Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Beregner kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt.

Brug kovarians til at bestemme sammenhængen mellem to datasæt. Du kan f.eks. undersøge, om der er en sammenhæng mellem høj indkomst og et højt uddannelsesniveau.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan læse mere om de nye funktioner i Funktionen KOVARIANS.P og Funktionen KOVARIANS.S.

Syntaks

KOVARIANS(vektor1;vektor2)

Syntaksen for funktionen KOVARIANS har følgende argumenter:

 • Matrix1     Påkrævet. Det første celleområde med heltal.

 • Matrix2     Påkrævet. Det andet celleområde med heltal.

Bemærkninger

 • Argumenterne skal være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

 • Hvis matrix1 og matrix2 har forskellige antal datapunkter, returnerer KOVARIANS fejlværdien #I/T.

 • Hvis enten matrix1 eller matrix2 er tomme, returnerer KOVARIANS #DIVISION/0! som fejlværdi.

 • Kovariansen er:

  Ligning

  hvor

  x og y

  er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(matrix1) og MIDDEL(matrix2), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data1

Data2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KOVARIANS(A2:A6; B2:B6)

Kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar ovenfor

5,2

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×