Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Målinger, der også er kendt som målinger i Power Pivot i Excel 2013, er beregninger, som bruges i dataanalyse. Eksempler, der ofte anvendes i virksomhedsrapporter, kan være summer, gennemsnit, minimum- eller maksimumsværdier, optællinger eller avancerede beregninger, som du opretter ved hjælp af en DAX-formel (Data Analysis Expressions).

I en pivottabel, PivotChart eller rapport placeres en måling i området VÆRDIER, hvor de række- og kolonnenavne, der omgiver den, bestemmer konteksten for værdien. Hvis du f.eks. måler salg efter år (på kolonner) og område (på rækker), beregnes værdien af målingen på grundlag af et givet år og område. Værdien af en måling ændres altid som svar på valg i rækker, kolonner og filtre, så det er muligt at undersøge ad hoc-data.

Mens målinger og beregnede kolonner ligner hinanden i og med, at begge er baseret på en formel, adskiller de sig fra hinanden i den måde, de bruges på. Målinger bruges oftest i området VÆRDIER i en pivottabel eller et PivotChart. Beregnede kolonner bruges, når du vil placere beregnede resultater i et andet område i en pivottabel (f.eks. en kolonne eller række i en pivottabel eller på en akse i PivotChart). Det er meget vigtigt at forstå, hvornår du skal bruge målinger i stedet for en beregnet kolonne og omvendt. Få mere at vide under Beregninger i Power Pivot og Beregnede kolonner i Power Pivot.

Forstå målinger

Målinger er enten implicitte eller eksplicitte, og det påvirker, hvordan du bruger dem i en pivottabel eller et pivotdiagram og i andre programmer, der bruger en Power Pivot-datamodel som datakilde.

Implicit beregnet felt

En implicit måling oprettes af Excel når du trækker et felt, f.eks. Salgsbeløb,til området VÆRDIER på pivottabelfeltlisten. Da implicitte målinger genereres af Excel, er du muligvis ikke klar over, at der er oprettet en ny måling. Men hvis du undersøger listen VÆRDIER nøje, kan du se, at feltet Salgsbeløb faktisk er en måling med navnet Sum af salgsbeløb og vises med dette navn både i området VÆRDIER på listen Pivottabelfelter og i selve pivottabellen.

Implicit måling, der er oprettet i en pivottabel

Implicit beregnet felt

Implicitte målinger kan kun benytte en standardsammenlægning (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT eller AVG), og de skal bruge det dataformat, der er defineret for den pågældende sammenlægning. Desuden kan implicitte målinger kun bruges af den pivottabel eller det diagram, de er oprettet til.

En implicit måling er tæt forbundet til det felt, som den er baseret på, og det påvirker, hvordan du senere sletter eller ændrer målingen.

Eksplicit beregnet felt

En eksplicit måling oprettes af dig, når du skriver eller vælger en formel i en celle i Beregningsområdet, eller hvis du bruger funktionen Autosum i Power Pivot-vinduet. De fleste målinger, du opretter, vil være eksplicitte.

Eksplicitte målinger, der er oprettet i Power Pivot-beregningsområdet

Eksplicit beregnet felt

Eksplicitte målinger kan bruges af alle pivottabeller eller PivotChart i projektmappen og af Power View rapporter. Desuden kan de udvides til at blive en KPI eller formateres ved hjælp af en af de mange strenge, der er tilgængelige for numeriske data. Kommandoer i genvejsmenuen til Opret KPI ogFormat er kun tilgængelige, når du bruger et eksplicit beregnet felt.

Bemærk!: Når du bruger en måling som KPI, kan du ikke bruge den til andre beregninger; Du skal oprette en kopi, hvis du også vil bruge formlen i beregninger. Du kan finde flere oplysninger om KPI'er under KPI'er (Key Performance Indicators) i Power Pivot.

Toppen af siden

Eksempel

Salgschefen hos Adventure Works er blevet bedt om at levere salgsprognoser for forhandlere for næste regnskabsår. Hun beslutter at basere sine overslag på sidste års salgsbeløb med en årlig stigning på seks procent, der er resultatet af forskellige salgsfremstød, som er planlagt over de næste seks måneder.

For at udarbejde overslagene importerer hun sidste års salgsdata for forhandlere og tilføjer en pivottabel. Hun finder feltet Salgsbeløb i tabellen Forhandlersalg og trækker den til området VÆRDIER på listen med pivottabelfelter. Feltet vises i pivottabellen som en enkelt værdi, der er summen af alle forhandlersalg fra sidste år. Hun bemærker, at selvom hun ikke selv har angivet beregningen, er der automatisk angivet en beregning, og feltet er blevet omdøbt til Sum af Salgsbeløb på feltlisten og i pivottabellen. En indbygget sammenlægning, der er tilføjet af Excel, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]), leverer beregningen. Hun omdøber den implicitte måling Sidste års salg.

Den næste beregning er en salgsprojektion for det kommende år, som baseres på sidste års salg gange 1,06 for at tage højde for den forventede stigning på 6 procent i forhandlerforretningen. Til denne beregning skal hun oprette målingen eksplicit ved hjælp af knappen Nyt beregnet felt for at oprette en beregning med navnet Forventede salg. Hun udfylder følgende formel: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

Den nye måling føjes til området VÆRDIER på pivottabelfeltlisten. Den føjes også til den tabel, der i øjeblikket er aktiv på pivottabelfeltlisten. Tabellen indeholder en placering for målingen i projektmappen. Da hun foretrækker at have målingen i en anden tabel, redigerer hun målingen for at ændre dens tabeltilknytning.

Meget hurtigt og med minimalt arbejde har salgschefen basisoplysningerne på plads. Hun kan nu yderligere vurdere sine prognoser ved at filtrere for specifikke forhandlere eller ved at tilføje produktlinjeoplysninger for at verificere, at de fremtidige salgsfremstød er for produkter, som forhandlerne ligger inde med.

Navngivning af målinger

Du kan flytte og omdøbe målingen, når den er oprettet. Der er dog nogle begrænsninger for ændringer af målingen:

  • Målinger vises på pivottabelfeltlisten (medmindre de er skjulte) sammen med andre objekter. Overvej at navngive dem på en måde, der nemt identificerer den handling, de vil foretage.

  • Hvert målingsnavn skal være entydigt i en tabel.

  • Undgå navne, der allerede er brugt til beregnede kolonner i den samme projektmappe. Selvom en måling og en beregnet kolonne godt kan have samme navn, kan det medføre beregningsfejl, hvis ikke alle navne er entydige.

  • Når du omdøber en måling, skal alle formler, der kalder den i en formel, også opdateres. Medmindre manuel opdateringstilstand er valgt, bliver formlernes resultater automatisk opdateret. Denne proces kan dog tage lidt tid.

  • Da navnet er en del af målingens formel, er der nogle tegn, som ikke må bruges i navnet. Få mere at vide under "Krav til navngivning" "i DAX-syntaks.

Toppen af siden

Tip!: Du kan gruppere målinger fra flere tabeller i en tabel ved at oprette en tom tabel, og derefter kan du flytte eller oprette nye målinger deri. Husk, at du muligvis er nødt til at medtage tabelnavne i DAX-formler, når du refererer til kolonner i andre tabeller.

Opgaver

Følgende artikel indeholder anvisninger i, hvordan du opretter både implicitte og eksplicitte beregnede felter.

Opret en måling i en pivottabel eller et pivotdiagram

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×