Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Funktionen MINVERSE returnerer den inverse matrix for en matrix, der er gemt i en matrix.

Bemærk!: Hvis du har en aktuel version af Microsoft 365, kan du blot angive formlen i cellen øverst til venstre i outputområdet og derefter trykke på Enter for at bekræfte formlen som en dynamisk matrixformel. Ellers skal du angive formlen i en ældre version af matrixformlen ved først at markere outputområdet, angive formlen i cellen til outputområdet øverst til venstre og derefter trykke på Ctrl+Skift+Enter for at bekræfte den. Excel indsætter klammeparenteser for dig i begyndelsen og slutningen af formlen. Se Retningslinjer for og eksempler på matrixformler for at få mere at vide om matrixformler.

Syntaks

MINVERT(matrix)

Syntaksen for funktionen MINVERT har følgende argumenter:

  • matrix    Påkrævet. En numerisk matrix med et lige antal rækker og kolonner.

Bemærkninger

  • Matrix kan angives som et celleområde, f.eks. A1:C3, som en matrixkonstant, f.eks. {1;2;3\4;5;6\7;8;9}, eller som et navn for en af dem.

  • Hvis en celle i matrix er tom eller indeholder tekst, returnerer MINVERSE #VALUE! som fejl.

  • MINVERSE returnerer også en #VALUE! hvis matrix ikke har et lige antal rækker og kolonner.

  • Inverse matricer anvendes ligesom determinanter generelt til løsning af matematiske ligningssystemer med flere variabler. Produktet af en matrix og dens inverse matrix er identitetsmatrixen – den firkantede matrix, hvor de diagonale værdier er lig med 1, og alle andre værdier er lig med 0.

  • Som et eksempel på, hvordan en matrix med to rækker og to kolonner beregnes, forudsættes det, at området A1:B2 indeholder bogstaverne a, b, c og d, der repræsenterer fire vilkårlige tal. Følgende tabel viser den inverse matrix af matrixen A1:B2.

Kolonne A

Kolonne B

Række 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Række 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • MINVERT beregnes med en nøjagtighed på ca. 16 cifre, hvilket kan medføre mindre numeriske fejl, når annulleringen ikke er fuldstændig.

  • Nogle firkantede matricer kan ikke inverteres og returnerer #NUM! med MINVERSE. Determinanten for en matrix, der ikke kan inverteres, er 0.

Eksempler

Eksempel 1 - MINVERSE

Eksempel 2 - MINVERSE

You must enter the above formulas as array formulas for it to work correctly. Når du har indtastet formlen, skal du trykke på Enter, hvis du har et Microsoft 365 abonnement. ellers skal du trykke på Ctrl+Skift+Enter. Hvis formlen ikke angives som en matrixformel, returneres et enkelt resultat.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×