Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Tak, fordi du valgte Microsoft OneNote. Dette er en licensaftale mellem dig og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, en af dens associerede virksomheder), der beskriver dine rettigheder til at bruge OneNote-softwaren. Af hensyn til din bekvemmelighed har vi organiseret denne aftale i to dele: de første to sider er introduktions vilkår. De er indtalte i et spørgsmål og svar-format og adresserer almindelige licens spørgsmål. de yderligere vilkår og begrænset garanti følger og indeholder flere detaljer. Vi inkorporerer også vilkår på links, der refereres til i denne aftale. Du bør gennemgå hele aftalen, da alle betingelserne er vigtige og samtidig oprette denne aftale, der gælder for dig. Du bør også gennemgå sammenkædede vilkår, når softwaren kører. HVIS DU BOR I USA, INDEHOLDER DE YDERLIGERE VILKÅR EN BINDENDE AFTALE-DELSÆTNING OG FRITAGELSE FOR KLASSE HANDLING.DE PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER TIL AT LØSE EN BESTRIDELSE MED MICROSOFT.LÆS DEM.

VED AT DOWNLOADE ELLER BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU SAMTIDIG ALLE NÆRVÆRENDE VILKÅR OG INDVILLIGER I OVERFØRSEL AF VISSE OPLYSNINGER UNDER DEN FØRSTE BRUG, UNDER OPDATERINGER OG I FORBINDELSE MED INTERNETBASEREDE FUNKTIONER I SOFTWAREN. VED AT BRUGE FUNKTIONER, SOM ER UNDERLAGT TILKNYTTEDE VILKÅR I DENNE AFTALE, ACCEPTERER DU DISSE TILKNYTTEDE VILKÅR, OG AT DU HAR LÆST VILKÅRENE. Hvis du ikke accepterer og overholder disse vilkår, har du ikke ret til at og må ikke bruge softwaren eller funktionerne.

Hvordan kan jeg bruge softwaren?    Vi sælger ikke vores software eller din kopi af det – vi har kun licens til det. Under licensen kan du installere og bruge én kopi af programmet på op til femten (15) Windows 8-enheder (eller et hvilket som helst antal enheder, som ellers kan være omfattet af Microsoft Store vilkår for brug, på https://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows/store-Terms-of-Use) (licenserede enheder), der er knyttet til den Microsoft-konto, der er knyttet til din Microsoft Store -konto. Disse rettigheder ophører, når du fjerner programmet fra disse licenserede enheder. Med undtagelse af den tilladte brug, der er beskrevet under "fjernadgang" nedenfor, er denne licens kun til direkte brug af softwaren via input mekanismerne i de licenserede enheder, f. eks en berøringsskærm. Den giver ikke tilladelse til installation af softwaren på en server eller til brug for eller gennem computere eller enheder, der er forbundet til serveren via et internt eller eksternt netværk. Softwaren er heller ikke licenseret til kommercielt værts netværk – så du kan ikke gøre softwaren tilgængelig via et netværk til samtidig brug af flere brugere. Du kan finde flere oplysninger om flere brugerscenarier og virtualisering i de yderligere vilkår.

Hvordan opgraderes softwaren?    Hvis du installerer den software, der er dækket af nærværende aftale, som en opgradering til din eksisterende software, erstatter opgraderingen den oprindelige software, som du opgraderer fra. Du fastholder ingen ret til den originale software, efter at du har opgraderet, og du må ikke fortsætte med at bruge den eller overdrage den på nogen måde. Nærværende aftale regulerer dine rettigheder til at bruge den opgraderede software og erstatter aftalen for den software, du har opgraderet fra.

Kan jeg overføre softwaren til en anden enhed eller bruger?    Licensen indeholder ret til at installere og bruge softwaren på op til femten (15) licenserede enheder (eller et hvilket som helst antal enheder, som ellers kan være omfattet af Microsoft Store vilkår for anvendelse) samtidigt. Hvis du forsøger at installere softwaren på flere enheder, kan den deaktiveres automatisk fra en af disse enheder, så der ikke er flere end det maksimale antal forekomster aktiveret på noget tidspunkt.

Er der nogen begrænsninger på antallet af noter, jeg kan oprette, få adgang til eller redigere med OneNote?    Der ikke er nogen specifikke begrænsninger for antallet af noter, du kan oprette, få adgang til eller redigere. Men du kan være begrænset af din enheds hardwarebegrænsninger eller begrænsninger for lagerplads på serveren, hvor dine noter gemmes.

Indsamler softwaren mine personlige oplysninger?    Hvis du slutter din enhed til internettet, kan visse funktioner i softwaren oprette forbindelse til Microsofts eller tjenesteudbyderens computersystemer for at sende eller modtage oplysninger. Du bliver ikke altid underrettet separat, når der oprettes forbindelse. Hvis du vælger at bruge nogle af disse funktioner, accepterer du at sende eller modtage oplysninger, når du gør brug af funktionen. Mange af disse funktioner kan slås fra, eller du kan vælge ikke at bruge dem.

Hvordan bruger vi dine oplysninger?    Microsoft bruger de oplysninger, der indsamles via Softwarefunktionerne til at opgradere eller rette softwaren og på anden måde forbedre vores produkter og tjenester. Under visse omstændigheder deler vi også det med andre. Vi deler for eksempel fejlrapporter med relevante hardware-og softwareleverandører, så de kan bruge oplysningerne til at forbedre, hvordan deres produkter kører med Microsoft-produkter. Du accepterer, at vi kan bruge og videregive oplysningerne som beskrevet i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på Microsofts erklæring om beskyttelse af personligeoplysninger.

Hvad gælder denne aftale for?    Nærværende aftale gælder for softwaren og derudover alle Microsoft-opdateringer, supplementer og tjenester til softwaren, medmindre de leveres med andre vilkår. Andre vilkår og betingelser kan gælde for brug af andre tjenester, herunder Microsoft Store vilkår for anvendelse.

Er der ting, jeg ikke må gøre med softwaren?    Ja. Da softwaren er givet i licens, ikke solgt, reserverer Microsoft alle rettigheder (f. eks. rettigheder i henhold til lovgivningen om immaterialret), der ikke udtrykkeligt er tildelt i denne aftale. Denne licens giver ikke dig nogen ret til, og du kan ikke: brug eller virtualisering af softwaren separat, publicere, kopiere (andet end en tilladt sikkerhedskopi), udleje, lease eller udlåne softwaren. Overfør softwaren (undtagen som det er tilladt i henhold til denne aftale), forsøg at omgå tekniske beskyttelsesforanstaltninger i software, reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, undtagen hvis den lovgivning, der gælder for dette, selv når vores aftale er mulig. ikke gør. Hvis det er tilfældet, kan du nøjes med at bruge din lovgivning. Når du bruger Internet baserede funktioner, kan du ikke bruge disse funktioner på nogen måde, som kan forstyrre andres brug af dem eller forsøge at få adgang til tjenester, data, konti eller netværk på uautoriseret Vis.

YDERLIGERE VILKÅR

 1. LICENSRETTIGHEDER OG SCENARIER MED FLERE BRUGERE

 2. Computer.    I nærværende aftale betyder "computer" et hardwaresystem (fysisk eller virtuelt) med en lagerenhed, der kan køre softwaren. En hardwarepartition eller blade (chassis-baseret server) betragtes som en computer.

 3. Flere eller grupperede forbindelser.    Du må ikke anvende hardware eller software til at multiplekse eller gruppere forbindelser eller på anden vis tillade flere brugere eller flere computere eller enheder at få adgang til eller anvende softwaren indirekte via den licenserede enhed.

 4. Brug i et virtuelt miljø.    Hvis du bruger virtualiseringssoftware, herunder Client Hyper-V, til at oprette én eller flere virtuelle computere på ét computerhardwaresystem, betragtes hver enkelt virtuel computer og den fysiske computer som værende separate computere under nærværende aftale. Hvis du vil bruge softwaren på flere virtuelle computere, skal du have separate kopier af softwaren og en separat licens til hver enkelt kopi. Indhold, der er beskyttet af teknologi til administration af digitale rettigheder eller andre teknologier til diskdrevskryptering for en fuld volumen, kan være mindre sikkert i et virtuelt miljø.

 5. Fjernadgang:    Windows 8-enheder leveres muligvis med teknologier som Fjernskrivebord og Fjernassistance, som gør det muligt at oprette fjernadgang til softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, fra andre enheder.

  • Fjernskrivebord.    Fjernskrivebord eller lignende teknologier er givet i licens til udgående brug fra den licenserede enhed. Du kan få adgang til softwaren, der kører på en separat værtscomputer, fra denne licenserede enhed ved hjælp af Fjernskrivebord.

  • Fjernassistance.    Du må bruge Fjernassistance eller lignende teknologier til at dele en aktiv session uden nogen ekstra licenser til softwaren. Med Fjernassistance kan én bruger oprette direkte forbindelse til en anden brugers computer, typisk for at rette problemer.

 6. BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE FRA GRUPPESØGSMÅL

 7. Anvendelse.    Dette Afsnit B gælder for enhver tvist MED UNDTAGELSE AF EN TVIST, DER UDSPRINGER I FORBINDELSE MED OVERHOLDELSEN ELLER GYLDIGHEDEN AF DIN, MICROSOFTS ELLER EN LICENSGIVERS IMMATERIELLE RETTIGHEDER. En tvist er enhver tvist, handling eller anden kontrovers mellem dig og Microsoft angående softwaren (herunder prisen) eller nærværende aftale, det være sig i henhold til aftale, garanti, uden for kontrakt, gældende lovgivning, forordninger, regeringslov eller på andet juridisk eller rimeligt grundlag. "Tvist" anvendes i den bredest muligt betydning, som er tilladt i henhold til lovgivningen.

 8. Varsling om tvist.    Hvis der opstår en tvist, skal du eller Microsoft give den anden part en varsling om tvist, som er en skriftlig erklæring, hvor der fremsættes navn, adresse og kontaktoplysninger på den afsendende part, fakta om tvistens årsag og den krævede erstatning. Alle varslinger om tvister skal sendes med almindelig post til Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. En formular er tilgængelig til bestridelse – Microsoft-software,-produkter og-tjenester med voldgifts aftaler. Microsoft sender alle varslinger om tvister til dig med almindelig post til din adresse, hvis vi har den, og ellers sendes den til din mailadresse. Du og Microsoft skal forsøge at løse enhver tvist via uformelle forhandlinger inden for 60 dage fra afsendelsesdatoen for varslingen om tvisten. Efter 60 dage kan du eller Microsoft starte en voldgiftssag.

 9. Fogedretten.    Du kan også føre proces via fogedretten i dit opholdsland eller i King County, Washington, hvis tvisten opfylder alle krav for høring i fogedretten. Du kan føre proces i fogedretten, uanset om der har været forudgående uformelle forhandlinger.

 10. BINDENDE VOLDGIFT.    HVIS DU OG MICROSOFT IKKE SELV KAN LØSE TVISTEN VIA UFORMELLE FORHANDLINGER ELLER I FOGEDRETTEN, GENNEMFØRES ALLE ANDRE FORSØG PÅ AT LØSE TVISTEN UDELUKKENDE VIA BINDENDE VOLDGIFT. DU FRASKRIVER DIG RETTEN TIL AT FØRE PROCES (ELLER DELTAGE SOM EN PART ELLER ET KLASSEMEDLEM) FOR ALLE TVISTER I RETTEN FORAN EN DOMMER ELLER EN JURY. I stedet skal alle tvister løses foran en neutral voldgiftsmand, og dennes beslutninger er endelige, med undtagelse af den begrænsede appelmulighed under Federal Arbitration Act. Alle domstole med jurisdiktion over parterne kan håndhæve voldgiftsmandens kendelse.

 11. AFSTÅELSE FRA GRUPPESØGSMÅL.    ALLE FORSØG PÅ AT LØSE ELLER FØRE PROCES FOR EN TVIST I ET ANDET FORUM UDFØRES UDELUKKENDE PÅ INDIVIDUEL BASIS. HVERKEN DU ELLER MICROSOFT VIL FORSØGE AT FREMFØRE EN TVIST SOM ET GRUPPESØGSMÅL VIA PRIVAT ADVOKAT ELLER PÅ ANDEN VIS, HVOR EN AF PARTERNE FUNGERER SOM REPRÆSENTANT. VOLDGIFT ELLER RETSPROCESSER KOMBINERES IKKE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIGT SAMTYKKE FRA ALLE PARTER TIL ALLE BERØRTE VOLDGIFTSSAGER ELLER RETSPROCESSER.

 12. Voldgiftsprocedure, omkostninger, vederlag og incitamenter.    Alle voldgifter føres af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til de gældende regler for handelsvoldgift og i mange tilfælde også supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister. Hvis du vil have mere at vide, skal du se det amerikanske voldgifts Association-websted eller kalde 1-800-778-7879. I en tvist om $ 75.000 eller mindre refunderer Microsoft straks dine sagsomkostninger og betaler udgifterne til AAA og voldgiftsmanden. Du og Microsoft accepterer vilkårene for procedurer, gebyrer og incitamenter på Microsoft legal-og virksomheds-websted. For at påbegynde voldgiftsbehandling skal du indsende den form, der er tilgængelig efter voldgiftsbehandling før den amerikanske voldgiftsbehandling for Microsoft-software, produkter og tjenester med voldgifts aftaler til AAA. Du accepterer, at du kun vil igangsætte en voldgiftssag i dit opholdsland eller i King County, Washington. Microsoft accepterer, at de kun vil igangsætte en voldgiftssag i dit opholdsland.

 13. Krav eller tvister skal anlægges inden for et år.    I det omfang det er tilladt i henhold til loven, skal alle krav eller tvister under nærværende aftale, som Afsnit B gælder for, være anlagt inden for et år i fogedretten (Afsnit B.3) eller via voldgift (Afsnit B.4). Den etårige periode starter på det tidspunkt, hvor kravet eller varslingen om tvisten kunne anlægges første gang. Hvis et krav eller en tvist ikke anlægges inden for et år, blokeres det/den permanent.

 14. Opretholdelse ved ugyldighed.    Hvis afståelse fra gruppesøgsmål i Afsnit B.5 findes at være ulovligt eller uden retskraft i forbindelse med alle eller visse dele af en tvist, gælder Afsnit B (voldgift) ikke for disse dele. I stedet løsrives disse dele og anlægges ved en domstol, mens de resterende dele anlægges ved en voldgiftssag. Hvis andre betingelser i Afsnit B findes af være ulovlige eller uden retskraft, løsrives den relevante betingelse, mens resten af Afsnit B forbliver gældende.

 15. LOVVALG

Lovene i den stat eller det land, hvor du bor, styrer alle krav eller tvister under nærværende aftale, herunder krav i forbindelse med kontraktbrud og krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, urimelig konkurrencelovgivning, regler for stiltiende garanti, urimelig berigelse og uden for kontrakt. Såfremt du har købt softwaren i ethvert andet land, gælder lovgivningen i det pågældende land. I denne aftale beskrives nogle juridiske rettigheder. Du har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, i henhold til lovgivningen i din stat eller land. Du kan også have rettigheder i henseende til den part, du har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i din stat eller land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

 1. FØRSTE BRUG OG OPDATERINGER

 2. Første brug.    Du må kun anskaffe softwaren fra Microsoft Store. Når du har installeret softwaren, kan du besøge "Licensmuligheder" under "Indstillinger" i softwaren for at få vist oplysninger om licensen.

 3. Opdateringer.    Du kan muligvis kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft Store. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Microsoft store-vilkår for anvendelse.

 4. INTERNETBASEREDE FUNKTIONER, BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Følgende softwarefunktioner bruger Internet protokoller, der sender til Microsoft (eller leverandører eller tjenesteudbydere) computeroplysninger, såsom din Internet protokol adresse, operativsystem, browser og navn og version af softwaren, du er brug og sprogkoden på den computer, hvor du har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre de Internet baserede funktioner tilgængelige for dig, i overensstemmelse med vores erklæring om beskyttelse af personLige oplysninger på Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Nogle internetbaserede funktioner kan leveres på et senere tidspunkt via Microsofts Windows Update-tjeneste.

 1. Samtykke for internetbaserede tjenester.    De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde får du ikke en separat besked, når der oprettes forbindelse. I visse tilfælde kan du slå disse funktioner fra eller undlade at bruge dem. Du kan få mere at vide om disse funktioner i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger hos Microsoft Privacy. NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

 2. Program til forbedring af kundeoplevelsen (CEIP)   . Denne software bruger CEIP. CEIP sender automatisk anonyme oplysninger til Microsoft om din hardware, og hvordan du bruger denne software. Vi bruger ikke disse oplysninger til at identificere eller kontakte dig. CEIP vil også med jævne mellemrum overføre en lille fil til din computer. Denne fil hjælper os med at indsamle oplysninger om problemer, som du har under brug af softwaren. Nye hjælpeoplysninger om fejlene kan også automatisk blive overført, hvis de er tilgængelige.

 3. Onlinefunktioner og -indhold.    Funktioner i denne software kan hente relateret indhold fra Microsoft og levere den til dig. Som eksempel på disse funktioner kan nævnes clipart, skabeloner, onlinekursus, onlinehjælp og hjælp. Disse oplysninger anvendes til at levere indhold, du anmoder om, og forbedre vores tjenester. Du kan vælge ikke at bruge disse onlinefunktioner og indhold. Hvis du vil have mere at vide, skal du se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, som der linkes til sidst i denne aftale.

 4. Dine.    Hvis du vælger at bruge online funktioner i softwaren, f. eks online hjælp og hjælp, og skabeloner, kan cookies blive angivet. Du kan få mere at vide om, hvordan du blokerer, kontrollerer og sletter cookies, ved at læse afsnittet cookies i OneNote-erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der er knyttet til sidst i denne aftale.

 5. OneNote på Windows 8.    Hvis Du kører softwaren på en Windows 8-enhed, og du har aktiveret softwarens onlinefunktioner og -indhold, og hvis du tilmelder dig Windows 8 med en Microsoft-konto, logges du automatisk på softwaren med samme Microsoft-konto. Dette giver dig mulighed for at gemme og få adgang til onlinefiler i OneDrive uden at skulle angive Microsoft-brugernavn og -adgangskode igen. Hvis du vil have mere at vide, skal du se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, som der linkes til sidst i denne aftale.

 6. Misbrug af internetbaserede tjenester.    Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. Du må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

 • YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR

  1. Programmer fra tredjepart.    Denne software kan indeholde programmer fra tredjepart, som Microsoft, ikke tredjeparten, giver i licens til dig i henhold til nærværende aftale. Eventuelle meddelelser til et program fra tredjepart er kun til din orientering.

  2. Skrifttypekomponenter.    Mens softwaren kører, kan du bruge skrifttyperne til at få vist indhold. Du må kun integrere skrifttyper i indhold i det omfang, det er tilladt i henhold til begrænsningerne i skrifttyperne.

  3. Medieelementer.    Microsoft giver dig en licens til at kopiere, distribuere, udføre og afspille medieelementerne (billeder, multimedieklip, animationer, lyde, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold), der følger med softwaren i projekter og dokumenter, bortset fra at du ikke må: (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af nogen af medieelementerne alene eller som en del af et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet; (ii) tildele dine kunder rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne; (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til dit produkt, din enhed eller aktivitet; eller (iv) fremstille anstødelige eller skandaløse produkter ved hjælp af medieelementerne. Andre medieelementer, der er tilgængelige på Office.com eller på andre websteder gennem softwarens funktioner, er underlagt disse websteders vilkår.

 • GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER OG EKSPORTRESTRIKTIONER.

Hvis der er angivet et geografisk område for softwaren, må du udelukkende bruge softwaren i det pågældende område. Du skal desuden overholde alle nationale og internationale eksportlove og -forordninger, der gælder for softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. Du kan finde flere oplysninger om geografiske og eksportrestriktioner på, hvordan du fortæller webstedet og webstedet Microsoft Export.

 1. SUPPORT- OG REFUSIONSPROCEDURER

Microsoft tilbyder begrænsede supporttjenester til korrekt licenseret software som beskrevet på Microsoft Support.

 1. HELE AFTALEN

Nærværende aftale (sammen med betingelser i eventuelle softwaresupplementer, opdateringer og tjenester, der leveres af Microsoft, og som du bruger), og vilkårene i weblinks, der er angivet i nærværende aftale, udgør hele aftalen til softwaren og eventuelle supplementer, opdateringer og tjenester (medmindre Microsoft leverer andre vilkår med sådanne supplementer, opdateringer eller tjenester). Du kan gennemse nærværende aftale, når softwaren kører, ved at gå til "Licensmuligheder" under "Indstillinger" i softwaren. Du kan også gennemse vilkårene i et af linkene i nærværende aftale, når softwaren kører, og du accepterer også at gøre dette. Du accepterer, at du vil læse vilkårene for hver enkelt tjeneste eller den medfølgende app, der er underlagt nærværende aftale, før du benytter tjenesten. Du erklærer dig indforstået med, at du ved at bruge tjenesten accepterer nærværende aftale og de tilknyttede vilkår. Disse tilknyttede vilkår er:

INGEN GARANTIER

Softwaren gives i licens, "som den er". Risikoen ved at bruge den hviler på dig. Microsoft giver ingen udtrykkelige garantier garantier eller betingelser. Den fulde risiko vedrørende softwarens kvalitet og ydeevne påhviler dig. Såfremt softwaren er defekt, påtager du dig alle udgifter til nødvendig service eller reparation. Du har muligvis yderligere forbrugerrettigheder eller lovfæstede garantier i henhold til den lokale lovgivning, som denne aftale ikke kan ændre. I det omfang din lokale lovgivning gør det muligt, fraskriver Microsoft sig enhver stiltiende garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

BEGRÆNSNINGER FOR OG FRASKRIVELSE AF MISLIGEHOLDELSESBEFØJELSER OG SKADESERSTATNING. Hvis der er noget grundlag for at modtage erstatning fra Microsoft eller dennes leverandører, kan du kun få erstatning for direkte skader op til USD 5,00. Du kan ikke få erstatning for andre skader, herunder følgeskader, tabt fortjeneste, særskilt dokumenterede, indirekte eller hændelige skader.

Denne begrænsning gælder følgende:

 • alt vedrørende softwaren, tjenesterne, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjeparts programmer samt

 • påstande om misligholdelse af kontrakt, garanti eller betingelser, objektivt ansvar, forsømmelighed, fejlfortolkning, undladelse, krænkelse eller andre skadevoldende handlinger, overtrædelse af lovgivning eller uberettiget berigelse; alle i det omfang det tillades af gældende lovgivning.

Det gælder også, selvom Microsoft kendte eller burde have kendt til muligheden for skadeserstatning. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig, såfremt udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader ikke er tilladt i dit land.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×