Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Funktionen KORRELATION returnerer korrelationskoefficienten for to celleområder. Brug korrelationskoefficienten til at bestemme relationen mellem to egenskaber. Du kan f.eks. undersøge forholdet mellem en placerings gennemsnitstemperatur og brugen af klimaanlæg.

Syntaks

KORRELATION(vektor1;vektor2)

Syntaksen for funktionen KORRELATION har følgende argumenter:

 • matrix1    Påkrævet. Et område med celleværdier.

 • matrix2    Påkrævet. Et andet celleområde.

Bemærkninger

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier. Men celler med nulværdier medtages.

 • Hvis matrix1 og matrix2 har forskellige antal datamærker, returnerer KORRELATION en #N/A-fejl.

 • Hvis enten matrix1 eller matrix2 er tom, eller hvis s (standardafvigelsen) for deres værdier er lig med nul, returnerer KORRELATION en #DIV/0! som fejl.

 • Så meget som korrelationskoefficienten er tættere på +1 eller -1, angiver den en positiv (+1) eller negativ (-1) korrelation mellem matrixerne. Positiv korrelation betyder, at hvis værdierne i én matrix øges, øges værdierne i den anden matrix også. En korrelationskoefficient, der er tættere på 0, angiver ingen eller svag korrelation.

 • Ligningen for korrelationskoefficienten er:

  Ligning

  hvor 

  x og y

  er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(matrix1) og MIDDEL(matrix2).

Eksempel

I følgende eksempel returneres korrelationskoefficienten for de to datasæt i kolonne A og B.

Brug funktionen KORRELATION til at returnere korrelationskoefficienten for to datasæt i kolonne A & B med =KORRELATION(A1:A6,B2:B6). Resultatet er 0,997054486.

Har du brug for mere hjælp?

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×