Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen MIDDELV i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner gennemsnittet (middelværdien) af værdierne på listen med argumenter.

Syntaks

MIDDELV(værdi1;[værdi2];...)

Syntaksen for funktionen MIDDELV har følgende argumenter:

 • Værdi1; værdi2; ...    Værdi1 er påkrævet, efterfølgende værdier er valgfri. 1 og 255 celler, celleområder eller værdier, for hvilke du vil finde gennemsnittet.

Bemærkninger

 • En reference kan indeholde følgende argumenter: Tal. Navne, matrixer eller referencer, som indeholder tal. Tekstgengivelser af tal. Eller logiske værdier som f.eks. SAND og FALSK.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der indtastes direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Argumenter, der indeholder SAND, evalueres som 1. Argumenter, der indeholder FALSK, evalueres som 0 (nul).

 • Matrix- eller referenceargumenter, der indeholder tekst, evalueres som 0 (nul). Tomme tekstfelter ("") evalueres som 0 (nul).

 • Hvis et argument er en matrix eller en reference, bruges kun værdierne i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler og tekstværdier i matrixen eller i referencen ignoreres.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis du ikke vil medtage logiske værdier og tekstgengivelser af tal i en reference som et led i beregningen, skal du bruge funktionen MIDDEL.

Bemærk!: Funktionen MIDDELV måler midttendensen, som er placeringen af midten af en gruppe tal i en statistisk fordeling. De tre mest almindelige mål for midttendens er:

 • Gennemsnit   ,  som er den aritmetiske middelværdi, der beregnes ved at lægge en gruppe tal sammen og dividere dem med antallet af tal. Gennemsnittet af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 30 divideret med 6, hvilket er lig med 5.

 • Median   ,  som er det midterste tal i en gruppe af tal, dvs. værdierne i den ene halvdel af talrækken er større end medianen, mens værdierne i den anden halvdel af talrækken er mindre end medianen. Medianen af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 4.

 • Tilstand   ,  som er det hyppigst forekommende tal i en gruppe af tal. Tilstanden af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 3.

Ved en symmetrisk fordeling af en gruppe tal er disse tre måltal for midttendens alle ens. Ved en skævhed i fordelingen af tallene i en gruppe kan de være forskellige.

Tip!: Når du finder gennemsnittet af celler, skal du være opmærksom på forskellen mellem tomme celler og celler, der indeholder værdien nul, især hvis du har fjernet markeringen i afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi i dialogboksen Excel-indstillinger i Excel-computerprogrammet. Når denne indstilling er valgt, tælles tomme celler ikke med, men nulværdier gør.

Sådan findes afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi:

 • Klik Indstillinger under fanen Filer, og søg derefter under Visningsindstillinger for dette regneark i kategorien Avanceret.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

10

7

9

2

Ikke tilgængeligt

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MIDDELV(A2:A6)

Gennemsnittet af tallene ovenfor og teksten "Ikke tilgængeligt". Cellen med teksten "Ikke tilgængeligt" bruges i beregningen.

5,6

=MIDDELV(A2:A5;A7)

Gennemsnittet af tallene ovenfor og den tomme celle.

5,6

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×