Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Almindelige læseværktøjer er indbygget direkte i Word: side gennem et dokument, tilføj kommentarer, definer og oversæt ord, og kopiér eller fremhæv tekst samt andre praktiske læseværktøjer. Du kan slå fuldskærmstilstand til eller fra på båndet.

Hvis du læser et dokument, ikke skriver eller laver større redigering, skal du klikke eller trykke på Vis > Læsetilstand for at skjule skriveværktøjerne og menuerne og for at give mere plads til selve siderne. I læsetilstand tilpasses sidelayoutet enheden, så der bruges kolonner og større skriftstørrelser, som du kan tilpasse.

Læsetilstand i Word

Du forlader læsetilstanden ved at klikke eller trykke på Vis > Rediger dokument.

Ud over de læsekontrolelementer, du bruger regelmæssigt, kan du zoome ind og ud på billeder og andre objekter, udvide eller skjule sektioner eller se integrerede videoer. Juster kolonner, sidefarven og layout. Åbn navigationsruden for hurtigt at flytte rundt i dokumentet.

Billede af en del af menuen Vis i læsetilstand, hvor indstillingen Rediger dokument er markeret.

Læse

Klik på Vis > Læsetilstand for at skifte til layoutet for læsetilstand.

Klik eller tryk på pilene yderst på skærmen for at skifte side.

Billede med pilen til sideskift til højre i læsetilstand

 • Dobbeltklik eller tryk to gange for at zoome ind og få tabeller, diagrammer og billeder til at fylde hele skærmen.

 • Klik eller tryk uden for objektet for at zoome ud igen og fortsætte med at læse.

 • Hvis der er kommentarer i dokumentet, kan du se et kommentartip i margenen. Klik på det for at læse kommentaren. Hvis du vil se alle kommentarer, skal du klikke på Vis > Vis kommentarer.

 • Hvis du vil tilføje dine egne kommentarer, skal du markere det indhold, du vil skrive en kommentar til, og højreklikke på det og derefter klikke på Ny kommentar og skrive i den kommentarboble, der vises.

  Tip!: Andre indstillinger på listen Vis åbner navigationsruden, ændrer kolonnebredden eller baggrundsfarven og skifter fra kolonner til traditionelt layout.

Billede af menuen Vis i læsetilstand, hvor indstillingen Navigationsrude er markeret.

Markér og højreklik på den tekst, der skal kopieres, og klik på Kopiér.

Højreklik på den tekst, du vil oversætte eller definere, og gør et af følgende:

 • I Word 2016 skal du klikke på Oversæteller Smart opslag.

 • I menuen Word 2013skal du klikke på Oversæt eller Definer

Markér og højreklik på teksten, klik på Fremhæv, og klik på en farve.

Skjul eller udvid dele af et dokument med blot et tryk eller klik. Pilen for udvid/skjul vises, når du holder musen ud for en overskrift. Hvis du bruger en enhed med berøringsfølsom skærm, er de altid synlige.

Billede med pilen for udvid/skjul ud for en overskrift i læsetilstand.

Genåbn et dokument, og fortsæt med at læse fra det sted, hvor du sidst var. Word husker, hvor du var nået til – også selvom du genåbner et onlinedokumentet på en anden computer.

Læsevisning med fuld skærm er optimeret til læsning af et dokument på computerskærmen. I fuldskærmsvisning har du også mulighed for at se dokumentet, som det så ud på en udskrevet side.

 • Klik på Læsning i fuldskærmsvisning i gruppenDokumentvisninger under fanen Vis.

  Office 14-båndet

Du kan bruge en af følgende indstillinger til at gå fra side til side i et dokument:

 • Klik på pilene i sidernes nederste hjørner.

 • Tryk på Page Down og Page Up eller mellemrumstasten og Tilbage-tasten på tastaturet.

 • Klik på navigationspilene øverst midt på skærmen.

  Tip!: Klik på Indstillinger forvisning, og klik derefter Vis to Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

Flytte ét skærmbillede ad gangen

 1. Klik på Indstillinger forvisning, og klik derefter Vis to Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

 2. Tryk på Ctrl+højre pil eller Ctrl+venstre pil for at flytte ét skærmbillede ad gangen.

Klik på Visningsindstillinger,og gør derefter et af følgende:

 • Først skal du sørge for, at indstillingen Vis udskrevet side under Visningsindstillinger ikke er markeret. Hvis du vil have vist teksten i en større størrelse, skal du klikke på Forøg tekststørrelsen. Hvis du vil have vist mere tekst på skærmen, skal du klikke på Formindsk tekststørrelse.

 • Hvis du vil have vist siden, som den så ud, når du udskriver den, skal du klikke på Vis udskrevet side.

 • Hvis du vil have vist to sider på samme tid, skal du klikke på Vis to Knapflade.

Gå til en skærm

 • Hvis du vil hoppe til det første eller sidste skærmbillede i dokumentet, skal du trykke på HJEM eller END.

 • Hvis du vil hoppe til en bestemt skærm, skal du skrive skærmnummeret og derefter trykke på Enter.

Gå til en sektion i dokumentet

Du kan bruge fanen Gennemse siderne i dit dokument i navigationsruden til at finde den sektion af dokumentet, du vil hoppe til.

 1. Hvis navigationsruden ikke er synlig, skal du klikke på Side x af x øverst midt på skærmen, klikke på Gå til en side og derefter klikke på Navigationsrude.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil hoppe til en overskrift i dokumentet, skal du klikke på Fanen Gennemse overskrifterne i dokumentet og klikke på en overskrift. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis der ikke er defineret overskrifter i dit dokument.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, skal du klikke på fanen Gennemse siderne i dokumentet og derefter klikke på miniaturebilledet for den pågældende side.

Toppen af siden

 1. På titellinjen skal du klikke på pilen ud for Tekst fremhævningsfarve.

 2. Klik på den fremhævningsfarve, du vil bruge.

 3. Markér den tekst eller grafik, du vil fremhæve.

 • Hvis du vil deaktivere fremhævning, skal du klikke på Tekstfremhævningsfarveog derefter klikke på Stopfremhævning eller trykke på Esc.

 • Hvis du vil ændre overstregningsfarven, skal du klikke pilen ud for Tekstmarkatorfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

 • Klik på Indsæt kommentar på titellinjen.

Registrere ændringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillade indtastning i dokumentet, skal du klikke på Visningsindstillingerog derefter klikke på Tillad indtastning.

 2. Klik på Vis indstillinger igen, peg på Registrer ændringer,og klik derefter på Registrer ændringer.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

Toppen af siden

Søg efter eller erstat et ord eller udtryk

 1. Klik på Funktioner,og klik derefter på Find.

 2. I feltet Søg efter skal du skrive den tekst, du vil søge efter, ligesom du ville gøre i andre Microsoft Word.

 3. Hvis du vil erstatte den tekst, du finder i dokumentet, med anden tekst, skal du klikke på fanen Erstat og derefter skrive erstatningsteksten i feltet Erstat med.

  Bemærk!: Hvis du vil bruge Erstat,skal du klikke på Visningsindstillingerog derefter klikke på Tillad skrivning.

 1. Markér et ord eller en sætning i dokumentet.

 2. Klik på Funktioner,og klik derefter på Research.

  Bemærk!: Hvis du vil vælge en bestemt type forskningsmateriale, f.eks. en ordbog, en oversættelsesordbog, encyclopedia eller synonymordbog, skal du vælge en opslagstjeneste i opgaverude.

 • Klik Luk i øverste højre hjørne af skærmen, eller tryk på Esc.

Toppen af siden

Læsevisning med fuld skærm er optimeret til læsning af et dokument på computerskærmen. I fuldskærmsvisning har du også mulighed for at se dokumentet, som det så ud på en udskrevet side.

Læs et dokument

 • Klik på Læsning i fuldskærmsvisning i gruppenDokumentvisninger under fanen Vis.

  Billede af Word-båndet

Du kan bruge en af følgende indstillinger til at gå fra side til side i et dokument:

 • Klik på pilene i sidernes nederste hjørner.

 • Tryk på Page Down og Page Up eller mellemrumstasten og Tilbage-tasten på tastaturet.

 • Klik på navigationspilene øverst midt på skærmen.

  Tip!: Klik på Indstillinger forvisning, og klik derefter Vis to Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

Toppen af siden

 1. Klik på Indstillinger forvisning, og klik derefter Vis to Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

 2. Tryk på Ctrl+højre pil eller Ctrl+venstre pil for at flytte ét skærmbillede ad gangen.

Toppen af siden

Klik på Visningsindstillinger,og gør derefter et af følgende:

 • Hvis du vil have vist teksten i en større størrelse, skal du klikke på Forøg tekststørrelsen.

 • Hvis du vil have vist mere tekst på skærmen, skal du klikke på Formindsk tekststørrelse.

 • Hvis du vil have vist siden, som den så ud, når den udskrives, skal du klikke på Vis udskrevet side.

 • Hvis du vil have vist to sider på én gang, skal du klikke på Vis to Knapflade .

Toppen af siden

 • Hvis du vil hoppe til det første eller sidste skærmbillede i dokumentet, skal du trykke på HJEM eller END.

 • Hvis du vil hoppe til en bestemt skærm, skal du skrive skærmnummeret og derefter trykke på Enter.

Toppen af siden

Du kan bruge Dokumentoversigt eller ruden Miniaturer til at finde den del af dokumentet, du vil hoppe til.

 1. Hvis Dokumentoversigt eller ruden Miniaturer ikke er synlige, skal du klikke på Gå til en side eller sektion i et dokument øverst midt på skærmen og derefter klikke på Dokumentoversigt eller Miniaturer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil hoppe til en overskrift i dokumentet, skal du klikke på overskriften i Dokumentoversigt.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, skal du klikke på miniaturebilledet for den pågældende side.

Toppen af siden

I fuldskærmsvisning kan du fremhæve indhold, registrere dine ændringer, tilføje kommentarer og gennemse ændringer.

Fremhæv indhold, du vil huske

 1. Klik på Læseværktøjer, og klik derefter på Tekst fremhævningsfarve.

 2. Markér den tekst eller grafik, du vil fremhæve.

 • Hvis du vil deaktivere fremhævning, skal du klikke på Læseværktøjer,klikke på Tekstfremhævningsfarve ogderefter klikke på Stop fremhævningeller trykke på Esc.

 • Hvis du vil ændre overstregningsfarven, skaldu klikke på Læseværktøjer, klikke på pilen ud for Tekstmarkatorfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

Registrere ændringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillade indtastning i dokumentet, skal du klikke på Visningsindstillingerog derefter klikke på Tillad indtastning.

 2. Klik på Vis indstillinger igen, peg på Registrer ændringer,og klik derefter på Registrer ændringer.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

Tilføj kommentarer

 • Placer indsætningspunktet det sted, hvor du vil tilføje kommentaren, klik på Læseværktøjer, og klik derefter på Ny kommentar.

Toppen af siden

 1. Klik på Læseværktøjer, og klik derefter på Find.

 2. I feltet Søg efter skal du skrive den tekst, du vil søge efter, ligesom du ville gøre i andre visninger Microsoft Office Word.

 3. Hvis du vil erstatte den tekst, du finder i dokumentet, med anden tekst, skal du klikke på fanen Erstat og derefter skrive erstatningsteksten i feltet Erstat med.

Toppen af siden

 1. Markér et ord eller en sætning i dokumentet.

 2. Klik på Læseværktøjer, og klik derefter på Research.

  Bemærk!: Hvis du vil vælge en bestemt type forskningsmateriale, f.eks. en ordbog, en oversættelsesordbog, encyclopedia eller synonymordbog, skal du vælge en opslagstjeneste i opgaverude.

Toppen af siden

 • Klik Luk i øverste højre hjørne af skærmen, eller tryk på Esc.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×