Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KOVARIANS.P i Microsoft Excel.

Beregner kovariansen i populationen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt. Brug kovarians til at afgøre sammenhængen mellem to datasæt. Du kan f.eks. undersøge, om en høj indkomst sammenfalder med et højt uddannelsesniveau.

Syntaks

KOVARIANSP(matrix1;matrix2)

Syntaksen for funktionen KOVARIANS.P har følgende argumenter:

 • Matrix1     Påkrævet. Det første celleområde med heltal.

 • Matrix2     Påkrævet. Det andet celleområde med heltal.

Bemærkninger

 • Argumenterne skal være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

 • Hvis matrix1 og matrix2 har forskellige antal datapunkter, returnerer KOVARIANS.P fejlværdien #I/T.

 • Hvis enten matrix1 eller matrix2 er tomme, returnerer KOVARIANS.P #DIVISION/0! som fejlværdi.

 • Kovariansen er:

  Ligning

  hvor

  x og y

  er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(matrix1) og MIDDEL(matrix2), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data1

Data2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KOVARIANS.P(A2:A6; B2:B6)

Kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar ovenfor

5,2

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×