Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionenEV  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi. MAD er et tal for variansen i et datasæt.

Syntaks

MAD(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen MAD har følgende argumenter:

  • Tal1;tal2; …    Tallet 1 er påkrævet, efterfølgende tal er valgfri. 1 til 255 argumenter, for hvilke middelværdien af de absolutte afvigelser skal beregnes. Du kan også bruge en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter adskilt med semikolon.

Bemærkninger

  • MAD påvirkes af inputdataenes måleenhed.

  • Argumenter skal være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der indtastes direkte på listen med argumenter, tælles.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Ligningen for den gennemsnitlige afvigelse er:

    Ligning

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

4

Den gennemsnitlige absolutte afvigelse fra middelværdien af tallene i cellerne A2:A8 (1,020408)

5

6

7

5

4

3

Formel

Resultat

=MAD(A2:A8)

1,020408

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×