diagram fra et Excel-regneark i dit Word-dokument på er at bruge kommandoerne kopiér og sæt ind.

Indsæt et diagram i din Word-dokopiering med kopiér og indsæt

Du kan ændre diagrammet, opdatere det og ændre dets design uden at forlade Word. Hvis du ændrer dataene i Excel, kan du automatisk opdatere diagrammet i Word.

 1. I Excelskal du markere diagrammet og derefter trykke på Ctrl+C eller gå til Hjem, > Kopiér.

 2. I dit Word skal du klikke eller trykke på det sted, hvor diagrammet skal vises, og trykke på Ctrl+V eller gå til Hjem > Sæt ind.

  Bemærk!: Diagrammet er knyttet til det oprindelige Excel-regneark. Hvis dataene i regnearket ændres, opdateres diagrammet automatisk.

Opdater et diagram

 1. Markér diagrammet i Word.

 2. Gå til Diagramdesign ellerDiagramværktøjsdesign >Data >Opdater data.

Du kan ændre designet af eller dataene i et diagram i Word.

Bemærk!: Du kan ikke redigere et diagram, der blev indsat som et billede, men du kan justere det. Markér diagrammet, og vælg derefter en indstilling under BilledformatellerBilledværktøjer Formatér.

Rediger et diagram i Word

 1. Vælg diagrammet.

 2. Gå til Diagramdesign eller Diagramværktøjsdesign > Data > Rediger data, og vælg en af følgende:

  • Vælg Rediger Data for at redigere diagrammet i Word.

  • Vælg Rediger Data i Excel.

Bemærk!: I Word 2010 åbnes diagrammet i Excel til redigering.

Du kan også redigere diagrammet i Word ved hjælp af en af de fire knapper, der vises, når du markerer diagrammet.

Billede af et Excel-diagram, der er sat ind i et Word-dokument, samt fire layoutknapper

Knapperne er:

 • Layoutindstillinger
  Vælg, hvordan objektet skal interagere med teksten omkring det.

 • Diagramelementer
  Tilføj, fjern eller rediger diagramelementer, f.eks. titel, forklaring, gitterlinjer og dataetiketter.

 • Diagramtypografier
  Angiv en typografi og et farveskema til dit diagram.

 • Diagramfiltre
  Rediger, hvilke datapunkter og navne der er synlige i dit diagram.

  Vælg en vilkårlig knap for at få vist tilgængelige indstillinger.

Der er fem forskellige muligheder for at indsætte et Excel-diagram i Word. To af mulighederne integrerer en kopi af hele projektmappen, to andre bevarer diagrammets tilknytning til den oprindelige projektmappe i stedet for at integrere den, og en konverterer diagrammet til et billede. Hvis ingen af disse muligheder helt ér, som du ønsker, kan du også vælge Indsæt speciel.

Fra Excel

 • I Excelskal du markere det diagram, du vil indsætte i Word, og derefter trykke på Ctrl+C eller gå til Hjem > Kopiér.

I Word

 • I Wordskal du vælge Hjem, og på listen Sæt ind skal du vælge en af de fem Indstillinger for Sæt ind.

  Gruppen af fem knapper til indstillinger for indsætning af Excel-diagrammer i Word

Bemærk!: Hold markøren over en knap for at læse en beskrivelse af indstillingen.

Indstilling for Sæt ind

Farvetema

Dataopdatering

Brug destinationstema, og integrer projektmappe

Tilpasses til Word-temaet

Integrerer en kopi af Excel-projektmappen i diagrammet. Diagrammet bliver ikke ved med at være tilknyttet den oprindelige projektmappe. Du skal ændre dataene i den integrerede projektmappe for at opdatere diagrammet automatisk.

Bevar kildeformatering, og integrer projektmappe

Beholder Excel-temaet

Integrerer en kopi af Excel-projektmappen i diagrammet. Diagrammet bliver ikke ved med at være tilknyttet den oprindelige projektmappe. Du skal ændre dataene i den integrerede projektmappe for at opdatere diagrammet automatisk.

Brug destinationstema, og sammenkæd data

Dette er standardindstillingen for Sæt ind (Ctrl+V).

Tilpasses til Word-temaet

Bevarer diagrammets tilknytning til den oprindelige projektmappe. Hvis du vil opdatere diagrammet automatisk, skal du ændre dataene i den oprindelige projektmappe. Du kan også vælge Diagramværktøjer >Design > Opdater data.

Bevar kildeformatering, og tilknyt data

Beholder Excel-temaet

Bevarer diagrammets tilknytning til den oprindelige projektmappe. Hvis du vil opdatere diagrammet automatisk, skal du ændre dataene i den oprindelige projektmappe. Du kan også vælge Diagramværktøjer>Design > Opdater data.

Billede

Bliver til et billede

Du kan ikke opdatere dataene eller ændre i diagrammet, men du kan justere diagrammets udseende. Under Billedværktøjerskal du vælge Formatér.

De væsentligste forskelle mellem sammenkædede objekter og integrerede objekter er, hvor dataene lagres, og hvordan du opdaterer dataene, når de er indsat i Word-dokumentet.

 • Sammenkædet objekt
  Oplysninger fra et objekt, der er sammenkædet Word , gemmes i kildefilen og kan opdateres, hvis kildefilen ændres. Brug sammenkædede objekter, hvis filstørrelsen har betydning.

 • Integreret objekt
  Oplysninger fra Excel objekt, som du integrerer Word , ændres ikke, hvis du redigerer Excel fil. Når objektet er integreret, er det ikke længere en del af kildefilen, og ændringer, der foretages, afspejles ikke.

 1. Gå til Indsæt > tekst > objekt.

 2. Gå til Opret fra > , ogfind den fil, du vil indsætte i Word dokument.

 3. Vælg en af følgende:

  • Hvis du vil tilføje filen som et sammenkædet objekt, skal du vælge Kæde tilfil og derefter vælge OK.

  • Hvis du vil tilføje filen som et integreret objekt, skal du vælge Vis som ikonog derefter vælge OK.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×