I Word kan du markere al tekst i et dokument (Ctrl+A) eller markere en bestemt tekst eller bestemte elementer i en tabel ved hjælp af musen eller tastaturet. Du kan også markere tekst eller elementer, der findes forskellige steder. Du kan f.eks. markere et afsnit på én side og en sætning på en anden side.

Markér al tekst

 1. Klik et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Tryk på Ctrl+A på tastaturet for at markere al tekst i dokumentet.

Markér bestemt tekst

Du kan også markere et bestemt ord, en tekstlinje eller et eller flere afsnit.

 1. Anbring markøren foran det første bogstav i det ord, den sætning eller de afsnit, du vil markere.

 2. Klik og hold, mens du trækker i markøren for at markere den ønskede tekst.

Andre måder at markere tekst på

 • Hvis du vil markere et enkelt ord, kan du hurtigt dobbeltklikke på ordet.

 • Hvis du vil markere en tekstlinje, skal du anbringe markøren i starten af linjen og trykke på Skift+pil ned.

 • Hvis du vil markere et afsnit, skal du anbringe markøren i starten af afsnittet og trykke på Ctrl+Skift+pil ned.

Markér teksten ved hjælp af musen

Markér teksten i brødteksten i et dokument

Bemærkninger!: For at vælge et helt dokument skal du gøre et af følgende:

 • Klik på Markér i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Markér alt.

 • Flyt markøren til venstre for enhver tekst, indtil den omdannes til en højre pil, der peger, og klik derefter hurtigt tre gange.

Hvis du vil markere

Skal du

En hvilken som helst mængde tekst

Klik på det sted, hvor du vil starte markeringen, hold venstre museknap nede, og træk derefter markøren over den tekst, du vil markere.

Et ord

Dobbeltklik på et vilkårligt sted i ordet.

En tekstlinje

Flyt markøren til venstre for linjen, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

En sætning

Hold Ctrl nede, og klik derefter på et vilkårligt sted i sætningen.

Et afsnit

Klik tre gange på et vilkårligt sted i afsnittet.

Flere afsnit

Flyt markøren til venstre for det første afsnit, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og tryk derefter på og hold venstre museknap nede, mens du trækker markøren op eller ned.

En stor tekstblok

Klik i starten af markeringen, rul ned til bunden af markeringen, og hold Shift nede, mens du klikker der, hvor markeringen skal afsluttes.

Et helt dokument

Flyt markøren til venstre for enhver tekst, indtil den skifter til en højre pil, der peger, og klik derefter hurtigt tre gange.

Sidehoveder og sidefødder

I Udskriftslayout skal du dobbeltklikke på den nedtonede tekst i sidehovedet eller sidefoden. Flyt markøren til venstre for sidehovedet eller sidefoden, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

Fodnoter og slutnoter

Klik på teksten i fodnoten eller slutnoten, flyt markøren til venstre for teksten, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

En lodret tekstblok

Hold Alt nede, mens du trækker markøren hen over teksten.

Et tekstfelt eller en ramme

Flyt markøren hen over kanten af rammen eller et tekstfelt, indtil markøren bliver til en firhovedet pil, og klik derefter.

Vælg elementer i en tabel

Hvis du vil markere

Skal du

Indholdet af en celle

Klik i cellen. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg og derefter klikke på Markér celle.

Indholdet af en række

Klik på rækken. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg og derefter klikke på Vælg række.

Indholdet af en kolonne

Klik i kolonnen. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg og derefter klikke på Vælg kolonne.

Indholdet af flere celler, rækker eller kolonner

Klik i en celle, række eller kolonne, og hold derefter venstre museknap nede, mens du trækker hen over alle de celler, rækker eller kolonner, der indeholder det indhold, du vil markere. For at markere indholdet af celler, rækker eller kolonner, der ikke ligger ved siden af hinanden, skal du klikke i den første celle, række eller kolonne, trykke på Ctrl og derefter klikke på de ekstra celler, rækker eller kolonner, der indeholder det indhold, du vil markere.

Indholdet af en hel tabel

Klik i tabellen. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg og derefter klikke på Vælg tabel.

Markér teksten på forskellige steder

Du kan markere tekst eller elementer i en tabel, der ikke er ved siden af hinanden. Du kan f.eks. markere et afsnit på én side og en sætning på en anden side.

 1. Markér noget tekst eller et element i en tabel.

 2. Hold Ctrl nede, mens du markerer mere tekst eller et andet element i en tabel.

Markér teksten i dispositionsvisning

Hvis du vil have vist dit dokument i dispositionsvisning, skal du klikke på fanen Vis derefter klikke på fanen Disposition i gruppen Dokumentvisninger.

Hvis du vil markere

Flyt markøren til

En overskrift

Venstre side af overskriften, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

En overskrift, dens underoverskrift og brødtekst

Venstre side af overskriften, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og dobbeltklik derefter.

Et afsnit i brødteksten

Venstre side af afsnittet, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

Flere overskrifter eller afsnit i brødteksten

Venstre side af teksten, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og træk derefter op eller ned.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du i dispositionsvisning klikker én gang til venstre for et afsnit, markeres hele afsnittet i stedet for en enkelt linje.

 • Hvis du vælger en overskrift, der indeholder skjult underordnet tekst, markeres den skjulte tekst også (også selvom den ikke er synlig). De ændringer, du foretager i overskriften – f.eks. ved at flytte, kopiere eller slette den – påvirker også den skjulte tekst.

Markér teksten ved hjælp af tastaturet

Markér teksten i brødteksten i et dokument

Bemærk!: Hvis du vil markere et helt dokument, skal du trykke på Ctrl+A.

Hvis du vil markere

Skal du

Et tegn til højre

Tryk på Shift + højre pil.

Et tegn til venstre

Tryk på Shift + venstre pil.

Et ord fra start til slut

Placer indsætningspunktet i begyndelsen af ordet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + højre pil.

Et ord fra start til slut

Flyt markøren til slutningen af ordet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + venstre pil.

En linje fra start til slut

Tryk på Home, og tryk derefter på Shift + End.

En linje fra start til slut

Tryk på End, og tryk derefter på Shift + Home.

En linje ned

Tryk på End, og tryk derefter på Shift + Pil ned.

En linje op

Tryk på Home, og tryk derefter på Shift + pil op.

Et afsnit fra start til slut

Flyt markøren til starten af afsnittet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + pil ned.

Et afsnit fra start til slut

Flyt markøren til slutningen af afsnittet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + pil op.

Et dokument fra start til slut

Flyt markøren til slutningen af dokumentet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + Home.

Et dokument fra start til slut

Flyt markøren til starten af dokumentet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + End.

Fra starten af et vindue til slutningen

Flyt markøren til starten af vinduet, og tryk derefter på Alt + Ctrl + Shift + Page Down.

Hele dokumentet

Tryk på Ctrl+A.

En lodret tekstblok

Tryk på Ctrl + Shift + F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på Esc for at deaktivere markeringstilstanden.

Det nærmeste tegn

Tryk på F8 for at aktivere markeringstilstanden, og tryk derefter på venstre pil eller højre pil. Tryk på Esc for at deaktivere markeringstilstanden.

Et ord, en sætning, et afsnit eller et dokument

Tryk på F8 for at aktivere markeringstilstanden, og tryk derefter på F8 én gang for at markere et ord og to gange for at markere en sætning, tre gange for at vælge et afsnit eller fire gange for at markere hele dokumentet. Tryk på Esc for at deaktivere markeringstilstanden.

Vælg elementer i en tabel

Hvis du vil markere

Skal du

Indholdet af cellen til højre

Tryk på Tab.

Indholdet af cellen til venstre

Tryk på Shift+Tab.

Indholdet af tilstødende celler

Hold Skift nede, mens du trykker på den relevante piletast gentagne gange, indtil du har valgt indholdet af alle de celler, du vil bruge.

Indholdet af en kolonne

Klik i kolonnens øverste eller nederste celle. Hold Skift nede, mens du trykker på pil op eller pil ned gentagne gange, indtil du har markeret indholdet i kolonnen.

Indholdet af en hel tabel

Klik i tabellen, og tryk derefter på Alt + 5 på det numeriske tastatur (med Num Lock slået fra).

Stoppe med at markere hele ordet

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Avanceret.

 3. Under Redigeringsindstillinger skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Markér automatisk hele ord.

Vigtigt!:  Office 2007 understøttes ikke længere. Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Markér teksten ved hjælp af musen

Markér teksten i brødteksten i et dokument

Bemærk!: For at vælge et helt dokument skal du gøre et af følgende:

 • Klik på Markér i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Markér alt.

  Billede af Word-båndet

 • Flyt markøren til venstre for enhver tekst, indtil den omdannes til en højre pil, der peger, og klik derefter hurtigt tre gange.

Hvis du vil markere

Skal du

En hvilken som helst mængde tekst

Klik på det sted, hvor du vil starte markeringen, hold venstre museknap nede, og træk derefter markøren over den tekst, du vil markere.

Et ord

Dobbeltklik på et vilkårligt sted i ordet.

En tekstlinje

Flyt markøren til venstre for linjen, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

En sætning

Hold Ctrl nede, og klik derefter på et vilkårligt sted i sætningen.

Et afsnit

Klik tre gange på et vilkårligt sted i afsnittet.

Flere afsnit

Flyt markøren til venstre for det første afsnit, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og tryk derefter på og hold venstre museknap nede, mens du trækker markøren op eller ned.

En stor tekstblok

Klik i starten af markeringen, rul ned til bunden af markeringen, og hold Shift nede, mens du klikker der, hvor markeringen skal afsluttes.

Et helt dokument

Flyt markøren til venstre for enhver tekst, indtil den skifter til en højre pil, der peger, og klik derefter hurtigt tre gange.

Sidehoveder og sidefødder

I Udskriftslayout skal du dobbeltklikke på den nedtonede tekst i sidehovedet eller sidefoden. Flyt markøren til venstre for sidehovedet eller sidefoden, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

Fodnoter og slutnoter

Klik på teksten i fodnoten eller slutnoten, flyt markøren til venstre for teksten, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

En lodret tekstblok

Hold Alt nede, mens du trækker markøren hen over teksten.

Et tekstfelt eller en ramme

Flyt markøren hen over kanten af rammen eller et tekstfelt, indtil markøren bliver til en firhovedet pil, og klik derefter.

Vælg elementer i en tabel

Hvis du vil markere

Skal du

Indholdet af en celle

Klik i cellen. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg og derefter klikke på Markér celle.

Indholdet af en række

Klik på rækken. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg og derefter klikke på Vælg række.

Indholdet af en kolonne

Klik i kolonnen. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg og derefter klikke på Vælg kolonne.

Indholdet af flere celler, rækker eller kolonner

Klik i en celle, række eller kolonne, og hold derefter venstre museknap nede, mens du trækker hen over alle de celler, rækker eller kolonner, der indeholder det indhold, du vil markere. For at markere indholdet af celler, rækker eller kolonner, der ikke ligger ved siden af hinanden, skal du klikke i den første celle, række eller kolonne, trykke på Ctrl og derefter klikke på de ekstra celler, rækker eller kolonner, der indeholder det indhold, du vil markere.

Indholdet af en hel tabel

Klik i tabellen. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg og derefter klikke på Vælg tabel.

Markér teksten på forskellige steder

Du kan markere tekst eller elementer i en tabel, der ikke er ved siden af hinanden. Du kan f.eks. markere et afsnit på én side og en sætning på en anden side.

 1. Markér noget tekst eller et element i en tabel.

 2. Hold Ctrl nede, mens du markerer mere tekst eller et andet element i en tabel.

Markér teksten i dispositionsvisning

Hvis du vil have vist dit dokument i dispositionsvisning, skal du klikke på fanen Vis derefter klikke på fanen Disposition i gruppen Dokumentvisninger.

Hvis du vil markere

Flyt markøren til

En overskrift

Venstre side af overskriften, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

En overskrift, dens underoverskrift og brødtekst

Venstre side af overskriften, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og dobbeltklik derefter.

Et afsnit i brødteksten

Venstre side af afsnittet, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og klik derefter.

Flere overskrifter eller afsnit i brødteksten

Venstre side af teksten, indtil den ændres til en højre pil, der peger, og træk derefter op eller ned.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du i dispositionsvisning klikker én gang til venstre for et afsnit, markeres hele afsnittet i stedet for en enkelt linje.

 • Hvis du vælger en overskrift, der indeholder skjult underordnet tekst, markeres den skjulte tekst også (også selvom den ikke er synlig). De ændringer, du foretager i overskriften – f.eks. ved at flytte, kopiere eller slette den – påvirker også den skjulte tekst.

Markér teksten ved hjælp af tastaturet

Markér teksten i brødteksten i et dokument

Bemærk!: Hvis du vil markere et helt dokument, skal du trykke på Ctrl+A.

Hvis du vil markere

Skal du

Et tegn til højre

Tryk på Shift + højre pil.

Et tegn til venstre

Tryk på Shift + venstre pil.

Et ord fra start til slut

Placer indsætningspunktet i begyndelsen af ordet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + højre pil.

Et ord fra start til slut

Flyt markøren til slutningen af ordet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + venstre pil.

En linje fra start til slut

Tryk på Home, og tryk derefter på Shift + End.

En linje fra start til slut

Tryk på End, og tryk derefter på Shift + Home.

En linje ned

Tryk på End, og tryk derefter på Shift + Pil ned.

En linje op

Tryk på Home, og tryk derefter på Shift + pil op.

Et afsnit fra start til slut

Flyt markøren til starten af afsnittet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + pil ned.

Et afsnit fra start til slut

Flyt markøren til slutningen af afsnittet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + pil op.

Et dokument fra start til slut

Flyt markøren til slutningen af dokumentet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + Home.

Et dokument fra start til slut

Flyt markøren til starten af dokumentet, og tryk derefter på Ctrl + Shift + End.

Fra starten af et vindue til slutningen

Flyt markøren til starten af vinduet, og tryk derefter på Alt + Ctrl + Shift + Page Down.

Hele dokumentet

Tryk på Ctrl+A.

En lodret tekstblok

Tryk på Ctrl + Shift + F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på Esc for at deaktivere markeringstilstanden.

Det nærmeste tegn

Tryk på F8 for at aktivere markeringstilstanden, og tryk derefter på venstre pil eller højre pil. Tryk på Esc for at deaktivere markeringstilstanden.

Et ord, en sætning, et afsnit eller et dokument

Tryk på F8 for at aktivere markeringstilstanden, og tryk derefter på F8 én gang for at markere et ord og to gange for at markere en sætning, tre gange for at vælge et afsnit eller fire gange for at markere hele dokumentet. Tryk på Esc for at deaktivere markeringstilstanden.

Vælg elementer i en tabel

Hvis du vil markere

Skal du

Indholdet af cellen til højre

Tryk på Tab.

Indholdet af cellen til venstre

Tryk på Shift+Tab.

Indholdet af tilstødende celler

Hold Shift nede, mens du trykker på den relevante piletast gentagne gange, indtil du har valgt indholdet af alle de celler, du vil bruge.

Indholdet af en kolonne

Klik i kolonnens øverste eller nederste celle. Hold Shift nede, og tryk på pil op eller pil ned gentagne gange, indtil du har markeret indholdet i kolonnen.

Indholdet af en hel tabel

Klik i tabellen, og tryk derefter på Alt + 5 på det numeriske tastatur (med Num Lock slået fra).

Stoppe med at markere hele ordet

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret.

 3. Under Redigeringsindstillinger skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Markér automatisk hele ord.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×