Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Et kombinationsfelt er et tekstfelt med et listefelt vedhæftet. Denne type kontrolelement giver brugerne mulighed for at vælge en foruddefineret værdi på en liste eller skrive deres egen værdi i kontrolelementets tekstfelt. Listen er skjult, indtil brugeren klikker på pilen ud for feltet.

I denne artikel

Hvornår skal jeg bruge et kombinationsfelt?

Brug et kombinationsfelt, når du vil:

 • Gøre det muligt for brugerne enten at vælge en foruddefineret værdi på en liste med valgmuligheder eller at skrive deres egen værdi.

 • Skjule listeelementer i formularen som standard.

 • Vise værdier, der er hentet fra en fast liste, fra formularskabelonens datakilde eller fra en ekstern datakilde, f.eks. en database eller en Microsoft Windows SharePoint Services-liste.

I den følgende illustration kategorisere brugerne udgifter i en udgiftsrapportformular ved at vælge værdier i et kombinationsfelt. Hvis de ikke kan se den værdi, de skal bruge, kan de skrive den i feltet i stedet for at vælge en værdi på listen. I dette eksempel er brugeren i gang med at skrive ordene Telefon/fax.

Element, der skrives i kombinationsboksen

Når du har indsat et kombinationsfelt i formularskabelonen, skal du angive de værdier, der skal vises i den. Ellers får brugerne vist en tom liste, når de klikker på pilen ud for kombinationsfeltet. I dialogboksen Egenskaber for kombinationsfelt kan du selv skrive de posterne eller konfigurere kombinationsfeltet til at hente poster fra en database eller en anden datakilde.

Relaterede kontrolelementer

Microsoft Office InfoPath indeholder andre kontrolelementer, der ligner kombinationsfelter, men som tjener andre formål. For at finde ud af hvilket af disse kontrolelementer, der fungerer bedst i formularskabelonen, skal du se følgende liste:

Listefelt    Ligesom et kombinationsfelt giver et listefelt brugerne mulighed for at vælge værdier på en liste. Men brugerne kan ikke tilføje deres egne værdier i et listefelt. Desuden viser et listefelt alle elementerne på listen, mens elementerne i et kombinationsfelt er skjulte, indtil brugeren klikker på kontrolelementet. Hvis du har planer om at tilbyde brugeren mange valgmuligheder i dit kontrolelement, kan listefelter tage for meget plads i formularskabelonen. I dette scenarie kan en rulleliste eller et kombinationsfelt være et bedre valg.

Rullelistefelt    Ligesom et kombinationsfelt giver en rulleliste brugerne mulighed for at vælge en værdi på en liste, der er skjult i formularen som standard. Men med en rulleliste kan brugerne ikke tilføje elementer på listen, som de kan med et kombinationsfelt.

Liste til flere markeringer    Hvis du ønsker, at brugerne skal have mulighed for at vælge mere end ét element på en liste, kan du bruge en liste til flere markeringer. Felter med en liste til flere markeringer ligner to eller flere afkrydsningsfelter på en rulleliste. Ligesom et kombinationsfelt giver en liste til flere markeringer brugerne mulighed for at føje deres egne elementer til listen.

Alternativknapper    Ligesom et kombinationsfelt giver en gruppe alternativknapper brugerne mulighed for at vælge fra en liste med valgmuligheder, der udelukker hinanden. Men med alternativknapper klikker brugerne på en lille cirkel for at foretage et valg i stedet for at klikke på et element på en liste.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Kombinationsfelter ligner felter med rullelister, men de giver brugerne mulighed for at føje deres egne elementer til listen, hvis det er nødvendigt. Hvis du har angivet dine egne listeelementer manuelt i dialogboksen Egenskaber for kombinationsfelt, da du oprettede kombinationsfeltet, viser InfoPath teksten "Vælg eller skriv..." som standardværdi i kombinationsfeltet. Her kan brugerne ved, at begge handlinger kan accepteres. Hvis listeelementerne i kombinationsfeltet viser værdier fra andre steder i formularen eller fra en sekundær datakilde, udelades teksten "Vælg eller skriv..." .

Når bruger åbner en formular, skjules listeelementerne i et kombinationsfelt. For at åbne listen skal brugeren klikke på en pil i højre side af kombinationsfeltet. Brugeren kan derefter klikke på et element for at vælge det.

Åbne en kombinationsboks på en formular

Hvis brugeren ikke kan se et passende listeelement, kan brugeren klikke i feltet og skrive sin egen værdi.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe et webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en browserkompatibel formularskabelon, er kontrolelementer til kombinationsfelter ikke tilgængelige i opgaveruden med kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte et kombinationsfelt

Fremgangsmåden for at indsætte et kombinationsfelt varierer en smule, afhængigt af om du designer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af din formularskabelon på en database eller en anden ekstern datakilde.

Følgende illustration viser, hvordan et kombinationsfelt ser ud, når det er markeret i designtilstand.

Kombinationsboks valgt i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, er det forbundet til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, er det ikke forbundet til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du markerer eller flytter markøren over et kontrolelement, vises der en tekst og ikon for binding i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til den pågældende gruppe eller det pågældende felt. Hvis bindingen er korrekt, vises der et grønt ikon. Hvis der er noget galt med bindingen, vises der i stedet et blåt eller rødt ikon.

Datakilden for formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Kombinationsfelter er altid bundet til felter. I det følgende eksempel er kombinationsfeltet Kategori bundet til kategori feltet i opgaveruden Datakilde.

Relation mellem kombinationsboks på formularskabelon og tilsvarende felt i datakilde

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupper i opgaverudenDatakilde fra denne, eksisterende datakilde.

Indsætte et kombinationsfelt

 1. Placer markøren det sted i formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i opgaveruden Kontrolelementer:

  • Hvis du automatisk vil have oprettet et felt i datakilden, der er bundet til listen, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk.

  • Hvis listen skal bindes til et eksisterende felt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk.

   Bemærk!: Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, betyder det, at datakilden er låst. Hvis du f.eks. baserer designet af din formularskabelon på et XML-skema, kan du muligvis ikke tilføje nye felter eller grupper til datakilden i InfoPath. Denne begrænsning er med til at forhindre, at du utilsigtet foretager ændringer i skemaet, der kan gøre det ugyldigt.

 4. Klik på Kombinationsfelt under Indsæt kontrolelementer.

 5. Hvis du har fjernet markeringen i afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i trin 3, skal du markere et felt i dialogboksen Binding for kombinationsfelt, som du vil binde listefeltet til.

 6. Hvis du vil føje et navn til kontrolelementet, skal du skrive tekst over eller til venstre for kontrolelementet efterfulgt af et kolon (:).

 7. Dobbeltklik på kombinationsfeltet for at angive de værdier, du vil bruge som poster på listen.

 8. Klik på fanen Data.

 9. Gør et af følgende for at udfylde kombinationsfeltet:

  Skriv selv værdier til listen

  Denne indstilling er praktisk, når du har et forudbestemt, begrænset sæt af værdier, og du ikke forventer, at disse værdier ændres i fremtiden. Hvis værdierne skulle blive ændret, er du nødt til at udgive en opdateret version af formularskabelonen, så brugerne kan se og bruge de nyeste elementer på listen.

  1. Klik på Tilføj.

  2. Skriv den tekst, du vil gemme, hvis en bruger vælger dette element, i feltet Værdi.

  3. Skriv den tekst, du vil have vist for dette element, i feltet Vist navn, og klik derefter på OK.

  4. Gentag trin 1 til 3 for hvert element, du vil tilføje på listen.

  5. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

  Brug værdierne fra en anden del af formularen

  Denne indstilling er nyttig, når du ønsker, at værdierne på listen skal ændres afhængigt af andre værdier, som brugerne indtaster i formularen.

  1. Klik på Slå værdier op i formularens datakilde under Poster på liste.

   Elementerne på listen skal være knyttet til en bestemt gentaget gruppe eller et bestemt gentaget felt i formularskabelonen.

  2. Klik på Vælg XPath Knappen Datakildeud for feltet Poster. Klik derefter på det gentagne felt eller den gentagne gruppe, der indeholder de felter, der skal levere værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakildeud for feltet Værdi. Klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier gemmes i den underliggende XML, når en bruger klikker på et element på listen.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakildeud for boksen Vist navn. Klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip!: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

  Brug værdierne fra en database, en webtjeneste, et XML-dokument eller et SharePoint-websted

  Denne indstilling er nyttig, når du ønsker, at værdierne på en liste skal være opdaterede eller blive opdateret jævnligt. Værdierne gemmes normalt i en database eller en anden ekstern datakilde, og de hentes, hver gang formularen åbnes.

  1. Klik på Slå værdier op i en ekstern datakilde.

  2. Gør et af følgende:

   • Hvis du allerede har tilføjet en dataforbindelse, skal du klikke på den i feltet Dataforbindelse.

   • Klik på Tilføj for at tilføje en ny dataforbindelse, og følg derefter anvisningerne i guiden Dataforbindelse.

    Elementerne på listen skal være knyttet til et bestemt gentaget felt eller en bestemt gentaget gruppe.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakildeud for boksen Poster, og klik på den gruppe eller det felt, der indeholder de felter, som leverer værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe. Klik derefter på OK.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakildeud for feltet Værdi. Klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier gemmes i den underliggende XML, når en bruger klikker på et element på listen.

  5. Klik på Vælg XPath Knappen Datakildeud for boksen Vist navn. Klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip!: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som en hjælp til at finindstille udseende, størrelse og andre aspekter for et kontrolelementer for et kombinationsfelt:

 • Overvej at gøre kombinationsfeltet bredere, så det er et par mellemrum bredere end gennemsnittet for elementerne på listen. På den måde undgår du, at listeelementerne er delvist skjulte.

 • Hvis du vil ændre bredden af flere kombinationsfelter på en gang, skal du markere de kombinationsfelter, du vil ændre størrelsen på, trykke på Alt+Enter, klikke på fanen Størrelse og derefter skrive et nyt tal i feltet Bredde.

 • Hvis du vil ændre baggrundsfarven for flere kombinationsfelter på en gang, skal du markere de kombinationsfelter, du vil ændre. I menuen Formatér skal du klikke på Kanter og skygger og derefter foretage de nødvendige justeringer under fanen Skygge.

 • Hvis du vil tilpasse den skrifttype, der vises i et kombinationsfelt, skal du bruge felterne Skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering. Hvis du vil ændre skrifttype og skriftstørrelse for alle kombinationsfelter i formularskabelonen på en gang, skal du klikke på det kombinationsfelt, der indeholder den formatering, du vil bruge, og derefter skal du klikke på Anvend skrifttypen på alle kontrolelementer til kombinationsfelter i menuen Formatér.

 • Hvis du vil justere afstanden mellem et kombinationsfelt og de omgivende objekter på formularskabelonen, kan du justere margenindstillingerne i dialogboksen Egenskaber for kombinationsfelt (fanen Størrelse). Brug af margener til at øge afstand giver en højere grad af kontrol, end hvis du bruger afsnitsskift til at øge afstanden.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×